Básničky a pozoruhodné texty ke 100. výročí

obrazek
28.10.2018 13:46
Jen velmi skromý příspěvek. Připomínám, že za komunistů se 28. říjen slavil jako Den vzniku samostatného československého státu a Den vzniku federace plus jako Den znárodnění. Pžipomínám, že o rozdělení republiky se žádné referendum nevedlo. Čerpám z ČT, když uvádím, že rozbuškou v česko-slovenských vztazích se stalo to, že Masaryk, tuším v Pittsburghu před založením slíbil Slovákům samostatný sněm i soudy. V roce 1992 však již příčinou byl jen značný egoismus dvou hlavních aktérů - Klause a Mečiara. (Dá rozum, že dva takoví kohouti na jednom smetišti být nemohli.) Kdo si dnes ještě vzpomene, jak a proč Šlováci v Bratislavě házeli na Havla vajíčka? Antonín Vopršálek: "´Dosť boľo Havla´, bylo tehdy nejpopulárnější heslo." Slovensko dnes tento den neslaví.

Nejlépe se k oslavám postavil "Tribun". https://tribun.red/2018/10/28/slavite-si-tak-si-slavte/

Mirko Honcovič: "Dnes je tomu sto let, co vzniklo liberálně kapitalistické Československo. Stalo se tomu měsíc po zpackané socialistické revoluci vedené sociálními demokraty v čele s Františkem Soukupem. Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář však nebyli žádnými osvoboditeli, jak se dnes uvádí. Ve skutečnosti se jejich pozice v rámci českých a slovenských dějin dá považovat za ryze zápornou.

Masarykovou původní vizí bylo založit Československo jako monarchii v čele se zahraničním princem. Počas jeho pobytu v Rusku v období začátku tamního revolučního dění dokonce vedl jednání mezi Československou národní radou a teroristickou bandou Borise Savinkova /pozdějšího Kornilovova podporovatele/ o možnosti atentátu na V.I.Lenina, který měli Čechoslováci financovat. První premiér ČSR Karel Kramář dříve usiloval i o vznik tkzv. Všeslovanské monarchie, jejíž hlavou měl být car, a jehož mělo být Československo součástí. Ve třicátých letech se později Kramář postavil do čela fašistické strany Národní Sjednocení, kde se její členové zdravili zvednutou pravicí, užívali fašistické symboly, a hlavní inspirací pro tuto stranu byl Mussolini.

Bylo to pouze na základě tlaku ze strany československých pracujících, že se Masarykovi ani Kramářovi původní vize nenaplnily. A boj za skutečně naší republiku - nikoliv republiku pro bohaté- nadále pokračuje! " https://www.konfrontace.com/single-post/2018/08/04/První-republika-a-kapitalismus?fbclid=IwAR0Dko25Y0Mz_AH94q38Nwb3FIvZNTn3fAlNKav1WV1c1RdU_eBn2fkhj5s

 zajímavé je také toto: http://www.janyr.eu/index.php/67-stoleti-dvacetiletek?fbclid=IwAR35FSJEiFKPZXVFwaggDiDWCl0HDeS4yvfWdYvUkyVzEJTRNmS7o84RB6o

A ještě Lesk a bída Československa: Jak vypadal život nižších vrstev za první repunliky: https://www.stoplusjednicka.cz/lesk-bida-ceskoslovenska-jak-vypadal-zivot-nizsich-vrstev-za-prvni-republiky?fbclid=IwAR1t_ugRoGJx2jTEjMW1oqJKpxGNWMlHws29RJy7OoVjMYhMOlNXN7ph24A

MORAVANÉ: 

ozývají se také Moravané: 

Jiří Rak: Vznik Československa je zatížený třemi lžemi.

1) Lží o utrpení 
2) Lží o boji proti Rakousku 
3) Lží o českém charakteru

https://www.e15.cz/rozhovory/vznik-ceskoslovenska-zatezuji-stale-zive-lzi-o-utrpeni-pod-rakouskem-rika-historik-jiri-rak-1352831?fbclid=IwAR3vHb2CbvEGpQbM2Z371KuJvfLVeGlnTBqdetH1J5ohWWaD2O9U97_bWYM

Pro zemi Moravu a Moravský národ to nic dobrého NEPŘINESLO.

DISKRIMINACE MORAVY: http://www.diskriminacemoravy.eu/?page_id=40
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UmIQ8MqcMo8

 

 

 Filip Pivoňka: "Já to současné fangličkování považuji nejen za pokrytecké, ale vzhledem k reálným problémům 21. naprosto anachronické a zbytečné. Odvádějící pozornost a energii od skutečných hrozeb. A cynicky to píšu jen ze zoufalství z toho, že to inteligentní a vzdělaní lidé, jež jsou právem součástí širší společenské elity nevidí, protože jsou až po uši uzavření v ideových hegemoniích." 

Karel  Panuška: 

POLITIK SE PRAVDY ZDRÁHÁ,
ROVNĚJŠÍ JE HORSKÁ DRÁHA.

K NEDOŽITÉ STOVCE,

PŘEJOU VŮL A OVCE

Velkolepé ohňostroje,
naleštěné vojsko, zbroje.
Na tribunách známé tváře,
přednesou své komentáře.
Z republiky jen kus troudu,
dávno není, je už v čoudu,
a oslavy v plném proudu.
..........................................
NEMŮŽETE-LI NAJÍT ČESKOSLOVENSKO NA MAPĚ,
NAJDETE HO V MÉM SRDCI.
...........................................
ČECHOSLOVÁK

Národností Čechem,
Čechoslovák srdcem.
Ohromený spěchem,
rozhodnutím zdrcen.
Rozhodnutím potentátů,
o dělení do dvou států.

Národnosťou Slovák,
Čechoslovák srdcom.
Nie je nás len stovák,
čo povedať vodcom.
Nám sú cudzie vaše činy,
rozdelenie bez príčiny.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Milan Žák: 
KOCOVINA 
Když jsem cinkal u Václava, 
nebudu vám, lidi, lhát, 
věřil jsem, že Čechy změní 
sedmnáctý listopad.

Že tu bude spravedlnost, 
pokora a morálka, 
lidi, já jsem větší blbec, 
nežli víla Amálka.

*******

souvisí: zajímavé by bylo zjištění, jak se choval čs. stát k revolučnímu Maďarsku 1919: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/alan-woods-zapomenuta-revoluce-madarska-sovetska-republika-1919

 Osobně bych chtěla k stoletému výročí přispět tímto: Pamětníci: "Je správné strašit komunistama!" http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pametnici-je-spravne-strasit-komunistama

 Milan Fujda: "edním z problémů bylo to, že prvním porevolučním prezidentem mohl být stejně pravděpodobně Dubček jako Havel. Vlastně pravděpodobněji, protože jej, narozdíl od Havla, lidé znali. Od začátku hrála roli politická distribuce funkcí mezi Čechy a Slováky na federální úrovni. A prezident Dubček a premiér Klaus, to by dávalo smysl. Jenže až po prvních volbách. Do těch si naopak disidenti potřebovali nechat komunistu Mariána Čalfu, což byl jedinej člověk v Československu, který uměl dělat politiku a dokázal zvládnout tehdy ještě dominantně komunistické Federální shromáždění. Jinak to ale Havel schytával za to, že Češi měli Slováky vždycky u prdele a nedokázali vůbec chápat, že slovenská historická zkušenost a reálné problémy byly oproti těm českým, jež dominovaly federální politice, úplně jiný svět. Češi prostě vůči Slovákům vystupovali jako koloniální velmoc, která se vůbec nedokáže ani zaposlouchat do slovenských problémů. Výrazu "slovenské špecifiká", kterým se slovenští politici snažili přivádět pozornost ke slovenským problémům, se Češi vždycky jen vysmívali. Havel někde vyprávěl, jak to házení vajec vůbec nechápal. Nikdo jiný by se ostatně na Slovensko ani neodvážil jet. Jenže ta míra nechápavosti zároveň ukazuje, jak velkou slepou skvrnou v českém vědomí Slovensko bylo. Ani Čech, který se upřímně snažil, jako Havel, neměl žádný Ahnung. Z Prahy je do Bratislavy daleko. A to je třeba si zároveň uvědomit, jak neschopní jsou dodnes Bratislaváci dohlédnout do Popradu, Rožumberoka, Prešova, Košic, Bardejova aj."

na házení vajec si vzpomání Jan Červenka: "Já si na to samozřejmě pamatuju, bylo to v říjnu 1991. Důvodů bylo vícero, ale tím hlavním byl asi Havlův zákulisní podíl na sesazení tehdy na Slovensku nesmírně populárního předsedy vlády Vladimíra Mečiara na jaře onoho roku, když se rozpadla VPN." A Ján Sebíň: " pokiaľ viem, tak za Havla sa pozatvárali slovenské zbrojovky a výroba sa presunula do Čiech... Že by to malo súvis?" Ota Nik:" Nezapomínejte na ekonomiku. Stáhlo se na něj i to, že podniky na Slovensku privatizovali lidé z Prahy."

Jiri Fuchs "Měl bych toho mnoho k tomuto tématu. Věnuji se mu od gymnázia s prof. Velebilem, vzácným plzeňským dějepiscem, celý život. Bylo by toho dnes na knihu, stovky hodin jsem studoval veškeré depeše, dopisy, dr E. Beneše. Jen letmo : Chyba republiky od počátku byla teorie čechoslovakismu. Ta znamenala, že menšinám nebyl uznán jejich jazyk za úřední.... Ve tří miliónové německé menšině vážný úder do střední třídy. Totéž Maďaři, Poláci... ČSR vznikla z vůle a motivů Francie ( klín Čechů proti Německu byl hlavní motiv ), váhavá byla Anglie, stáhla se jako USA. Ty ani neratifikovaly Versaillskou dohodu, označily ji jen za příměří před novou válkou......
Československo vzniklo jako DÍTKO Francie, nevraživě, zle, vnímáno Německem, Rakouskem, Maďarskem, Polskem. Uvnitř 3 ,5 milionu Němců bez práva své úřední řeči, milion Maďarů, Poláci, Slováci, a ještě Rusíni coby pomsta Francouzů Maďarsku.... Uf, už se z toho hlava točí, polovina obyvatel byla proti nacionálnímu státu Čechů........
Variantou byla Podunajská federace bez Habsburků, s prvky konfederace. Český stát by byl svobodný, emancipovaný, bez ručení za menšiny uvnitř země. Bez nutnosti cpát peníze do zaostalého Slovenska a do Podkarpatské Rusi..... Bezpečnostně by byl federací jištěn, Hitler by ani půdu nezískal..... Hrozné sny.... Ale proto neslavím toto datum. Vývoj mohl kráčet mnohem příznivěji a mohli jsme opravdu, ne fiktivně, být Švýcarskem. Konec, tečka. Lahev vína si sice otevřu, leč to činím vlastně denně, bez potřeby svátků."

Bez úcty a pozdravu Bohumil Říha, důchodce

Mohlo to skončit potoky krve :https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Malem-teklo-hodne-krve-Rabovani-a-kulomety-Fakta-o-28-rijnu-1918-o-kterych-dnes-nikdo-nerecnil-557245?

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: 28.10.1918

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Mně tedy nejvíc štve, jak se ohánějí Masarykem a zároveň ignorují jeho poučení, že Československo založil proto, že nevěřil, on ani další. Slováci, že by tak malé státy jako  Česjko a Slovensko mohly dlouho přežít samostatné. 

klokan

,,Jeť něco nahnilého v státu dánském."

                                             W.Shakespeare, Hamlet.

   Známý to citát ve znění od jednoho z prvních překladatelů do češtiny tohoto zamyšlení hodného dílal věhlasného anglického dramatika, tentokrát z pera od Josefa Jiřího Kolara, již asi z roku 1855 snad, alespoň částečně charakterizuje průběh oslav včerejšího překulatého výročí. Nyní nám vládnoucí garnitura zlodějských elit, která zapříčinila rozpad státu československého, zcela pokrytecky se hlásí k odkazu jeho zakladatelů. Její plebs však nezapomíná, že rozpad našeho společného státu, zapřičinily právě ty naše zaprodanecké elity nadnárodního kapitálu v honbě za svými tučnými koryty, které jaksi pozapomněly vyhlásit celonárodní referendum o této dějinné záležitosti. Toto stvrdili tito zaprodanci nynější svou momentální dosazeneckou mocí ,ovšem nitkerak nás nedonutí nepovažovat se za čechoslováky. Proč vlastně ani zpětně není vyhlášeno ani toto referendum ani referendum o vystoupení ČR ze zločinecko agresivní aliance NATO ? Odpověď známe. Tyto elity zaprodanců si chtějí udržet svá místa u tučných koryt jimi rozkradeného státu.