Aktuální stav etiky, morálky a práva:

obrazek
7.8.2011 13:23
Občas je dobrá ilustrace, aby byl člověk v obraze, jak moc je situace kalamitní.

šestkártFrantišek Nováček

No, při některých obchodních jednáních se mi někteří partneři chlubili, jak přímo "vyjebali" (jen cituji) s ústavou a zákoníkem práce třeba tím, že zaměstnanci nezaplatili mzdu a když prosil, aby mu ji zaplatili, že nemá na nájem a hrozí mu... exekuce, tak že tedy jo, že okamžitě, ale podepíše dohodu o ukončení pracovního poměru. Následně mu nabídli novou, ale s horšími podmínkami. No a trumfovali se, kdo z nich ty chudáky sedře a poníží víc. Je mi líto, s takovými dál neobchoduji.
zde, kdo má facebook, dokumentace výhrůžek, nadávek a pokusů o zkorumpování aktivistů přímodemokratických organizací: https://www.facebook.com/media/set/?id=100000759852820&frecId=false&qn=1308578488&tid=124926770912537&success=1&failure=0&set=oa.154660514605829
A zde oblast exekucí - toto je myslím jeden z méně brutálních případů - exdkuovaný měl patrně velmi opodstatněné důvody, jež mohly stačit na plné obhajení se proti exekuc prostřednictvím odvolání ...a přestoi: :

Stížnost na postup exekutorů.

 17.07.08

Ministerstvo spravedlnosti  - odbor dozoru a dohledu

Exekutorská komora ČR

JUDr. Eva Holasová, předsedkyně OS Nymburk

 

           STÍŽNOST NA POSTUP EXEKUTORA

 

Podávám tímto stížnost na postup exekutora Rostislava Pánka z Exekutorského úřadu v Nymburce, a to pro jeho jednání a způsob provedení exekuce dne 15. a 16. července 2008.

 

Dotyčný exekutor se dostavil s tím, že prý bylo moje odvolání proti nařízení exekuce zamítnuto a že bude provedena exekuce. Později jsem dotazem na právníka a z předložených dokladů zjistil, že nebylo zamítnuto odvolání, ale námitka podjatosti jeho exekutorského úřadu, což podstatně měnilo situaci.  

 

Tento soudní vykonavatel po mně chtěl, abych se na místě vzdal odvolání, resp. vzal je zpět s tím, že když to udělám, nebude provádět exekuci na movité věci, ale jen na nemovitost.

 

Když jsem zjistil, že odvolání zamítnuto nebylo, sdělil jsem mu, že se práva odvolání rozhodně nevzdám a svoje odvolání nevezmu zpět  a že mu doporučuji jednak vyčkat na pravomocné rozhodnutí soudu, jednak neprovádět exekuci na movité věci za situace, kdy má v zástavě i nemovitost, přičemž je zřejmé, že hodnota nemovitosti několikanásobně převyšuje výši údajné pohledávky, zatímco movité věci lze zpeněžit za podstatně méně, rozhodně ne za částku, která by měla na snížení pohledávky podstatný vliv.

 

Exekutor mi sdělil, že si to mám rozmyslet do rána a na druhý den ráno přijel i se stěhovacím autem. Když jsem mu potvrdil, že se práva odvolání nevzdám a podané odvolání zpět nevezmu, rozhodl, že provede exekuci na movité věci a to tak, že prý se nebudu stačit divit.

 

To jsem opravdu nestačil.

 

Exekutor nechal vymontovat většinu světel a lustrů, aniž zajistil náhradní osvětlení, takže půlka domu je po setmění neobyvatelná.

 

Exekutor vymontoval a odvezl krbová kamna, v současnosti jediný zdroj tepla v domě pro zimní období. Když jsem se zeptal, jak mám v tom domě v zimě přežít,  tak to je prý už moje věc a mám si prý koupit přímotop. Neřekl už za co, případně zda by mi ho rovněž nezabavil.

 

Exekutor zabavoval věci nezletilých dětí nacházející se v jejich pokojících, ačkoliv byl výslovně upozorněn, že se jedná o věci dětí, proti kterým se žádná exekuce nevede, naopak, jsou zde oprávněnými, a tudíž exekuce by se měla vést v jejich prospěch. Za ten ale lze sotva označit  rozprodávání jejich věcí a vybavení místností za zlomkovou cenu v dražbě.

 

Exekutor zabavil i počítač, ačkoliv byl tento obsahem soupisu věcí pořízeného při dřívější exekuci, který jsem mu předložil, přičemž  předchozí exekutor tento počítač vrátil s tím, že je majetkem sdružení K 213, nikoliv mým osobním. Na tyto skutečnosti byl exekutor výslovně upozorněn. Reagoval tak, že prý si můžu vymontovat hard-disk, ale počítač si odveze. Každý nechť si sám posoudí, jaký smysl má takový počin z ekonomického hlediska a za kolik pak může 5 let starý počítač bez hard-disku prodat. 

 

Exekutor dále zabavil i set-top box s modemem, který mi právě přišel z Telekomu a který mi firma poslala do pronájmu, takže zůstával jejich majetkem. Toto jsem exekutorovi sdělil, ten však opět nijak nereagoval. Telekom tuto skutečnost na telefonický dotaz potvrdil. 

 

Po celou dobu mi jak exekutor, tak jeho pomocník naznačovali, ba i otevřeně sdělovali, že je jenom na mě, kdy tuhle exekuci zastavím, protože stačí podepsat zpětvzetí odvolání, a oni okamžitě přestanou nakládat věci.

 

Exekuce byl účasten i můj kolega, který – poté, co viděl naložené auto – nabízel exekutorovi, že předmětné věci na místě odkoupí za cenu, na které se dohodnou, a víceméně akceptoval exekutorův odhad ceny zabavených věcí  - tedy 50 tisíc korun, i když od jiných exekutorů víme, že to je odhad spíše velmi optimistický a reálná cena věcí v dražbě bude asi tak dvoutřetinová, exekutor to ale odmítl, že prý peníze přijme jen ode mne coby osoby povinné a ještě kolegu obvinil, že prý se ho snažil uplácet.

 

Po konzultaci s jiným exekučním úřadem jsme toho názoru, že se jedná o postup velmi neobvyklý, ba nestandardní, ne-li přímo otevřené vydírání, a to z toho důvodu, že motivem jednání exekutora nebyl prospěch oprávněného – tedy co nejvyšší snížení pohledávky – ale poškozování a tyranizování údajného povinného nejen bez ohledu na ekonomický efekt, ale dokonce i za cenu okamžité ztráty, neboť jsme toho názoru – a potvrdili nám to jiní exekutoři - že výnos z vydražených věcí nemůže – po odečtení nákladů na dopravu a uskladnění – představovat žádný zisk, nýbrž naopak ztrátu, o kterou se celková pohledávka pouze dále zvýší.

 

Exekutor tedy jednal v rozporu se svým základním posláním, kterým je efektivně vymoci zadanou pohledávku, nikoliv terorizovat povinného a vyhrožovat mu dalšími zbytečnými výjezdy  jen dále prodražujícími náklady vymáhání (dle sdělení samotného exekutora sem bude jezdit nejméně jednou týdně, což prý nemohu psychicky vydržet).

 

Ponechám stranou chování exekutora, který mi například sděloval, že jestli proti němu něco mám, tak že můžeme jít ven a tam si to vyřídit mezi čtyřma očima (podotýkám, že osoba exekutora je mi vcelku lhostejná, z dřívějška ho neznám, ovšem jeho postup je i podle jiných exekutorů velmi nestandardní, netradiční a v rozporu se zájmy účastníků řízení).

 

Žádám tímto o prošetření věci a pokud nabude kdokoliv z adresátů přesvědčení, že chování exekutora zakládá skutkovou podstatu trestného činu vydírání, nechť podá trestní oznámení státnímu zastupitelství v Nymburce.

_________________________

 

 
Můj kamarád byl přijat na místo managera. Krátce po nástupu do fce ho jeho nadřízená nutí, aby svým podřízeným o sto procent zvednul normy, tím jim o polovinu sníží příjem při stávající práci, s tím, že sám sobě na normy zvedat nemusí. Tím ho nutí chovat se nemorálně.
_________________________
Sic jsem se zařekl, že to už nebudu zde ventilovat, ale tohle prostě musím vykřičet:)

Včera jsem se dozvěděl, že šéf si účtuje, nebo by chtěl účtovat 1000,- Kč/hod. naší práce. Kdyby to byla pravda, vyšlo by, že podíl zcizené práce/odměny je zhruba 95% v jeho prospěch. Jenže ouha, jistými organizačními chybami je v účetní rozvaze jiný výsledek, a ač o naceňování služeb rozhoduje výhradně on, p
rotože má málo, chce ždímat více, a tak k standartně nepropláceným přesčasům v průměrné výši 20-60 hodin měsíčně přidává bič v podobě nutnosti vyplňování MINUTOVÉHO výkazu práce zahrnujícího každý odchod na wc a uvařené kafe, každý provedený telefonát, prostě výkaz, který tak nestkutečně zdržuje, otravuje a rozptyluje, že nic jiného, než že jsme flákači z toho vzejít nemůže. Už stříhám metr..
__________________________

TOTO je ovšem pravý třeskutý případ, pan Stanislav Smetana a jeho kauza, seznamte se:

 http://youtu.be/QCzBXND4h20
Oloupen komunisty i sametovou demokracií
youtube.com
Tento smutný dokument z cyklu Svědectví doby informuje o aroganci moci jak komunistického režimu, tak toho současného. 
 a znovu: http://www.youtube.com/watch?v=f5d9kpbcOIw a znovu: https://youtu.be/BAo-HSvq26E?t=2m35s
****

1.3. 2013  čtěte také: http://www.vasevec.cz/blogy/anonymcele-pozadi-vybuchu-panelaku-ve-frenstate-zpusobene-antoninem-blazkem 

****

29.1.2014: Lubomír Bluml Současný stav společnosti odpovídá 25 letému absolutnímu nezájmu kompetentních policejních orgánů, které prý nemají kompetence a tak berou dvacetitisícové platy za to že když je zavoláte tak nedojedou,nebo čekají a dojedou po bitvě...Není divu že policie sama organizuje pravicové radikály kterým zajisťuje krytí při akcích což jsem zažil osobně při útoku skinhedů na romy a policie uzamkla služebnu a nebyli k sehnání a když jsem začal komunikovat s velkou skupinou skinhedů kteří mě vytrhávali před domem kůly u stromů aby měli čím mlátit cikány a já nechápal o co jde tak jsem se do nich pustil a seřval celou skupinu že takový skinhedy uplácám z hovna přez noc celý autobus a až se začli omlouvat že nedošli na mě ale jdou na cikány,tak už byl venku i soused kterému také ničili kůly u stromů a říká co se děje,já říkám tomu jejich hlavnímu skinovi - máš to teda pod kontrolou ??? A on že ano strýcu,nebojte...jenže policajti co to organizovali to slyšeli v mobilech a okamžitě nařídili odjezd a poslali dvě dodávky který odvezli skupinu zpět k restauraci od kud vyšli na trestní akci...k mému překvapení tam byli dvě auta policistů kteří odjeli ze své služebny kterou zamkli ale neprovázeli útok skinů a čekali dál u restaurace...seřval jsem policajty že si budu stěžovat na MV že nic nedělají proti ničení skinhedů našich vysazených stromů...jen se usmívali...od té doby vím že za každou akcí je nezájem policistů a to i tady,kteří byli ve službě a dívali se na kamery...všechen marazmus a rozkradení republiky je nezájem policie a jejich nadřízených kteří pro korupci a rozkrádání na vyšší úrovni nechali obyčejné lidi na pospas ulice...policii zrušit a zavést ozbrojenou domobranu a farmářský zákon o zákazu vstupu na soukromý pozemek pod rizikem zastřelení,jinak se z toho nedostanem...každý grázl musí vědět že každou chvíli vyletí od někud kulka a to i bílej který po fetu ovládl ulice víc než cikáni kteří už se stáhli...policajti měli 25 let na vybudování respektu jaký mají v Rakousku ale na místo toho se organizuje radikální pravice jako na Slovensku která má policii suplovat...na Slovensku vyjde důchodce ven na svůj pozemek a patnáct roční feťák se ho ptá jestli chce facku...a přitom by stačila jedna rána z devítky pro respekt...

15.1.2013 ČT24 Studio 11:00 - Bríífink policeního prezídia ke kriminalitě za rok 2012 - všimněte si zámlk a toho, že vlastně nevědí, o čem hovořit, pokud ne o suchých grafech, zkuste odhadnout, co ve policie zamlčuje a zatajuje: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411034000012-brifink-policejniho-prezidia/ 

30.1.2014 - s debatou o výkonu práva a o justii pana Fialy a paní Condigliota: http://www.vasevec.cz/blogy/mame-dalsi-politicke-vezne-abolice-amnestii-je-spatnym-vtipem 

červen 2014: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Otroci-a-dojne-kravy-Na-ubytovnach-s-koupelnou-pro-sto-lidi-pry-majitele-rovnou-zakazuji-volny-pohyb-322590 

črvenec 2015: Hana Pertlová: Právě tu byla 35 letá paní,které se silně zhoršila vyrážka poté,co ji ze dne na den propustili mladí ambiciozní arogantní manažeři z německé firmy po 8 letech zaměstnání. "Podepíšeš okamžitě dohodu,dostaneš prémie a zítra už nepřijdeš,nepodepíšeš li dohodu,dnes tě nepustíme z práce a znemožníme ti v práci pokračovat tak,abys něco pokazila ." Co to je ? název té firmy jsem si napsala,je to od E... v Rakovníku,dělají výfuky..Paní nikdy nevhyběla,dítě vždy obstarala babička, vyhazov přišel znenadání - tak jak u mnoha jiných . Měla smlouvu na dobu neurčitou, nově nabíraní mají už smlouvu na dobu určitou. Je to tato firma  http://www.firmy-rakovnik.cz/f515905-eberspacher--spol--s-r-o--rakovnik-vyroba-autodoplnku/.

29.10.2014 - otřesný případ paní Marie Minařikové z Libušína: http://www.ceska-justice.cz/2014/10/od-pripadu-marie-minarikove-dava-ruce-pryc-policie-statni-zastupitelstvi-i-spravedlnost/

Spravedlnost pro klienty H-Systému? Za ztrátu životních úspro a 14 či více let soudních sporů, kdy se pokoušeli rozpohybovat mašinérii, aby se zabývala jejich případem, vyšetrovala, peníze našla atd. jim bylo přiznáno 14 tisíc na osobu za protahování soudního řízení.    http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000101030?x=67&y=3&index%5B%5D=578273

 8.6.2018:  Necelých 30 let po pádu komunismu je zde nová totalita, je jiná, je špiclovská, je omezující, je zjišťující, je cenzurující. Je jiná i ve způsobu prosazování, omezení prosazuje ve jménu svobody, demokracie a naší bezpečnosti. Za poslední dobu tzv. nová totalita prosadila hlášení DPH, evidenci tržeb, centrální evidenci účtů, pracuje se na centrální evidenci zdravotního stavu, je zřízen cenzurní úřad na sledování webových portálů. Ministerstvo obrany připravilo zákon, který umožní vojenské zpravodajské službě sledovat veškerou elektronickou komunikaci, zároveň bude moci vstupovat do komunikace a případně jí i pozměňovat. Od poloviny příštího roku budou povinně vydávány občanské průkazy pouze s čipem. Za posledních dvacet šest let jsme absolvovali takový zajímavý kruh od totality ke svobodě a dnes se nezadržitelně opět navracíme do totality. Není tak zjevná, je utajovaná, ale funkční. Kdo potřebuje, abychom stáli v uctivém předklonu se zmačkanou čepicí v ruce před úředníkem, kdo potřebuje, abychom se báli vyslovit náš odlišný názor na mnohá podivná tvrzení, proč musíme být pod neustálou kontrolou? Je to prosté, takovým lidem se lépe vládne.,Qhoj,,,,,,Jiri Dolejs symbol svobody

Citát George Orwellla z románu "1984": Fotbal, pivo a především hazard vyplňovaly celý horizont jejich mysli. Udržovat je pod kontrolou nebylo obtížné." 

Gambling

Šestkrát osvobozen, protože trestný čin se nestal, stále se musí soudit: https://xtv.cz/archiv/u-nas-je-statni-zastupce-nedotknutelna-osoba-s-nulovymi-povinnostmi-s-nulovou-odpovednosti-ale-s-obrovskymi-pravomocemi-musel-jsem-prodat-chalupu-i-dum-rika-jiz-sestkrat-osvobozeny-nekdejsi-velvyslanec-milan-sedlacek?fbclid=IwAR0XBJ5v34E5Fr9YlFsan2XHabBFp-dBoAdwGQ8RBFqXX_jSfUH-H7e_Kic

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.