Aktuální hypotéza - o české státnosti, rozpočtu a společnosti

obrazek naděje umírajícího hlady
7.4.2012 22:07
..se týká jak českých občanů, tak českých akademiků a souvisí se současným rozkýváním vlády, ekonomickým nedouctvím a nepřípustnými legislativními paskvily. ...a s plánem, jak na to - i když v NS-LEV 21 není žádná podpora.

Česká grantová agentura oznámila následující. že se zničil server, ale taky všechny zálohy a díky tomu nemá žádná data a nebude letos rozdělovat žádné granty na vědu a výzkum. (http://www.gacr.cz/oznameni-predsednictva-ga-cr/ a http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-55319770-ztrata-dat-je-velky-problem-drivejsi-zalohy-nemuzeme-pouzit-priznal-reditel-grantove-agentury) Když uvážíme, že je obvyklé,aby dodavatelé technického zařízení významných státních institucí měli v týmu alespoň nějaké profíky a je tedy ponběkud divné, že zapírají, že každý normální sever s významnými daty má spoustu ochrany na serveru i na separátním zálohovacím zařízení,  a když uvážíme, že každý účastník grantového zařízení má jak kopie svého projektu, tak všechny posudky a doručenky, je s podivem, že se grantová agentura neobrátila na vědecká pracoviště přímo a odbornou veřejnost mimo ně prostřednitvím tisku s výzvou, aby zaslali podklady znovu, a konečně když uvážíme, že k posuzování není třeba serverů ale hlav, z nichž také nic jen tak náhodou nevypadne, je nutno si položit otáztku, co se to děje za čachry. Normální člověk by řekl, že práci  tří měsíců lze nahradit prací tří měsíců. Oni ji nehodlají nahrazovat vůbec.

Tak to  byla první várka argumentů, proč považuji události v Grantové agentuře za záškodnictví, teď ta druhá (v tomto článku pominemedávno zazívající ázory, že české vědě by nejvíce pomohla úplně jiná - na jiných principech fungující - grantová agentura) :

Já myslím, že jen naivové v této zemi berou vážně zdánlivost morálního obsahu úvah vlády o svém  odstoupení - a zde je je konečně čas na hypotézu a to, co považuji za klíč k ní: protože VV spojují své setrvání ve vládě vnějšně jen s dalšími drastickými škrty (zrušení - sloučením - tří ministerstev), víme skoro jistě, co se vlastně stalo: vyplavaly poslední údaje o ekonomice a hle -peníze opět neplní očekávání, do nich vložená. (A všechno to okolo jsou jen tanečky odlákávající pozornost od toho, že fašizoidní/fašistická vrstva je rozhodnutá se zakopat v zákopech a svých loupežnických mechanismech navěky.) Proto se podle mé hypotézy peníze z agentury vezmou a použijí jinde. (Není to tak malý obnos,protože nejde jeno krytí platů akademiků, jak by si někdo mohl myslet. myslím, že už to je tak několik let, co tvá strav, že naše výzkumné ústavy se staly kostrou, o účast v ní a na jejichž přístrojovém a personálním zázemí grantovaní musí soutěžit s nabídkami.) Protože spousta akademiků pracuje ve víceletém grantovém režimu,nemusí si všimnout, že jejich kolegové byli přinuceni ke kvapnému úprku do zahraničí či pádu na socio-ekonomické dno. (No ale co úprk mozků , který zahajují každoročně naši absolventi, kteří si prohlédli dobře náš stále se vylepšující systém politiky zaměstnanosti, nikoho nebolí, hloupým a nevědomým se vládne lépe.) A je vůbec otázkou, proč se grantová agentura rozhoduje vypisovat řízení nové - že především hodlá přidělovat peníze až za rok, a bude zajímavé poroivnat,nakolik se vypsané výběrové řízení změní oporoti minule. Co se stane? Ubydou obory? Ubydou peníze - nu,  na to, jaké to překvapení bude, může čekat jen pasívní hlupák. Prozatím je dobré si všimnou, že výše uvedená prohlášení ředitele GA neobsahují ani zmínku o tom, že finanční možnosti  Grantové agentzury pro příští rok by byly navýšeny o nevyčerpané finance z tohoto roku. (Také  dlužno připomenout: stejným způsobem se zřejmě mohou kdykoliv ztratit či být ukradeny cloudy ministra Drábka - data ze sociálního systému v novém softwarovém systému.)

Nu a proč naši vládu peníze vlastně neposlouchají? Inu proto, že provozuje ekonomii imbecilů, takový pan Drábek má kupříkladu představu, že vnitřní trh je absolutně nedůležitý, Kalousek pro změnu, že vytvoří nějaké peníze mícháním vody v kýbli, nevnímajíc, že se při tom jen víc rozcintá (http://www.vasevec.cz/blogy/statni-dluh-nazor-z-nehoz-kalousek-rozhodne-radost-nemel), k tomu učí firmy obcháze daň z kapitálových výnosů, a jeho ministesrtvo uděluje licence k hazardu protizákoně http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/171701-brneni-ministerstvo-financi-povoluje-hazard-v-rozporu-se-zakonem/(majitelům často sídlícím v daňových rájích), Klaus nikdy nevzal na vědomí, že peníze jsou oběživo, Schwarzenbergovo ministerstvo má webové stránk jak zacvičení do problematiky daňových rájů a  nikdo z nich si nepoložil nikdy otázku, co jsou určujíí faktory všeobecné prosperity. Zbytečné zmiňovat, že se nikdo z nich nenamáhal si ani prostudovat, jak vypadal protikrizový plán za minulé velké krize. V republice to chodí, jak ukazuje následující  přpad horentně předlužené Prahy (zneužité ovšem nedávno ke kampani ODS "jde to i bez dluhů"): za B. Svobody primátorování hl.m. Prahy vychází prý pomalu najevo, že smlouvy z Bémovy doby jsou v podstatě trojího druhu: a) skartované b) nepodepsané c) nevypověditelné. (Co s tím na magistrátu udělají?) Je s velkým podivem, že národ si takové "státníky" ještě trpí - minimálně jeden návrh k položení vlády púadl: http://www.vasevec.cz/blogy/k-tomu-aby-padla-vlada-neni-treba-sbirat-podpisy-nybrz  a stejný argument mohou použít i jednotliví občané v určovacích žalobách na stát ve věcech jeho legislativního (sociálně-inženýrského) a rozpočtového rozhodování.  Jediná trošku obtížnější věc je pro toto získat morální podporu, mediálně to zpopularizovat a sehnat peníze na krytí případných soudních výloh.Jde o to,že soudní moc (pokud vysloven nenarazíte na soudce vypečeného absolventa plzeňských práv) je moc nezávislá (na rozdíl od stáních zástupců- zaměstnanců ministerstva, ale vy si přeci děláte žalobu sami,no ne?), neuspějete-li u jednoho soudu, máte možnost chyby vychatat a přes příátele poat žalobu u soudu jiného, že ..a vyšší soudy pak legislativu sjednocují, politická moc se jí musí podřizovat a argumentaní a důkazní linii postupuje od jednoduššího, snadno uznatelného, až k propracovanějším úlohám, dalším stupínkům na cestě napravování pokřiveného systému, který obrátil babylonský princip práva jako ochrany slabšího před silnějším v toho pravý opak. (viz kupř: http://www.vasevec.cz/blogy/exekuce-zrcadlo-spolecnosti a zde http://www.vasevec.cz/blogy/nova-pravni-entita-seigniorage-jako-nedovolene-protipravni-zneuziti-dominantniho-postaveni nebo http://www.vasevec.cz/blogy/tramtatadaaa-mame-tadytrzni-pravo) (Zmíněný postup vedení určovací žalůoby na stát vás bude stát jen soudní poplatek, protože existuje nález Ústavního soudu zakazující státu používat soukromé púrávníky, pražský soudce Sváček a několik dalších toto nehodlá respektovat, pak ale, dostaví-li se soukromý právník, je nutno jednán utnout hned v počátku a požadovat náležitého právníka státu od protistrany.)

Je ošem pravda, že protikrizový plán z minulé krize zdaleka není dostačující - protože náš finančnický systém se opravdu ocitl na samém hrotu neudržitelnosti, naše fyzická ekonomie na samém dně a kooperativní vazby a mechanismy byly všechny zpřetrhány, pokrouceny, anihilovány delikvencí a závadnou agresívní indoktrinací bílých límečků i jinak.  Ale zdrojář alternativních škol (http://www.vasevec.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku) si nezískal dost spolupracovníků, aby mohla být započata reálná práce na citlivé, promyšlené,komplexní transformaci  systému neudržitelného v systém udržitelnější a postupně v udržitelný.  

Bye, je hrozně  pozdě, ani členy Lva ani čtenářeVěcí veřejných se nepodařilo získat k nějaké politické akci, a to ani s vynaložením nejkrajnějšího úsilí obyčejných blogerů. Už nejsme totiž společnost, Jen duchové s maskami.  Ten obrázek u článku se jmenuje naděje. To dítě čeká, až rostlinka vyroste, aby se mohlo najíst. Je skoro jité, že zemře dřív hlady. Opravdová naděje pro něj, by totiž musela přijít od lidí, reálných, dospělých lidí.  Zatím se neděje skoro nic - jen ve vládě plánují, že učitele už také nepotebujeme, hodlají dát odchodnou 17 000, třeba ještě objeví jiskru v někdejším Berluscniho a Sarkozyho plánu zkráti školní týden na tři dny. A také plánují sloučením ministerstva vnitra s ministerstvem obrany etablovat dosud ne zcela obvyklá kariérní kolečka (místo si udrží jen flexibilně poslušný) z policistů vrahy, z vrahů policisty, podle potřeby. Pán Bůh s námi a zlý pryč.

Jo tak pardon, oni se zamysleli a usoudili, že postrádat můžeme ministerstvo kultury. ministerstvo pro místní rozvoj a také ministerstvo životního prostředí.

Začátek srpna 2012: co ale říci na tuto zprávu, to mi nejde do hlavy, nebo vlastně ano, dokonale ladí se zpávou o dění v grantové agentuře: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13673-ve-stredu-byl-napaden-benefitni-portal-odboru-pry-z-adresy-ministerstva-prace

__________________________

AV ČR -rozpočet

 27.12.2012 -dalšíránapročeskou vědu nacestě -vBruselu padlnávrhna zrušení výměnných pobytůstudentů program Erasmus: Leprikohn Frosh jasně, vy byrokratičtí šmejdi, jestli něco málo z evropských programů vůbec trochu funguje, jsou to výměnné stáže studentů; takže je zrušte; oni by spolu mladí ještě navázali kontakty, které se vám nehodí do krámu!

 Něco o tom,že ve vědě nemusí být vše čisté a o tom, jak se posuzují grantové záležitosti -zde: http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/stamilionova-%E2%80%9Emala-domu%E2%80%9C-z-technologicke-agentury-padlo-trestni-oznameni 

****

17-12-2013 - martyrium české vědy pokračuje - v souvislosti s ustanovováním nové vlády ČSSD - ANO - KDU-ČSL: "Pro Bělobrádkovy lidovce existují i jiná nemalá rizika. Příklad. V koaliční smlouvě se mluví o zásadní podpoře vědy. Zní to náramně. Ale minulý pátek 13. prosince to ve Sněmovně vyhlíželo opačně. Poslanci rozpočtového výboru sebrali Grantové agentuře, která u nás podporuje základní výzkum, 57 milionů! Nikoli podpora vědy, ale její další osekávání. Na papír se strašně snadno namalují proklamace. Vypadá to růžově. Ale realita je pak skoro vždycky podstatně odlišná."


http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=797876

Zdeněk A. Eminger Minulý týden znamenal pro mnoho přírodovědců, kupř. biologů a rostlinných fyziologů, apokalypsu. GAČR dal vědět, co si myslí o určitých vědeckých projektech.

Takže za rok buďto rekvalifikace :biolog ___ IT head manager: nebo odchod ze země nebo ulice.

Boris Cvek Tezko se mi to komentuje. Mam na GACR svuj nazor a stejne tak mam svuj nazor na mnozstvi "vedeckych projektu", ktere jsou k nicemu... mozna vic zde: http://www.blisty.cz/art/63425.html  

17.12.2013: http://www.zurnal.upol.cz/blog/ ("Proč je vlastně koaliční smlouva v oblasti vědy tak blátivá? Kdo četl před volbami programy stran, ví, odkud vítr vane. Jednotlivé odstavce jsou téměř doslova opsané z volebního programu hnutí ANO. To proto, že zbývající dvě strany si o vědě a výzkumu do programu nenapsaly téměř ani řádku (lidovci si tam napsali podporu výzkumu a vývoje v oblasti vytápění, socialisti ambici odbourat bariéry přenosu poznatků do praxe – a tím to měli v podstatě odbyté). Pro hnutí ANO to psal profesor Zlatuška, který těmi obecnými odstavci naředil svou vlastní agendu: má pifku na některé členy Rady pro výzkum a chce je vyměnit (koaliční smlouva: „transformujeme Radu pro výzkum, vývoj a inovace“), velmi fandí open-access publikování (koaliční smlouva: „posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU“) a je miláčkem velení Akademie věd, protože bojuje za jejich sen nechat si zakreditovat doktorské programy (koaliční smlouva: výše citované „vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií“). 


Je zajímavé, že se do smlouvy nedostal jeden velmi konkrétní a kvantifikovaný bod, který naleznete úplně na konci volební stránky hnutí ANO (http://www.anobudelip.cz/program/): „Vrátíme prestiž českému školství, zdvojnásobíme finanční prostředky na vědu a výzkum“. Udělat z 26 miliard, které dnes jdou ze státního rozpočtu do výzkumu, dvojnásobek za jedno volební období, to by byl skutečně husarský kousek. Nevím, jakým nedopatřením se těm, kdo chtějí řídit stát jako firmu, toto jediné konkrétní opatření do smlouvy prosadit nepodařilo.")

http://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-knihy/skola-skolstvi-vzdelavani/4568-egyptologie-a-japanologie-v-cesku-pred-zanikem  , podle úředníků nemají smysl. 

9,2.2015: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/na-propagaci-vedy-dal-stat-dvakrat-vice-nez-na-jeji-vyuziti 

28.1.2016: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/aplikovany-vyzkum-ma-nejistou-budoucnost-vladou-loni-neprosel-jediny-projekt-1265885#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news  Co dodat, peněz e prýdost! 

5.5.2017 - Ještě před rokem měli všichniplná ústa inovací - a podpor vědy, nyní ministr pro vědu a inovace B ělobrádek nastoluje, že věda přijde o 15 mld a dosta více mže jen ten, kdo se zlepší: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ceska-veda-prijde-az-o-15-miliard-vic-dostane-kdo-se-zlepsi-varuje-belobradek-30242?seq-no=5&dop-ab-variant&source=article-detail 

14.6.2017 - ituace se opakuje a bude opakovat: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2146977-nejhorsi-vlada-od-roku-1989-rikaji-rektori-ze-slibovanych-sesti-miliard-neuvidi-skoro

V roce 2017 byl navýšen plat doktorandů na 7500 - průměrný plat je okolo 26 000 a ani z toho nelze bezproblémově vyjít v Praze a dalších velkých městech. Rozhodně se s tím nedoporučujie zakládat rodinu, kdyby se někdo ptal, proč je ve vědě málo žen. 

12.6.2018 Kybernetická badatelskákauza, kvůli níž byl kádr vyhozen: http://www.ceskatelevize.cz/porady/12125825072-a-clovek-stvoril-robota/21838256492/ a https://www.lidovky.cz/rektor-cvut-odvolal-reditele-institutu-informatiky-robotiky-a-kybernetiky-marika-ge3-/zpravy-domov.aspx?c=A180604_125821_ln_domov_pev

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Jak se říká pen Kulík, všeho do času :)

amiourful

No ale s pomocí podkldů od giacinta auritiho by bylo možné podat určovcí žaloby za účelem  rozhodnutí, že tento druh pořizování peněz státním dluhem je protiprávní a dočasný, dokud nebude připrven přechod na systém jiný. Ten ale bohužel souvií s demokratickým uspořádáním, jež zde momentálně nemáme, takže z něj teoreticky hrozí obdobné, byť menší, problémy. A také s nastavením meznárodních mechnismů směny - jejichž koncept je sice připraven, ale jehož zavedení je nutno proboxovat diplomatickými cestami. Proto: naučme se vmísti do rozpočtového rozhodování a vnést do něj podstatně lepší pravidla!

rku

Pane Schlimbachu,

opravdu věříte, že i kdyby TUPOUNI četli Va Ve, že by si z vašich výzev něco dělali? Leda tak srandu.

schlimbach

Na Aktuálně.cz je citát pana Ivana Krause:

"Otázka: Žijí na jiných planetách 'inteligentní bytosti'? Odpověď: Ovšem. Důkazem je zřejmě právě to, že s námi nechtějí navázat kontakt."

Tento citát je naprosto pravdivý -  mimozemšťané nás musí právem pokládat za tupce, když máme k dispozici dostatek pracovních sil, surovin i techniky a přesto raději nic moc neděláme, držíme lidi na pracovních úřadech a neustále jen tupě škrtáme ... proč? TUPOUNI NÁM NEUSTÁLE VZKAZUJÍ, ŽE NEJSOU PENÍZE.

Mám také jeden vzkaz pro TUPOUNY - jděte od koryt tupouni, když nevíte, k čemu jsou peníze a kde se berou -(

Ještě jeden vzkaz TUPOUNŮM: -jděte zavčas a sami, protože, až vás budou provázet občané této vámi rozkradené a zmasakrované země, budou mít v rukou hole!

novotny

Je to svinstvo za svinstvem, Grantová agentura jsou darebáci, přihrávají projekty svým známým a sponzorům.
Za to, že se ztratila data by měl být minimálně odvolán ředitel agentury, je to otřesný skandál...
Řeší to už policie? Neřeší, proč by řešila... Samé sviňárny.

klokan

 Jestli si ministři z ,,K 3" prostudovali či ne, minulé protikrizové plány sice zůstává otázkou. Svým jednáním  však jednoznačně dávají najevo, že hrají o čas. Stanovení si  cíle důrazného přiškrcení ,,veverek" pod krkem, aby tyto bez rozmyšlení hlasovaly pro tupé a nepromyšlené škrty, nasvědčuje tomu, že tato naše squadra azzura se ocitla v časové tísni. Občané si dobře všímají jejího náhlého procitnutí a očistným snahám, od  snad se přemnoživších se těchto hlodavců. Jedná se prokazatelně toliko o další vysoce sofistikovanou lest. Budou následovat stavy legislativní nouze a příslušných hlasovacích balíčků ? Mraziči, přiškrťovači a utlumovači mají toho ještě občanům přeci tolik co nabídnout.

amiourful

:D

Rudolfe, položte si otázku, zda státníkem je ten, kterému jsou roky strádání jeho obyvatelstva ukradené, nebo ten, který strádání považuje za mrhání cenným časem populace svého národa.

A račte si povšimnout, že se tu protikrizového opravdu neodehrává lautr nic.

rku

Jak víte,že si členové vlády neprostudovaly protikrizový plán z velké krize? A ostatně jeho prostudování by bylo něco jako když se generálové připravuji na novou válku studiem té minulé a pak se diví proč to nefunguje. Dodnes se ekonomové dohadujin zda New Deal krizy prodloužil nebo zkrátil. A myslím si, že ve vládě nejsou imbecilové, pouze mají jiné cíle a pohled na svět než vy.