200 let s Marxem

obrazek
7.5.2018 13:28
5.5.1818 se Karel Marx narodil v Trevíru (Trier). Letos mu tam Carl Juncker odhalil sochu, kterou zaplatili Číňané. U nás v Čechách proběhlo výročí takřka bez povšimnutí, pouze ČT2 uvedla v týdnu zahraniční film Mladý Karl Marx. Jinak se tento sociální humanista stal terčem mnoha útoků na sociálních sítí od lidí, kterým se celé moderní dějiny slily v jedno - v jednu velkou vinu levice na lidstvu. Myslím, že se ani nepokusím jim toto vyvracet. Lepší než všechny výplody je totiž přečíst si něco autentického, Marxova, protože jeho úsudek je velmi pronikavý. Nesporná zásluha mu patří za to, že rozeznal, co je ekonomie - že nejde o vědu, ale o doktrínu, používanou k ovládání lidstva. A jako takovou provozoval pouze ekonomii politickou, protože to dá rozum, že je rozdíl, jaká politika se dělá, v čí prospěch se kola hospodářství otáčí. Velká zásluha mu patří za brilantní analýzu bankovnictví a finančnictví a peněžních vztahů. Poskytl nám velmi plastický obraz 1. a 2. průmyslové revoluce a práce a vykořisťování (ano ano, čím více se dnešní poměry podobají těm tehdejším, tím více je toto slovo dnes nenáviděno). Než jsem začala psát na Vaše Věc, také jsem měla hotovou koncepci, jak bych si představovala, že by se měla otáčet ekonomická kolečka, ve prospěch lidí. Monetaristika byla vyřešená od jiných a zbývalo akorát několik detailů. Jedním z nich byla otázka, jak překlopit finanční vertikálu korporací do horizontály všeobecné prospěšnosti, když nechci používat násilí a nejsou podmínky pro obvyklé zespolečenštění výrobních prostředků. Inu, zvládla bych to až na to, že...v době, kdy i američní prezidenti si vydržují a úkolují zabijácké jednotky (za odhalení dostal Seymour Harsh Pulitzerovu cenu), po světě operují soukromé armády a američtí zbrojaři vyvinuli mikrodrony o velikosti středního hmyzu, je patrné, že s variantou vypouštění si vlastního rybníka kapři nepočítají - a raději by povraždili všechny kreativní síly lidstva. Na těch jsem totiž měla svůj plán postavený. Rozvoj jen zmocněním dalších odspodu. (Prostě takový fígl s veřejným financováním a burziánskou modou nikoliv pro horních indexovaných 200 společností, ale trhem pro ty začínající, malé, tvůrčí, ale to je teď jedno.) Ale ti jsou, jak patrné, živí v bezpečí jen do té doby, dokud jsou cchotni se nechávat bezpodmínečně najímat nebo obětují svůj život pomalému plížení se získáváním kapitálu vpřed za neustálého rizika bankrotu. Je mi to líto, přátelé, v tomto světě nemá ve skutečnosti nikdo žádný zájem na rozvoji lidstva, jen na udržení moci. Moc pak přináší peníze a peníze slouží k udržování moci. "Odvaží se korporátní média vysvětlit rozdíl mezi dnešním akciovým trhem a Ponziho schématem? TIP: Neexistuje žádný. Proto může společnost ztratit miliardy dolarů a stále bude cena jejích akcií stoupat. Tento fakt je u korporátních médií tabu." Lee Camp.

ikipedie:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

Jiří Němčík:"K výročí Marxe. Jednou jsem si z knihovny přivlekl (ano, je to 5 x tlustší než Bible) svazek Kapitálu, abych se dozvěděl, proč to furt v novinách tak pomlouvaj. Prvních sto stran bylo věnováno detailnímu popisu vykořisťování dělníků a dětské práci v těch nejhorších představitelných podmínkách. Díky tomu jsem pochopil příčiny vzniku sociálních a socialistických hnutí. To by vydrželi jen roboti, takhle si nechat srát na hlavu od panský třídy. Takže za mě - Marx dobrý, nešlo mlčet."

a Kapitál: - díl první https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1867/kapital/ díl druhý: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1885/kapital2/index.htm a díl třetí: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1894/kapital3/index.htm minimálně Kapitšál ešxistšuješ i jako audšiokniha! Maršx ješ proklínaný pro svůj Manifest komunistické strany.

rejstřík s odkazy k Marxově a Engelsově dílu: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/index.htm

Mirko Honcovič: úvod do marxistické filozofie: https://www.konfrontace.com/single-post/2018/10/19/Úvod-do-marxistické-filosofie?fbclid=IwAR30H0hXvn_J_VUL8fI2jS_7F_kxdc_PHckUdwapGrG6yUzbtHyvP3w2cQ8

Od Martina Hekrdly: 

Slíbil jsem v jednom diskusním vláknu marxismus ve čtyřech bodech. Dám to raději sem. Zde tedy je ono marxistické „kung-fu“ (s krátkým doplňujícím komentářem):
1. Materiální svět existuje nezávisle na lidském (nebo jakémkoli jiném, například "ufounském") vědomí.
2. Reálná (když ne úplná nebo absolutní) znalost jsoucna je možná a bude jí dosaženo.
3. Lidské bytosti jsou součástí přírody, ale součástí specifickou.
4. Materiální svět není v první řadě produkován myšlením člověka, nýbrž lidské myšlení se odvíjí z materiálního světa.
Toť v podstatě vše.
Body 1. a 2. odpovídají předpokladům i poznatkům moderní vědy a dosáhly pozice „zdravého rozumu“. Bod 3. rovněž odpovídá poznatkům moderní vědy, počínaje Charlesem Darwinem až po současnou paleontologii a antropologii. Bod 4. je nejvýrazněji marxistický a panuje nad ním nejmenší konsensus (kolem něj se ostatně točí všechny ty líté spory kolem revolucí, vědeckého světového názoru, základny a nadstavby apod.)
Umírnění odpůrci této čtvrté teze míní, že je nesmyslná jako tázání, co je prvotnější, zda slepice, nebo vejce – a možno ji tudíž dát zcela stranou. Radikální odpůrci halekají, že svět se točí silou myšlenek, že tedy např. neoliberalismus byl jen takový blbý nápad, který se rozšířil jako chřipka, a nyní jej tedy postačí opustit či vyléčit a vrátit se k dobrým nápadům Keynesovým. Nebo že zcela postačí skrze politickou korektnost zakázat určitá slova, vyplývající z předsudků, a prostřednictvím jazykových her budou rasistické nebo sexistické předsudky odstraněny ze světa.
Marxisté naopak míní, že produkce idejí je sice bezbřehá přepychová struktura lidského rodu, ale že faraona Achnatona mohlo za daných podmínek napadnout a být prosazeno Slunce jako nejvyšší a jediné božstvo, rozhodně však nikoli napoleonský Code civile. Že prostě myšlenky korespondují s materiálními podmínkami, s reálnými vztahy mezi lidmi, a mohou se prosadit jen ty z nich, které jsou na danou realitu nejlépe napojeny. Například rasistické a sexistické předsudky mizí spolehlivě a rychle ve stávce zaměstnanců, mužů a žen, černých a bílých (empiricky prokázáno), nikoli na feministických nebo multikulturalistických přednáškách (všeobecně známo).
Napsal jsem – a dušička má pokoj. Dále ať si Schejbal hipsteří, Slačálek moralizuje a feminist/ky/é piští.
douška z Engelse od Mirko Honcoviče:
"...Ale antiautoritáři žádají, aby autoritativní politický stát byl zrušen ihned, ještě dříve, než budou zrušeny sociální podmínky, z nichž se zrodil. Žádají, aby prvním činem sociální revoluce bylo odstranění autority. Viděli tito lidé někdy nějakou revoluci? Vždyť revoluce je jistě nejautoritativnější věc, jaká jen existuje; je to akt, jímž jedna část obyvatelstva vnucuje svou vůli druhé části puškami, bodáky a děly, tedy prostředky neobyčejně autoritativními; a jestliže vítězná strana nechce přijít o plody svého boje, musí udržovat své panství strachem, který nahánějí reakcionářům jejich zbraně. Byla by se Pařížská komuna udržela třeba jen jediný den, kdyby se nebyla opírala o autoritu ozbrojeného lidu proti buržoasii? Což naopak Komuně právem nevytýkáme, že této autority nevyužívala v dostatečné míře?..."
-Engels, O politické činnosti dělnické třídy
Bruno Solarik: "Nemáme žádné ohledy a žádných ohledů si nežádáme. Až přijde naše chvíle, nebudeme se omlouvat za teror." Karel Marx
Možná řekl a možná neřekl také toto:Nejlepšího kapitalištu oběsíme, i kdyby to byl ten jediný, který nám prodá provaz!
Lenin pak k tomu dodal metodiku.
Určitě však v Kapitálu napsal: "Z hlediska vyšší ekonomické společenské formace bude soukromé vlastnictví jedfdnotlivých individuí nad zeměkoulí stejně nesmyslné jako soukromé vlastnictví jednoho člověka nad druhým"
Marek Feigl: "...Na klasika devatenáctého století se sesypalo tisíc statečných, kteří chtěli překřičet svou třicet let starou neodvahu říct vykrmeným režimním marxistům, že si cintají pentli. Přidalo se dalších tisíc nevzdělaných, kteří se nikdy nestihli informovat, co přesně stojí v klasikových zažloutlých stránkách psáno a proč je to tak pozorně studováno na všech civilizovaných univerzitách. Očerňování Marxe ze stalinismu, třídního boje a mimomanželských styků se ukázalo jako druhá hlava toho samého draka, jehož první hlavou byla jeho naivní dogmatizace předlistopadovým režimem...." a ".Různí nevzdělaní konjunkturalisté typu europoslance Štětiny chtějí Marxe kriminalizovat za koncept "třídního boje". Přehlížejí přes všechna léta svého dřevního marxistického katechismu, že Marx nestanovuje třídní boj jako násilný lék, ale jako diagnózu přírodně-společenských procesů, jako takřka neodstranitelný základ všech společnostech."
*****
Jak vidíte, otázka transformace moci z jedněch rukou do rukou jiných zůstává stále otázkou nezodpovězenou. Především je ale čím dál tím patrnějí, že nikde se neprojevuje nic a nikdo, komu by bylo záhodné tu moc na novo svěřit! A to samo o sobě je velmi zlé! A s tím, jak nežijeme komunitně a pro komunitu, to bude časem jen horší a horší.
FB stránka sociální teorie:
O Karlu Marxovi, od jehož narození dnes uplynulo přesně 200 let, mluví všichni – ať už ho vnímají pozitivně jako předního myslitele 19. století, nebo negativně jako duchovního otce nepovedeného komunistického experimentu. U obou skupin se často setkáváme s jedním: s častým zjednodušováním jeho díla, protože je trendy mluvit o Marxovi, stejně jako vést plamenné řeči proti (neo)marxismu a připisovat nebohému, ve své době ne příliš čtenému autorovi a neúspěšnému revolucionáři na vrub vznik totalitních režimů století dvacátého. Co na tom, že tyto režimy, jakým byl například ten sovětský, byly přesně tím, proti čemu by se pravděpodobně samotný Marx postavil mezi prvními.
K Marxovi lze proniknout jedině pečlivým studiem.
Ondřej Slačálek: "Nejvíc mě na Marxově výročí baví všichni ti Peňásové a mladí křesťanští demokraté, co mají potřebu do zblbnutí opakovat: "Marx nikdy nepracoval". Jako kdyby mělo smysl ještě dvě stě let po jeho narození normalizačně řešit, jestli měl razítko zaměstnavatele v občance.

Studovat fakta a psát náročné knihy je prosím vás co?

Lidé, co tohle píšou, toho často hodně napsali, mnohdy jistě v zaměstnaneckém poměru, takže za to dostali plat a chodili přitom do práce. Nemám ale pocit, že by někdy opravdu intelektuálně pracovali."
 Komu připadá Marx příliš radikální, tomu doporučuji socialistu Proudhona - v externích odkazech je i odkaz na díla: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
Anketa mezi osobnostmi, co si myslí o Marxovi a marxismu: https://a2larm.cz/2018/05/na-zapad-s-karlem-marxem/ a také hodné pozornosti: https://solidarita.socsol.cz/2018/historie/bieda-marxizmu
*****
Doporučuji také:Koza pana Séguina aneb revoluce po italsku:https://legacy.blisty.cz/art/36649.html
John Muthukat:"Naším problémem není kapitalismus ani komunismus; náš problém je to, co nám špatně sděluje a zpochybňuje realitu, zejména média hlavního proudu."
Mistr Woods o relevanci marxismu dnes:https://www.youtube.com/watch?v=qHz_PbKs6Jo
****
Protože by se minemuselo věřit, že povaha současného systému je vražedná, řekla jsem si, že budu nejřvavější případy dokumentovat:
Zde máme jednu zastřelenou doma, která vedla soudní spor s vodárenskou společnosí o oravách olovem, ve Flintu, kde jsou tak hrozně olovemotrávené děti, že už se o tom dokonce i psalo jinde: http://econewsmedia.net/2017/12/20/woman-leading-flint-lead-poisoning-lawsuit-found-shot-dead-home/
Detektiv ve výslužbě vdal knihu o vysocepostavených pedofilech a byl nalezen zastřelen: https://thefreethoughtproject.com/detective-publishes-book-exposing-high-level-govt-pedophile-ring-shot-in-the-head-days-later/ stejně tak byl zastřelen tento pán tři dny poté, c v rádiu řekl, že "děti byly poslány pedofilům k adopci" : https://www.youtube.com/watch?v=ztEqMounuRU&feature=youtu.be
Gary Webb získal Pulitzera za průkaz dodávek kokainu CIA do ghett, jakmile začala kongresová slyšení "zastřelil se" dvěma ranami 38 do týla. https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Webb
14.10.2018 Soudce s vazbou na frakovací průmysl poslal do vězení učitele, pedologa a opraváře klavírů za protest proti frakování: https://www.thetimes.co.uk/article/robert-altham-judge-with-oil-links-sent-fracking-protesters-to-jail-3b7znmts8?shareToken=cc5fddbc70ae6ea7ef3d52a3145aa85d
6.11.2018 Všichni lékaři, kteří objevili ve vakcínách rakovinné buňky vylučující nagalázu zamezující zdravému tělu bránit se rakovině pomocí vitamínu D, byli zavražděni: https://www.vylectese.cz/lekari-kteri-ve-vakcinach-objevili-rakovinne-enzymy-vsichni-zavrazdeni/?fbclid=IwAR0iqluwKQs-WY5bhHlrLQuNQ3b0GBrrxO7xmCi_QFv-nTfGSn36EiQwj_0
amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

K mým špartným pocitům  z vykonávané práce překladatelky samozřejmě patřilo, že anijeden zpřekládaných rtitul, bych dobrovolně nečetla, protože byl o několik tříd podřadnější, než to, co jsem četla do roku 1989. A nešlo s tím lautr nic uělat. Četí nakladatelé mají svoji představu o čtenáři, do které si nechtějí nechat mluvit. A tak postupně také čtenáře blbce vyrobili. Ale moji  přátelé, do té doby nároční čtenáři, v podstatě ze dne na den přišli o cokoliv ke čtení. To už nikdo z nakladatelů neviděl. Vždy velmi lituji čtenářskou obec, když má vybírat tituly na Magnesii literu. Dá to práci! 

klokan

   Zatím naštěstí lze nejpodnětnější dílo Kapitalu dohledat na internetu, když z regálů veřejnosti přístupných částí obecních a jiných knihoven, jaksi úplně vymizelo. Z  dob dětství pamatuji, že v přední části těchto knihoven, se nacházely spisy klasiků sebrané i vybrané, objemné i útlé. Dnes zřejmě k vypůjčení těchto děl bude nutno zaslat  řádně okolkovanou žádost do nějaké ústřední knihovny a možná do roka, požadovanou knihu zapůjčí. V regálech knihoven pak samozřejmě převažuje  ideově nezávadný škvár pozůstávající  především z nepřeberného množství titulů akčních bestselerů a thrillerů SSA, německé a jiné prozápadní provenience. Toliko na příkladě obecních knihoven lze dokladovat  v čem tedy spočívají vlastně naše dosažené úspěchy při budování údajné demokracie. Jedni cenzoři byli nahrazeni druhými, ti leví tedy těm pravými. Zřejmá naivnost tak zvaných listopadových 1989 cinkačů dveřními odmykači již vstoupila do historie.