„Pokud nebudete platit, sejdeme se s Vondrou!“ hrozilo ProMoPro úředníkům z vlády. Ti pak zaplatili...

27.2.2011 11:20
Redakci Vasevec.cz se podařilo získat interní komunikaci mezi někdejšími podřízenými Alexandra Vondry, kteří připravovali průběh českého předsednictví. Z ní vyplývá, že Vondrovým podřízeným, kteří se zdráhali vyplácet miliony firmě ProMoPro, ředitel firmy ProMoPro hrozil schůzkou s Alexandrem Vondrou, pokud nezaplatí! Vzhledem k tomu, že pak Vondrovi podřízení vyšli Veselému vstříc a začali dělat kroky, na jejichž konci je dnes podezření z tunelování českého předsednictví, přičemž po odchodu Vondry z funkce místopředsedy vlády se snažili naopak celou věc zvrátit, je zde otázka, zda ke schůzce Veselý-Vondra a následné dohodě těchto dvou na sporné zakázce firmě ProMoPro v prosinci 2008 nedošlo. Důkazy naleznete v přiloženém dokumentu v odkazu pod článkem.

Z dopisů a emailů, které má redakce Vasevec.cz k dispozici totiž vyplývá, že v průběhu listopadu 2008 došlo k zastavení přípravných prací v Kongresovém centru Praha (KCP), a to jak firmou ProMoPro, tak jejím subdodavatelem, firmou NWDC (z jejíchž účtů podle zjištění Finančně-analytického útvaru Ministerstva financí ČR „odteklo“ přes offshorovou společnost se sídlem v Londýně na rakouské účty, k nimž měl dispoziční právo známý ředitele ProMoPro Libor Veverka, 134 mil. Kč) , neboť Vondrovi úředníci podle stanoviska firmy ProMoPro z té doby „neobjednali“ a „neakceptovali“ práce, které jak firma ProMoPro, tak firma NWDC již v KCP udělaly.

10. 11. 2008 posílá ředitel firmy ProMoPro Jaroslav Veselý email Radomíru Karlíkovi, řediteli odboru logistiky a organizace českého předsednictví EU, jednomu z tehdejších podřízených Alexandra Vondry, v němž ho informuje, že „čas se nám krátí a nemáme další objednávky, natož akceptace“. Veselý Karlíka žádá, zda by nemohl urychlit „zadávací proces“, neboť „subdodavatelé přemýšlejí o pozastavení prací“. „Představa, že obvyklé kolečko objednávka-nabídka-akceptace trvá běžně až měsíc, je strašná“, píše Vondrovu člověku, který na něj měl dohlížet, Veselý. 18.11. 2008 informoval emailem Veselého ředitel firmy NWDC Vlastimil Maxa, že 15. 11. pozastavili v KCP práce, což následující den oznamuje krátkým emailem Veselý Karlíkovi.

1. 12. posílá Veselý Karlíkovi již citovaný email, v němž sděluje, že „situace je více než kritická“ a přestože na to upozorňoval, „k nápravě nedošlo“. Veselý dále sděluje, že bude pokračovat pouze v pracích na akci, která se měla v KCP uskutečnit 4.12. 2008. Veselý také Vondrova podřízeného informuje, že „máme hotovo daleko víc práce, než bylo objednáno a práci, která byla objednána, dodána a vašimi pracovníky zkontrolována a odsouhlasena ani nebyla zaplacena“. A zde přichází už zmíněná hrozba schůzky s Vondrou, pokud nebudou tyto práce uhrazeny.

Pokud nebudou do středy 3.12. výše uvedené faktury uhrazeny a nebudou dodány objednávky na dokončovací práce, tak vás prosím zda můžete zprostředkovat schůzku s místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou, kde bychom tyto problémy dořešili, nebo zda se mám na tuto schůzku objednat sám“, hrozí Karlíkovi Vondrou Veselý. A asi aby dodal svým argumentům váhu, připojil také odkaz na svoji spolupráci s Vondrou během summitu NATO v roce 2002: „Během prací na summitu NATO se nám nestalo, aby nebyla dodržena lhůta splatnosti faktur“, zakončuje svůj email Veselý.

Není jisté, zda ke zmíněné schůzce nakonec došlo a zda ji organizoval na výzvu Veselého Karlík, či zda se na ni ředitel ProMoPro „objednal sám“, jak hrozil. Jisté je, že k jednáním a schůzkám mezi zástupci Úřadu vlády a firmou ProMoPro na základě této pohrůžky došlo a v celé věci došlo k zásadnímu zvratu, na jehož konci je dnes podezření z tunelování českého předsednictví a možná praní špinavých peněz.

To vyplývá z dopisu Veselého z 25.6. 2009, kdy se ohrazuje proti rozporování výše některých faktur ze strany Vondrových podřízených, kteří měli pochybnosti o některých fakturovaných částkách a zpochybňovali také samu skutečnost, že by si zmíněné práce objednali.

V průběhu prosince se dohodlo, že na dokončovací a rozšiřující práce budou nabídky vytvořeny podle požadavků, které vzniknou při zadávání technické specifikace na první akci velkého rozsahu a zahrnou se do této objednávky“, připomíná Vondrovým podřízeným Veselý jakousi dohodu z prosince 2008. Kdo tuto dohodu učinil, tedy zda u ní byl sám Vondra, však Veselý nepíše. Je však zvláštní, že ji musí Vondrovým podřízeným připomínat, což působí jako kdyby u takové dohody nebyli, respektive neznali všechny její podrobnosti. Hypotézu, že v průběhu prosince mohlo dojít k jednání mezi Vondrou a Veselým, popřípadě za účasti dalších osob, potvrzuje i to, že nikdo následně už Veselého tvrzení nerozporoval a Vondrova tehdejší náměstkyně Hendrichová pouze požadovala podrobné rozepsání jednotlivých účtovaných milionových položek.

Výsledkem těchto jednání byla souhrnná objednávka z 23.12. 2008, na jejímž základě Veselý obnovil v KCP práce. Veselý se také podivuje, že nyní (v červnu) Vondrovi bývalí podřízení (v průběhu jara 2009 došlo ke změně vlády) tvrdí, že některé práce nebyly objednány. „Pokud nyní tvrdíte,“ píše Vondrovým bývalým podřízeným Veselý, „že některé práce nebyly objednány nechápu, proč specielně tyto nabídky byly rozporovány ohledně výšky finančního plnění, následně na ně byl proveden nezávislý technický audit a následně řešeny na poradě v KCP 14.1. za účasti vašich zástupců“, podivuje se Veselý. A na blíže nespecifikovanou dohodu se v dopise odkazuje ještě jednou.

Dokumenty dokazující výše uvedené řádky naleznete v příloze ZDE.

Související článek: Znáte audit, kterým se Vondra hájí v kauze ProMoPro? Svědčí však zásadně v jeho neprospěch!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

racek
Úzká vrstva nedotknutelných, ano, jistě. Ale nepokoušejte se je definovet. Je to dost nebezpečné. Mohlo by se Vám to povést.
zdobinsky
"Pracující lid" musí za Únor 48 tvrdě zaplatit. A tak všichni pklatíme již přes 20 let. A nikdo neví, kdy bude tento virtuální účet vystavený úzkou vrstvou nedotknutelných srovnán.
zdobinsky
V OVM dostal Vondra prostor, kde se obhajoval. Nikdo mu bohužel nemohl oponovat.
racek
Pan vondra je ouplně nevinej. Říkaj to vlastně všechny sdělovací prostředky. Dokonce jsem četl, že do machinaci soukromejch firem s penězi státu nic není.
Přesně jsk jsem předpokládal. Některé osoby jsou i 20 let po sametu nedotknutelné. Ne, nemusím asi vysvětlovat. Všichni asi víte, proč. Nebo se snadno domyslíte.
jaroslav
Jede v tom ... měli by už konečně promluvit z úřadu vlády!