11.9.2001 - oficiální verze vyvrácena průkazně již i v ČR

obrazek false flag a 9/11 a Chile
11.9.2012 09:15
"Teroristický útok" na Světové obchodní centrum dne 11.9.2001 má opět své výročí a proto tedy shrňme alespoń některé známé zdroje a poznatky a upozorňeme na diplomovou práci české studentky, jež vyvrací oficiální výklad americké administrativy a jež byla obhájena před špičkami oboru. Připomeňme si úsilí tzv. Trutherů (od slova Truth = pravda), kteří pádné argumenty proti tomu, co bylo jako oficiální výklad, vykutali a uvědomme si, s kým tedy vlastně máme co do činění - 9/11 byl použit jako důvod již ke dvěma válkám a k množství pro společnost nebezpečných, nedemokratických, legislativních a organizačních ("bezpečnostních", rozuměj sledovacích, kontrolních a perzekučních) kroků a utužování moci. Viz můj blog zde: "Lekce".

http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=30458 

Britský soud: BBC odvysílala reportáž o pádu budovy WTC 7 o 24 minut dříve než ke kolapsu skutečně došlo

Co je to oficiání verze událostí 9/11 (vysvětleno s vtipem a důvtipem za 5 minut):http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54 (* vysvětlivky k oněm křivým svědctvím jiných kauz v závěru) V tomto videu je jediná chyb, podle informqdí, které mám, oficiální zpráva vyšetřovací komise nebyla tlustá kniha, měla jen 28 stran, méně než seminárka leckterého středoškoláka, za to její komentáře od aktivistů by již dávno vydaly na několik tlustých knih! 

Tak především bylo od počátku podivné, že volným pádem za pár sekund a do svého půdorysu spadla i budova WTC 7, do které nic nenarazilo, ale kde se nacházely takové lahůdky, jako celý vyšetřovací spiásy kauz ENRON. Ale nutno chápat, že hlavního pachatele určila vyšetřovací komise naprosto průkazně, když z trosek budovy vytáhla celý a neporušený pas Muhammad Atty - jenž se tam logicky dostal z toho letadla, jehož žár hořícího letekého benzínu přes 1000 C budovu zničil!.  (Tento důkaz o zapojení muslimských teroristů pak v rámci oiciálního představení vyšetřovací zprávy politické reprezentaci ČR  pak prezentoval generál Rumsfeld na oficiálním setkání v ČR a jediný z ČSSD, kdo vznesl proti tomuto nesmyslu námitku, byl Martin Kadrman, jenž jakožto politický benjamínek nemohl být přeci brán vážně pokuid jde o duševních schopností.)

Ota Nik: Mně by hlavně zajímalo co si mám myslet o tom, že po tak velkém bezpečnostním průseru obrany USA, po kterém dokonce volaly po aktivaci článku 5 smlouvy NATO, nebyly v administrativě USA, ani vojenské, žádné čistky. To mi hlava nebere. Po průšvihu přece vždycky padají hlavy. Nebo snad ne? A pokud ne, tak co se muselo stát, že nepadaly? Nikdo nic nezanedbal? Nebo opravdu padaly hlavy a v médiích se o tom nepsalo? Helena Daneková Budzová: Letadla by nezbourala ty baráky do základu.

Jedním z nejreprezentativnějščích souhrnů hlavních pochybností o oficiální verzi je dokument skupiny Inženýři a architekti za pravdu o 9/11:http://www.blisty.cz/art/38612.html , video skupiny Architektů a inženýrů za pravdu s českými titulky zde: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y5TEd1Yy3es a také seismické důkazy poukazují na kontrolovanou demolici 9/11:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1383

v Čechách jako jedna z prvních o pochybnostech a rozporech psala Bushka Bryndová již v roce 2002!!!: http://www.blisty.cz/art/10121.html

Poměrně dobře jsou shrnuty  zdroje pochyb o oficiální verzi na wikipedii, s tím,. že postupně toho bylo do češtiny českých aktivistů 9/11 přeloženo více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konspira%C4%8Dn%C3%AD_teorie_o_%C3%BAtoc%C3%ADch_z_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD z čehož nejzajímavější budou pro čtenáře nelingvistu české externí odkazy, z nichž první dva jsem již uvedla. Upozorňuji bedlivě na též na wikipedii uvedený blog slovenských trutherů, protože ze slovenského truitherskéhho hnutí, jež bylo hlavně zpočátku mnohem silnější, než to české, se postupně zformovalo hnutí New World Order Opposition, jež své odkazy na výklad událostí 9/11 shrnuje jednak v rubrice články - (nutno postupvat od nejstarších) : http://www.nwoo.org/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=4 a jednak v rubrice videa: http://www.nwoo.org/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=4 a NWOO je v zásadě mírové hnutí, protože berou vážně kupříkladu svědectví Scotta Traska o tom, že ameičtí jestřábi byli přistiženi, jak se radují, že události 9/11 jim poskytnou báječnou příležitost, aby v arabském světě mohli vést války příštích 40 let (http://www.nezakladnam.cz/cs/blogy/amiour/clanky/2009-10-22_deset-ekonomickych-omylu-jichz-se-dopoustime-od-roku-1774-scott-trask), snaží se zmapovat doklay o tzv. operacích pod falešnou vlajkou (False Flag) - jichž je plná kupříkladu kniha vydaná u nakladatelství Brána: "Války USA - historie agresívního národa", vzali si k srdci knihu Naomi Klein: "Šoková doktrína (aneb nástup kapitalismu pohrom)" - u nás v nakladtelství Argo (v kratší verzi vysvětlení podstaty na youtube česky), mapují Bilderberg a chování moci a fašismus a zločiny proti společnosti (tzv. ponerologii obecně a Bilderbergu a jiným - tajným službám a jejich záškodnickýcm operacím - obzvláště, a kromě toho nejrůznějím avantgardním, moderním, i dávno zasutým intelektuálním společensko-vědním a ekonomickým poznatkům, dějinám a vyhodnocování stavu světa.) a dnes, 11.9. od 11:00 do 20:00 počínaje na Václavském náměstí, pokračujíc pochodem k ČT a zakončujíc patrně večerním hudebním programem, věnují připomenutí výročí. K nejpikantnějším zážitkům aktivistů NWOO patří sekání s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se kterou se rozhodli jednat o tom, co jim ČT zamítla, totiž, že kromě oficiální verze by měly být veřejnosti přestaveny také zjištění Trutherů. Rada se sešla, jako jednou za 14 dní v restauraci v "Rohlíku" na Kavčích horách, nechala si přinést nápoje, PAK VĚNOVALA Janu Koralovi CELÉ 3 MINUTY NA slovní ZFORMULOVÁNI ŽADOSTI a JEJÍ ODŮVODNĚNÍ, pak ústy svého předsedy Milana Uhdeho pronesla několik víceméně formálních a k ničemu nezavazujících, ani  ne moc zdvořilostních fráží, sklapla složky a odkráčela na dalších 14 dní plesnivět a hibernovat (do příští společné schůzky)  a od té doby...se v ČT  na přístupu k 11/9 a tématům NWOO nic nezměnilo. A tde je jeden film: http://www.youtube.com/watch?v=FbUdrUMgFo4

Česká diplomantka dnes ing. Martina Juráňová se především věnuje rozboru technické stránky pádu budov, v intencích Inženýrů a architektů za pravdu o 11/9, tedy resp. z hlediska mechaníky: http://www.vlastnihlavou.cz/ing-martina-juranova-studie-padu-budov-svetoveho-obchodniho-centra/ Uvnitr take "Přednáška o studii pádu budov WTC 11.září 2001 doc.Ing. Ivan Němec Csc. 9.11.2011http://www.youtube.com/watch?v=uNVusQ7U6NE . Kromě  nich v Čechách psali o 9/11 i člen prezidentské kanceláře Petr Hájek (kniha Smrt  ve středu) - jenž se věnuje zejména mechanismům mediální mystifikace v soudobém světě - a chartista Mojmír Babáček, jenž se věnuje zejména rozboru svědectví, jež zazněla před vyšetřovací komisí a také napsal celou knihu - zde ji můžete sehnat, nebo si přečíst kratší výcucy: http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=Mojm%C3%ADr+Bab%C3%A1%C4%8Dek+ 

Architek pan Gage ze skupiny Architekti za Pravdu o 9/11 vystoupil v srpnu 2014 v US televizi: http://www.nwoo.org/2014/11/01/richard-gage-na-tv-c-span-vysvetluje-rizene-demolice-wtc-11-zari-2001/

////Poslední zpávy - pod metro skočil 7.9. ve 13:28 na I.P.Pavlova 42letý muž (podle následující zprávy-) protivládní aktivista pan Miloslav Svoboda - dost možná ze sekce "Sluníček" Fóra Alternativ Ilony Švihlíkové ale především (podle následující zprávy-) u petičního stánku Occupy Vyšehrad - čest jeho památce, R.I.P.: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/56294-pod-kola-metra-skocil-udajne-protivladni-aktivista-pred-uradem-vlady-se-bude-drzet-minuta-ticha/ a je tedy možné, že dnešní připomínkový program NWOO se bude měnit. OPRAVA: v 11:40 -Pavel Vachtl  (člen Fora Alternativ) "vážení, aktivista Miloslav Svoboda, který se mj. podílel na rok staré petici za demisi vlády, žije. Před chvíli jsem s ním mluvil telefonem. Nenechte se proto ovlivnit případnými fámami o skákání pod metro." kdo to tedy pod to metro skočil? Používají se v ČR již i generátory hlasu? Něco na "výročí" chystají?  aneb: "to, že myslíš púaranoidně, ještě neznamená, že po tobě někdo skutečně nejde." Vyčkejme, kdo důvěryhodný potvrdí jeho fyzickou existenci setkáním. OPRAVA OPRAVY: Luboš Rypka "Pavle, má jít o jiného aktivistu." v každém případě i tato informace může být založena na fámě, nebo nějakém omylu, nedoinformovanosti. Další hledání informací by tedy mělo být u Occupy Vyšehrad, známých veřejnosti, facebookářům a z různých neshod jako s člověkem radnice Prahy 2 a Správou Vyšehradu policii. člen Occupy Vyšehrad:

Radek Janasok. osobně mi to potrvdila přítelkyně a žena Milana Svobody. máme zablokované stránky occupy Vyšehrad, vypínají nám mail schránky a divně mi echuje telefon.Dál se k Milanove smrti nebudeme vyjadřovat do 21.9.2012 (17:00 Klárov, minuta ticha před Úřademvlády) )/konec citátu/ Miloslav Svoboda je ten na obrázku vpravo dole: http://www3.halonoviny.cz/articles/view/499420

///

 ______________________

Dne 11.9.2001 zemřelo tuším okolo 3500 lidí (počítáo tedy včetně leteckých obětí, jinak v budovách cca 2900-3000), při jiné CIA operaci 11.9.1973 - krvavém převratu a zavraždění demokratického socialisty prezidenta Salvadora Allendeho, čehož naplánování je přičítáno již obviněnému - ale neodsouzenému - Henry Kissingerovi, zahynulo 50 000 lidí. Requiescat In Pax všem obětem. Carlos: "A následný Pinochetův režim /pozn: pro Václava Klause byl v jistém čase jako ekonomický model neskrývaně inspirativní a vše nasvědčuje tomu, že resentimenty trvají dosud/ nechával "mizet" oponenty tak, že je vyhazoval se zaživa rozpáranými břichy z helikoptér do moře (aby se mrvoly nenafoukly a nevyplavaly a aby tryskající krev ještě tepajícího srdce opravdu přilákala dravce), aby se opradu nikdy nic nenašlo. Takže se opravdu nikdy nic nenašlo."

 Hugo Fibiger Flagrantním nedostatkem konspiračních teorií je, že mají méně trhlin, než oficiální zpráva Komise Kongresu USA k událostem z 11. září 2001, která své vyšetřování navíc ani nedokončila, protože ji rozpustil George Walker Bush silou své prezidentské autority podobně, jako jeho otec, Generální ředitel CIA, George Herbert Walker Bush zastavil vyšetřování afér Iran-gate a Contras, ihned po svém nástupu do úřadu Prezidenta USA... Historia repetit se...veškeré tyto informace jsou ověřené a veřejně komunikované zprávy! ;) Vyšerřování rodiny Bushů, potažmo Clintonových, bylo v souvislosti s aférami Irangate, Contras a Mena zastaveno generálním vetem čerstvě inaugurovaného prezidenta George Herberta Walkera Bushe a iniciativou Asy Hutchinsona a od té doby do těchhle kravinců už v USA prosichr nikdo nepíchá... ;) Přitom v těchto kauzách lítají nejen vraždy někdejších agentů CIA a pašeráků drog, jakým byl Barry Seal, ale i vraždy puberťáků Henryho a Ivese, či pokusu o vraždu šerifa Meny dopisem se spórami Antraxu - a co nám to z minulosti celkem nedávné připomíná? ;)Více zde: http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/c1-46015920-o-uzitecnosti-heroinu-a-potrebnosti-samostatneho-kosova

Afgánistán-Kosovo

___________________

A propos, tečká, zbrojařská firma Lockhead Martin demonstrovala možnost  a schopnost ovládání velkého dopravního letounu ze země mnoho let před událostmi 9/11.

____________________

Nemyslete si, že masívní ignorování fakt a šíření báchorek ze strany našich médií se týká jen 9/11 - bohužel je to tak, že snad není oblast života, kde bychom byli relevantně informováni. Poslyšte,co mi píše  paní Radovana Aksamitová:

"Katko,
hned po tom"pádu" tzv.dvojčat vyšla stať pod titulkem "Roma- Reichstag- WTC" *** v časopise Svědomí a poté v dalším nezávislém časopise, co již dnes neexistuje, tehdy mi poslal opakování již uvedené stati prof.Jánošík, kolega-historik.
Autorem té fundované analýzy byl starý pán s řadou titulů, léta žijící v exilu v Londýně, původem Čech. Na základě odborné expertízy vyvodil jasný závěr, že si to shodily USA SAMY!!!!
Mám hrozně moc různých materiálů,pokusím se to někde vyhrabat.----- Prostě PRAVDA byla u nás, i když okrajově, publikována už na podzim 2001.R." *** jde konkrétn o: Eur.Ing.Dr.Bohumil Kobliha: Řím-Reischtag-WTC; Londýn,4.10.2001.-Zveřejnění u nás 2001:Svědomí .-Svobodné novin - a sken byl právě poslán nwoo  ke zveřejnění, sem ho pak budu linkovat. Samotné http://www.svedomi.cz má internetový archiv od 8/2006, pan Bohumil Kobliha pro něj píše dodnes a sice stejně poutavé a zásadní články, jako tehdy. hledejte např. v 1/2011 nebo 4/2009.Svobodné noviny byly do 1.1.2011 tištěným občasníkem, nyní jsou na internetu: http://www.i-sn.cz/

A připomeňme si, čeho přečasto média ani mnozí naši spoluobčané nedbají - totiž že adorace válečných zločinců je vlastně před českým zákonem trestná.A nejen proto se NWOO dalo do práce: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=trestni-oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-pachani-trestneho-cinu-v-ceske-televizi-vzhledem-k-cenzure-o-faktech-tykajicich-se-udalosti-z-11-zari&cisloclanku=2012090041

K dobru ČT nutno uvést, že dne 8.9.2011 ke kauze pozvala do Hydeparku alespoň Antonína Baudyše mladšího, ovšem celá diískuze se do značné míry vyhnula faktografii a věnovala se filozoficko-ba i astrologickým otázkám (A.Baudyš je astrolog a nemohl se těmto otázkám vyhnout) - hlavní přínos pořadu byl ve vnosu jeho obrovskéhgo přehledu a vyzrálého světonázoru: http://www.youtube.com/watch?v=2DJqjUEgKh8&feature=related

NWOO připravila sumář "Co by si měli prostudovat pracovníci masmédií o 11.9. 2001":http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011080040 Jana Karásková: "Toto jsem napsala redaktorům ČT a Jiřímu Janečkovi před více než rokem, text jsem v lednu 2012 osobně předala i novému řediteli ČT P. Dvořákovi. Kvůli cenzuře těchto informací jsem napsala stížnost Radě ČT. Dosud není dořešena. /Text mé stížnosti i to, jak se ke stížnosti vyjádřil generální ředitel ČT je také na webu NWOO/V tomto mailu, který jsem zaslala do ČT je mnoho odkazů k tématu útoků z 911, od té doby důkazů a dokumentů jště přibylo. Piloti a stavební inženýři natočili k 10. výročí dokumentární filmy, které obsahují mnoho nových informací. Piloti několik let zkoumali data z radarů, poskytnutých dle zákona o svobodném přístupu k informacím, architekti a stavaři zkoumali fotografie a videa kolapsu."

The Zeigeist Movement Czech Republik přeložilo 25 minutové vystoupeníé myslitele Jacque Fresca o morální zkorumpovanosti režimů a výchově k nenávisti: https://www.youtube.com/watch?v=C5T43gxXdDQ

 __________________________

vysvětlivky k oněm křivým svědectvím v úvodním videu:tedy J.F.K. byl řidič, odsouzený vrah střlel z okna, kde je muzeum nakaširované tak, že si málokdo všimne, že z okna na cestu auta nedohlédnete, J.F.K. navíc dostal ránu  zepředu odspoda a Jacqueline se okamžitě začala usilovat o to, jak se dostat z auta pohybem směrem od řidiče. video s českými titulky:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c6mqAtHWdF0  Pravděpodobým důvodem vraždy byla objednávka, protože J.F.K.chtěl vyšachovat soukromou emisní banku FED , jež má dosud vysoko přes 100% zisku z emise každého dolaru používaného v Americe i ve světě, hodlal emtovat státovky "4. júna 1963 J.F. Kennedy podpísal zákon – Executive Order 11110 (vládne nariadenie 11110). Toto nariadenie je málo známe, avšak je možno koreňom veci. Toto nariadenie znamenalo právomoc vyrábať striebrom kryté peniaze ministerstvom financií USA. Inými slovami Kennedy v ten deň podpísal zákon o zrušení centrálnej banky. O päť mesiacov bol zavraždený. Nový prezident Lyndon Johnson po nástupe toto nariadenie zrušil.". A zde je část zásadního projevu JFK z 22.11.1963 v den jeho smrti: https://www.youtube.com/watch?v=GFvSWad4x4s&feature=related

Další kauza: Via Stanislav Vašina: "Pracovala jsem jako dobrovolnice v nemocnici al-Addan... Byla jsem svědkem toho, jak do nemocnice vtrhli ozbrojení iráčtí vojáci. Vešli do místnosti, kde v inkubátoru leželo patnáct kojenců. Vytáhli je z inkubátorů, ty zabavili a děti nechali ležet na studené podlaze, aby zemřely." Tato historka byla svědectvím patnáctileté dívky, zpočátku známé jako Nayirah, které odeznělo na konferenci o lidských právech. Tento příběh pomohl získat na sklonku roku 1990 ve Spojených státech podporu veřejnosti pro intervenci v Perském zálivu. Historku o inkubátorech odvysílaly všechny večerní zprávy po celé zemi. Neexistující obrázek kuvajtských dětí, vytažených z inkubátoru, ovšem Ameriku provází dodnes. Už méně známou skutečností je, že tato anonymní patnáctiletá dívka z Kuvajtu, byla dcerou Šejka Saud Nasir al-Sabaha, kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. Dívčin příběh, který se později ukázal jako nepodložený, připravila agentura public-relations Hill and Knowlton. Šlo o součást kampaně za 11 milionů dolarů, financované kuvajtskou vládou. Přestože se již agentura omluvila a od kampaně se distancovala, dokazuje to její zběhlost v oblasti nátlakového příběhu.

______________________

A hele, tady je toho více, co nesedí:

 

911 Conspiracy theory
9/11 died

 13.2.2013: Bývalý pilot a spisovatel Phillip Marshall, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září zorganizovala vláda USA a Saúdské Arábie byl nalezen mrtev společně s jeho synem, dcerou a psem. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1653-autor-konspiraci-o-11-zari-phillip-marshall-byl-nalezen-mrtev-se-svymi-detmi

____________________

A zde se Bush jr. takřka přiíznal ke zločinnému spolčení 911:

24.4.2013 abc new Boston Attack - interview - pozn. jd o tzv. freuzdovské přeřekinut " u jiného takového spik..."í.
A jak odpověděly ČT a RRTV na opakované urgence po plnění veřenoprávn í funkce a odvysílání dokumentů o 9/11 (i s linky na ty dokumenty)? : lhttp://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/2254-vyjadreni-ceske-televize-k-cenzure-informaci-ohledne-11-zari 

 Poznámka na ávěr: prkticky však důvodem války v Afgánistánu nebylo opium, nýbrž potřeba vyfouknout ropu od Kaspiku Číňanům v izraelském projektu svední afghánskou cestou do určitých zajímaých blízkoýchodních a afrických oblastí. Izraelských agentů v bývalých ruskom uslimských republikách operují již dávno tisíce, ale území je natolik neklidné, že Afghánistán byl zvolen jko nezbytnost, bez které to nejde. 

A toto je ukázka pochodu českých aktivistů 911 z roku 2010 - jde se k budově Čerské Televize, kde pokračují díly 2 a 3: http://www.youtube.com/watch?v=-wBBExB9s1M 

O poměrech v České televizi hovoří 21.8.2013 pan Václav Dvořák, dokumentarista: http://www.youtube.com/watch?v=fCyQ9QCddFg&list=PL49MSj9iw6KlTcjy-Z8tau_KqO8pTM0yy&index=6

http://zpravy.idnes.cz/afghanske-nerostne-bohatstvi-je-mozna-vetsi-nez-se-cekalo-pmw-/zpr_nato.aspx?c=A100630_213623_zpr_nato_inc Jak shrnout celou okupaci okupaci Afgánistánu ?

Za víc než 13 let „boje za demokracii“ dnes Taliban podle některých odhadů kontroluje až 70 procent území, okupační vojáci se cítí nejjistěji jen na svých základnách, promrhaly a rozkradly se biliony dolarů na „rekonstrukci“ země, která je dál jednou z nejchudších na světě, plynovody ze Střední Asie Afghánistánem do Pákistánu a odtud na Západ stále nevedou (a nepovedou), ve vedení země se ocitli lidé, které by – pokud by existovala spravedlnost – čekal soud v Haagu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, a jediné, co se v Afghánistánu podařilo, je navýšení plochy pěstování opia – podle aktuální studie OSN dokonce o 80 procent. Afghánské opium tak dominuje světovému trhu, ale právě tohle asi nebyl primární cíl toho všeho. Tož tak. Tereza Spencerová

prosinec 2014: http://aeronet.cz/news/zmizely-let-mh370-je-zrejme-stopou-k-udalostem-z-11-zari/

25.4.2017: novinky ve věci atentátu na JFK : http://www.anonews.co/jfk-deathbed-confession/

20.8.2018 Ve věci JFK mají prsty i Bushové: https://www.youtube.com/watch?v=Dj6IsJ_oUeI&feature=share 

13.10.2018 Dolary z daní zvyšují produkci opia v Afgánistánu i podle vládní zprávy USA:  https://thefreethoughtproject.com/governments-own-report-shows-tax-dollars-spent-afghanistan-boosted-opium-production/?utm_source=Facebook&utm_medium=Traffic%20Driver&utm_campaign=Facebook%20Stout

10.11.2018 Další rekordní rok v produkci opia v Američany okupovaném Afgánistánu: https://www.wakingtimes.com/2017/11/02/another-record-breaking-year-opium-production-u-s-occupied-afghanistan/

10.11.2018 Když už jsou USA v Afgánistánu, tak se tam rozhodly i těžit - a slibují si od Afgánistánu,  že půjde o novou Saúdskou Arábii ale co se týká lithia! https://www.mintpressnews.com/us-to-extract-minerals-from-afghanistan-to-defray-cost-of-us-assistance/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Myslím, že bychom neměli ponechat stranou pozornoszti tento článek, tuto teorii, která se týká přímo nás. http://www.vasevec.cz/blogy/metylalkoholova-konspirace

schlimbach

Paní Kateřino, obávám se, že pana Šebka nemáte šanci přesvědčit, neboť je v zajetí mainstreamu a tudíž důkazy, které nebyly schváleny vládou USA pro něj neexistují - no nic, alespoň má jednodušší život. Dnes již prezidentovi USA stačí prohlásit o komkoliv, že je "terorista" a habeas corpus, kterým se do nedávné doby USA pyšnily, je mimo, pan prezident může kohokoliv si zamane neomezenou dobu věznit, aniž by ten dotyčný měl právo na advokáta nebo na svého soudce -(

Jak demokratické - myslíte si pane Šebku, že by bez 11/9 mohly být schváleny zákony Patriot Acts, že by takovou pravomoc dostal prezident demokratické země? Myslíte si, že by bez toho všeho mohly být zlikvidovány základní práva a svobody občanů v USA? Dnešní svět je postaven na lži, manipulaci, uzurpaci moci menšiny nad většinou. Svinstvo, kam se člověk podívá, tupci mají navrch, vedou války proti trerorismu, který sami svými stupidními akcemi vyvolali - vždy najdou dostatečné množství užitečných idiotů, kteří jim asistují a dostatečné množství blbů, kteří jim to spolknou.

amiourful
11 let a oni stále věří, že

11 let a oni stále věří, že Zdroj: amiourful

A přečetl jste si vy krátký souhrn protagonisty Architektů  inženýrů za pravdu o 11/9 - mmj. i tato budova byla budována s parametrem, aby vydržela náraz letadla, pokud vám nestačí jako vysvětlení ani přednáška o mechanice Juhaňákové - Němce, tak doporučuji panu Gageovi napsat a  uvést výhrady. Není dost dobře možné, aby budovy spadly takj, jak padaly. Jedno patro by brzdilo druhé patro - a to se nestalo. Dokonce ani v případě WTC7 do které se kerosin neměl jak dostat. Proč mně napadáte, když vidím, že jste Gageovu zprávu ani nerozklikl - dozvěděl byste se mmj. že teplota hoření kerosinu  teplota, která by u konstrukční oceli způsobila to, co vy byste opčekával,je značně odlišná, kromě toho si nemyslím, že se takto vysoké mrakodrapy konstrukčně  spojují nějakými kramlemi, ne, patrametry takovýchto výškových budov jsou, věřte tomu nebo ne, trochu jiné než u nějakého obyčejného činžovního domku. My máme materiálů dost, shořela -li letadla, jak to, že neshořel pas a šátek, nemluvě o těch nalezených živých únoscích. Začněte číst a sledovat něo kvalitního. Tak především jste si nepřečetl zprávy o nálezech nanotrmitu a ani o charakteru přesekaných konstrukčních prvků způsobem, jaký se prívádí právě při řízených demolicích nanotermitem. Ne, nerozestouzpily se, byly přesekány explozemi. Neprošel jste si videa, kde byste viděl několik explozí, které předběhly časování. Neprostudoval jste si mediální manipulace, kdy se vysílalo, co nebylo pravda - v reálném čase se tvrdilo, že WTC 7 spadla a ona ještě stálka, falšoval se přílet druhého letadla, pracovníci od médií byli evidentně informováni předem (stejně jako burziáni). A především jste si jako naprosté inormační minimum měl pustit tu krátkou 5 minutovou oficiální verzi, nejkomičtější je to, že to je opéravdu to, co oficiální zpráva tvrdí.

antoninsebek

Vážená paní Kateřino,

Obávám se, že netušíte, co to je metoda příhradových nosníků.  Ty dvě stavby byly hodně vysoké, proto nemohly být  příliš masivní. Ale musely být pružné, k odolávání náporu větru. Takže horizontální „podlahy“ nebyly k vertikální soustavě příliš zafixovány.  Takže žádné „hranolky“, jak uvádíte, tam nebyly. Ty boční stěny se "rozestoupily" a pád se zákonitě zrychloval.  Mimochodem: Vy jste si určitě nezkušila mnou doporučovaný pokus, přiznejte se!

 

Já se mohu ohánět nikoliv P.T. Juháňovou a P.T. Němcem, ale tím, že mám blízké příbuzenstvo plné praktikujících stavařů a architektů.  Ti mne upozornili na v něčem podobný případ. V Hradci Králové loni (nebo předloni, bylo to v TV) došlo ve starším cihlovém domě v přízemí k výbuchu plynu. Kromě vyražených oken došlo – k pádu stropu! Nikoliv destrukcí, ale v celé jeho ploše. A to proto, že trámy měly přes nosné zdi dosti malý přesah (maximálně polovina nepříliš silných bočních, nikoliv obvodových zdí) a se sousedními trámy nebyly spojeny např. tzv. kramlemi. Na desetinu vteřiny se místnost „vzdula“ a trámy se vyvlékly.

 

Jak jste mohla vidět z amatérských záběrů vniknutí letadel do budov, tak tam také došlo k výbuchu. Ten výbuch byl ale pouze jedním, menším z faktorů. Pomohl přerušit právě to „slabší“ spojení horizontály s vertikálou. Tak špatné zase ty budovy nebyly, protože by jinak k pádu stropu tam došlo hned. Konstrukce se ale musela nahřát, byla sice obalena nástřikovou hmotou, ale ta shořela.

Shořela v tom žáru, který je větší než teplota hoření obyčejného benzinu. Na Vaši výhradu v tomto smyslu uvádím tzv. kontrolní otázku: Co se stalo s trupy  těch dvou letadel? Odpovím si sám: shořely a deformovaly se. Tak velký žár to byl, že roztavil i materiál tvořící plášť letadel. Stačí?  

 

Abych byl fér, tak přiznám, že jsem v přímém přenosu viděl pád obou budov, náraz do druhé budovy a také jak padla také budova WTC/7.  Jenom coby chlap vím, že tzv. americký fotbal (něco jako rugby) je něco jiného než fotbal evropský a hraje se na menším hřišti.  Umím si představit několik variant důvodů, proč spadla i tato budova, ale tím jsem se nezabýval.  Nedělám si iluze.  Ano,  dochází k umělému vyvolávání  různých konfliktů. 

Dokonce bych přijal verzi, že Amíci něco málo věděli o možnosti napadení na Pearl Harbour. Ale budovy, o kterých jsem psal, nespadly, ale „zasunuly se do sebe“ přesně podle fyzikálních zákonů. Tedy iniciací desítkami tun kerozinu verzus k tomu „nepřipravená“ stavba z příhradových nosníků.

amiourful

Pane šebku, nepolemizujte se mnou, ale s ing Juhaňákovou a do.ing.Němcem Csc, chcete-li. Víte, co to je 6 sekund? Když padá věžičkapostavená dítětem, tak jeden hranolek brzdí pád druhého hranolku a rozhodně e nerozlámou. Kromě toho kerosin hoří přinižší tplotě,nž při ktré dělá vámi popisované kontrukční ocel.  Ale to vše bylo dávno přečeno, jen kdybyste si prohlédl odkazy.  A víte, co to je pád WTC7, do které nic nenarazilo, byla vzádlena jedno fotblové hřiště od zbylých dvou budov a žádný keroin v ní nehořel? Pusťe si to úplně původní video, ano? (To úplně pvní.)

schlimbach

Pane Šebku, nechci vás rozčílit, ale ve vaší teorii je příliš mnoho trhlin, protože do ní nezahrnujete řadu faktů, které do ní nezapadají. O těch faktech stále více otevřeněji hovoří i odborníci na stavitelství, statiku budov atd. Obávám se, že se zde zbytečně blamujete - ale je to vaše věc.

antoninsebek

Už jsem to tady jednou psal, dneska tedy jenom stručně. Protože podobné kydy se vyskytují u každé velké mediální události (Elvisem, který prý snad ještě žije, počínaje).

Proč co spadlo a jakým způsobem? STRUČNĚ: Vážená paní, ty budovy byly stavěny metodou příhradových nosníků. To je fakt. Ony nosníky jste mohla vidět, byly charakteristické pro trosky budov. Patra byla vlastně jen zasunuta na tuto konstrukci. Na rozdíl od Vašeho paneláku, který je ze svařených sítí v železobetonu. Kapišto?  

A když do toho teroristé z boku, někde uprostřed "nalejou" najednou desítky tun kerosinu (leteckého benzinu), tak se tím velkým žárem na "zasaženém" prostoru ony KOVOVÉ, TEDY VODIVÉ nosné konstrukce "roztáhnou" a  ta patra působením zemské tíže spadnou dolů. A proces se opakuje o něco níže znova, s daleko větší "zátěží". Budova se jaksi "zasunula" do sebe, nespadla tedy na bok, nicht wahr? Protože druhá budova byla zasažena níže, spadla dříve, z fyzikálního hlediska zcela správně. Je to složité? Nevadí.

Už jsem tady psal takový malý příklad, jak se přesvědčíte o svém bludu: vezměte si několik pevných drátů, dejte je do svazku, kolmo k zemi a potom je horkovzdušnou pistolí ve střední části zahřívejte. Když na ně zatlačíte ve "studeném stavu", tak nic nezmůžete. To je výchozí situace.

Záhy však uvidíte, jaká jste silačka... Až se ty dráty prohřejí, potom velmi snadno, tlakem shora (to jsou ta patra nad místem vniknutí letadla do budovy) dosáhnete vybočení drátů v místě ohřevu do všech stran.

Nejsem agent Strýčka Sama. Je to pochopitelné i pro Vás?

amiourful

Smutné je mmj. to, že dcera si od mládí velmi přeje, touží, vidět Yellowstoneský park, a já abych se ji teď do Fašistánu bála pustit! Třeba by dostala označení nofly.

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, dobrý večer. Velice aktuální blog. Ale nevím, jestli dostanete vízum do USA....?? Zajímavý počet čtenářů, asi tam budou i "agentury"......  Zdravím Vás.

Vladimír Štingl

Dobrý večer všem. Lží, podvodů, obětování tisíců lidí, manipulace, zkreslování - to je ten podařený systém zvaný "kapitalismus". Negativ socialismu bylo též "neurekom", ale... Napadení USA Japonci - "nutnost nechat proběhnout, aby Amerika mohla vstoupit do války"..., Korea, vražda J.F.K. opakovačkou z roku raz, dva, tři... Watergate, Vietnam, ochuzený uran na Jugoslávii, Irák, Afganistán, "demokratické mučení vězňů,  - CO NENÍ PODVOD, DEZINFORMACE v zájmu KAPITÁLU? Neznám nic - vše je jen a jen o dolarech, penězích...

O vraždě několika tisíc lidí 11. září 2001 a pochybnostech hraničících s jistotou proběhlo několik pořadů, ale vždy jednou a dost.... Nejděsivější byl pořad z hlediska "nepochopitelného systémového" zhroucení obou věží + další "záhadné" budovy..... Specialisté na výškové stavby to nejen nechápali, ale nedokázali ani vysvětlit - tak co zbývá - "spiklenecká" teorie. A smrtelným strachem umlčeni ti, kteří oficiální verzi naprosto znevěrohodnili.

A my prožíváme další podvod a šílenosti s tzv. "krizí", "krizemi"..... Někdo prostě musí zaplatit bohatství 1% nejbohatších "amíků". A nejen těch.

Velice zajímavé téma, ale je passé, tak jako vražda J.F.K. a tisíce jiných "záhad a kauz".... Příjemný zbytek dne.

P.S. Pane Schlimbachu, máte pravdu, že je ještě hodně hňupů, kteří považují to co předkládají gaunerelity jako "žrádlo davu" za alabastrově čisté, průzračně pravdivé, naprosto nezištné... Naštěstí na VaVě je to jednolivec, možná dva. Ale to jsme již v minulosti oba komentovali... Zdravím Vás.

klokan

    Různé spiklenecké teorie samozřejmě nelze předem zatracovat. V žádném případě neuškodí o nich popřemýšlet. Mělo by následovat jejich vyhodnocení vzhledem k uváděným  oficiálním výkladům příčin jednotlivých událostí. Za chválihodné lze považovat, že mnozí konspirativci již oficiální výklady, podrobují zdrcující kritice. Pozornosti si samozřejmě zaslouží i četné konspirativní teorie ohledně 11. 9. 2001, již z toho prostého důvodu, že za nimi lze tušit zahnuté spáry CIA. I kdyby se později třeba zjistilo, že konspirativní hodnocení představovalo slepou uličku, lze zohlednit, že  též mnohým uznaným již vědeckým objevům, historicky předcházely četné omyly, jichž se později bylo nutno vyvarovat.

     Ze stejného důvodu si myslím, že nelze zatracovat ani různé paranormální jevy, mezi něž lze dnes zahrnout existenci vskutku vydařené naší pravicově koaliční vlády. Sama stižena provozní slepotou ustavičných pseudoúsporných opatření, zapřičinila vznik podmínek, které způsobují, nejen skutečná oslepnutí našich četných levnému alkoholu holdujících spoluobčanů. Lza předvídat, že v povětří se vznáší další podobné kardinální průšvihy, tohoto  příliš jednostranně zaměřeného  předního kolektivu neoliberální kapitalistické práce.

amiourful

Já opravdu doporučuji tu sérii dlouhých filmů, které NWOO přeložila a které najdete v její rubrice videa. Těch zjištění je totiž tolik, že se do blogu  opravdu nevejdou. Možná vás to překvapí, ale ty z pachatelství nařčené údajně mrtvé muslimy nalezli v podstatě všechny v pořádku a živé na zemi, ne ve vzduchu.

schlimbach

Oficiální verzi událostí 9/11 americké vlády může věřit skutečně jen užitečný idiot - a že jich všude okolo je habaděj :)

I kdybych pominul všechn jasné důkazy o vnitřním komplotu, uvěřit tomu, že několik cizinců přijelo z afghánských hor na velbloudech s kalašniky, "přečůrali" 40 výzvědnbých služeb USA, překonali nejmodernější technické zabezpečení "nejmocnější" armády světa, přesně věděli, že ten den se bude v této super armádě odehrávat tolik "náhodných" šlendriánů atd ... tak tomu snad uvěří jen propagandou dobře zmasakrované osoby - evidentně je jich také stále dost -(

rezjir10

Hlavní problém bych viděl v časové koordinaci obou akcí: 1) nějaká letadla do těch dvojčat narazila, tedy nějací arabští teroristé existovali atd. A ti byli tedy použiti jako kamufláž?  

2) někdo tedy navezl nanotermické nálože do budov (proč ale tedy do té třetí) atd.

Předpokládá se tedy časová koordinace obou akcí. Ten, kdo připravil ty nálože (třeba USAMA), tak by to musel dělat v době, kdyby už se připravovali ti teroristé.

Ale co by třeba dělal s těmi náložemi, kdyby ti teroristé tam nedoletěli ??? Mohli být sestřeleni, pilot amatér nezvládl letadlo. atd.

Jaký by potom byl plán B?