2019-nCoV / COVID-19 / SARS-CoV2- resumé + léčba /treatment

obrazek
3.2.2020 20:20
(hello, here I submit the proposal of cure and treatment for recent coronavirus - on english below). toto je rezumé a také možnost léčby koronaviru, protože až dosud byla léčba založena na spíše namátkovém podávání libovolných antivirotitk. (Což je hovadina, jíž se dopouštějí ti, kteří netuší, že u těchto typů léků funguje jen specifický lék na specifický virus.) Z první várky 41 pacientů jich na JIP skončilo 30% a zemřelo 6 - tj. 15%. Z druhé várky 99 pacientů jich 11 zemřelo a 31 se uzdravilo, ostatní se ještě léčí. Zde byl zdrojem časopis Lancet. Léčbu jsem navrhla někdy okolo 21., 22.1.2020, od té doby se mi ji nedaří předat do Číny, víte-li jak, napište nebo se toho chopte sami, za tímto účelem byl vytvořen tento blog. Přidám do něj zjištění Mikea Adamse o tom, že se množí důkazy, že tento koronavirus byl vyroben uměle.

Předchozí blog o koronaviru, do nějž bude dále dopňováno: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-sars-se-muzw-velmi-rozsirit-behem-cinske-novorocni-oslavy-zvyknete-si-pouzivat-rousky - pro ty, co nečtou anglicky, tam jsou poněkud rozvedeny i ty příklady, k nimž zde jsou uvedeny jen zdroje. 

 

Otřesná zpráva z Číny v podání MaP: https://www.youtube.com/watch?v=KRLR5V56GOw

 

Pokus o proniknurí do lékaského časopisu Lancet: 

Léčba 2019-nCoV/COVID/SARS-CoV2 : Varování a upozornění od osoby mimo obor:

 

Práce odborníků WHO selhává v tom, že nezkoumali epidemii SARS - na Stránce CDC FAQ /1/ doslova stojí: virus byl nakažlivý po dobu 14 dnů poté, co zmizely příznaky.

 

A s léčbou je to smutné, že SARS byla založena na dvojhodinové debatě  lidí, kteří léčili závažná onemocnění plic - a na tom  zůstala. Oproti dnešku se používaly také steroidy.U obou onemocnění jsou jak SARS, tak 2019-nCOV je  vražedným mechanismem cytokinová bouře, a existuje zapomenutá dovednost, která byla přehlížena - proti cytokinové bouři může být úspěšně použit imunoglobulin /2/, nebo jak se dříve nazývalo gamaglobulin, což pravděpodobně bude ti samé.

 

K dispozici nejsou mnoho nových informací o této nové nemoci - když bylo známo, jak se virus SARS množil, bylo možné prozkoumat, co  jej může inhibovat - a jak zjistil  prof. Dr. Albrecht fon Brunn, inhibuje virus SARS nepřímo protein potlačující růst nádorů - p53 /3/. A podle tohoto zjištění byla navržena genová terapie proti rakovině  a může být úspěšně použita i proti Coronaviru. Troufám si tvrdit, že ačkoli se 2019-nCoV liší v DNA od SARS, reprodukční mehanismus se spíše nezměnil, 2019-nCoV je podobnější SARS než MERS a obojí jsou betakoronaviry a proto lze pravděpodobně úspěšně použít terapii rAd-p53 /3/, a CRAd-p53 /4/, pro které byly navrženy následující produkty: Gendicine /5/, Oncorine, Glybera, Kevetrin nebo Rexin-G (- ale tento poslední raději bych neradila používat, protože jeho adenovirus byl modifikován metodou CRISPR, proti které lze mít velmi vážné výhrady a já je mám!) Keverin a Glybera byly navrženy západními společnostmi pro léčbu nejvzácnější agresívních rakovin, kdežto Oncorine a Gendicine se používají široce na mného druhu rakovin, to v\povídá i o tom, kdo má jaký prodejní  model - kdo se rozhodl léčit hodně a levně akdo vzácně a za zlato. Výhodou je, že podobný lék si můžeme vyvinout i sami - a sice, když ulovímě nějaký divoký lidský adenovir, který má gen pro p53 poněkud aktivnější, než jiné, a z toho se pak vytvoří vektor.  Paradošně to může znamenat, že má nějaký gen naopak vadný. ////Genová terapie rakoviny se provádí také s přípravky   Advexin, SCH-58500, Imlygic, Luxturna, Spinraza, Kynamro,  Strimvelis, Zalmoxis Neovasculgen, Defitelio, Onpattro, Eteplirsen, ale nešetřia jsem, zda i v těchto případech jde o posílení aktivity genu pro p53, spíše ne.Bohužel mám často přístup u jen  abstraktům, amechanismus těchto genových přípravků může být jiný, než v případě první várky. . Přípravků může být ještě mnohem více.///

 

Způsob podávání rAd-p53 či CRAd-p53 je bronchiální arteriální infúze /6/, kterou umí všichni onkolegové léčící rakovinu plic. Použije se jen jednou.

 

Naproti tomu návrh WHO na léčbu antivirotiky vůbec nezohledňuje, že se jedná o antivirová činidla určená proti zcela odlišným typům virů. Navíc nejde o žádná antivirotika, až dosud existují pouze virostatika.

 

PD dr. Marcel A. Müller přesněji zjisil, že : MERS se dokázal replikovat, pouze pokud dokázal potlačit mechanismus buněčné autofagie, a tak je možné tuto uvést tuto autofagii na scénu jako obranu. Testuje inhibitory SKP2a a jeden je již známý - niclosamid. /7/

 

Další úvahy při hledání účinné léčby 2019-nCoV vedou k vakcinaci - a zde je třeba upozornit, že kromě významné korelace mezi autismem a množství očkování, zde máme vakcíny, jež jsou vysloveně závadné a způsobily masové poškození zdraví

tetanus /8/ /9/10/ zde jsou i problémy se živými vakcínami,  jež vedou k nákaze - a měly by být důkladně vyšetřeny, ať už se jedná o perorální proti obrně /11/ /12/ nebo o vakcínu proti černému kašli /13/nebo spalničkám /14/ /15/ (proti spalničkám pomáhá vitamín A: v množství 100 000 IU po dobu dvou dní u malých dětí a 200 000 IU u větších děti - www.ncbi.nim, nh.gov D´Souza RM et al. /16/) -  A pokud jde o antivirové vakcíny používající neživý celý virus, lze pochybovat o jejich účinnosti. Osobně si myslím, že dosavadní pokusy o očkování proti virům celými viry jsou jen projevem vědecké arogance, fandila jsem přístupu společnosti Moderna /17/, ale nyní si jsem jistá, že vakcína může vyvolávat pouze mohutné alergické reakce, protože chtějí vyvolat tvorbu protilátek na výčnělky virového obalu a kronavirů je v přírodě mnoho. Přístup SCIRO /18/, jež si dělá podrobnou analýzu, jaký krok by měl největší imunizační potenciál, je sympatický. Ale  nový výzkum týmu z univerzity Nankai, který píše, že COV-19 má „mutaci podobnou HIV“, která mu umožňuje rychle vstoupit do lidského těla vazbou s receptorem ACE2 na buněčné membráně./19/ A to myslím je důvod ke konstatování, že na tento virus se netvoří protilátky, jak prokázalo nové zjištění, že někteří čínští pacienti již onemocněli podruhé. /20/ . Vývojových pracovišt je nejméně 20, a mnozí již předali své návrhy k testování, opravdu si myslíte, že jsou tato pracoviště poctivá a že nebudou vakcíny horší, než virus? A co teprve výrobci! Jestliže nevznikne dobrá vakcína, bude to jako s očkováním proti chřipce - kdy v proočkovaných oblastech 7 z 8 zemřelých na chřipku bylo očkováno? /21/  I za normálních okolností je třeba si uvědomit, že nelze očkovat uvnitř probíhající epidemie, pokud by se čerstvě očkovaní nakazili, byl by u nich průběh nemoci těžší.

 

Na co narážím:  jak víme, 2019-nCoV má DNA identickou se 70% s lidskými koronaviry, 80% s koronaviry netopýrů, ale odkud je  zbývajíích 20%, kde se vzaly? Chtěla bych zdůraznit následující - byl patentován živý Coronavirus /22/ a pracoviště podporované Nadací Billa a Melindy Gatesové /23/ použilo drůběží koronavirus k očkování jiných zvířat proti bronchiálním infekcím /24/. Bill je známým zastáncem odlidnění jako řešení změny klimatu /25/  a s ním i 11 000 dalších odborníků z celého světa /26/. Co když se rozhodli izolovat a znovu používat viry po průchodu zvířaty u jiného živočišného druhu, a tak přirozenou cestou inženýrovali genofond viru? Třeba s jinou laboratoří, nebo někdo jiný, kdo si také nechal patentovat koronavirus? Nebo co když tyto pokusy byly prováděny se zcela nepatentovanými coronaviry a tajně? Vždyť kupříkladu proto jsou v USA všechny veřejné zakázky hrozně předražené, že se z nic platí tajné a neoficiální projekty! 

 

Mělo by se to vyšetřit!  Také bychom neměli zapomínat, že Američané infikovali nevědomé bezbranné ze vzduchu již mezi lety 1949-1968!  /27/

 

Vědci v oblasti genomiky našli další důkaz, že koronavirus byl zkonstruován v laboratoři. /28/ /29/ /30/ /31/

 

A jestli  chcete i nadále pouštět  lidi letadly v době infekčních epidemií, zvažte, zda by nebylo vhodné  na palubách letadel a nádražích distribuovat vlhčené alkoholické kapseníčky balené po jednom, ti lidé tam jedí a nemají jak si důkladně umýt ruce a také nezapomeňte na protivirové filtry v klimatizacích!  

 

Bill Gates oznámil právě, že masivně investuje do vakcíny proti koronaviru. /32/ Nevěřím prospěšnosti jeho konání, již bylo mnoho příležitostí jeho aktivity ohodnotit

 

na konec jsem připojila, jak si dopisuji s lékařským časopisem Lancet a překlad článků o tom, že a jak byl tento koronavirus vyroben.  

 

 

*****

ENGLISH:

2019-nCoV/COVID/SARS-CoV2 Treatment; Warnings and Cautions from a Person Outside the Field

Ing. Kateřina Amiourová, email contact on  the personal profile.

Summary: WHO experts have forgotten the long-established knowledge of epidemiology and treatment of serious lung diseases, all the more so overlooking the fact that even for 2019-nCoV there is a specific, tailor-made treatment. Vaccines are being prepared, but attention should be drawn to findings that have not been adequately ventilated about the vaccine industry. And it's also interesting to see what happened to patents on live coronaviruses because the new virus has an unknown 20% extra DNA

 The work of WHO experts fails to investigate the SARS epidemic - the CDC FAQ / 1 / literally says: the virus was contagious for 14 days after the symptoms disappeared.

 And with the treatment, it's said that SARS was based on a two-hour debate among people who were treating severe lung diseases – however unlike today it was also proposed to use steroids.

 Both illnesess - SARS and 2019-nCOV - have killer mechanisms of the cytokine storm, and there is a forgotten skill of curing it, that has been overlooked - immunoglobulin can be successfully used against the cytokine storm /2/, or as previously called gamaglobulin, which will most likely be same.

 There is not much new information about this new disease - when it was discovered how the SARS virus multiplied, it was possible to investigate what it might inhibit - and as prof. Dr. Albrecht von Brunn writes, SARS can indirectly inhibit tumor suppressor: protein - p53 /3/. According to this finding,nano- gene therapy has been proposed as cure for cancer and can be successfully used against coronavirus. I dare say that although 2019-nCoV differs in DNA from SARS, reproductive mehanism has not changed, it is too basic! 2019-nCoV is more similar to SARS than MERS and both are beta-coronaviruses and therefore rAd-p53 / 4 / and CRAd /5/ therapy are likely to successful, for which the following products have been designed: Gendicine /5/, Oncorine, Glybera, Kevetrin or Rexin-G (- but I prefer not to use this last one because its adenovirus has been modified by CRISPR, there are very serious reservations which can be made, and I have them!) Unfortunately, I often have access only to abstracts. There can be even more products.. It is sure, that in China works Shenzhen SiBiono GeneTech (http://www.sibiono.com in Wuhan!) - producing Gendicine - together with a manufacturer from Hongkong, and also Shanghai Sunway Biotech (http://www.sunwaybio.com.cn)producing Oncorine.

The method which administrates rAd-p53 or CRAd-p52 is a bronchial arterial infusion /6/ which is known to all oncologists who are treating lung cancer. Only to be used once.

 On the other hand, the WHO proposal for treatment with antivirotics does not take into account at all that there are antivirotics directed against completely different types of viruses. Until now there were only virostatics, there are no antivirotics, .

PD Dr. Marcel A. Müller also found that: MERS could only replicate if it was able to suppress the mechanism of cellular autophagy, so this autophagy could be used as a defence. PD Dr. Marcel A. Müller tests SKP2a inhibitors and one is already known - niclosamide. / 7 / it cold also be succesful with 2019-nCoV? I don't know. The 2019-nCOv or SARS- CoV -2 is from 79% the same  as SARS and from 50% the same as MERS.

Other treatment to consider for 2019-nCoV is vaccination - and it should be noted here that in addition to the significant correlation between autism and the number of vaccinations, we have vaccines that are clearly harmful and have caused massive health damages: tetanus /8 / /9/ /10/, there are also problems with live vaccines, whether oral polio vaccine /11/ /12/ or pertusse vaccine /13/ or measles /14/ /15/ (against measles hleps vitamin A: in amount 100 000 IU for 2 days by infants and 200 000 IU by kids - D´Souza RM et al -www.ncbi.nim.nih.gov) /16/ - and all these insidious effects should be thoroughly investigated.

And as far as antiviral vaccines are concerned, if inanimate virus are used, there is a real doubt about their efficiency. (Personally, I think that previous attempts to vaccinate against viruses with viruses are only a sign of scientific arrogance.) I first supported  Moderna's approach /17/, but now I am sure that the vaccine can only cause severe allergic reactions because they want to induce the production of antibodies to the protrusions of the viral envelope and kronaviruses in nature. The SCIRO (18) approach, which makes a detailed analysis of what step would have the greatest immunization potential, is sympathetic. But new research by a team from Nankai University that writes that COV-19 has an “HIV-like mutation” that allows it to quickly enter the human body by binding to the ACE2 receptor on the cell membrane./19/ this virus does not produce antibodies, as demonstrated by a new finding that some Chinese patients have already been ill for the second time. /20/There are at least 20 development sites, and many have already submitted their proposals for testing, do you really think these sites are fair and that vaccines will not be worse than a virus? And what about the manufacturers! If there is no good vaccine, it will be like influenza vaccination - when in the vaccinated areas 7 out of 8 influenza deaths were vaccinated?/21/ Even under normal circumstances, it should be remembered that it is not possible to vaccinate within an ongoing epidemic, if the newly vaccinated were infected, the course of the disease would be more difficult.

What I'm warning about is as we know, 2019-nCoV has DNA identical to 70% with human coronaviruses, 80% with bat coronaviruses, but where are the remaining 13% and where did they came from? I would like to emphasize the following – the coronavirus was patented /22/ and a laboratory, supported by the Bill and Melinda Gates Foundation /23/(and also by Wellcome Trust, DARPA and EU), used poultry coronavirus to vaccinate other animals against bronchial infections /24/. Bill is a well-known advocate of depopulation as a solution to climate change /25/ and with him 11,000 other experts around the world /26/. What if they decided to isolate and reuse other coronaviruses after passing through animals in another species, and in this way naturally engineered the gene pool? Or someone else who also patented a coronavirus? What if these experiments were conducted with totally unpatented coronaviruses and secretly? For example, in the US all public contracts are enormously overpriced to pay for all sorts of secret and unofficial projects.

Should it be investigated! Also, we should not forget that americans infected oblivious and defenseless people from above - by spraying infectious agens from helicopters - between 1949-1968! /27/

Genomics researchers found more coronavirus proof that was engineered in a lab. /28/ /29//30//31/

And if you want to continue to fly people by plane during infectious epidemics, consider whether it would be appropriate to distribute wet packaged pouches one at a time on airplanes and train stations, people eat there and have no way to wash their hands thoroughly, and also dont forget on antiviral filters in air conditioners!.

Bill Gates announced his massive investition in vaccine against coronavirus. /32/

Resources are not complet, but I used only intuitive speedy googling. 

 CDC – SARS FAQ

https://www.cdc.gov/sars/about/faq.html

  1. NCBI

Herwig Gerlach

Agens to reduce cytokine storm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5224679/

2016

  1. DZIF

dr. Alfred von Brunn

How a tumor suppressor indirectly inhibits coronaviruses

https://www.dzif.de/en/how-tumor-suppressor-indirectly-inhibits-coronaviruses

2016- the scientific article is below

4. Dr. Zhaoui Peng

Current Status of Gendicine in China: Recombinannt Human Ad-p53 Agent for Treatmnet of Cancer

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/hum.2005.16.1016

2005Human Gene TherapyVol. 16, No. 9

  1. Hiroshi Tazawa, Shunsuke Kagawa, Toshiyoshi Fujiwara

Advances in adenovirus-mediated p53 cancer gene therapy

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1517/14712598.2013.845662

2013 doi.org

  1. Yoh Watanabe MD and others

Reappraisal of bronchial arterial infusion therapy for advanced lung cancer

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02470710

The Japanese journal of surgery pages 2735(1990)

7.  DZIF

PD Dr. Marcel A. Muller

A New Treatment Strategy Agains MERS

https://www.dzif.de/en/new-treatment-strategy-against-mers

2020 The scientific article below 

8. Sen Adl Tabatabai 

Bg Pharma Co. Has License Suspended As Vaccine Sterlzes 500,000 Grls

 http://yournewswire.com/big-pharma-suspended-vaccine-sterilizing-girls/ 2018

 February 4.2018

9. Brian Shllhavy

"Mass sterlzaton": Kenyan Doctors Fnd Ant-fertlity Agent in UN Tetanus Vaccine  https://healthimpactnews.com/2014/mass-sterilization-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-un-tetanus-vaccine/?2014 November 10.2014

10. David Morrison BAd Blood? The Possibility of a Tainted Tetanus Toxioid Vaccin in the Philippines

http://www.akha.org/content/medicaldocuments/tetanustoxoidphilippines.html (november/December 1996

11.Sumi Sukanya dutta

Oral polio vaccine causing paralysis in kids: Study  http://www.newindianexpress.com/nation/2019/oct/23/oral-polio-vaccine-causing-paralysis-in-kids-study-2051670.html 23. October 2019

or 53,000 Paralysis Cases in India From Polio Vaccine In A Year - NPAFP Identical to Polio But Twice As Deadly  https://childhealthsafety.wordpress.com/2014/12/01/53000-paralysis-cases-in-india-from-polio-vaccine-in-a-year-npafp-identical-to-polio-but-twice-as-deadly/ December 1.2014

12.Anne Gulland Polio outbereak declared in Papua New Guinea

 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/26/polio-outbreak-declared-papua-new-guinea/ 26. June 2018 

13. Soumya  Karlamangla Harvard-Westlake student were vaccinated . Dozens  caught whooping caugh anyway. 

https://www.latimes.com/local/california/la-me-ln-whooping-cough-vaccine-20190316-story.html March 16.2019

14. FDA

leaflet for measels vaccine - adverese reactions - measles https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/measles-mumps-and-rubella-virus-vaccine-live

15.  UN More international supportinternational support needed to curb deadly measles outbreak on DR Kongo 

https://news.un.org/en/story/2020/01/1054941

16

17. Jon Cohen

Scientists are moving at record speed to create  new coronavirus vaccine - but they may come too late  https://www.sciencemag.org/news/2020/01/scientists-are-moving-record-speed-create-new-koronavirus-vaccines-they-may-come-too

18. SCIRO  https://www.theage.com.au/national/csiro-to-begin-testing-coronavirus-vaccines-within-weeks-20200130-p53w9j.html

19 https://www.zerohedge.com/geopolitical/coronavirus-contains-hiv-insertions-stoking-fears-over-artificially-created-bioweapon

20.

21.  7 of 8 died on flu was vaccinated:  https://healthfreedomidaho.org/7-of-the-8-individuals-who-died-of-flu-had-received-the-flu-shot:  

22. https://patents.google.com/patent/EP3172319A1/en and US patents of coronaviruses – also with artificial sequence: 10,507,237; 10,294,277; 10,202,578; 10,130,701; 9,969,777; 9,457,075; 9,243,230; 9,145,548; 8,828,407; 8,501,466; 8,455,201, a také 7,220,852B1.

23.Pirbright Bill & Melinda Gates Foundation funds development of Pirbrigh's Livestock Antibody Hub  supporting animal nad human health https://www.pirbright.ac.uk/press-releases/2019/11/bill-melinda-gates-foundation-funds-development-pirbright’s-livestock 15. November 2019 

24.another patent by Pirbrigt  - healing of bronchitis through poultry coronavirus  https://patents.justia.com/patent/10130701

25- there are many documented speaches of Bill and depopulation, and here in 4:00 min he says what is vaccination for him  https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero 

26.11,000 experts propose killing billions of people as the final solution to global warming https://www.intellihub.com/11000-experts-propose-killing-billions-of-people-as-final-solution-to-global-warming/? Zrro Hedge  november 6.2019

27.cz : Human experiments: the US state has secretly spread bacteria across the board https://www.idnes.cz/xman/styl/operace-seaspray-bakterie-civiliste-armada-san-francisco.A180220_173117_xman-styl_fro? 22. 2.2018

28. Mike Adams Genomics researchers found more coronavirus proof that was engineered in a lab. https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-scientists-in-a-lab.html Naftural News 3. February 2020

29: Proof about ingeneering of this coronavirus: https://principia-scientific.org/on-the-origins-of-the-2019-ncov-virus-wuhan-china/

30. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528 

 31.Consppirace: Corona Virus: A biochemical weapon against China?  https://www.youtube.com/watch?v=1CM2z3Od9yo&feature=share&fbclid=IwAR1huM6eNB-XMn4Y50kYLsx92pHIdfgWR6xWCZTMmf41ZvAw46ZQqP0QHGU

 32. Bill Gates invest a bonbon: https://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-commits-10-million-to-coronavirus-response

*****

e-mailing with Lancet:

Subject: draft of article: 2019:-nCoV Treatment

"Good day,

Unfortunately, I managed to just mention the sources in form of links, but I did not write them properly, as soon as you tell me that you can take the article, so I will give them properly listed.  You understand why - I hurried because the Chineses are dying, but there is existing treatment

Best regardss.

Ing. Kateřina Amiourová, bioranger

response: 

Dear Dr Amiourová,

 

Thank you for sharing this piece. Unfortunately we cannot make it a priority for The Lancet Global Health. I wish you well elsewhere.

 

Best wishes

Zoë Mullan, Lancet

****

odkaz 23:

Mike Adams: "Nevyvratitelné: Koronavirus byl vytvořen vědci v laboratoři pomocí dobře zdokumentovaných vektorů genetického inženýrství, které zanechávají „otisk prstu".

 

Každá virologická laboratoř na světě, která provedla genomickou analýzu koronaviru, nyní ví, že koronavirus byl vytvořen lidskými vědci. Důkaz je v samotném viru: Nástroje pro genetickou inzerci jsou stále přítomny jako zbytky v genetickém kódu. Protože se tyto jedinečné genové sekvence nevyskytují náhodně, jsou důkazem toho, že tento virus byl vytvořen vědci v laboratoři.

 

WHO a CDC však zakrývají tento nepříjemný fakt....Například před deseti lety vedla americká armáda ve Spojených státech laboratoř pro biologické zbraně Ebola, kde opice nakazila jednoho z vědců. Kmen se ale dále nešířil mezi lidmi, jen mezi opicemi, takže svět se vyhnul kalamitě, ale americká armáda „vybombardovala" celé zařízení chemicky, zabila všechny opice a zničila poslední zbytky viru na americké půdě. Veškeré podrobnosti o tomto incidentu si můžete přečíst v knize The Hot Zone od Richarda Prestona. /výňatky také na Natural News./

 

V roce 1989 stál v epicentru potenciální biologické katastrofy Reston, VA - jedna z nejslavnějších amerických plánovaných komunit, která se nachází asi 10 mil od Washingtonu DC. Tento známý příběh vyprávěl Richard Preston způsobem, jimž trnulo v kostech, který se týkal rozpoznávání a zadržování ničivého tropického filoviru v opičím zařízení - Reston Primate Quarantine Unit /aneb restonská karanténní jednotka pro opice/..

 

 

K tomuto ohnisku došlo, protože bylo zjištěno, že se ebola šíří vzdušnými kanály, což se také potvrdilo -  ebola se může šířit vzduchem. Tato jednoduchá skutečnost byla rázně zakryta celým zdravotnickým zařízením během strachu z eboly ve Spojených státech o mnoho let později, kdy CDC transportovala infikovaného pacienta do nemocnice v Dallasu a následně infikovala zdravotní sestru, která byla léčena vysoce toxickými chemikáliemi, které jí způsobily trvalé poškození ledvin (později žalovala nemocnici za škodu, kterou utrpěla).

 

Důvod, proč je toto relevantní, je ten, že abychom pochopili situaci s koronavirem v Číně, musíme si nejprve uvědomit, že virologické výzkumné laboratoře běžně prožívají omezování. Dokonce ani ve Spojených státech se nepodařilo držet smrtící virové kmeny, když se je laboratoře pokusily studovat. Čínské laboratoře BSL-4 zažily několik náhodných úniků kmenů SARS a tento nový koronavirus je nyní potvrzen jako geneticky modifikovaný kmen, který byl použit buď ve výzkumu biologických zbraní nebo v experimentech s vakcínami.

 

Jinak řečeno, genomické kódování viru není přirozené. Stejně jako byste se nikdy nesetkali s hadem v poušti, který píše knihu obsahující slova a gramatickou strukturu, genetické sekvence nyní identifikované v kmeni koronavírusů jsou bezpochyby důkazem toho, že si s tímto kmenem pohrávali lidští inženýři.

 

Jak geneticky modifikovat viry: vektor pShuttle

Jeden z nástrojů používaných k dosažení tohoto genetického inženýrství se nazývá pShuttle. Je to genetická sada nástrojů, která může nést užitečný náklad genů, které mají být vloženy do cílového viru.

 

obrázky

 

 

Vědci zabývající se genetickým inženýrstvím mohou zakoupit sekvenci pShuttle od on-line prodejců, jako je AddGenes.org, která prodává sekvenci za 75 $ a dodává se jako „bakterie na agarové desce“. Způsob použití pShuttle je popsán v dokumentu PubMed nazvaném „Zjednodušený systém pro generování rekombinantních adenovirů.“A simplified system for generating recombinant adenoviruses.” 

 

Shrnutí příspěvku popisuje „strategii, která zjednodušuje generování a produkci takových virů.“ Takto postup pracuje pro dosažení genetického inženýrství virů:

 

Rekombinantní adenovirový plazmid je generován s minimem enzymatických manipulací, za použití homologní rekombinace v bakteriích spíše než v eukaryotických buňkách. Po transfekci takových plasmidů do savčí - balicí - buněčné linie je běžně následována produkce viru pomocí zeleného fluorescenčního proteinu, kódovaného genem začleněným do virové páteře. Homogenní viry mohou být získány tímto postupem bez čištění plaku.

 

obrázky

 

Během tohoto procesu samozřejmě pShuttle zanechává jedinečný kód, „otisk prstu“ genetické modifikace. Právě tento otisk prstu byl identifikován v koronavírusu.

 

Jak ukázal výzkumník genomiky James Lyons-Weiler v tomto článku o analýze bombardování, genetický kód pShuttle se nachází v koronavírusu, který cirkuluje ve volné přírodě.

 

To je důkaz, že virus byl vytvořen lidskými vědci.

 

 

„Vědci IPAK našli sekvenční podobnost mezi vektorovou sekvencí rekombinace pShuttle-SN a INS1378,“ píše Lyons-Weiler pro IPAK:

 

obrázek

 

Další genová sekvence také ukazuje 92% shodu s proteinem Spike z koronaviru SARS:

 

obrázek

 

Postup pro dosažení tohoto cíle byl patentován čínskými vědci, jak je ukázáno v tomto patentovém odkazu.  patented by Chinese researchers as shown in this patent link.

 

Vektor pShuttle byl použit k vložení genů SARS do koronaviru, což je proces, díky němuž je pro člověka smrtící. "Samotní vědci provádějící studie o vakcínách SARS opakovaně varovali před lidskými pokusy," varuje Lyons-Weiler:

 

Postup choroby v roce 2019-nCoV je v souladu s vývojem u zvířat a lidí očkovaných proti SARS a poté vystaven nové infekci. Proto je třeba vážně zvážit hypotézu, že 2019-nCoV je experimentální typ vakcíny.

 

Varuje také před „studiemi, které uváděly závažnou imunopatologii u zvířat - potkanů, fretek a opic - u nichž očkovaná zvířata proti koronovirům měla při následné expozici ve studii extrémně vysokou míru respiračního selhání, když byla vystavena infekci divokého typu. koronavirus. “

 

Uzavírá:

  

"Pokud čínská vláda vede lidské pokusy proti SARS. MERS nebo jiným koronvirům, které používají rekombinované viry, mohou učinit své občany mnohem citlivějšími na syndrom akutní respirační tísně po infekci koronavirem 2019-nCoV. "

 

video: Brighteon.com/a4d2afed-56c6-4602-b6ab-6f777ba4a69a

 

****

Já osobně si myslím, že co je patentované, to je také přístupné jiným, a  nelze vyloučit, že bylo  uděláno, aby vypadalo jako...Poněkud nevěřím, že by kdokoliv vyvíjel vakcínu proti takovému viru, který v přírodě neexistuje, nebo ještě neexistuje. Že by 'Cíňané plánovali světovou epidemii, aby prodávali vakcíny, je k smíchu, mají spoustu jiných výrobků, nepotřebují si tímto nastavovat budget!  Spíše je uvěřitelnější víra v americké tažení, protože v případě virologického zásahu nemáte jak vojensky odpovědět. (A jak víme z mého minulého blogu o koronaviru, cosi biohazadního nalezeného na americkém velvyslanectví ve Wuhanu se právě zkoumá.

*****

V explozivním rozhovoru autor zákona o biologických zbraních Francis Boyle coronavirus potvrzuje jako „útočnou biologickou zbraň“:

 

Francis Boyle je možná nejznámějším autorem zákona o biologických zbraních. Ve výbušném rozhovoru s Geopolitikou a říší, jak je ukázáno níže, Dr. Boyle odhaluje, že koronavírus nyní cirkulující ve volné přírodě, explodující jako pandemie, je skutečně „útočnou biologickou válečnou zbraní“.

 

V tomto rozhovoru pro otevření očí, který bude pravděpodobně brzy na YouTube zakázán, Dr. Boyle jasně potvrzuje přesně to, co Natural News reportuje již více než týden: že koronavirus je biologický zbraňový systém, který unikl laboratoři Wuhan BSL-4 a narušilo zadržování v místní populaci a nekontrolovatelně se šířilo.

 

Vlastními slovy říká: „koronavírus, se kterým se zde zabýváme, je útočná biologická válečná zbraň, která unikla z této laboratoře Wuhan BSL-4.“

 

To dále potvrzuje důkaz, že koronavirus byl geneticky upraven pomocí vektorového nástroje pShuttle, který je běžně známý a používaný vědci virologie. Také se váže na skutečnost, že nezávislí vědci v oblasti genomiky také potvrdili, že koronavirus byl v rámci zbraňového programu podroben vložení genu SARS.

 

Rostoucí důkaz laboratorního původu je nyní nevyvratitelný, přesto WHO pokrývá čínský program pro biologické zbraně a snaží se lhát světu o původu viru a nepravdivě tvrdí, že k němu došlo z náhodných permutací ve volné přírodě.

 

Zde je další přepis z rozhovoru s Dr. Boyleem, který byl původně zveřejněn na kanálu Geopolitics & Empire na YouTube.

 

Dr. Francis Boyle:

 

Zdá se mi, že Wuhan BSL-4 je zdrojem koronavirů, ano. Domnívám se, že zkoumali SARS a zbrojili jej dále tím, že mu poskytli vlastnosti pro získání funkce, což znamená, že by to mohlo být smrtelnější, a poslední zprávou je, že nyní je to 15% úmrtnost, která je více než SARS, s 83% mírou infekčnosti. Typickým přínosem funkce je tedy cestování ve vzduchu, takže by mohl oslovit asi šest stop nebo více od někoho, kdo kýchá nebo kašle. Stejně tak se jedná o speciálně určenou výzkumnou laboratoř WHO, takže WHO je v tom zapletená a dobře věděli, co se tam děje.

 

 

Ano, také se uvádí, že Číňané ukradli materiály koronaviru z kanadské laboratoře ve Winnipegu; Winnipeg je přední kanadské centrum pro výzkum, vývoj a testování biologických válečných zbraní. Je to podél linií Ft. Detrick v USA, a jo, mám tři stupně od Harvardu, nepřekvapilo by mě, kdyby bylo něco ukradeno z Harvardu, abych se obrátil do Číny ... konečný výsledek je, ... a vypracoval jsem domácí prováděcí právní předpisy USA pro Konvence o biologických zbraních, která byla jednomyslně schválena oběma domy Kongresu USA a podepsána do zákona prezidentem Bushem, seniorem, že se zdá, že koronavírus, se kterým se zde zabýváme, je útočná biologická válečná zbraň, která unikla z této Wuhanské BSL -4 [laboratoř]. Neříkám, že se to dělo úmyslně, ale byly tam dřívější zprávy o problémech s touto laboratoří a věcmi, které z ní vytékaly, a obávám se, že se tím dnes zabýváme. (důraz byl přidán) video je zde https://www.naturalnews.com/2020-02-04-dr-francis-boyle-confirms-coronavirus-an-offensive-biological-warfare-weapon.html

****

Mike se bohužel stal obětí klamu, již dříve napsal článek o čínských epidemiologických opatřeních a nejsouc epidemiologem je považoval za důkaz brutální diktatury, zřejmě pod dojmem západní narativy o čínském sociálním kreditu (alias Black Mirror), což jak čtenáři mých blogů vědí, je jen ohrádka pro ovčany. Aby si náhodou neuvědomili, co se to vlastně před nimi schovává. A podle toho také Mike sympatizuje se zdrojem, který odpovídá na fabulaci důkazy správnosti. To se občas stane kdekomu.  Důkazem, že má jít o pokus, který se nezdařil, je existence sekvence pShuttle-SN v genomu viru, jenže - stále je tu vibrující otázka, kdo ji tam dal: https://www.naturalnews.com/2020-02-02-coronavirus-bioweapon-chinese-vaccine-experiment-gone-wrong-pshuttle-sn-gene-sequence.html

*****

Mapa rozšíření viru, počty zesnulých a uzdravených:     http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

*****

Právě mne přítel upozornil, že v době, kdy zemřelo nějakých prvních 15 Číňanů na koronavirus, tak burzy reagovaly poklesem cen ropy asi o 10% nebo 20%. Takže si dovoluji v této souvislsoti upozornit na můj starší blog: Teror, burzy to vždy vědí napřed: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/terpr-burzy-vzdy-v-edi-napred Evidentně burziáni očekávali, že ekonomika celé Číny půjde do háje. Jak je možné, že reagovali na prvních patnáct se neví, protože na světě umírá mnoho lidí každý den. 

 

Zdroj uvedený pod číslem 24 mimo jiné uvádí, že tato epidemie může přijít mnoha politikům i nepolitikům vhod, protože se jim konečně podaří ušetřit na penzích. A pachatelství USA potvrzuje rétorika jejích představitelů: https://www.youtube.com/watch?v=f8w4j0sLe3Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16uDDMTLjAqWg9ui2vqF8j4e682zryDPjxPhNf5F_p2wtO3gXBCZ4JDzE

 

Text z roku 2012 o biologických zbraních: http://www.czechfreepress.cz/valky/rict-dablovi-ne.html

a z roku 2019 Historický exkurz - experimenty USA na lidech: http://www.czechfreepress.cz/amerika/historicky-exkurs-pokusy-usa-na-lidech.html

 

21.2.2020  A další vědecký článek dokazujíí, že nový koronavirus byl uměle inženýrován lidmi - v Antiviral Research, toto je jen popularizace zjištěného: https://www.naturalnews.com/2020-02-19-covid-19-coronavirus-found-to-contain-gain-of-function-for-efficient-spreading-human-population.html

POTVRZENO:  Bylo shledáno, že koronavirus CoVid-19 obsahuje jedinečnou součást „nabytí funkce“ „pro efektivní šíření v lidské populaci“… přesný citát z vědecké práce právě publikované v Antiviral Research.

Nyní máme bombu, resp. kouřící kulomet, který svědčí o tom, že koronavirus CoVid-19 „Wuhan“ byl speciálně konstruován jako útočná biologická válečná zbraň, jejímž cílem je vyhladit lidské bytosti.

 

Nová studie publikovaná v recenzovaném časopise Antiviral Research (svazek 16, duben 2020) má název „Špičkový glykoprotein nového koronavírusu 2019-nCoV obsahuje štěpné místo podobné furinu, které chybí v CoV stejného kmene.“

 

Ukazuje, že koronavirus CoVid-19 obsahuje jedinečné vlastnosti, které mu umožňují fungovat jako účinnější zbraňový systém pro přenos z člověka na člověka, což pomáhá vysvětlit, proč virus nebylo možné zadržet (i za „karanténních“ podmínek, proč tyto pokusy všeobecně selhaly jak v Číně,  tak v Japonsku, Koreji a jinde).

 

Jak vědečtí autoři článku vysvětlují v plném textu, „Toto místo štěpení podobné furinu… může poskytnout 2019-nCoV zisk z funkce pro efektivní šíření v lidské populaci.“ (Důkaz byl přidán)

 

Vědecká práce dále zjistila, že není znám žádný virový původ koronaviru CoVid-19, což znamená, že se nevyvinul z přírody. Byl vytvořena technicky a autoři vědeckých prací také uvádějí, že virus obsahuje prvky z MERS, přičemž uvedl: „Před vznikem 2019-nCoV nebyl tento důležitý rys pozorován v linii b betacoronavirů.“

 

Abstrakt a úplné PDF (placené) studie jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu na ScienceDirect.com: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528

21.2.2020 Gates opět propaguje svoje vakcíny: https://vtm.zive.cz/clanky/bill-gates-varuje-ze-dopad-koronaviru-muze-byt-velmi-dramaticky-a-nastinuje-reseni/sc-870-a-202499/default.aspx

 

Mark Lipszic (? výslovnost Lipšic) spolu s Gabrielem Leungem předpokládají, že epidemie postihne 50-80% světové populace : https://www.youtube.com/watch?v=GzOJxBpFPCM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34z9mlvXwDGyw5201RFPbYBX9npwlfJ4BQRvKNVvaEqQrMnwBLQoogfOs

 

Tento koronavirus  se objevuje v románu Deana Koontze z roku 1981 The Eyes of Darkness jako virus způdobující vážné plicní obnemocnění Wuhan 400 jenž ve Wuhanu unikne z laboratoře  RDNA a ve vydání z roku 1989 bylo toto datováno dokonce do roku 2020! https://www.reformy.cz/roman-deana-koontze-z-roku-1981-predpovedel-virovou-pandemii-co-vypukne-ve-wuhanu/

 

Tento koronav irus opsal jednu šikovnou mutaci od HIV: https://www.reformy.cz/ohromeni-vedci-zjistili-ze-koronavirus-je-tak-ohromne-infekcni-protoze-opsal-jednu-sikovnou-mutaci-od-hiv/

11.3.2020 Zde jsou utříděné odkazy poukazující na výrobu a pachatelství viru: https://pravyprostor.cz/koronavirus-je-to-biologicka-zbran-kdo-ji-vytvoril-kdo-ji-vypustil-pohled-na-fakta/

18.3.2020 Překvapivé dozání ředitele CDC o tom, že na koronavirus se před Wu-chanem umíralo v USA, a kdo by mohl být v pozadí zinženýrování tohoto viru: https://aeronet.cz/news/video-reditel-cdc-priznal-pred-americkym-kongresem-ze-v-usa-umirali-lide-na-coronavirus-dlouho-predtim-nez-virus-propukl-v-cine-ceska-spickova-biolozka-v-rozhovoru-sokovala-kdyz-potvrdila-info/?fbclid=IwAR0ouLFJx12dFKp-yBi7fmHxCLQuHUh0nXf8sEjbLkVP0JtpNDrOGFHlrbA

20.3.2020 ŽE byl virus vytvořen uměle, vysvětůje Soňa Peková: https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/ A Daniel Lázňovský zvěčnil zdroje námitek proti umělé konstrukci viru - ovšem opačné teorie záměrně neuvedl, aby jim nezvýšil čtenošt, jakýto demokrat! https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-laborator-umely-cina-wu-chan.A200318_185917_veda_mla Podotýkám, že je to od českých genetiků velká troufalost se k tak těžkému tématu vyjadřovat, když u nás dosud nebyla sepsána ani jedna komplexní a ani žádná jiná účebnice genetického inženýrství! (čekáme již 30 let!) A neoficiálním guru české geneické vědy je pracovitý, ale zcela nevhodný Jaroslav Petr, který nechová ani jedinou pochybnost o správnosti a vhodnosti  GMO. 

Jeden chimérický SARS byl vytvořen již v roce 2015 uměle http://www.gate2biotech.cz/chimericky-netopyri-virus-rozviril-obavy-z-vyzkumu/ - a zdá se, že tady najdeme i originál zprávy z Naure: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8242-dve-zpravy-ktera-je-pravda.htm - resp zde  https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787

22.3.2020 Toto však bude něčí výmysl : "čínští vědci označili za pachatele americkou společnost Ravenlab" - RNA nemá báze RVNLB, ale AGCT: http://infokuryr.cz/news.php?item.27750  - tak to zřejmě výmysl není, už o ženou k soudu!

A tohle je také zajímavé: https://thetruthrevolution.net/the-covid-19-coronavirus-strain-was-created-more-than-15-years-ago-in-france/?fbclid=IwAR08gzDXOQgxD_pkU4Z9gwDtqmvJZ8BKOuSAo_s-EDuBJtrUAB1AG__3Ndw

K tvrzení, že vir je příliš složitý organismus -  a dlouhý- než aby ho mohl někdo vytvořit, přikládám článek z roku 2011, který doakzuje, že něco takového byl schopen jednotlivec: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/virus-schopny-vyhladit-polovinu-lidstva-stvoril-nizozemsky-vedec-137779?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.