Bělovežský prales v ohrožení

obrazek
11.6.2017 19:30
Martin Marek: "Za pár hodin vyrážíme s několika dalšími lidmi směr Polsko až na hranice s Běloruskem, kde se nachází Bělověžský prales. Jde o poslední zbytek původního pralesa, jenž v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny. Rozsáhlý prales je starý více než 10 000 let a je zařazený na seznamu světového dědictví UNESCO. Polská vláda se rozhodla v tisíce let starém pralese pod záminkou kůrovce (to známe) kácet původní stromy. Ekologické organizace místní a lidé proto zahájili nenásilnou blokádu. Já sám tentokrát blokovat nebudu, i když jeden nikdy neví ;), ale jedu točit, co se tam přesně děje. Po návratu koncem příštího týdne budou videa i fotky."

zdroj článku: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/23/worst-nightmare-europes-last-primeval-forest-brink-collapse-logging a text - zredigovaný překlad google:

"Moje nejhorší noční můry se stanou skutečností": poslední velký prales v Evropě na "okraji kolapsu"

Polská vláda je obviněna z toho, že tlačí lesní ekosystém Białowieża k ekologickému kolapsu státem schválenou těžbou dřeva v místě světového dědictví UNESCO

 obrázek:  Pracovníci z lesa vyřezávají smrk zaútočený na dřevokaznice v lese Białowieża: Lesní dělníci řežou  smrk v lese Białowieża. Vláda tvrdí, že je zapotřebí přihlášení k ochraně lesa před vypuknutím kůry.

 

Vědcií a ekologičtí aktivisté obvinili polskou vládu, že přivedla ekosystém lesa Białowieża v severovýchodním Polsku na "okraj kolapsu", rok poté, co revidovaný plán lesního hospodářství povolil činnost státní těžby a odstranil zákaz těžařských aktivit ve starých růstových oblatech.

 

Velké části lesa, které se rozprostírají na východní hranici Polska s Běloruskem a obsahují některé z posledních zbývajících pralesů v Evropě, podléhají přírodním procesům, které nejsou rušeny přímým zásahem člověka.

 

Přírodní památky UNESCO - jediné v Polsku - les je domovem asi 1070 druhů cévnatých rostlin, 4 000 druhů hub, více než 10 000 druhů hmyzu, 180 druhů chovných ptáků a 58 druhů savců, včetně mnoha druhů závislých na přírodních procesech a ohrožených vyhubením.

 

"V určitém okamžiku dojde ke kolapsu a pokud a když se to stane, bude to navždy navždy - není ve vesmíru dostatečné  množství peněz, ab to zvrátily," uvedl profesor Tomasz Wesołowski, lesní biolog z Univerzity ve Vratislavi, který byl Provádění terénní práce v Białowieżském pralese v posledních 43 letech. "Při každém kácení stromu jsme blíž k tomuto bodu bez návratu."

 

 

V přírodní rezervaci Białowieża v přírodním parku národního parku Białowieża, která obsahuje lesy nedotčené lidmi po tisíce let, je v oblasti přírodního parku Białowieża zakázána těžba, ale na polské straně tvoří rezervy pouze 17% lesa, což zanechává zhruba 40 000 hektarů zranitelných těžbou dřeva.

 

Při nedávných návštěvách v lese Fuardian nalezl s důkazy o rozšířené těžbě stromů, což evidentně porušují polské a evropské právo, včetně mnoha stromů, které  v chráněných oblastech Unesco bl starší než sto let, a kulatin označenými pro komerční zpracování.

 

"Jsou káceny přirozené a různorodé lesní porosty, které nebyly zasazeny lidmi a jou nahrazovány plantážemi stromů jediného věku a druhu," uvedl Adam Bohdan z Wid Polnad Foundation, který sleduje činnost těžby a poskytuje údaje pro vědce pracující na Botanická výzkumná stanice Białowieża.

 

 obrázek: Lesní těžba v lese Bialowieza. Fotografie: Adam Bohdan / Nadace divokého Polska

"Kácí se v oblastí chráněné Unesco, kde je zakázána těžba dřeva, těží se  100leté stromové porosty v rozporu s evropským právem, těží se také  během období rozmnožování a ničí se stanoviště obývaných vzácnými druhy. To je narušení přírodních procesů, které tam pokračují po tisíce let. Ztrácíme velké části posledního přírodního lesa - moje nejhorší noční můry se naplňují," řekl Bohdan.

 

Vláda tvrdí, že těžba dřeva je zapotřebí k ochraně lesa před vypuknutím kůrovce a z důvodů veřejné bezpečnosti, které jsou obě velmi sporné z hlediska ochránců přírodních parků.

 

"Těžba zamořených smrků nezastaví vypuknutí kůrovcové kalamity, ale zanechává na ozdíl od ní  tisíce hektarů holých míst," řekl Dr. Bogdan Jaroszewicz z Varšavské univerzity, ředitel výzkumné stanice Białowieża.

 

"Samozřejmě, mrtvé stromy nemohou zůstat stát po veřejných komunikacích nebo turistických stezkách, ale těžba se odehrává v místech, které jsou od těchto cest značně vzdálené."

 

Oponenti obviňují ministra životního prostředí Jan Szyszku, který je lesníkem a lektorem lesního hospodářství, že obětoval les kvůli zájmům polského lesnického průmyslu.

 

 obrázek:  Odkornění stromů v lese Białowieża. Fotografie: Adam Bohdan / Nadace divokého Polska

"Můžete vidět, kolik stromů řežou, často nemají ani kůru, a proto nemohou být zranitelné vůči kůrovci," řekl Bohdan. "Také odstraňují mrtvé a rozpadlé stromy, které jsou rozhodující pro biologickou rozmanitost lesů a přírodní procesy, včetně regenerace stromů - prostě to vidí jako odpad z cenného dřeva."

 

Ochránci přírody také poukazují na chráněnou rezervaci v národním parku Białowieża, který přežívá stejný výskyt kůrovce bez těžby.

 

Zastánci těžby však trvají na tom, že většina dnešních lesů je produktem lidské činnosti, což dává vládě právo sledovat strategii, kterou nazývá "aktivní správa".

 

Je známo, že Szyszko cituje náhrobek starší ženy na ortodoxním hřbitově v nedalekém městě Hajnówka jako důkaz na podporu svého přístupu. Epitaf na náhrobku Anastazja Pańko, která zemřela v roce 2010 ve věku 101 let, zní: "Zasadila jsem tento les".

 

Díky velkému financování z ministerstva životního prostředí se vládní příznivci zabývají pozemní válkou pro místní srdce a mysli a podporou přístupu "aktivní správy". "Pseudo-ekologové ničí les, my ho budeme přestavovat", píše banner visící přes silnici na Białowieżu z Białystoku, regionálního hlavního města.

Banner patří skupině Santa, která obdržela od roku 2012 do roku 2015 více než 100 000 złoty (20 000 liber) z prostředků státních orgánů pro lesnictví; ředitelem Santy je Walenty Wasiluk, jenž vlastní velkoobchod s dřevěnými výrobky, jehož webové stránky se chlubí ročním obratem ve výši 4 miliony liber.

 

 Polská změna zákona odhaluje "masakr" stromů

 

Odpovědní za správu pozemků tvořících přibližně třetinu všech polských území, státní lesníci, vytvářejí roční příjmy ve výši 7 miliard złotych (1,2 miliardy liber) a kontrolují 96% polského trhu s dřevařským materiálem, který poskytuje surovinu pro roční vývozy dřeva, papíru a nábytku ve výši 45 miliard złotych. V tiskové zprávě z roku 2016 státní lesníci slíbili v roce 2017 rekordní zásobu 40milionů krychlových metrů dřeva.

 

Kampaně zaznamenávají značný rozdíl mezi údaji poskytnutými polskou vládou ve společné zprávě s Běloruskem předloženou společnosti Unesco v roce 2016 a údaji poskytnutými státními úředníky v oblasti lesnictví v důsledku požadavků na svobodu informací. Zatímco zpráva uvádí, že v roce 2016 bylo na polské straně 21,172 krychlových metrů těžby dřeva, podle oficiálních statistik je to ve skutečnosti 64,059 kubických metrů - více než trojnásobek počtu předložených společnosti Unesco - 39% těžby dřeva V oblastech, kde těžba dřeva není povolena v souladu s povinnostmi UNESCO v oblasti světového dědictví.

 

"Je to jedno, co stromy dělají - starají se o dřevo," řekl Adam Wajrak, veterán v oblasti životního prostředí.

 

"Lesníci si myslí, že existuje les, aby jim sloužil, a ne naopak," řekl Wesołowski. "Je to klasický monopol - vybírají peníze z půdy, která patří polskému lidu, a většinu z nich si udržují pro sebe a ničí procesy země."

 

obrázek:  Zaznamenaní oblasti lesů  Státní lesníci vytvářejí roční příjmy ve výši 7 miliard złoty a kontrolují 96% polského trhu se dřevem. Fotografie: Adam Bohdan / Nadace divokého Polska

Je nepravděpodobné, že se to brzy změní. Lesní dělníci a lovci jsou klíčovým volebním okrskem polské vládnouce strany Právo a spravedlnost; Nový generální ředitel státních lesů Konrad Tomaszewski je bratrancem právního a soudního vůdce Jaroslawa Kaczyńského.

 

Poslední stát pro zbývající staré lesy v Evropě, abychom se dověděli,  jak dřevo vzniká.

 

Polská vláda nyní čelí hrozbě, že Evropská komise půjde před Evropský soudní dvůr. "Komise kvůli hrozbě vážné nenapravitelné škody na místě požádá polské orgány, aby odpověděly do jednoho měsíce namísto obvyklého dvouměsíčního termínu," uvedla komise v dubnu.

 

Ale aktivisté říkají, že vláda nedbá svých právních povinností, a obávají  se, že již došlo k zásadním nenapravitelným škodám.

 

"Je to jako náhrada volně žijících ptáků za slepice," řekl Wajrak, když zkoumal rozsáhlý pozemek, který byl nedávno vyčištěn od stromů a který je nyní obklopen kovovým oplocením a je holý s výjimkou čistých řad nově vysazených dubových stromků.

 

"Chceme les, ne dubovou farmu."

 

Dokud jste tady ...

... je jedna malá laskavost, o kterou žádáme. Ačkoliv čte Guardian více líidí, reklamní příjmy v médiích klesají. A na rozdíl od mnoha zpravodajských organizací jsme nevytvořili náhradní reklamní plány - chceme, aby naše žurnalistika byla co nejoblíbenější. Takže můžete vidět, proč musíme požádat o pomoc. Nezávislý, investigativní žurnalismus Guardianu vzniká  spoustu času, peněz a z tvrdé práce. Ale my to děláme proto, že věříme, že naše záležitost je důležitá - protože to může být i vaše perspektiva.

 

Oceňuji, že neexistuje platební skupina: je demokratičtější, aby média byly k dispozici všem, a nikoliv zboží, které by je mělo koupit jen několik. Jsem rád, že přispívám, takže jiní s menšími prostředky mají stále přístup k informacím.

Thomasine F-R.

Pokud každý, kdo čte naše zprávy, a ty se mu líbí, nás pomůže podpořit, naše budoucnost bude mnohem bezpečnější.

Češi referují z akce: https://blisty.cz/art/87137.html

 Doporučuji: trezorový film Silva gabreta: https://www.youtube.com/watch?v=dJlsevlm1M8 o přírodních procesech v péči o krajinu. A ještě video hnutí Duha o tom, jak to bylo se Šumavou:  https://www.youtube.com/watch?v=65NvAu2NuGo

Též Slováci si stěžují na etrémní těžbu dřeva na svém území, dokumentují spousty vlaků se dřevem mířící do zahraničí- a to nejen z Nízkých Tater, o nichž je následující článek, ale odevšad ze Slovenska! . https://nasmikulas.sme.sk/c/6452789/tazbou-znicili-tisice-hektarov-lesa-vzacne-rastliny-a-zivocichy.html#axzz4jm3MJcjU

15.6.2017 Martin Marek: "Spaní pod harvestorem, dva dny úspěšné blokády těžební techniky i s českou účastí, nadšení všech na místě z toho, že se na celé dva dny podařilo překazit kácení části Bělověžského pralesa, velká pozornost místních médií... To vše ale trumfli... dva místní dědečkové, kteří přišli po oba dny a připojili se k blokování harvestoru. Jeden z nich... celý život pracoval jako lesník a těm stávajícím, kteří dopouštějí ničení Bělověžského pralesa, pěkně vyčinil.

 

18.6.2017 Jaromír Bláha:"Vrátil jsem se z blokády kácení Bělověžského pralesa - posledního zachovalého původního nížinného pralesa v Evropě. Je to místo chráněné jako biosferická rezervace - světové přírodní dědictví UNESCO. Ani to nebrání zlovůli polských státních lesů, které jej začaly plošně těžit harvestory. Spolu se skupinou dalších osmi Čechů jsme pomohli polským přátelům dva dny blokovat jeden harvestor s forwarderem. Za dva dny jsme tak pomohli zabránit pokácení cca 400 stromů. Ale další dva harvestory mezitím pracovaly ...Dnes je tam obrovská demonstrace. Příští týden blokáda pokračuje. Lidé tam potřebují posily. Mezinárodní podpora je pro ně hrozně důležitá! Více info na https://www.facebook.com/podporujiblokadu/""   

26.6.2017 Jaromír Bláha: V sobotu (pozn.: 24.6.2017) přišlo na demonstrační pochod Varšavou za ochranu Bělověžského pralesa 5 000 lidí! 

10.4.2017: Čeští ochránci Bělověžského pralesa v akci.

"Navzdory mobilizaci lesní stráže již více než 24 hodin trvá sedmá blokáda harvestoru v Bělověžském pralese v severovýchodním Polsku. Zbylé dva páry strojů zastavily kácení. Během jednání o osudu národního parku na zasedání UNESCO v Krakově protestovali i občané v ulicích pod heslem „Naše dědictví není na prodej.“

Minulý týden nařídil generální ředitel polských státních lesů mobilizaci lesní stráže, která zřídila skupinu s cílem umožnit práci harvestorů i přes protesty polské veřejnosti a úsilí občanské blokády. Navzdory tomu se čtyřem desítkám účastníků blokády, z nichž téměř polovinu tvořili Češky a Češi, podařilo zablokovat vstup z parkoviště harvestoru. Za tímto účelem byly poprvé během blokády použité sudy s betonem, ke kterým se demonstranti připoutali. Blokáda pokračuje již přes noc a druhý den. Druhé dva harvestory zůstaly včera na svých parkovištích, aby předešly svému zablokování v lese.

Poklidného protestu se zúčastnili lidé spojení s místním lesním táborem a Nadací divoké Polsko (Fundacją Dzika Polska). Zúčastnil se ale i jeden američan a skupina 19 lidí z České republiky. Nenásilnou blokádu podporuje také Hnutí DUHA."

28.7.2017 Evropský soudní dvůr nařídil ukončit těžbu v Bělovežském pralese: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2194684-okamzite-zastavte-kaceni-v-belovezskem-pralese-rozhodl-evropsky-soudni-dvur Jaromír Bláha:"Konečně! Evropský soudní dvůr předběžným opatřením zastavil těžbu Bělověžského pralesa!!! Dle informací z místa bylo odpoledne kácení skutečně zastaveno."

31.7.2017 Jaromír Bláha: "V Bělověžském pralese se dnes těží dál. Polská vláda ignoruje dokonce i předběžné opatření Evropského soudního dvora, kterým kácení zakázal. Zjišťujeme, jestli polská vláda předběžné opatření oficiálně převzala....Polsko dnes oficiálně oznámilo, že úplně kašle na unijní právo a bude ignorovat rozhodnutí Evropského soudního dvora, který předběžným opatřením zastavil těžbu v posledním dochovalém nížinném pralese v Evropě (Polskem zapsaný jako evropsky významná lokalita pod ochranu evropských směrnic /Habitat a Bird Directive/). Polský ministr životního prostředí Szyszko a ředitel polských státních lesů řekli, že v těžbě Bělověžského pralesa pokračují dál. Zárověň oznámili, že chtějí těžbu provést na 2/3 jeho rozlohy a přeměnit tam tak prales chráněný jako Světové přírodní dědictví UNESCO na hospodářský les.

Takže s nějakým právem se může v dnešní Evropě jít kdo chce klouzat ..." http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/polsko-pres-narizeni-soudu-kaceni-v-belovezskem-pralese-nezastavi

6.8.2017 'CT24 události : "Za poslední dva měsíce bylo v Bělovežském ppralese vykáceno 40 000 stromů, plánuje se vykácení až milionu stromů." http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100806?x=72&y=6&index%5B%5D=560834

17.11.2017 Před několika dny polská policie brutálně zasáhla proti protetujícím v kancelářích lesního úřadu, účastníkům Camp for Forest. Řada z nich nyní čelí obviněním. Lidskoprávní organizace sbírají podpisy pro jejich podporu. 

 27.11.2017 do Bělovežského pralesa již nesmí harvestory. Kácí se dále, avšak méně. Navíc Polsku hrozí vysoké pokuty od Evropské Unie.http://denikreferendum.cz/clanek/26594-do-belovezskeho-pralesa-uz-nesmi-harvestory-pomohly-protesty-i-eu

10.5.2018 Evropský soud odsoudil kácení a přivedl Poláky k rozumu, takže začali vyšetřovt svého ministra, jen ten Zeman si pořád notuje tu svou o ekoteroristech: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/471657-zeman-hajil-v-polsku-kaceni-v-belovezskem-pralese.html

3.2.2019 Dokumenární film Martina Marka o kácení v Bělověžském pralese:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248420001-obranci-belovezskeho-pralesa/

9.1.2020 Také rumusnký prales - pláce evropy, zřejmě bude vytěžen, těží se tu už dlouho,a   těžaři zabíjejí  lesníky! https://technika.denikplus.cz/1569-rumunske-pralesy-kterym-se-take-rika-plice-evropy-mizi-zavratnou-rychlosti-tezari-se-nestiti-ani-nasili.html

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Njn, kde není úcta k živé přírodě, nemůže být ani úcta k lidem. 

klokan

   Masakry lesních porostů nejen motorovými pilami se dějí pochopitelně nejen v české kotlině. Ziskuchtiví predátoři se již neohlížejí ani na zvláštní postavení některých (pra) lesů. Jako v Agrofertních lesích / vsjo rovno /, pouze vůdce vyčnívá. Nyní zatím kácejí stromy a samozřejmě, že mocipáni nových světových pořádků chystají klátit, za tím nenapadně i lidské jedince a to nejen průběžně probíhajícícmi válečnými konflikty. Napřed jako na rampě před dr. Mengelem půjdou důchodci a jiní, které již nelze vykořisťovat viz. podsouvání eutanazie a podobně. Tak nějak se celkem pravdivě popisuje tato divná situace v zatím vysmívané literatuře, pyšnící se názvem konspirační. Výstupy z pravidelných zasedání agendy Bilderbeg, nás přesvědčují, že spíše mají pravdu ti konspirátoři, kteří neúprosně odhalují nekalé proti celému lidstvu zaměřené, praktiky těch pravých, konspirátorů, kteří na rozdíl od, nich požívají v globálních sdělovacích prostředcích, veškeré úcty a vážnosti.