1. díl Globalizace proti Lokalizaci – ekonomická a politologická úvaha

obrazek
24.8.2020 23:08
Globalizace končí. Trendem je lokalizace

Globalizace končí. Trendem je lokalizace. Moc se o tom nemluví, ale žijeme v kapitalistické společnosti založené na penězích. Každý ekonom vám řekne, že v kapitalismu jsou špatně monopoly, společnosti s dominantním postavením a kartely. Já k tomu přidávám Globalizaci. Existuje globalizace ekonomická a politická. Špatné jsou dnes obě. Globalizační procesy nelze považovat jednoznačně za pozitivní nebo negativní – hovoříme-li o globalizaci, musíme mít na mysli jak její příležitosti, tak i rizika, které dnes už převažují. Dnes už zápory globalizace převážili výhody.

Globalizace znamená všeobecně propojování světa, ekonomiky a politiky v jednu velkou společnost. Nyní jsme ve fázi propojování v rámci EU. EU je projekt globalizace politické a ekonomické, spojuje tedy obě globalizace.

Opakem globalizace je lokalizace, která jediná může čelit globalizaci.

Lokalizace je celková výroba na místě, politické rozhodování v místě a státu.  S globalizací se doplňují. U nás je bohužel lokální ekonomika slabá z důvodů vytunelování podniků a prodání zahraničním vlastníkům, kteří nemají jiný vztah ke koupené společnosti než obchodní.

V rámci lokalizace je třeba zrušit dotace a investiční pobídky a zároveň snížit daně. Lokální ekonomika navíc plní i sociální, stabilizační funkci.

Výhody globalizace a posilování nadnárodních struktur státu, společností, korporací se vyčerpaly a ukázaly velké problémy globálního světa, o kterých se zmíním a moc se u nás o nich nemluví ani nepíše.

Negativa Globalizace:

Zaměstnanost – Nadnárodní koncerny a firmy, dnes už i střední přenášejí výrobu mimo EU, kde mají nižší mzdové náklady, že i s dopravou konečného výrobku zpět do EU se jim výroba vyplatí. Tím pádem klesá zaměstnanost v EU.

Placení Daní – Globální společnosti zaměstnávají nejlepší účetní a finanční odborníky na světě, aby nemuseli platit daně a optimalizující si tím zisky. Někteří majitelé společností lobbují u politiků, aby zákony odpovídali jejich potřebám. Tím se dostáváme k tomu, že globalisté jsou závislí na politice. Je třeba, aby nadnárodní firmy začaly platit daně v místě, kde vytvořily zisk nebo část zisku investovali v místě, kde zisk vytvořily.

Koncentrace a Diverzifikace – Jsme moc obchodně a ekonomicky závislí a koncentrovaní na pár zemí jako jsou Německo a EU. Musíme obchod diverzifikovat, tím snížíme obchodní rizika, ale i politickou závislost. Musíme obchodovat více s dalšími zeměmi.

Struktura společností – V globální ekonomice převládají akciové společnosti. V lokální ekonomice je potřeba se soustředit na rodinné, české, družstevní a společnosti se spoluúčastí zaměstnanců.

Elity – Globální společnosti zaměstnávají nejlepší a nejchytřejší lidi ve světě, kteří odchází s rozvojových zemí do globálních zemí jako je USA, tím pádem odebírají zemím chytré mozky. V rámci české lokalizace je třeba vytvořit podmínky pro vědce a odborníky, aby neodcházeli do zahraničí.

Patenty – Bohaté globální státy skupují patenty a vynálezy a tím pádem se tyto státy lépe rozvíjejí, a naopak ostatní zaostávají. Obranou je lokalizace, patent neprodat a vyrábět konečný výrobek doma.

Ekonomika – Globální ekonomika likviduje lokální výrobce. Nemohou konkurovat nízkým nákladům v zahraničí. Je třeba začít budovat lokální ekonomiku a začít vyrábět, cokoliv má u nás smysl vyrábět a v čem můžeme konkurovat, abychom to nemuseli draze dovážet.

Společnost – Globalisté potřebuji společnost různě národnostní, aby se dále lépe ovládat a nebyla tak kompatibilní a jednotná, proto podporují multikulturní společnost. Obranou je zachovat národní stát.

Vlastnictví – Globální vlastnicí jsou vlastníky díky spojení s mezinárodními bankami, které jim financují podnikání. Je potřeba některé společnosti vrátit zpět do českých rukou soukromých nebo státních jako jsou těžba nerostných surovin, vody, strategické firmy, přenosové sítě, výrobu důležitých zdravotních výrobků jako roušek a léků atd.

Měna – Globální měna například euro má velkou nevýhodu. V případě ekonomických problémů neumožňuje národní vládě řešit účinně a samostatně finanční problémy. Vlády většinou nechtějí udělat reformy a změny ekonomiky podle doporučení mezinárodních organizací a ze zahraničí, protože by to pro ně znamenal pád vlády, prohrané volby a ztrátu moci. Vlastní měna umožňuje možnost řešit finanční problémy podle svého a v době, kterou si určí sami.

Bezpečnostní rizika – přenášení nemocí viz pandemie korona virusu byl zasažen celý svět, takže se dá říct, že korona virus je globální nemoc.

Ostatní negativa – je jich hodně od ustupování od tradic, mezi lidských vztahů, tradiční rodina, vstřícný vztah k měkkým drogám, odzbrojení občanů, tlak na univerzalitu potravin či místních výrobků  atd.

Mnozí jste mi psali, jak se bránit Globalizaci a tady máte řešení. Je jím lokalizace, která nám musí přinést větší ekonomickou samostatnost spolu se zvýšením soběstačnosti v oblastech, které si určíme jako prioritní a strategické. Proti politické globalizaci nám pomůže se nenechat brát další kompetence, soběstačnosti a nezávislosti v politickém rozhodování. Podle toho, kdo je proti tomu, tak poznáte, že je proevropský globalista a není pročeský. Poslance Evropského parlamentu podle toho rozděluji na federalisty, unionisty a separatisty. Federalisté jsou jednoznačně globalisté. Globalisty najdete v různých stranách, o nich napíšu příště.   

Typickými představiteli světové globalizace jsou v ekonomické oblasti nadnárodní mezinárodní miliardáři jako jsou například Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet, Michael Bloomberg, Elon Musk a další. V jejich obchodních aktivitách bohatnou nejvíce oni a ostatní mají pouze slušný plat s případnými bonusy. Tento typ kapitalismu zapříčiní, že svět bude ovládán pouze globálními ekonomickými nebo politickými elitami.

V politické oblasti je typickým Vám známým globalistou miliardář George Soros, který díky svým penězům a společnostem má největší vliv na politiku US demokratů a když zrovna mají svého prezidenta, tak má ještě větší vliv na světovou politiku. EU je také ovlivněna jeho politikou, se kterou má společnou globální politiku založenou na čtyřech politických základech: větší integrace EU, podpora migrace i minorit tedy menšin a politika Green Dealu neboli zelené dohody. Politika George Sorose má vytvořit globální svět, kde v první fázi budou mít vliv velmoci jako USA s partnerem EU za podmínky, že EU bude slabší a ve vazalském postavení k USA. Tomu se říká Transatlantická vazba. U nás má své přívržence v demo blokové opozici. Vzhledem tomu, že ekonomická síla i politická v posledních letech USA slábla snaží se dělat rozbroje a nechtějí, abychom měli korektní vztah s jinými nejmenovanými velmocemi světa. „Česká“ ekonomika patří mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP. To není pozitivní, neboť vycházíme ze skutečnosti, že Česko, a také Slovensko, nekontroluje vlastní ekonomiku, která nám vlastně nepatří.

Často se pozastavujeme nad tím, že potraviny například v německých supermarketech jsou výrazně kvalitnější, a přitom levnější než u nás. Je tomu tak, protože Němci prosazují lokální politiku, a navíc aktivně obhajují svá práva.

Podle George Friedmana Německo v průběhu 15 let zlikvidovalo konkurenci v celé eurozóně a stalo se od svého sjednocení exportní velmocí s nejvyšším přebytkem. Z toho vyplývá, že Němci se zřejmě mají ekonomicky nejlépe v celé historii a my k tomu přispíváme levnou prací.

Zdroj: Česká pozice/lidovky

vaclavstehlik
Je potřeba korektně informovat. Některé pravdivé informace se k lidem nedostanou.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.