Anonym: Celé pozadí výbuchu paneláku ve Frenštátě způsobené Antonínem Blažkem

obrazek
1.3.2013 07:34
Jak jste si všimli, díky aktivitám mých přátel ke mně chodí hodně mailů od lidí, které neznám a kteří nevědí, jak šířit poznatky, které považují za správné, aby se o nich vědělo. První části dopisu, který přepublikovávám, je hrubá rekonstrukce pozadí kauzy, druhou částí otevřený dopis Antonína Blažka, jímž se obrací na zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm.

---------- Původní zpráva ----------
Datum: 27. 2. 2013
Předmět: A. BLAŽEK a výbuch ve FRENŠTÁTĚ ,,,,,

 

Celá republika lituje "oběti", obyvatele zříceného paneláku ve Frenštátě, ale ve skutečnosti právě tyto "oběti" pana Antonína Blažka uvrhly do dluhů a nakonec ho s exekutorem připravily o byt v osobním vlastnictví, od bezdomovectví jej dělilo už jen pár dní. Zaslouží si tito lidé soucit a pomoc, když sami zničili člověka? Pan Blažek dlužil celkem 140 tisíc korun. Základem dluhu bylo, když Společenství vlastníků ("oběti") v 90. letech povolilo zřídit Večerku v suterénu paneláku, pod bytem pana Blažka. Pan Blažek si mnohokrát stěžoval na hluk a prodej alkoholu nezletilým ve Večerce na frenštátské radnici, zodpovědní úředníci ale nejednali. Pan Blažek na Společenství vlastníků ("oběti") podal soukromoprávní žalobu, jenže prohrál a soud mu uložil úhradu nákladů soudního řízení. Pan Blažek odmítl a toto byl základ dluhu. V bytě se mu vytvořila plíseň kvůli zvýšené vlhkosti v důsledku nepovoleného chovu ryb pro prodej v suterénu paneláku, kde vlhkost dosahovala až 80 %. Dále se Společenství vlastníků ("oběti") většinově rozhodlo rekonstruovat panelák, vyměnit okna atd., pan Blažek na toto neměl peníze, ale byl přehlasován, takže mu vznikl dluh vůči Fondu oprav. Kromě toho pan Blažek dlužil na poplatcích za vodu a elektřinu, proto byl odpojen. Sousedé ("oběti") mu ze msty zlomyslně rozbili okna bytu, která měl pak zalepená izolepou, rozřezali mu i pneumatiky u auta. Pan Blažek se živil dříve jako drobný řemeslník a poslední rok roznosem letáků, roznášel i 11 hodin denně, ale výdělek sotva stačil na skromnou obživu, natož úhradu celkového dluhu 140 tisíc korun. Společenství vlastníků ("oběti") předalo pohledávku vůči panu Blažkovi exekutorovi, který byt pana Blažka v roce 2012 dražebně prodal. Poslední lhůta, do kdy měl pan Blažek svůj byt opustit, případně být násilně z bytu vystěhován, a skončit jako bezdomovec, měla vlastně nastat pár dní po výbuchu. Pan Blažek byl věřící křesťan, v tomto zlodějském neprávním státě se bránil, jak to šlo, psal o sobě i na internetu, ale žádné pomoci se od státních orgánů ani spoluobčanů nedovolal. Pan Blažek nebyl "psychopat" ani "krvežíznivý násilník", jak ho lživě prezentuje řada českých médií, dokonce se mohl prokázat i znaleckým psychologickým posudkem v jedné ze svých kauz: "Obžalovaný je podle znalce z oboru psychologie v rámci širší normality povahy hodnocen jako osobnost akcentovaná se zvýšeným vztahem k právu a spravedlnosti a s puzením k napravování nepravostí v okolí a ve světě."

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM Města Frenštátu pod Radhoště Zastupitelstvo města nám. Míru 1 74401 Frenštát pod Radhoštěm podatelna@mufrenstat.cz
V minulém volebním období se Město Frenštátu pod Radhoštěm, zastoupené Beátou Houšťavovou a RK Beskyd s.r.o., dopustilo finančního podvodu opakovaným požadavkem vyplacení již uhrazených pohledávek. Město Frenštát p.R. v současnosti vymáhá pomoci exekuce neexistující pohledávku také proto aby zakrylo svůj díl viny na podávání alkoholu, cigaret a distribuci drog ze společných prostor domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. S Městem Frenštát p.R. vedu soudní spor na ochranu osobnosti o Kč 900.000,- Město Frenštát p.R. se podílelo na znepřístupněním společných prostor suterénu domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. Ve společných prostorách choval a prodával Luděk Bohm ryby. By zde podáván alkohol, tabákové výrobky a drogy dětem. Ty pod vlivem omamných látek močily a vykonávaly velkou tělesnou potřebu v okolí přilehlých domů. Mládež urážela a slovně napadala každého kdo měl k jejich konání výhrady. Luděk Bohm ve společných prostorách provozoval nepovoleně i restaurační činnost. Dospělí jedinci pak pod vlivem alkoholu ochcávali a osrávali prostor za domem č.p. 39. Zastupitelstvo města ani po mých opakovaných apelech a na mou snahu po nápravě reagovalo tím způsobem, že vyzývalo přítomné, ústy místostarosty Hanuše Víta, k mému napadení a vyhození z veřejného zasedání. Nápravu nesjednali ani policisté OO Policie ČR Frenštát p.R. kde měl provozovatel večerky Luděk Bohm a jeden spolumajitel domu, Jan Janák, příbuzné. Závadovou a trestnou činnost spojenou nezákonně obsazenými prostorami kryli pracovníci právního oddělení města, pracovníci stavebního odboru i strážnici MP Frenštát p.R. Přímou trestní odpovědnost za daný stav nesla paní Pavlová a po převzetí její funkce Beáta Houšťavová, která rovněž neplnila své povinnosti při zprávě cizího majetku. Společné prostory byly pronajímány v rozporu se zákonem o nájmu a pronájmu nebytových prostor, byly v nich v rozporu s vydaným povolení provedený stavení úpravy. Ve třetí obsazené místnosti byla provozována činnost na kterou neměl pronajimatel povolení. V kanceláři byly chovány ryby určené k prodej. V důsledku provozování nepovolené činnosti pronajímatele a na ní navazující nečinnost odpovědných pracovníku Města Frenštátu p. Pavlové a p. Houšťavové, byla naše rodina nucena žít prostředí ohrožující její zdraví a život. V Bytě se, v důsledku nepovoleného chovu ve společných prostorách pohybovala vzdušná vlhkost okolo 80%, Hnily nám koberce, podlaha. Docházelo k poruchám elektroniky a byla zničeno multifunkční zařízeni v ceně cca Kč 18.600.- Na stěnách se tvořila plíseň. Byla zničena elektroinstalace a zrezivěla i vnitřní plocha zadlabavaciho zámku u vstupních dveří do bytu.
OMLOUVÁM SE TOUTO CESTOU VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU PŘI POKRAČUJÍCÍ PŘI S VEDENÍM MĚSTA NECHTĚNĚ OBTĚŽOVÁNI. Zároveň se obracím na rodiče jejichž dětem, podáváním návykových látek ve společných prostorách domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. prznili duši a ničili budoucnost aby se obrátili na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Noví ministři Ministr vnitra Radek John.Kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 přeci slíbili, že pořádek ve svých resortech udělají. Pokud slib dodrží přenese se pořádek a řád i na úroveň obcí.
 Frenštát p. R. 16.11.2010 Antonín Blažek. 6.května 39, 744 01 Frenštát p.R. Antonín Blažek

Tímto nikdo nechce omlouvat čin tohoto člověka. Věc kterou udělal je neomluvitelná. Je to jen pohled na věc z opačné strany, který se z médií nedozvíme !!!!!

_______________________

I s Antonínem Blažkem, jenž si způsobil popáleniny na 90%těla, zemřelo šest lidí, z toho 3 děti.  Snad se nepletu.  Hanba sdružení vlastníků, hanba dospělým obvatelům paneláku, hanba justici, hanba advokátovi/advokátům,  hanba policii, hanba zastupitelstvu. hanba stavebnímu odboru, hanba nájemcům přízemí a suterénutoho paneláku, hanb prořezávačům gum a ozbíječům oken.

A hanba exekutorovi a exekutorské lobby, hanba vem zákonorubcům schvaluájícícm v parlamentu a senátu zákoníky bez etického kodexu, hanba všem navrhovatelům zákonných  zmetků i tupým hlasujícím, hanba těm, kteří nehcali jedncí řád němovny upadnout do bláta a vyprázdnili jeho smysl, hanba občanům, kteří se nechávají odvádět přihlouplým rozptylováním od toho, co je důležité pro budounost jejich dětí a činorodě nenapravují stav naší  zastupitelské demokracie vyjednáváním s jeho institucem. 

A hanba celé právnické obci, kteou zcela ponechává míra páchaného bezpráví touto společností,a která se naopak z bezpráví naučila týt, místo aby jiným podávala právo.

A hanba Antonínu Blažkovi. (zda nedošlo k tragickému omylu, kdy on chtěl jen zdemolovat barák a nikdo neměl být doma, se již nedozvíme.)

A hanba všem, kteří pro něj neměli dobrou radu ani pomoc,když on si rady nevěděl.

Hanba lhostejným a nvšímavým, bezcitným.

Hanba všem zamořujícím prostor pro komunikaci, osvětu a reflexi problémů tirádami na svou slávu, prázdnými tlachy,  oplzlostmi a jedinou službou - kapitálu.

Hanba těm, kteří zs práci nechtějí platit nebo platí málo, hanba finančníkům a spekulantům, kteří rozvrátili monetární pohodu krajin. Hanba jejich think tankům, které elitám vymyly mozky tak, že ekonomika byla zreformována do naprosto genocidního stavu. Hanba nadnárodním korporacím, lichvářůpm, gamblerům a všem, kteří vysávající peníze z oběhu jako krev ze žil hospodářství, hanba všem nectítím principy paritní a partnerské subsidiarity.

 

čtěte také: http://www.vasevec.cz/blogy/aktualni-stav-etiky-moralky-prava

5.4.2013 - zpráv od uživatele FB václava Tengla: frenštátswkou ešxekuci Antonína Blažka měl údajně na starosti přerovskýu exekutor JUDr.. Vrána

_____________________

TOTO jsou pravé nevinné oběti, ale je mi lítoí, ty zesnulé děti nebyly jen dvě., nýbrž zřejmě tři. Adélka a Radímek Konvičkovi zemřely ve věku šesti a deseti let. R.I.P.

nevinné oběti frenštátského výbuchu paneláku

únor 2014: zoufalí lidé dělají zoufalé věci... 


David Michal

Lidi jsou prostě strašný svině.

Ta ženská je chudák.

Jejího muže, nejdříve lidé z okolí dohnali ke strašnému činu, pak v překvapení, že někdo to taky nemusí vydržet snášet, z něj udělali zrůdu a teď se mstí ještě na vdově po něm.

A kdo se směje zcela potichu a nejvic, je Vrána z Přerova. Ten vydražil jak ten byt ještě před výbuchem tak teď ještě bude ničit tuhle paní.

Už se někdo zaobíral tím kolik zbylo po vydražení toho bytu a zda to Vrána poslal Blažkovi zpět včas, ještě před nuceným stěhováním, aby si stihl pořídit aspoň něco?

Už se někdo zaobíral tím, že člověk co má jít na ulici se jednoduše nebude chovat dle očekávání těch co jsou v teple, suchu a mají co žrát?

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/234437/vdova-po-masovem-vrahovi-z-frenstatu-zije-u-matky-exekutori-si-vzali-penize-i-z-charity.html

*****

Konec února 2015 . obdobná situace v Uherském Brodě, 63 letý dvacet pět let nezaměstnaný šikovný  elektrikář vstoupí do restaurace Družba a postřílí osm hostů a servírku, tězce raněná je účetní. Policie dorazila na místo včas, po telefonátu pachatele Zdeňka Kováře  do TV Prima, ale rozhodla se vyčkat pomalých posil. Krátce před neštěstím vzdálenější příbuzní si začali dopisovat s autoritou vydávající zbrojní úrůkazy poukazujíc patrně na psychický stav dotyčného pana Zdeňka. http://zpravy.idnes.cz/strelec-z-brodu-rukojmi-popravil-ranou-do-hlavy-ft3-/domaci.aspx?c=A150227_170823_domaci_zt 

komentář září 2015, po vyšetření práce policie GIBS: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/s-problemy-nejlepe-pod-tebich

Někteří v tom mají jasno: 

Uherský Brod

11.4.2017 : Ne vždy končí řešení kritické  životní situace jako v tomto případě: https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/resil-slozitou-zivotni-situaci-tak-ukradl-plysoveho-zajice-n/r~45d20e0a1e9b11e7a8d6002590604f2e/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Snad v důsledku nějaké náhody  senzacechtivá veřejná média,  soustředila v poslední době svoji vypočítavou pozornost na dva  vnějškově podobné případy, tedy tragické suicidiální akty upálením se. Jmenovitě tedy Jana Palacha a Antonína Blažka. V důsledku časoprostorového souběhu jednoho  svrchovaně manipulativního, svátkově prázdného gesta pravicové političky a souhry osudně neblahých  okolností, které se  tehdy.udály v městě pod Rahoštěm, lze propadnout neveselým úvahám nad stavem současné společnosti, která většinově podlehla vábení mamonu. Psychiatři a tanatologové usuzují, že dobrovolný odchod ze světa živých formou upálení, podvědomě zvolí lidé, kteří trpěli v životě chladem.Všechny okolnosti tragické smrti Jana Palacha se pro veřejnost stali zřejmě staly tabu, za obou režimů reálně socialisticky normalizačního a taktéž nynějšího mafiánsko kapitalistického. Nabízí se mnoho okolností ke stanovení různých konspiračních teorií k širším okolnostem tragické smrti Jana Palacha. Pro oba případy. Bude asi společné, že dotyční svými činy volali o pomoc ve stavu zoufalství a beznaděje. Nechám však spekulací. Vyšetřování  tragického případu se přeci teprve rozbíhá a vše se mohlo přihodit i jinak, než se nyní předpokládá.

      Jako podstatná se mi jeví i myšlenka autorky o těžkém údělu těch zaměstnanců, kteří  jejichž téměř každodenní pracovní náplň spočívá v kontaktu s lidským neštěstím a podmínky k výkonu jejich záslužné činnosti jsou jim  neschopnou vládnoucí garniturou nenasytných egoistů průběžně zhoršovány samozřejmě, že stále za menší odměnu je jím nakládáno stále více povinností, jsou tedy přetěžováni, frustrovaní a stresovaní, včetně tedy zdravotních sester. Nestoudní vládní vydřiduši jim vždy dobře poradí, že jsou svobodní občané a mohou si přivydělat v dalším pracovním poměru. Bezočivost těchto mocí posedlých vládních psychopatů se stala již přímo do nebe volající a před ničím se ve své vzrůstající touze po moci již nezastaví a těmto nelidským individuím budou tedy podkuřovat o to více kadidlem movitým majetkem i penězi podplacení  církevní páteři. Vodu nám kážou a sami mešní i jiné víno svým božstvům upíjej a páší i další hříchy.

 

 

amiourful

A myslím, že nyní ještě větší hanba padá na ty mtaky právníků, které naše školy vyprodukovaly tak vybavené, jak nyní vykonávají svoji profesi,mm lčenliví a souhlasící s prasárnami všeho druhu, ba napomáhající jim a těžící z nich.

A ještě jedna věc - chceme-li mít ldší svět - nezapomínáme na to, že i naší povinností je do něj uvést kvalitní lidi - naše děti takové, které světu nebudou škodit?

Pro mne je kupříkladu drastiícké, jak se lidé honí za tímto senzačním tématem a jak o stošest sdílí , ale naprosto je ponechává chladným situace sestřiček a pacientů z předchozího blogu, napúrosto je nechává chladným, že tato země a mnoho jiných bude ještě více zotročena z předpředchozího, naprosto je nechává klidným následující blog o tom, že zde nemá ani smysl zkoušet smysluplně vládnout, protože k tomu nejsou žádné věrohodné, objektivní a o realitě vypovídající údaje. Nejsem si jistá, ale je možné, že o sědčí o tom, že příslušníci tohoto národa beznadějně  propadli nekrofilii.

klokan

   Většině zdejšího establishmentu opojení mocí zachutnalo tolik, že se samozřejmě ani ze širších okolností pojednávaného otřesného případu nepoučí. Dále pokračuje v prosazování brutálních asociálních opatření, zejména vůči majetkově chudší části zdejšího obyvatelstva. Průběžně na ní vyvíjí nátlak ohledně existenčních starostí, který u mnohých přeroste v problémy psychického rázu. V zoufalství a beznaději tyto skupiny obyvatelstva podléhají frustraci a depresím. Tato zlovolná vláda zjevných neumětelů podporuje způsobuje majetkové i duchovní zbídačování obyvatelstva dvojnásobně.  Svoji chaotickou činností jednak prohlubuje depresivní fázi hospodářského cyklu a svoji arogantní politikou tuto depresi umocňuje, vytvářením podmínek pro vznik depresí psychického rázu. Otázkou zda tito vládní psychopatologičtí si ještě vůbec uvědomují  jedinci zhoubnost svého jednání pro společnost. Tuto vládu lze právem označit zároveň za protilidoou i za vládu bláznů, která si doslova a dopísmene zahrává s ohněm a zároveň otevírá Pandořinu skříňku sociálních nepokojů. Patří jí tedy buď od společnosti fyzicky izolovat ( po stránce duševní jsou tyto naše elity vlastně již odtrženy od běžné reality ), či odeslat kam patří, tedy na pověstné místo ve smetišti dějin. Hanba této vládě.

stvan

V jistém slova smyslu mu může být omluvou skutečnost, že Kalousek jen za verbální projev zmlátil kritika. Kdyby mu tento kritik činil ekvivalent nepříjemností, které zřejmě musel snášet pan Blažek, tak by ho nepochybně v návalu zlosti dokopal k smrti. Nemusím snad ani přidávat, že dotčená radnice  nebude mít zájem, aby se její podíl viny provalil.

klokan

   Konečně bylo lze zahlédnout i odvrácenou stranu neblahé Frenštátské mince. Doposud byly k dispozici povětšinou toliko spekulativní informace ze strany senzacechtivých novinářů. Lze se domnívat, že pojednávaná událost destruktivního charakteru v městě pod Radhoštěm, se stala jedním z výrazů prohlubující se všeobecné krize v naší sociálně nespravedlivé společnosti. Pan Blažek zřejmě řešil  pro něj  zoufalou sociální situaci sebevražedným aktem.  Stal se včetně oběti jeho šíleného činu další položkou ve vzrůstající hrůzné statistice výsledků nynější fáze mafiánského kapitalismu. Zda-li ve stressové situaci zvážil i negativní důsledky, vyplývající z jeho svérazného konečného řešení neuspokojivé situace, pro sousedy v domovním společenství vlastníků bytových jednotek, zůstane asi nezodpovězenou otázkou. Nikdo již ani nezjistí, zda v době svého hrozného činu netrpěl nějakou duševní chorobou či poruchou. Stonající společnost tvoří, tvoří zejména vyšinutí jedinci. Na straně jedné bezední chamtivci, na straně druhé sociální zoufalci. Šílena doba si žádá si zřejmě vyžaduje šílených činů.

amiourful

Díky.

stvan

Velmi podobné informace jsem dostal po té, co mi v Novojičínském Deníku vyšel tento článek, který vyšel i na Vasevec.cz

http://www.vasevec.cz/blogy/frenstatska-tragedie-ukazuje-bezohlednou-absurditu-dnesni-spolecnosti