Amnestie megalotrů - "je mi líto, na to už je jen Bakunin"- anebo kolektivní akce :D - ROZŠÍŘENO!

amnestie megalotrů Klausem 2013
3.1.2013 17:20
Kdosi invenčnější než já, poslal po faceboooku sumář Klausových novoročních činů: "Václav Klaus v novoročním projevu - *poukázal na ztrátu "respektu k poctivé práci" a amnestoval manažery Union banky (130 000 lidí okradeno o 17 miliard korun) a aktéry kauzy H-Systém (1000 lidí okradeno o miliardu), - *promluvil o "hluboké degradaci úcty" a "kulturnosti" a amnestoval piráta silnic Trpišovského, - *zkritizoval negativistický populismus a amnestoval rasisty z DSSS, - *postěžoval si, že si vzájemně nevěříme, a amnestoval gang soudce Berky, který ukradl čtvrt miliardy korun." (převzato) (jo). /// Luboš Pavlovič 30.10.2016: Václav Klaus, původně politik, který se stal kultovní postavou české popkultury poté, co začal v podivných transech pronášet texty z Rudého práva před rokem 1989 a vydávat je za vlastní myšlenky.

Tak především:Amnestii chystali dlouhé měsíce. Změnili i Ústavu.http://vitezslavpraks.blog.idnes.cz/c/315866/Amnestii-chystali-dlouhe-mesice-Zmenili-i-ustavu.html Stát jako organizovaný zločin, bezva.

(Celý Klausův novoroční proslov 2013 zde: http://www.youtube.com/watch?v=Bu4lxCgszJU  ale v celém projevu jsou o amnetii jen 2 věty - že ji uděluje jako dílčí u příležitosti výročí nového státu a že je právě vkládána na webové stránky -jeho? Hradu?)

Přesnější rozbor toho, co bylo amnestováno a o co jde přesně:

a)- nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky  ve výměře nepřevyšující jeden rok.
- nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byl uložen trest nepřevyšující 24 měsíců a odsouzený nikoho nezabil, nezpůsobil těžkou újmu na zdraví, sexuální násilí apod.
- podmíněné tresty odnětí svobody do dvou let
b)- zastavení trestního stíhání, pokud probíhá déle než 8 let
c)- rozsáhlejší amnestie se týká starších odsouzených

Klausova amnestie zastavila stíháí 900 obviněných. http://www.lidovky.cz/kontroverzni-abolicni-clanek-amnestie-zastavil-za-prvni-pololeti-10l-/zpravy-domov.aspx?c=A130722_105436_ln_domov_jzl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main 

Připomeňme, že mohl udělit amnestii alespoň tak, jak to na Slovensku nyní uděla lGasparovič(-nyní jde v bagatelních případech atarých lidí podle odhadů ČT24 z vězení bude propuštěno 6000 osob a dotýká se to celkem o 32000 lidí (ti navíc jsou a)podmínky, b)alternativní tresty, c)ty ptotažené kauzy!!!!) a k 4.1.jsou již 2/3 veku (úplně dole pod obrázky se dozvíte proč), vesměs nezaopatřených, v mrazech vyhnaných na ulici, co je to za prasárnu), jež by se netýkala těch, kteří měli dostatek peněz na vynucení si letitých obstrukcí,  ale v žádném případě je nehodlali investovat do podobně pracné nápravy škod svých bývalých klientů, pokud by tedy bývalo šlo nikoliv o lotrovinu, nýbrž o neschopnost, nedbalost, nešťastnou souhru náhod, či osudu.

Co se týká osob "postižených! amnestiemi, totiž těch,kteří se díky amnestiím podle bodu b) nemají šanci domoci svého práva, pdole zpráv ČT1 15.1.2013 ve 12:00 jde zhruba o 150 000 našich spoluobčanů!!!

To zdaleka nejsou všichni megalotři, kterých se amnestie týká, Bradáčová hovoří o 13 velkých rozpracovaných případech  jen v případě pražského vrchního státního zastupiteltví, celorepublikově je toho tedy mnohem více, a Hana Marvanová, jež od roku 1998 zastupuje oběti H-systému, se již v úterý 1.1.2013 jasně vyjádřila k tomu, že tímto je cesta obětí k náhradě škod vlastně znemožněna, protože patrně nedokáží unést důkazní břemeno, které je v civilním procesu na nich. Také se víceméně předpokládá, že názte by se jim ároky na náhradu škody podařilo uplatnit na úkor daňových poplatníků, než lotrů. VůdceBerkova gangu, soudce Berka, má navíc dostat jako odškodné miliony ušlého zisku.:)Aamnestie sečástečně vztahuje i na uprchlého Radovana Krejčíře.

Pomiňme, že zbytek amnestie - počestný bod a) a c) - jenž je při přeplněnosti vězni vcelku pochopitelný, jde o bagatelní záležitosti - (nepočestný je bod b)) vyhnal z věznic i ty, kteří se tam schovávají před nepřízní osudu a počasí, a kteří hned první den dokázali, že nechtějí nic jiného, než zůstat uvnitř, a zauvažujme, jaký signál dostali postižení megalotrů a jejich spoluobčané -že právo  v této zemi neznamená nic.

"Největší zoufalství, k jakému může být společnost dohnána, je pochyba, zda má smysl být počestný."

_________________

Český Anonym
 Čepro, Rolins, Pomeje,
Vašek pouští zloděje.
Manažeři z Unionu,
vesele už běží domů,
Pitr Tomáš, soudce Berka,
- volná je Wajglova dcerka,
Hlava mi to nebere,
Vašek se s tím nesere.
Jen mi řekni hlavo země,
neděláš ty vola ze mě?
Sofie Chrtkováí (blog na Vaše  Věc Amnestie jako tečka) ..."Konečně – boj s korupcí je dobojován, nikdo se žádné korupce nedopustil, vše je spláchnuto, odpuštěno, vyčištěno, zameteno. Za pár týdnů se vláda bude kasat tím, že boj s korupcí  byl úspěšný a svůj program vláda splnila i v tomto bodě, LIDEM  v boji proti korupci obstála, nicnedělání a břemeno slibů bylo amnestií z jejich beder sejmuto. Kde máte nějaké korupčníky?...a:
Tak nás může i napadnout, zda po ukončení prezidentování nevznikne další strana, složená z těchto, amnestií očištěných kádrů, v duchu korupční a kmotrovské prosperity, zaběhnuté již 20 let. Ideology, PR, peníze a  lídry má, od všeho špatného trošku, prsty si smočí i církev. Podplacená média  jim udělají 90% občanskou oblíbenost a  je to! Další tunely a rozkrádačky jsou připraveny formou církevních restitucí. Banda musí být včas pohromadě a „čistá!. Naletíme znovu?-"..
.Na stejnou notu též Jaroslav Kuchař (z  blogu na AC24 Nepodceňujme Klause):
"Jistě bere v úvahu fakt, že skutečná moc vlády, tak jak pokračuje „rozkl(r)ádání“ státu (nemluvím jen o majetku, ale také o službách a rolích státu, které se dají výhodně rozprodat spřízněným duším), bude neustále klesat. „Vládní loutky“ budou mít ve skutečnosti čím dál méně co nabízet. S poklesem moci se z pozice důležitých partnerů postupně dostávají do rolí mizerně placených lokajů, kterým bude milostivě ponechán sem tam nějaký drobek (neplatí to absolutně, zbývá energetika, zdravotnictví, školství, Lesy…). A samozřejmě… sláva reflektorů. Malá odbočka: proto chce Zemana na Hrad?Jinými slovy: centrum moci a vlivu se principiálně přesouvá od politiků ke kmotrovským rodinám tak, jak je definoval Erik Best zde. Klaus se tedy mohl naprosto logicky rozhodnout, že se přemístí „tam, kam patří“, aby jeho moc mohla zůstat na reálných základech. V tomto kontextu je „VIP“ amnestie naprosto geniální tah. A už ohlásil, že připravuje ještě milosti. O nich se také šeptá leccos. Může nás čekat další šok.Vliv, který má v těchto strukturách již teď, obrovsky posílí. Nový, akceptovaný a ctěný Capo di Tutti Capi. S majetkovými podíly skoro u všech „rodin“. Připadá vám to šílené? Může ale tento pán mít vůbec jiný cíl?"
 
_________________

Další aktér se vyjádřil k současnému společenskému vývoji v tomto smyslu :"Ti, kdo mají bohatství a privilegia, nebudou nečinně přihlížet. Bude jim ovšem stále jasnější, že si nemohou zajistit budoucnost prostřednictvím existujícího kapitalistického systému. Budou se snažit zavést systém založený nikoli na ústřední roli trhu, ale na kombinaci hrubé síly a klamu. Hlavním cílem bude zajistit, aby nový systém zaručil pokračování tří rysů současného systému – hierarchie, vykořisťování a polarizace."

Inu to ovšem pro to, že obstrukce, jež protáhly procesy s megalumpy na osm a více let, byly veskrze, jak postupně vyplývá na povrch, obstrukcemi politickými, a tak další aktér již jen zoufale špitl:" Na to už je jen Bakunin, individuální teror, je mi líto."(Chápu, oběti megalotrů udržoval při jakž takž střízlivém a zdravém rozumu jen boj za sprvedlnost, touhle dobou už jim nejspíš hodně přeskakuje, protože přišli často o majetky, nashromážděné generacemi definitivně). A okamžitě napsal do zahraničí žádost pro imigračního úředníka, (a to byl ten den z mých přátel už druhý) - tím mne ale neměl inspirovat, protože jsem se rozhodla vyhlásit masovou celonárodní akci - tohle nesmí zločinecké klace, jež tu fušuje do všeho a je u moci, projít - jestli si vážíte svého života a života vašich potomků, rozešlete všem svým známým kdekoliv v zahraničí (nebo ambasádám) úpěnlivý dopis - žádost o imigraci - k předání příslušnému úředníkovi, jejíž vzor se pokusím níže v článku nastínit. 

Šéf Strany zelených Ondřej Liška se nad amnestií (pro server Čerská pozice) zamyslel v souvislosti s Klausovým návrhem jmenovat do funkce zástupkyně ombudsmana někdejší nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou: „Navržení Vesecké a amnestie do sebe dobře zapadají. Vesecká byla jmenována do funkce Nejvyššího státního zastupitelství v roce 2005, přesně před osmi lety. Právě osmileté průtahy prezident omilostnil. K tomu třeba dodat, že kauza justiční mafie pokračuje. Vesecká zatím formálně vyhrála u Vrchního soudu v Praze, ale u Nejvyššího soudu dosud leží dovolání Marie Benešové, o němž bylo rozhodnuto. Je zřejmé, že k manipulacím s vyšetřováním politicky citlivých kauz za její éry docházelo, což je přesně těch osm let, co se pořádně nevyšetřovaly ekonomické a politické kauzy.“ Jenže každý dokáže vyjmenovat hned několik kauz, které se vlečou podstatně déle než jen 8 let.

Kníže Schwarzenberg, místopředseda vlády a předseda koaliční strany vlády, jejíž premiér musí amnestii teprve podepsat, totiž pouze sbírá voličské body prohlašujíc, že s amnestií nesouhlasí. Pokud by byl tlak (ostuda v zahraničí tisíců žádajících o imigraci) - dost velká, ona by se již cestička k vzetí amnestie zpět nalezla, i kdyby měla být spojena s obžalováním Klause z velezrady. (k níž také níže v článku). A na ty, na které se amnestie nemohla vzáhnout, ale jež jsou naší politické veleentitě, jež má nepochybně prsty v tom, že privatizace jsou soudně nepřezkoumatelné a ČNB pouhým vazalem MMF, nějak spřízněním zájmů blízké, pomýšlí Klaus ještě separátními milostmí. Co nám to totiž ve skutečnosti dal Václav Klaus za PF:

http://media.klaus.cz/size/500x/2630.jpg

 

1)výzva první: http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/314010/Zadejme-senatory-o-podani-zaloby-na-prezidenta.html

2.)vysvětlení Klausovy velezrady a výzva druhá: PS. OBČANŮM EXEKUSTIÁNU BY DALEKO VÍC PROSPĚLA ÚPLNĚ JINÁ AMNESTIE...Považujete tuto amnestii za dobrý krok? http://www.ceskepeklo.cz/news/je-amnestie-vaclava-klause-dobry-napad

a především a podrobně si prostudujte pojednání o Klausově velezradě, navazuje na bod 1.): http://www.pehe.cz/zapisnik/co-je-klausova-velezrada

3.)příklad dopisu přátelům,potažmo imigračnímu úředníkovi, nejprve anglicky, poté česky:

anglicky:
"All the best in 2013.
I have noticed, the dutch government does not want to pay to Brussels
in order to make full pockets of Czech neo post communist totalitarian thieves
that are everywhere on political clientel posts.That is OK.
But do you think, I could get a political asylum somewhere, anywhere, declaring
I can no Langer live in a kleptocratic totality?
Did you know, our good omniscient president declared an amnesty
including also the billiardian criminals? I do not know, but sometimes
I think, there must be an east-west treaty to bring the post comecon countries
back to communism. It is true, our "20 years fresh“ democrats are mostly
old communistic carrierists or those in second or third generation. It is without
any regard to the name of political party (civil democrats, social democrats,
christian democrats) the only party without thieves, scandals, etc are now here
the communists. For me, the only small dark spots on the downside on the hem
of their ir shirt are their relations to China, Cuba and Chavez perhaps. What
kind of a parliament is it that makes growing the members' royalities in the time
of crisis and lifting the VAT, prices of energies etc. For all people? It is no
government, these are foreign colonists! But as an indologist I can say the britishers
in India were more human and democratic. Those we have, have sold out everything
formerly state owned for very low prices

I could rite so whole unfictive fictions, but it is I think enough.
I wish you all the best. I am expecting pest like in India soon here in this country. Greetings J.A.M."
česky:
" Vše nejlepší v roce 2013.
Všiml jsem si, že nizozemská vláda nechce platit do Bruselu, aby se plně kapsy českých neopostkomunistických totalitních zlodějů,
kteří tu jsou rozlezlí na všech postech. To je OK.
Ale myslíš, že bych mohle někde, kdekoliv, dostat politický azyl,
protože už nemůžu dál žít v této kleptokratické totalitě?
Víte, že náš dobrý vševědoucí prezident vyhlásil amnestii
vztahující se i na zloděje miliardových částek? Nevím, ale někdy
si myslím, že musí existovat nějaká tajná dohoda východ-západ o návratu zemí RVHP
zpět ke komunismu. Je pravda, naše "20 roků čerství (!) demokraté" jsou většinou
staří komunističtí kariéristi nebo potomci těchto z druhé či třetí generace. Bez
ohledu na název politické strany (občanská demokraté, sociální demokraté,
křesťanští demokraté) - jedinou stranou, bez zlodějů, skandálů, atd. jsou nyní zde
komunisté. Pro mě jsou jejich vztahy k Číně, na Kubě a dejme tomu Chavezovi, jend robnými skvrnkami na spodní straně lemu jejich košile, Co je to za parlamentu
že si zvyšuje už tak dost vysoké benefity pro sebe a sobě podobné v době krize a
zvedá DPH, ceny energií atd. To není vláda, to jsou zahraniční
kolonizátoři, ale jako indolog mohu říci, že Britové v Indii
byly možná více humánní a také demokratičtější. Tito naši vyprodali všechno,
co dříve stát vlastnil za velmi nízké ceny.
 
Mohl bych celé hodiny vést oratorium o jejeich zcela nefiktivních nesmyslech, ale myslím, že toto stačí.
Přeji vám vše nejlepší. Tady v této zemi očekávám brzké propuknutí morové epidemie jako v Indii.
Pozdravuji J.A.M"
 
Píšete-li do nějaké sociálnější až socialistické země, pak samozřejmě citlivou pasáž o komunistických sympatiích a Vašem poměru k nim diplomaticky upravte. Na  návrzích širších a vydatnějších dopisů imigračním úředníkům mohu ještě v tomto blogu pracovat, ale pro první kontakt a zdvihnutí vlny poděšení v sousedních zemích, by toto  nebo něco takového stačit mohlo, však oni by vám poslali další formuláře, ty svoje.. Udělování azylového práva má svá pravidla, a ta je nutno naplnit, i kdybyste se nakonec rozhodli, že ani takovouto republiku opustit nechcete. Moc e prosím neostýchejte a do akce zapojte celou rodinu, své přátele, známé, i kolegy z práce.  A požádejte op doručení migračnímu úředníákovi každého, koho znáte, a kdo se buď nyní nebo trvale kdekoliv v zahraničí zdržuje. P.S.:Také je možné bombardovat písemnostmi ambasády (adresy najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, řekla bych), ale dopisy musí být různorodější,angličtina však bude úplně stačit, i angličtina vašich dětí nebo dětí sousedky. A pak samozřejmě média a novináři, kdo to dokáže.
O kolektiní akci číslo dvě na závěr tohoto blogu!
_____________________
P.S. od JUDr.Tomáše Sokola, jenž myslím (kromě jiného) již celá desetiletí bere velké peníze právě za vyrábění nadnormativních obstrukcí, padla námitka, zda si uvědomujeme, že osm let trvající projednávání případu je v případě nevinných opravdová krutost  - já se omlouvám, o tom tento článek není, já hovořím o zřejmých lotrech. Protože tvrzení policie nikoho nedohnala, soudy nikoho neodsoudily přeci ssamozřejmě automatick neznamená, že zde nenížádná kriminalita,davy poškozených by mohly vyprávět.  Naopak mám indicie, že by mohlo být mnohem víc případů než kauza Vláďa Hammer vs.představitelé firmy Tchas, u kterýchz politických důvodů vázne už i jen vyšetřování. "Klausova a Nečasova amnestie nespočívá v tom, koho pustí, ale koho nezavřou." (István Léko) (Jinak doporučuji na blogu Tomáše Sokola zejmén diskuzi :http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=18598) Ostatně si dovolím odkázat na následující komentář:
"Amnestie je postavena na lži.

Podle dnešních novin šéf politického odboru prezidenta Jakl lhal, když tvrdil, že existuje obecně závazný judikát Evropského soudu pro lidská práva, který považuje trestní řízení delší než šest let za nespravedlivá. Evropský soud totiž posuzuje délku řízení vždy jen v konkrétním případě.

Na tomto evidentně nepravdivém tvrzení je přitom postaveno omilostnění celé řady tunelářů a podvodníků, stíhaných déle než osm let, na základě amnestie Klause a Nečase. Další argument, zpochybňující již tak krajně podezřelou amnestii. Vypadá to stále více tak, že byla pečlivě a účelově připravena proto, aby osvobodila skupinu lidí, podezřelých ze závažné hospodářské trestné činnosti. Tisíce drobnějších delikventů, kteří jsou nyní propuštěni za halasného zájmu médií na svobodu, mají sloužit jen jako kouřová clona. Je možné, že prezident ani na konci svého mandátu nechtěl udělovat individuální milosti v kontroverzních případech tunelování, podvodů a daňových úniků a zvolil jednodušší cestu plošné amnestie, která splnila stejný účel.

Premiér Nečas amnestii odsouhlasil a tím za ni na sebe vzala ústavní odpovědnost celá vláda. Hlasování o nedůvěře celé vládě je tedy jedinou možnou a adekvátní reakcí!"
A: Philipp Janýr Česká justice nefunguje. Je extrémně prohnilá. Již 7 let upozorňují na to, že z trestního řádu byl v roce 1950 vymazán institut vyšestřujícího soudce a že do dnes platí tento hrozný trestní řád. Do dnes s tím nikdo nic neudělal. To, že se případy takto vlečou je i výsledkem této chyby, kterou nikdo nechce napravit.
 Jiří  Dienstvier se již 2.1.2012 vyjádřil  k amnestiím zde: http://www.youtube.com/watch?v=VuNx3cp-7bg&feature=youtu.be   "J.Dienstbier: Milost pro korupční kauzy je darem V.Klause pro jeho přátele z 90.let" jmenuje i  další kauzy, jichž se to patrně týká.
A ještě pro osvěžení vzpomínek něco z histrie tunelaření u nás, mám totiž nepříjemný dojem, že Koženého a spol. se amnestie týká též: http://www.policejniveteran.cz/files/Kr%C3%A1de%C5%BEe%20stolet%C3%AD%20%282%29.pdf a vyjmenované další výrazné kauzy, z 26 000 nedořešných, jichž se to týká: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058250106/obsah/238147-proc-klausova-amnestie-osvobodi-i-tunelare-a-korupcniky/
 
***********************************************************************************************
 
Samozřejmě, že průtahy zdaleka nesvědčí o vině, jako o naprosté pochybenoti práce naší policie, STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ a soudů, jak docela značně přesvědčivě vyplývá z tiskové konferene pana Stejhůíka, kterou jsem umítila do komentářů POD ČLÁNKEM. A také z tohoto video dost možná svědčí o tom, jak se bod amnestií II podařilo vygenerovat. Václava Klause do toho navezl zřejmě ministr Blažek, protože OCHOTA, SNAHA A SCHOPNOST VYŠETŘIT A DOŠETŘIT PŘÍPAD A SPRÁVNĚ POSTAVIT KAUZU JE ZE STRANY PŘÍSLUŠNÝCH OGÁNŮ MINIMÁLNÍ.Chápu, že to při nadprodukci bedenspisů zní podiávně,ale ono je vždy objemově rozměrněrnější zkonstruovat bludy,než zjistit, co se skutečně stalo. Ktomu ale podle státních zástupců nemají policisté pověření - takže sepostupuje podlepůvodního podání poškozeného. Akvůli dodání popisu událostí stranou protivnou, se charakter vyšetřováýní zásadně nemění.  Byť by vedl k cíli. A samozřejmě, nikdo nepopsije,co se pisemudělá, když je někdo zpřísluzšných, nebo všihni příslušní, koupený. Bedničky přibyly, resp. řada původních důkazů se stala nepoužitelnými, když je ÚS smetl se stolu řka, že na kancelář a PC v kancelářích se vztahuje utanovení Listiny o nedotknutelnosti domova a policie pochybyla, když si předem neopatřila přikaz od soudce.)
 *************************************************************************************************************
česká chobotnice

http://ceskalipa.kscm.cz/data2/dep_35/Klaus___Obama.jpg

 
Amnestie
Na závěr ještě drobná úvaha, naníž je nejcenější poznání, že amnestované bagatelní zločiny jsou takového charakteru, že přečasto ani nemělo smysl za ně tresty žalářováním udělovat: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013010301.
___________________________
V neděli 6.1.od 12:00 se na Pražském hradě koná demonstrace proti rozsahu amnestií:
http://www.jednej.cz/demonstration.php?id=60
 
Patlamentní listy uvedly, že tým senátora Tomia Okamury žalobu  na Václava Klause z vlastizrady zvažuje. PodleEurozprávyo žalobě uvažovala i Klára Samková -ta ale zvažuje žalobu pro rozvracení republiky -  a protože tito dva spolupracují již na záležitosti  vyřazení Okamury z prezidentské volby Ministerstvem vnitra, je více než pravděpodobné, že do toho půljdou spolu. Je otázka, jak kvalitmího právního výkonu ee můžeme dočkat. Lukáš Jelínek z Práva kupříkladu tvrdí:"marná sláva, hlava státu je ze zákona neodpovědná – odpovědnost nese vláda." A rozbor zneužití moci ze strany vlády je v tomto článku: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=18624  Sociální demokraté a komunisté zřejmě spí -chtějí omezit své akce nvyslovování nedůvěry vládě. 
________________________________
Ještě krátký pohled do historie - píše se rok 1996: https://www.youtube.com/watch?v=V_7jWPSJgvk
Václav Klaus nechce vrátit špinavé peníze
www.youtube.com Největší mezi žijícími i tlejícími českými ekonomy nehodlá vrátit peníze prokazatelně pocházející z úplatků.
Eduard VacekKlaus a další vysocí politikové jsou významné osobnosti, tzv. elity, které stejně jako tzv. elity v módě, showbyznisu atd, udávají prostým lidem, kteří dosud nejsou osobnostmi (osobnosti se řídí sami sebou nebo vzory které přesahují epochy) vzory v chování. Je to podobné, jako v rodině kde děti kopírují rodiče. Pokud bude v čele významná a výchovná osobnost, bude lepší klima ve společnosti, pokud to bude např. zloděj, bude povzbuzením pro potenciální zloděje a vytvoří klima, které bude pro zlodějinu příznivé. Vliv elit tedy není bezvýznamný.
______________________
......a proto pto spravení žaludku, duše a všeho vnitřního uzavírám písní, kterou mi jeden  FB přítel promptně dodal:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NXgKkctTkaE
Larwa - Otevři oči
www.youtube.com
___________________________
A ještě další díl z nekončné sérieparodií na dramatickou scénu z filmu o Hitlerovi:(s názorem)- "jako fórek s Hitlerem je to dobrý, ale je to hodně na zamyšlení co dál bude činit lid, jak se k tomu postaví...Přeci není možné jen mlčky trpět všechny ta svinstva co nám páni mocipáni připraví?!" http://www.youtube.com/watch?v=BYjUPAjp3Uw
 
Hitler je informován a rozsahu Klausovy amnestie
www.youtube.com
______________________________________
Amnestie byla probírána též 6-1. vpořadu Otázkyváclava Morvce,kde vyplynula na povrch další fakta  : http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030500106/ (pusťte si ipokračování od 13:00):http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030510106-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
O den dva pozděěji podává stížnot k ÚS i Philipp Janýr:"
jen bych chtěl upozornit, že nestačí 17 senátorů k podání žaloby za velezradu (pozor, ne vlastizradu), jak je uvedeno v emailu.
Podle ustanovení § 97 zákona o Ústavním soudě musí žalobu podat Senát ČR. Se žalobou musí vyslovit tedy souhlas nadpoloviční většina senátorů.
17 senátorů, nebo 41 poslanců můžou napadnout zákon u Ústavního soudu dle § 64 zákona o Ústavním soudě
10 senátorů, nebo 25 poslanců můžou napadnout jiný právní předpis, třeba vyhlášku, atd."
JENŽE V díle 2.OVM padl názor, že protože amnestie není právní norma,nepůjde ji ústavní stížností zrušit,proto nezbývá,než ona stategie emigrační,jež si klade za cíl  vyvolat tlak na odstoupení vlády, po němž teprve může nastat zrušení amnestie a navrácení případů k soudu rozhodnutím vlády nové.

 

Amnestie V

Jsem přesvědčenao tom, že společenská závžnot zločinů,jež nemohly být dosouzeny ani za 8 let je v mnoha případech srovnatelná s vraždou, pro niž je sazba mnohemvyšší,zejména, týkají-lise kupříkladu 130 00lidí,jako v případš Union banky. Také policiszté mají jasno:  :DD

Borec se topí v řece, ale poblíž stojící policajti si ho nevšímají. Tak zařve: "Prezident je kokot!" Policajti se vrhnou do vody a vytáhnou ho. "Jste zatčen za urážku hlavy státu." "Ale já jsem myslel amerického prezidenta", říká borec. "Nás neoklamete", říkají policajti. "My dobře víme, který prezident je kokot!"

A zatímco přednostové obecních úřadů a učitelé na protest sundávají se zdí Klausovy portréty,  říká subjekt Změň politiku.Kdysi jsem považoval Klause za dobrého sebevědomého, nezávislého prezidenta. Pak se mi nelíbila jeho velká arogance a sebestřednost. A pak jsem začal chápat že zastupuje zájmy jistých ekonomických skupin. A až pak mi doślo že prostě dlouhodobě podporuje a kryje rozkrádání. A taky jsem se neučil že arogance vždycky něco shnilého zakrývá

A další píseň:

 
Proč pane Klausi?
www.youtube.com
Krátké odbočení od mých normálních videí. Nedávné události mne nedaly a musel jsem nějak nahlas říci můj názor. Hudba: http://synth-city.com

 no, nevím, zda se budete smát: http://www.youtube.com/watch?v=ZDCf-u0jIWY

Jakeš podpořil Klause: Veřejnost je zmanipulovaná
www.youtube.com

 

Amnestie 8- Klaus hledaný volejte 158

 23.1.2013: http://www.novinky.cz/krimi/291054-zruste-celou-amnestii-nejednala-o-ni-vlada-navrhuje-mestsky-soud.html a soudce pražského Městského soudu Kamil Kydalka v Hyde parku: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/21.1.2013/

 

z článku anonymního autora na Britských listech:(http://www.blisty.cz/art/66769.html)

"P.S. V reakci na amnestii prezidenta Václava Klause si neodpustím nepřímo související poznámku. Obecně jsou amnestie justičními složkami vždy přijímány nelibě, neboť korunují dosavadní mnohaletou práci přídavkem další práce navíc a naopak velkou část dosud odvedené práce obrací k nemalé radosti odsouzených zcela nazmar. Pro příslušníky justice, kteří ve svou práci a její smysl ještě věří, je to opravdu mohutný políček do tváře. Sedm tisíc recidivistů se raduje a více než tisíc trestních soudců si připadá podvedeně, protože někdo jedním šmahem spláchl do záchodu nejméně jeden kalendářní rok práce celé trestní justice. Jako řešení přeplněnosti věznic je to krok nesystémový a navíc zcela nevýchovný. Jaké světlo to vrhá na celé dosavadní úsilí při potírání korupce je zřejmé i tomu nejposlednějšímu občanu-voliči. Je zhnusen.

Oč by bylo spravedlivější a výchovnější poměrné zkrácení všech trestů určitého typu, s vyloučením doživotních trestů a vybraných skutkových podstat? O dost. Vězeň, který dostal trest o týden delší, než je hranice pro amnestii rozhodně necítí dotek spravedlnosti, pokud je jeho spoluvězeň propuštěn, jelikož dostal trest o pouhý krapítek nižší. Předchozí amnestie (1989, 1990, 1993 a 1998) byly spojeny spíše s počátkem nové epochy či nového volebního období prezidenta, omezené na některé konkrétní typové trestné činy. Současná amnestie je už jen proto krokem dosti překvapivým. Vztahuje se (z větší části bez ohledu na povahu trestného činu!) na určitou skupinu uložených trestů odnětí svobody (u části se rovnou i odsouzení zahlazují, u části se nepodmíněný trest podmíněně odloží), dále na celou plejádu odsouzených k alternativním trestům a především na podmíněně odložené tresty odnětí svobody nepřesahující dva roky, čímž se dotkne opravdu značného procenta všech odsouzených osob, kterým skončí podmínka a bude se na ně hledět, jako by nebyly odsouzeny. Prvoinstanční soudy nyní budou muset horečně probírat velkou většinu všech trestních spisů, kde je vykonáván nějaký trest a zvažovat dopad amnestie, čímž se na několik týdnů až měsíců zastaví činnost trestních úseků všech okresních soudů. Tvrzení, že soudům se ulehčí, je absurdní. Zatímco odsouzení, vykonávající nyní trest odnětí svobody, budou urychleně propouštěni již v těchto dnech, amnestie se bude týkat i desítek tisíc dalších osob, vykonávajících jiné druhy trestů. Teprve po vyřešení tohoto nejakutnějšího problému se začne s procházením všech ostatních živých trestních spisů, kde je vykonáván jiný, mírnější druh trestu. Pokud by byla koncepce amnestijních důvodů konzultována s justicí předem, dala by se značná část této agendy udělat automatizovaně. A na masový výstup vězňů by se mohly připravit organizace (i panem prezidentem tolik nenáviděné NGO) a pokusit se o nabídnutí pomocné ruky. S výkonem podmínečného odsouzení u propuštěných má navíc soud agendy podstatně více, než by měl s výkonem trestu odnětí svobody, nemluvě o tom, že na sedm tisíc propuštěných (tedy o pět tisíc více, než by bylo třeba z hlediska vyrovnání kapacity věznic!) není připravena žádná instituce a tak se velice brzy justiční složky opět zaberou do nového nápadu trestních věcí recidivistů. Nemusím asi dodávat, že ke každému zločinu je také třeba nějaké oběti...

Co mě však zaskočilo nejvíce, je „inovativní“ zastavení některých trestních stíhání, trvajících více jak osm let, které z předchozích amnestií neznáme. Je velmi poučné sledovat, jakých dalších velkých rozpracovaných kauz se tato zdánlivě nevinná klauzule dotkne a do jakého světla to osobu končícího prezidenta postaví, zatímco si již brzo bude užívat jistě zasloužené doživotní renty od multimiliardáře Petra Kellnera a vnucovat Evropě své profesorské doktríny, nejen prostřednictvím CEPu. Toto ustanovení se dle mého názoru do amnestie nemohlo dostat žádnou nepromyšlenou náhodou a hranice osmi let rovněž jistě nevznikla spontánně. Kdo chce, může uvěřit vysvětlení pana prezidenta, ale na druhou stranu se bude muset zeptat, proč mu při znalosti evropské judikatury o přiměřené délce trestního stíhání uniklo tolik dalších souvislostí, mnohem bližších a uchopitelnějších. Reálná hodnota takového ustanovení se přitom pro některé prominentní stíhané dá počítat v desítkách milionů korun. Působí to na mě dojmem, že ostatní ustanovení jsou kolem tohoto odpustku dána jen jako vycpávka. Poslanci by řekli „legislativní jezdec“. Naneštěstí jen sám prezident v tomto případě ví, co jej doopravdy motivovalo v tom, že své pravomoci využil právě takovým a nikoliv jiným způsobem.

Bohužel tuto pravomoc Ústava prezidentu republiky svěřila a pokud se nedopustí hrubého porušení právního řádu, může být prezidentem i osoba psychicky nezpůsobilá nebo jednající v hrubém rozporu s obecnou morálkou. Téměř jisté ovšem je, že Ústava ČR bude muset být v důsledku tohoto nadužití moci na počest odcházejícího prezidenta ještě jednou v nejbližší době změněna."

17.1.2013 se v Poslanecké sněmovně hlasovalo kvůli mnetiím o nedůvěře vládě, vládu se shodit nepodařilo, ale při té příležitoti místopředseda sněmovny, Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl:

http://www.youtube.com/watch?v=zDYWNf13f8U
L.Zaorálek: Amnestie omilostňuje největší korupční kauzy v zemi - 17.1.2013
www.youtube.com
CSSD jsem nikdy nevolil a nejsem levičák, ale musím uznat že vše co pan Zaorálek říká reálně popisuje situaci v české rep.
12.2.2013 -Ústavní oud již jednu stížnost  zmítl z procesních důvodů, tu podanou Městským soudem, to soudci nic neumějí?Byla to habaďůra? http://www.novinky.cz/domaci/293051-amnestie-zatim-plati-rozhodl-ustavni-soud.html
______________________________
26.2. Ekologický právní servis vyhlásil akci "Pomozte najít oběti amnestií"- a nabízí bezplatnou právní pomoc!
Nabízíme bezplatné právní zastoupení občanům, kterým bylo článkem II. prezidentské amnestie zastaveno trestní řízení, v němž měli postavení poškozeného.

Pokud jste jedním z poškozených nebo znáte někoho z vašeho okolí, kdo takto poškozen byl, kontaktujte nás prosím do čtvrtka 28. února.

Amnestii a zejména její článek II., považujeme za mimořádně devastující počin pro hodnoty právního a demokratického státu. Proto je podle našeho názoru veřejným zájmem, aby byly vyčerpány veškeré možnosti právní obrany proti ní.

Skupina senátorů, zastoupená JUDr. Hanou Marvanovou, podala návrh na zrušení amnestie Ústavním soudem.

Zároveň však platí, že amnestie přímo zasahuje do ústavně zaručených základních práv konkrétních osob (poškozených). Ti by proto měli mít možnost proti ní podat správní žalobu nebo přímo ústavní stížnost jako proti „jinému zásahu orgánu veřejné moci“.

Vyzýváme proto občany, kteří byli amnestií poškozeni, aby se na nás obrátili se základní informací o trestním řízení, v němž měli postavení poškozeného:

  • jaká vznikla škoda spáchaným trestným činem
  • v jaké fázi bylo trestní stíhání zastaveno.

Kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky na čísle 776 119 903 Pavla Černého do čtvrtka 28. února.

Děkujeme vám za šíření této zprávy.
________________________________
Co také s kauzou souvisí : Zákon o nepřezkoumatelnoszti privatizací soudy hned z počátku 80. let
 
________________________________
5.3-2013  zamítl ÚS i stížnos senátorů, zdůvodnění však bylo publikovánoaž v pátek 8.3.
Senát ještě podal žýalobu na Václava Klause pro velezrqadu k ÚS, jež se budprojednávat nejdříve na konci března. O tom v prvních minutách zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100304/titulky/
____________________________
http://blisty.cz/art/67851.html - připomeňme si, co je to tunelokracie a jak vznikla.
18.3.2013 BLOG lUBOMÍRA zAORÁLKA ze 7.3.2013 - ZMIŇOVANÉ VYSÍLÁNÍ  jsem dosud dost usilovně nehledala: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=19358
Nulová sebereflexe Václava Klause.   Včerejší televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale.

Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let – podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce střadatelů, Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí.

„Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho kriminalizaci.“ Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout a protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se holt vloudila.

Proto přišel s amnestií. Pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí. Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu. Ne kvůli milosrdenství, jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství je přece možné cítit vůči jednotlivému člověku a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné činy, za které jim hrozilo až 10 let vězení. Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje. Klaus nesouhlasí s trestní politikou našeho státu. Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své „pomalejší a méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy patří. Podle Klause je to přirozené a normální. Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení.

Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a klopýtne, tak si zaslouží milost či amnestii.

Aby to tedy bylo všem jasné - ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho. On ve skutečnosti nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve svém televizním vystoupení řekl o amnestii: „Deset let jsme na tom pracovali.“ Navzdory tomu, že před volbou veřejně slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď přiznává, že na ní celých deset let pracoval. Pěkná lekce. Ano. Deset let jeho utajený tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového řebříčku nic špatného nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot. A jestli je právo minimum morálky, tak v případě hospodářských trestných činů se Václav Klaus ani s tímto minimem neztotožňuje.

Nepochybuji o tom, že přesvědčení Václava Klause je naprosto skálopevné. Václav Klaus ví s naprostou jistotou, že když si někdo nakrade, je to jeho chytrost, patří mu to a basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne. Správně řekl: „Jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi.“

3.4.2013: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/221340-nejvyssi-soud-amnestie-manazeru-h-systemu-byla-v-poradku/
A to byl náš prezident po celých deset let.
 
 
 
30.7.2013: http://m.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/policie-vysetruje-jestli-za-klausovou-amnestii-nebyla-korupce. 
25.9.2013: http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-soud-potvrdil-amnestii-pro-manazery-h-systemu-p2y-/krimi.aspx?c=A130925_082917_krimi_cen
 
pravý důvod amnestietie
příšlo mailem: 

Amnestie dává smysl Centrum moci se pomalu přesouvá od vlády k mocným a velmi bohatým šedým eminencím v pozadí. Dá se říci, že vláda už nemá téměř moc v ruce. Její dřívější moc vyplývala z toho, že disponovala mnoha věcmi, které mohla "prodat" - a za to byla respektována i mafiemi v pozadí. Zhruba poslední rok až dva je stát vykraden a vláda nyní už jen slouží mocným. Změnila zákony v jejich prospěch (fikce doručování poštovních zásilek, nebývalá volnost exekutorů a jejich odměn, faktická nevymahatelnost práva a spravedlnosti pro prosté občany, církevní restituce, které budou každoročně ujídat miliardy ze státních rozpočtů.) a vláda už nyní operuje jen s několika posledními kartami: Komu předá celé zdravotnictví? miliardáři Chrenkovi. Zbývá jenom nechat uměle zkrachovat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a pak vaukci podle zákona spadne Chrenkovi celé zdravotnictví do klína, zbytek už si zařídí sám. 263 mld Kč! Schválili mu nestandardně různými kličkami mnoho věcí, které byly za hranou zákona . A aby mu lidé neutekli do jiných pojišťoven poté co mu VZP spadne do klína podle zákona o konkurzu, postupně omezili možnost změny pojišťovny, lékařů apod. A jako dárek mu dopředu přidali poplatky, které mírně zvýšili.

Za toto sedí Rath!!! Pak je tu ČEZ, kde se nenápadně rozprodávají akcie. Zde zřejmě dojde k předání státního 70 % podílu tajně a nenápadně tichou cestou. Máme tu důchodový systém, který je zlatou slepicí. Pokusů předat ho k vytunelování do soukromých penzijních fondů byla řada a stále se snaží. Tak by se dalo pokračovat. Podstatné je, že poslední dva roky se těžiště moci silně přesunuje do šedých eminencí mimo vládu (ne že by tam dosudnebylo, ale moc vlády zřetelně slábne a moc lidí vpozadí roste). Nepohodlní jsou z vlády odstraňováni a někteří i zavíráni - viz Pospíšil, Rath apod. Lid měl/má radost z toho, že na politiky je konečně metr, ale na ty skutečné zločince metr není. Ovládnutí policie a částečně i soudů je nyní využíváno jako nástroj pro likvidaci těch, které šedým eminencím vstoupí do cesty. A zároveň dávají falešnou naději lidem, že začíná spravedlnost doléhat i na mocné - stejně falešnou jako dal Havel lidem naději na demokracii a lepší život. Kalousek to pochopil. Přepsal svůj veškerý majetek na manželku a rozvedl se. Nebojí se, že by ho manželka o majetek připravila, v minulosti dokázal mít metody i hodně drsné (záhadná úmrtí?), takže manželka si to určitě nedovolí. Klaus nyní amnestií zrušil vyšetřování, které vadilo mnoha lidem vpozadí. A také ochránil sebe - tedy odstranil nebezpečí, které mu hrozilo od skutečné moci mimo vládu.Ostatně Klaus dával milosti i v minulosti převážně podvodníkům a defraudantům.

Klaus pouze pomáhá celý proces dokončit. Ochránil skutečné šedé eminence, kteří se těžko mohli stát mocnými poctivou cestou. Tím je přikryl a zakryl k nim cestu. Jistě nezůstane bez odměny. Nyní tedy probíhá proces - předání majetku a moci mocným mimo vládu. Jejich ochrana mnoha novými zákony, které zaručují jejich klidné spaní i nerušené tunelování, kradení a vykonávání moci. Tento proces se odehrává na pozadí mnoha událostí ve vládě. Mnoha podivných zákonů, mnoha podivných akcí. Je to válka mnoha drobnými bitvami a tahy. Klausova amnestie byla jenom jedním tahem na celé šachovnici. Každým tahem je předán kousek moci šedým eminencím vpozadí, nebo kousek majetku, nebo nějaký penězovod, nebo je zákonem zrušena další možnost, jak je potrestat či na ně dosáhnout. Občas to ruší zbytečně aktivní zahraničí, například Švýcarsko se začalo nechutně montovat do Mostecké uhelné. Nebo Pítr. Alespoň tam se dalo zdržovat a nakonec prošvihnout lhůty. Ale je to nepříjemné a vyvolává to zbytečné otázky mezi lidmi. Záměrným pokračováním tohoto procesu je také dostat lidi do stavu, kdy budou na hranici uživení se. Budou mít spousty starostí jen o holý život. Zadlužování státu, neschopnost dosáhnout spravedlnosti, exekuční orgie, podporování kriminálních živlů jednak pozitivní diskriminací, jednak pořádnou tahanicí po soudech každého, kdo se opovážil bránit obviněním z překročení nutné obrany, rasismu či neonacismu. Dále destrukcí všeho co jde. Dále rozeštváváním lidí proti sobě. Mladých vůči starým. Podnikatelů vůči zaměstnancům. Antikomunismem a bojem proti komunismu v době, kdy žádné riziko nehrozí, ale je to hezká póza. Rozeštvávají se muži proti ženám co to jen jde, atd. Nicméně toto už přesahuje rámec jediného tahu na šachovnici - Klausovy amnestie, mimochodem jde o geniálního tah, pokud bychom to četli v detektivce. Klausova amnestie nedává téměř žádný smysl, pokud se posuzuje jako ojedinělý krok. Nebo pokud se srovnává s osobou Klause - zde dokonce vypadá amnestie jako totální zmatení smyslů, kdy Klaus dělá něco jiného, než poslední roky dělal. Nicméně v celém kontextu celého procesu předávání moci šedým eminencím a přeměny vlády pouze na pimprlové bezvýznamné divadélko - pouze aby si občané užili hry s tím, že stále považují vládu za centrum moci - to velký smysl dává. Klaus není osamocený člověk, sólista, Klaus hraje s velkým orchestrem. A tam to smysl dává.

12.12.2013: http://www.novinky.cz/domaci/321862-necas-podpis-pod-amnestii-s-klausem-smenil-plyne-z-odposlechu.html

13.12.2013:  http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/marvanova-podala-trestni-oznameni-na-necase-kvuli-amnestii-1046686#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news 

17.12.2013: http://www.novinky.cz/domaci/322287-klausova-amnestie-prominula-trest-111-tisicum-lidi-spocitalo-ministerstvo.html 

11.4.2014 Pavel Franc a Pavel Černý: Poslední naděje oběti amnestie leží na stole Evropského soudu pro lidská práva, co se bude dít dál? : http://franc.blog.ihned.cz/?p=06b100_d&article[id]=61947790

 1.2.2015 Zvrat, který je k horšímu: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/112267-zvrat-v-klausove-amnestii-spor-ma-necekany-vysledek/

Dne 28.3.2017 v pořadu 90´ČT24 věnovaném amnetsstiím  ústavní právník pan Jiří Hřebejk pronesl názor, že ohledně náhrady škod způsobených amnestií by bylo možno žalovt tehdejší vládu  ČR. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130328/

30.3.2017 slovenský parlament schválil zrušení Mečiarových amnestií změnou ústavy a převahou 124 hlasů: https://domov.sme.sk/c/20496145/minuta-po-minute-poslanci-rokuju-o-navrhu-zrusenia-meciarovych-amnestii.html

15.7.2017:https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/meli-bychom-se-inspirovat-na-slovensku-a-zrusit-klausovu-amnestii-rika-pravnicka-34302?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

Ladislav Jakl odpovídá na jednoduchou otázku (ohledně amnestie): https://www.youtube.com/watch?t=57&v=QoueR4AD2ag&feature=youtu.be&app=desktop

9.1.2019 Proč fa ICOM Zdeňka Kraochvíla poporuje miliony Institut václava Klause: https://www.zastavmezlodeje.com/clanek/milost-za-uplatek-ctete-jak-klaus-udeloval-amnestie?fbclid=IwAR0sM_IGOa52W3n-TsIDNmk-TaeSfQir-2MDPtUv_kKdciKFcxbSI1VCbN0

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

 

Všichni jsme mu lízali zadek..... na známkách. Včera televize oznámila, že 
jeho kniha z původní ceny 326,-Kč, klesla ve výprodeji na 9,-Kč, 
to samé je důvěra lidí v něj. Nevím kdo mu ještě fandí, asi jen několik 
jedinců, kterým dobře nahrál....
To je gauner,hned zavřít na doživotí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Síla! 
Nadčlověk vše přiznal, jací jsme blbci .... 
"

"
"

Včerejší televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl
konečné rozuzlení problému novoroční amnestie Kdo ještě nechápal,
pochopil dokonale.

Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se 
JakubŽelezný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let:

podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce 
střadatelů.

Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí. „Vše jsme se učili,
všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho kriminalizaci.“

Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a 
protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se holt vloudila.

Proto přišel s amnestií. Pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí. 
Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu.

Ne kvůli milosrdenství, jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství 
je přece možné cítit vůči jednotlivému člověku

a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné činy,
za které jim hrozilo až 10 let vězení.

Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje. Klaus 
nesouhlasí s trestní politikou našeho státu.

Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě 
když někteří vychytralí jedinci

oblafnou své pomalejší a „méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy 
patří.Podle Klause je to přirozené a normální

Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení. Ve 
světě Václava Klause je umění zbohatnout tím

nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a kdo klopýtne, 
tak si zaslouží milost či amnestii.

Aby to tedy bylo všem jasné - ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že
trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho.

On ve skutečnosti nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve 
svém televizním vystoupení řekl o amnestii:

„Deset let jsme na tom pracovali.“ Navzdory tomu, že před volbou veřejně 
slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď přiznává,

že na ní celých deset let pracoval. Pěkná lekce. Ano. Deset let jeho utajený
tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení

těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového žebříčku nic špatného 
nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot.

A jestli je právo minimem morálky, tak v případě hospodářských trestných 
činů se Václav Klaus ani s tímto minimem

neztotožňuje. Nepochybuji o tom,že přesvědčení Václava Klause je naprosto 
skálopevné. Václav Klaus ví s naprostou

jistotou, že když si někdo nakrade, je to jeho chytrost, patří mu to a 
basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne.

Správně řekl: Jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi.

A to byl náš prezident po celých deset let. Nabubřelý, sobecký,
bezcharakterní, bezcitný, sebestředný živočich, který nemá

s člověkem nic společného, kromě vizáže.

amiourful

Novinka z 6.5.2013 ... po dlouhých vleklých sporech o to, kdo si bude smět připsat autorství amnestie, vycházíá najevo, že stáýtní moc má čtyři piloíře: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní ...a Koudelku (pakliže je to ovšem pravda): http://m.lidovky.cz/domov/clanek.A130120_123131_ln_domov_hm.idn

 http://www.lidovky.cz/koudelka-s-abolici-souhlasim-ale-nepsal-jsem-ji-flk-/zpravy-domov.aspx?c=A130506_163256_ln_domov_khu

Podle prezident Miloše Zemna je za vytvoření návrhu amnestie ztodpovědný Pavel Hasenkopf  zde uvádí, jakéí má pro své tvrzení důkazy: http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7667.shtml

 Pavel Hasenkopf

Jen krátce (a to říkám jako specialista na ústavní právo):

Za amnestii není odpovědný prezident.
Za amnestii je odpovědná vláda.

Prezident je odpovědný maximálně morálně, vláda de iure, a premiér měl naprostou volnost amnestii nekontrasignovat, poradit se o ní s vládou (nepovinné), či před televizními kamarami roztrhat. Cituji čl. 63 Ústavy, podstatný je odst. 4:

"Článek 63

(1) Prezident republiky dále
...
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.

...

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda."

 Pavel Hasenkopf

Se zaujetím a zvědavostí sleduji vývoj postojů pana ministra Blažka: ještě včera jsem byl nesvéprávným úředníkem, dnes tohoto nesvéprávného úředníka pan ministr prosí, aby přišel jednat na ministerstvo. Buď tedy podle pana ministra již nejsem nesvéprávným, nebo chce jednat s nesvéprávnou osobou ... ... ...

Jednání se nezúčastním. Důvody:

1) O pozvání jsem se dozvěděl dnes v jednu hodinu ráno, v podstatě až v okamžiku, kdy mne média začala kontaktovat, zda se jednání zúčastním. Navíc na dobu, kdy se pan ministr chce konfrontovat, mám již dohodnutý jiný, pro mne důležitější program – díky obviněním, které vůči mně vznesl pan kancléř a ke kterým se včera bohužel přidal i pan prezident mám v posledních dnech program opravdu více než nabitý.

2) Nevidím žádný rozumný důvod pro takovou schůzku, nevím, co by mělo být jejím výstupem. Můj postoj není postojem, je informací, tato informace byla sdělena a nějaké jednání nemůže na jejím obsahu nic sdělit. Nelze vrátit rozlitou vodu zpět do láhve.

3) Rád bych pana ministra informoval, že nabídku zaměstnání v jeho resortu jsem již dostal, a to den předtím, než jsem na jeho resort ukázal. Musel bych být skutečně naprosto nesvéprávný, abych za daných okolností na něco takového přistoupil.

4) Pokud si někdo na ministerstvu teď klade otázku „co tedy vlastně ten Hasenkopf chce“, tak tedy Hasenkopf chce, aby Hrad, ministerstvo anebo média vzali všechny tři dokumenty, to jest:

a) můj konečný návrh amnestie z 28.11.2013,
b) návrh napsaný na počítači s označením „koudelka“, a
c) výslednou novoroční amnestii prezidenta republiky,

a předložili je specialistům na trestní právo, aby ti posoudili a vyjádřili se, nakolik se všechny tři verze liší, resp. shodují. Zvláště prosím, aby se odbornící zaměřili na rozdíl mezi aboličními ustanoveními, to jest mezi:

aa) čl. 15 mé verze,
bb) čl. I verze napsané na počítači s označením „koudelka“, a
cc) čl. II výsledné verze (tedy tím, který vyvolal tolik negativních emocí).

Děkuji.

 Ideovým otcem amnestie je Klaus, je to jeho dílo!

Jestli ten, či onen napsal 3 řádky, nebo nějaký odstavec, nic na tom nezmění to, že Klaus a jeho mafiáni to tak vyžadovali. Zpackaná amnestie jde na vrub Klausovi. Ten za ní nese plnou odpovědnost. Ostatní byli jenom úředníci, které plnily úkoly svého nadřízeného. Otázka zní? Proč je kvůli tomu takový humbuk, když Klaus je nepostižitelný a Ústavní soud to posvětil?
 ______________________

A propos, Blažek a Koiudelka se setkali již jednou - v kauzze diag Human,  zdá se, že packali společně.

amiourful

Tohle je mi divné, tam ovšem jen vznikala,na ministertva jistě doputovala také v předstihu, ale o tom samozřejmě budou všichni mlčet jako zařezaní: http://zpravy.idnes.cz/na-klausove-amnestii-se-podilel-jakl-hasenkopf-a-koudelka-pze-/domaci.aspx?c=A130119_070630_domaci_hv

Tak pardon, je to takto: http://praks.blog.respekt.ihned.cz/c1-59113870-amnestii-chystali-dlouhe-mesice-zmenili-i-ustavu

amiourful
 
Údajného tuneláře na útěku před Vánoci zatkli. A zajistili mu tak amnestii – Novinky.cz
www.novinky.cz
Těsně před Vánoci se do republiky podle zjištění Práva vrátil po dlouhých osmi letech na útěku jeden z obžalovaných ex-manažerů vytunelovaného fondu Trend Miroslav Vlastník a nechal se zatknout na pražském letišti. Paradoxně si tím ale zajistil beztrestnost, protože se na něj tím pádem vztahuje prezidentská amnestie.
_________________________
Také se dozvídám, nevím, co je na tom pravdy, že ve správní radě H-systému seděla Livie.
klokan

Pane Štingle, velmi Vám děkuji za připomenutí. Diskuse pod pěkným a doplńovaným článkem se mi již jeví jako ponkud bobtnající. Lze však shrnout, že tuneláři, megalotři a gauneři jsou propuštěni na svobodu, popřípadě jejich trestní stíhání bývá zastavováno, avšak vězeň svědomí Roman Smetana se předvolává  jako již obžalovaný k hlavnímu líčení na OS v Olomouci. Jak se jeví navenek zdejší establishment,si myslí, že má věci pod kontrolou. Pootevřel stavědla různých dezinformačních kampaní. Přátelé Romana Smetany svolávají na jeho podboru na 15.00 hod.  dne 14. 1. 2013 na Horní náměstí v Olomouci. Olomoučtí zákulisní antikomunističtí loutkovodiči v důsledku jakési náhody svolávají jak se dozvídám z důvěryhodných pramenů na sousední náměstí o hodinu později shromáždění jimi zmanipulovaných studentů, na němž budou veřejnost přesvědčovat o nutnosti odvolání řádně zvoleného náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství, který byl na tuto funkci kandidován jako nezávislý ze strany KSČM. Velmi poučným se jeví i provolání těchto typických nátlakových skupinek cituji ,, Vyslovujeme krajní znepokojení nad smutnou skutečností, že strana KSČM bude v následujícím volebním obdoví moci uplatňovat ideologický vliv v oblasti regionálního školství v Olomouckém kraji " konec citátu. Pan Švec však nebyl nominován ze strany ÚSTR jako jediný vykládač shválených státní moci správných pravd.  Jeho pravomoci jsou mu svěřeny k řízení odboru školství, který řeší jiné problémy než ideolgii. Tu řeší především současní krajně pravicoví fanatici. Usilí hybatelů těchto klak směřuje k hlavními cílí. Zajištění idelogického vlivu na školácích při výuce dějepravy a občanské nauky. v rámci linie vedoucí úlohy ODSTPLIDEM v současné fázi budování mafiánského kapitalismu. Zvědavost mi zkrátka nedá spát.  Přeji dobré odpoledne.

amiourful

sorry,ale kdo nevěří, že naši štířící se,nesourodou a rozhádanou občanskou společnot  na hlavu porazí elity právě svou oganizovaností, neví mnoho.

Vzpomeňte i -zrada intelektuálů byla popsána již před 200 lety, jestli se nepletu.a tady další vtípky:

http://www.novinky.cz/domaci/289777-lide-si-utahuji-z-amnestie.html

amnestie 6-známky s Klausem
Vladimír Štingl

Pane Moskalíku, dobrý den. Před 23, 20, 15, 10 .... roky počet tzv. "chytrých" narůstal. Samozřejmě, většinou podle zájmu o obecnou politiku, hospodářství, nebo jednoduše vliv "vývoje" resp. destrukce společnosti na život svůj a své rodiny atp. Informace, které jsou nezbytné k rozhodovacím procesům a samozřejmě i k posouzení situace, názorovým posunům atd. nemají nic společného s pozdním, včasným, předčasným nebo žádným zrcadlením ani reakcí. POKUD NEMÁTE INFO "Z JINÉHO SVĚTA" - např. z konce roku 1993 - "....dojde k absolutnímu rozbití sociálního státu, dříve nepoznanému přesunu a rozkradení veškerého majetku, přírodního bohatství, kvality života lidí  tohoto státu.......................................", tak veškeré sentence a fabulace jsou pro malé děti a hraní si na skutečně "chytrého"... Já tomu nevěřil, protože mi to připadalo jako z jiného světa.... A je to ještě daleko horší, než bylo varování, kterého se mi VČAS dostalo...

Dnes společně, bohužel, spíše však bohudík, alespoň komentujeme vývoj a fakta, důvody, příčiny a důsledky toho co si pamatujeme ve srovnání se současností a dle našich zkušeností i očekávaného vývoje (...opět fabulace...). Takže paní Kateřina nemá pravdu o něčem "opožděném nebo pozdním".... Ale to opožděné a pozdní se týká všech darebáků a gaunerů, kteří se jen částečně "omočili" s modročernofialovou sebrankou..... Ti jeli, jedou a pojedou podle stále stejného scénáře a tam je to o "zrcadlení" tak jako u 380° Fišera, se všemi proti všem, vždy a všude.....hlavně prachy a příliš se neumazat prací...., "....protože ON MĚL RODINU....", nebo fyzicky odporného rudomodrého P. Sobotky .....apod.

Kolik je těch, kteří ani slovo neutrousí, nechají p. Smetanu na pospas íčkové a spol.... A jsme opět na začátku, nedůvěra, rozklad základních hodnot, netečnost, čekání "za bukem", ale i na naší straně, protože to občanské, nebo také levicové je tak individualizované, rozporuplné a nesourodé, že si s námi budou ještě dlouho "naši STMELENÍ A VŠEHOSCHOPNÍ oblíbenci" vytírat v lepším případě shnilou dřevěnou podlahu.....

Takže, to je můj názor na Vaši předchozí reakci. A byla by veliká škoda, aby své postřehy, názory a komentáře k VIP blogům, nebo obyčejným blogům..... nepřinášeli lidé jako Vy.

Díky. Zdravím.

klokan

  Radějí pozdní zrcadlení mysli, než zrcadlení žádné a se sklopenou hlavou mezi ušima.

amiourful

Díky, tak to už jsem úplně klidná.

PANE PREZIDENTE :(((
www.youtube.com
VSECI MAFIANI JAKO BUDOU VOLNI ...??? SORY ZA KVALITU... nahrane 1:35h Mosty u Jablunkova Gruň Vašku = palec dolu :( PROTOŽE RUDA ZPÍVÁ O KAUZE STEHLÍK-POLDOVKA:
Ale mimochodem pan STEHLÍK uspořádal v létě tiskovku, zkusím ji najít, bylo by zajímavé, co tam padlo za slova: - A HELE, V PROSINCI DALŠÍ: http://www.youtube.com/watch?v=TLYfTIfElEQ
4.12.2012 - Vladimír Stehlík - tisková konference o vytunelování Poldi STEEL Kladno
www.youtube.comNa přání p. V. Stehlíka jsou zde telefonní čísla, na kterých ho můžete v případě zájmu kontaktovat: 608 643 771, 725 360 063
Vladimír Štingl

Paní Kateřino, A. Šebek má za kámoše Hegera a obdobné "bakterie", takže toho "hovnivála" netřeba jakkoliv komentovat.... "Obsah" jeho "komentářů" je svojí "hloubkou závratný.....".

Díky za obsáhlý a nakonec i úsměvný blog. Zdravím Vás.

amiourful

správná ,ale velmipozdní reflexe, zeměpis poosmou tzřídu říká, že aby tak bytelné podniky,jako to byl,bylyvybudovány,bylo zapotřebí vždy nejméně 25letklidného ,soustředěného vývoje.Aže od náýstupu krize ve 30. letech až do počátku let 60. se vprůmyslových centrech počet obyvbatel nezvýšil ani o hlavu. Chápezedouám,proč alternatiní ekonomii dělám a proč jsempřinátuzpu na tento blog všechny pozvala na výchozí zdrojjář?

Budeme nadšení, když učiníme vývojový skok k trilobita někam blíže k homosapiens.

klokan

   Při chůzi na včerejší demonstraci  do centra Olomouce, na podporu nespravedlivě  současnou, plně již zdiskreditovanou trojkoaliční pravicově bolševickou státní mocí proskribovaného pana Romana Smetanu, jsem mimo jiné z výšin Tabulového vrchu, zřel i světla výškové budovy tzv. RCO, nedaleko hlavního nádraží ČD přes koleje se nachází i potenciální brownfield objekt bývalého státního podniku Sigma Olomouc, který kdysi byl součástí VHJ ( výrobní hospodářské jednotky ) Sigma,  tehdejší obdoby koncernového podniku. Přes světla panelového sídliště holického předměstí jsem zřel trosky bývalého cukrovaru, pivovaru a sladovny, kdy můj pohled zamířil k světlům nad sousedním městem Přerovem, v němž kdysi prosperovaly i Přerovské strojírny, vývozce investičních celků a v dálkách, v nichž  bylo lze zahlédnout světlo větrné elektrárny na jednom z vrcholků pohoří Hostýnsko vizovického, kde kdysi prosperovalo tehdejší JZD Agrokombinát Slušovice a nedaleká  a ještě se nachází víska Neubuz. Naštěstí mi při pochodu nebylo lze se ohlédnout směrem k pohoří Kosíře, kde vedle se nachází další sousední město Olomouce, Prostějov, kde jsou ke zření budoucí trosky Oděvních podniků. Raději jsem se nedíval směrem k Uničovu /bývalé strojírny UNEX/ ani ke Šternberku ( bývalá  Chronotechna ). V mysli mi vyvstala otázka proč se necháme stále ohlupovat, chodíme ode zdi ke zdi a vždy s vaničkou vyléváme i robátko ? Kam jsme došli kdo to ví a kdopak nám odpoví ? Osobně jsem dokráčel před olomouckou věznici a tam  se podíval na představení. A nyní  ,,Nyní babo raď ! " Mohu se  též podívat na hyper, super a mega markety, herny, kasina, bordely, distributory neprovaznického konopí. Na Slovensku při posledním politickém převratu volali dosť bylo H...a. Co zbývá zvlolat dnes snad ,, Přemýšleme a jednejme ".   Téměř vše bylo již rozkradeno a prošustrovano. Zbývá snad jiskřička naděje ? Pan Krabice nám jistě doporučí methylalkohol.

amiourful

Vyšetření rekta probíhá přísně eticky -v rukavičkách a dámám ho provádějí dámy.  Žiji v urovnaných rodinných podmínkách a poblíž Světlé žije část mé rodiny , dělala bych Vám radost svými bloogy i odtamtud.

antoninsebek

Podívejte se, jak dopadl Přimalovávač Tykadel. Vymákli ho. Až do rektu.

Nevím kolik takových procedur se týká dam.

amiourful

Nejsem tak stará, ale dovolila jsem si napsat, že ze všech fanatiků,kteří vytahují nakomunisty jen jejich viny,se nenašel ani jeden, který by za dvacet let zřídil pomníček a položil věneček Horákové, tak to pak musel udělat pan Paroubek.

Já jsem Husákovo dítě a na toho pána jsem si až tak moc stěžovat nemohla.  Vesměs NEPANOVALA BLBÁ NÁLADA, spíše nálada velmi dobrá, až entuziasticky kurážná, byli jsme také tehdy zhruba tak 100x otevřenější společností než dnes. A také společností zásobenou 100x lepší literaturou, i když se nani stály fronty.  

Myslím, že řípadně bych přizvala postižené činy dotyčných osob a požádala je o pomoc s důklazním břemenem. Dotyční jsou amnestovaní, čili nemohla být prokázána jejich nevinna. A podle článku pana Kokavce si o nevině aktérůp jistých kauz dovoluje pochybovat 80%národa. Jako rešeršérka jsem si dovoliula to zaznamenat.

antoninsebek

Jak vidím, dáma se zase vyřádila :-)

Mám tři dotazy:

1/Dovolila jste si také něco napsat (např. na zeď vápnem) proti Klementovi Gotwaldovi?

2/Za kapitalismu možná ano, ale jde mi o dobu jeho vládnutí...

3/Uvědomujete si, že jste Vaším příspěvkem spáchala trestný čin, protože na ty nekonečně dlouho "stíhané" pány je nutno se  již dívat jako na nevinné ???

Berte to jako dobrou radu: Ve Světlé nad Sázavou je už volno a budou zase přijímat :-)

Podívejte se, jak dopadl Přimalovávač Tykadel.

 

amiourful

už nemám kam přidávat nové a nové artefakty:

Kazisvět I

 

koncert amnestovaných
klokan

   Zkrátka Tuneldědek.  Až dnešního dne se mi dostalo té pochybné cti z PS si vytáhnout onen kýžený soubor hlasovacích lístků vzestupně seřazených. Za daného stavu věcí bych raději od současné státní moci očekával raději příchod poštovního doručovatele, který by mi hypoteticky doručil balíček se souborem her, tedy člověče nezlob se, šachy, dáma, mlýnek, loto, domino, frnkačky, ruletka jiné. Osobně již považuji tyto volby pokud proběhnou příští týden za neregulerní. Soubor mi totiž byl doručen v době před  relevantím rozhodnutím  US ohledně kandidáta Tomia Okamury. Dle mého selského rozumu by měly být tyto špatně  a ve chvatu připravené volby odloženy. Nestane-li se poavažuji tyto volby za grotesku, ať již existují zákulisní nitky či ne. Zklamali mě všichni dosavadní kandidáti na prezidenta ČA v tom smyslu, že za těchto podmínek podrobují mediálním torturám ze strany OVM a spol. O co jim vlastně jde o spravedlivou společnost či o kýžené koryto ? Lze zatím ještě předpokládat, že US alespoň nyní zažije rozum a tuto  rozběhlou frašku odloží. V opačném případě tedy vhodím pro současnou věrchušku neplatný hlasovací papírek barvy žluté s dopsaným si vlastnoručně momentálně ještě proskribovaným kandidátem č. 10. Druhé kola budu pochopitelně ignorovat stejně jako tímto způsobem přímo zvoleného prezidenta. S pozdravem - Čest práci  našim mo(u)drým bolševikům.

klokan

Nespokojenost mnohých občanů s prokorupční vládou zřejmě nárůstá. Dovolil jsem si vybrat jako příkladmý doklad k tomuto tvrzení  nepříliš důvěryhodný  a naivní příspěvek z  dnešních PL. Vždyť pánové Bárta a Popelka již v minulosti prokázali čeho jsou schopni, první všeho druhý ničeho. Sice je lze považovat za řvoucí myši, ale poměrně nebezpečné, vlastně i ta filmová z Grand Fenwick, učinila úspěšnou invazi do USA. Pro vlastní mocí opojenou naši současnou vládu postupně otevírající různé pandořiny skříňky a podestýlající pomyslné sudy se střelným prachem, pochopitelně není ani tato zoufalá situace věštící živelný celospolečenský proces, není varováním, natož  varováním posledním. Zřejmě se naše věruchuška nakonec bude divit a lhostejné většinové obyvatelstvo, kterého se negativní důsledky neřízených společenských procesů dotknou nejvíce, taktéž. Myslím si, že nemaluji zbytečně slůně na zeď, zatím sice sedí pokojně nedaleko pramene řeky Moravy. Opatřím se raději vzor pro výše zmíněnou žádost svému senátorovi ohledně té velezrády. 

lidicky!!!!!!amnestie po nasem!!, Anonym, 3.1.2013 17:44:08

MOBILISACE: lidé mají nárok na lepší budoucnost a žádný politik a žádná vláda nemá právo jim v tom bránit. Velký sněm bude v Praze v sobotu 19. ledna od 13.00 v Národním domě za účasti pana poslance Víta Bárty a senátora Tomio Okamury Zváni jsou všichni, kterým záleží na budoucnosti této země.... není nutno zasílat přihlášku Cíle sněmu : 1. Prohlásit vládu ČR za nelegitimní a to z následujících důvodů: - její součástí jsou ministři za stranu, kterou nikdo nevolil - vláda porušuje opakovaně Üstavu ČR - přijímá rozhodnutí, která škodí zemi i jejím obyvatelům a která naprostá většina občanů nechce - byla jmenována člověkem, který si při první i druhé prezidentské volbě kupoval hlasy poslanců a z hlediska práva tedy není prezidentem 2. Ustavit vyjednávací tým a dát mu mandát pro jednání o předčasných volbách a složení dočasné vlády Sněmu se zúčastní i další známé osobnosti. Za organizátory Slávek Popelka V případě, že vláda nebude akceptovat závěry sněmu, bude na 9.2.svolána velká demonstrace a když nebude stačit ani to, bude vyhlášena generální stávka, popřípadě budou přijata další opatření...... informace budou na: www.opona2009.zacit.cz www.Holesovskavyzva.zacit.cz