Biodegradovatelné plasty z konopí

obrazek
25.10.2018 12:59
Z konopí lze úspěšně vyrábět nejen papír, ale i biodegradovatelné plasty, včetně bio PET lahví. Málokdo tuší, že 1 hektar konopí narostlého za 3-4 měsíce vydá za tolik, jako 1 hektar třicetiletého lesa. Konopí obsahuje i větší podíl celulózy než dřevo. A do toho papíru se nemusí přidávat olověná běloba, protože jeho celuloza je přirozeně bílá. Podíváme se na několik příkladů jak a co vyrábět a kdo vyrábí. A kdo vynalezl. Patenty pak již půjde dohledat snáze. Přátelé, podle toho, co se píše a uvádí níže, s konopnými plasty by byla jediná potíž - jak naučit lidi nevyhazovat je do popelnic na plasty! Ale vsaďte boty, že ani za současného tažení EU a OSN proti plastům na podporu těch konopných biodegradovatelných nedojde! Ještě pozor - biodegradovatelné plasty lze s úspěchem vyrábět také třeba z peří z drůbežích jatek a papír ze spadaného listí posbíraného ve městě.

zdroj: https://sensiseeds.com/en/blog/hemp-plastics-made/ překlad Google Translator.

Jak se vyrábějí konopné plasty?

Konopné plasty

Inovace v konopné plastové technologii se každoročně uvádějí na trh častěji a nyní dokonce i některé z největších společností (zejména výrobců automobilů) začleňují konopné plasty do svých výrobků. Existují různé druhy konopného plastu; zde vás chceme krátce seznámit s tím, jak je každý vyroben.

 

 

Konopná celulóza

Celulóza je nejhojnější organický polymer nacházející se na Zemi a je základním prvkem buněčných stěn rostlin a mnoha druhů řas. Ačkoli se celulóza primárně používá k výrobě papíru, používá se také k výrobě řady různých plastů včetně celuloidu, celofánu a umělého hedvábí. Když byly plasty poprvé vyráběny, všechny byly složeny z organických, nesyntetických materiálů a celulóza byla v té době základní částí průmyslové výroby plastů. Nyní se bioplastům věnuje obnovený zájem o jejich různé environmentální výhody.

 

Celulosa je polysacharid s dlouhým řetězcem s chemickým vzorcem (C6H10O5) n, který se skládá ze stovek nebo tisíců spojených glukózových jednotek. Vytváří mikrofibrily (drobné vlákenné vlákna) v buněčných stěnách rostlin a také přijímá několik různých krystalických forem, i když je její přirozená forma složena z krystalických částí spolu s některými amorfními sekciami.

 

Celofán, hedvábí a celuloid

Celofán a poloton jsou oba klasifikovány jako vlákna z regenerované celulózy, protože jsou strukturně totožné s celulózou. Jsou vyráběny podobně: celulóza je rozpuštěna v alkalickém roztoku a vytlačována štěrbinou do lázně s kyselinou sírovou, aby se vytvořila celofánová fólie nebo pomocí zvlákňovací trysky pro výrobu vlákna z umělého hedvábí. Celuloid vzniká tím, že se nejdříve vyrobí nitrocelulóza (dusičnan celulózy) a pak se přidá kafr, široce používaný plastifikátor, za vzniku hustého, pevného termoplastu, který lze při ohřátí snadno tvarovat.

 

Konopná celulóza může být extrahována a použita pro výrobu celofánu, hedvábí, celuloidu a řady příbuzných plastů. Konopí je známo, že obsahuje přibližně 65-70% celulózy a považuje se za dobrý zdroj (dřevo obsahuje asi 40%, len 65-75% a bavlnu až 90%), což je zejména příslibem vzhledem k jeho relativní udržitelnosti a nízké životní prostředí dopad. Konopí se rychleji rozrůstá než většina druhů stromů a vyžaduje méně pesticidů než bavlna nebo lněná vlákna, přestože v některých půdách vyžaduje významné hnojivo a také má relativně vysoké požadavky na vodu.

Jiné potenciální platsy z konopné celulozy

pod obrázkem: Zeoform je bioplast celulózy, který může být vyroben z konopí a tvarován do řady výrobků (© Zeoform)

Celulóza může být použita k výrobě velkého množství plastů a příbuzných látek. Většina rozdílů ve fyzikálních vlastnostech je dána délkou polymerních řetězců a velikostí krystalizace. Celulóza se získává z konopí a jiných vlákninových plodin různými způsoby. Surová buničina může být hydrolyzována (rozdělena na jednotlivé složky přidáním vody) při 50-90 ° C; může být také namočen ve slabém roztoku kyseliny, aby se krystalické sekce oddělily od amorfních úseků, čímž vznikne nanokrystalická celulóza.

 

Může být dále vystaven působení tepla a tlaku, aby vytvořil zajímavou formu známou jako nanocelulóza - "pseudoplastický", který se v normálních podmínkách objeví jako gelovitý a viskózní, ale při stírání nebo vystavení stresu se stává tekutější. Nanocelulóza má řadu potenciálních aplikací jako kompozitní plastový výztužný materiál jako superabsorbent pro vyčištění ropných skvrn nebo výrobu hygienických výrobků a dokonce jako nízkokalorický stabilizátor v potravinářské technologii.

 

Zeoform je výrobce konopných plastů, který nabízí plast na bázi celulózy, vyráběný patentovaným způsobem pouze z vody a řady přírodních celulózových vláken včetně konopí. Jejich webová stránka uvádí, že jejich technika "přeměňuje celulózová vlákna na průmyslově tvarovaný tvarovací materiál, který může být tvořen do neomezené řady výrobků", od "Styrofoam-light" až po "ebony-dense". Zeoform je inzerován jako 100% netoxický, biologicky odbouratelný a kompostovatelný a prostředek pro sekvestraci uhlíku ve funkčních, atraktivních formách. Není zřejmé, jaká je jejich vlastní technika, ale zjevně poskytuje jemný stupeň kontroly nad rozsahem a délkou polymeru, což umožňuje vyrábět rozmanitý sortiment plastů.

 

Konopné kompozitní plasty

Kompozitní plasty se skládají z polymerní matrice, která může být na bázi celulózy nebo může být založena na řadě dalších přírodních nebo syntetických polymerů a vyztužujících vláken, které mohou být opět přirozené (a především složené z celulózy) nebo syntetické. Přírodní polymery zahrnují dehet, šelak, želvovinu a mnoho stromových pryskyřic, zatímco přírodní vlákna zahrnují jutu, sisal, bavlnu a len. Mezi tradiční anorganické plnidla patří mastek, slída a skleněné vlákno.

pod obrázkem: Konopné plastové kompozity mají vysokou pevnost v tahu a tuhost a používají se při výrobě automobilů, lodí, hudebních nástrojů a mnohem více (© Wikmedia Commons)

Biokompozity jsou obecně definovány tak, že mají alespoň jednu hlavní složku, která je organického původu; i když je možné vyrábět plasty, které jsou 100% organické, většina se skládá z některých syntetických prvků. Často se přírodní vlákno smíchá se syntetickým polymerem a označuje se jako biocompozit. Různé kombinace vláken a polymerů, které mohou být použity k výrobě bioplastů, se velmi liší v hustotě, pevnosti v tahu, tuhosti a řadě dalších faktorů, které mohou být vylepšeny ve výrobním procesu za účelem vytvoření výrobků vhodných pro různorodý rozsah aplikací a stavební materiály, nábytek, hudební nástroje, čluny, panely automobilů, biodegradovatelné nákupní tašky a dokonce i v medicíně, aby se v rekonstrukci kostních tkání vytvořily biokompatibilní "lešení".

 

Konopná vlákna jsou dobře známá svou pevností v tahu, zvláště vlákna ze samičí rostliny (samčí vlákna jsou jemnější, měkčí a často delší, ale jsou také slabší). Studie z roku 2003 o polypropylenových (PP) kompozitech vyztužených přírodními vlákny zjistila, že konopí, kenaf a sisal vykazují srovnatelnou pevnost v tahu s tradičními kompozity ze skleněných vláken a konopí překonala své konkurenty při odolnosti proti nárazu. Studie z roku 2006 ukázala, že kompozity konopných vláken byly mírně převyšovány skleněnými vlákny. Studie z roku 2007 o PP kompozitech vyztužených konopnými vlákny prokázala, že použitím formy PP známého jako maleinovaný polypropylen (MAPP) se zvýšila pevnost v tahu a celkové mechanické vlastnosti až na 80% tradiční kompozity ze skleněných vláken.

 

100% biokompozity vyrobené z konopí

Různé biocompozity byly vyvinuty výhradně z organických látek a některé z nich obsahují konopné vlákno jako plnivo. V roce 2003 studie o pevnosti v tahu konopných vláken konstatovala, že pokud byly svazky konopných vláken alkalizovány zředěným hydroxidem sodným (NaOH) v koncentracích 4 až 6%, vykazovaly výrazně zvýšenou pevnost v tahu a tuhost v kombinaci s kapalinou z kešu polymerní matrice pro výrobu biokompozitních plastů.

 

V roce 2007 oznámili korejští výzkumníci biokompozit vyrobený z organické kyseliny polymléčné (PLA, důležitý biodegradabilní termoplastický polyester) vyztužený konopnými vlákny. Vědci také zjistili, že ošetření konopných vláken zředěnými alkalickými látkami zvyšuje jejich pevnost v tahu; samotné biocompozity vykazovaly větší pevnost a tuhost než plasty používané pouze pro PLA.

 

V roce 2009 výzkumníci na Stamfordově univerzitě oznámili vývoj kompozitu zpevněného konopnými vlákny vyrobeného z bio-polyhydroxybutyrátu (BHP), což je polymer, který může být odvozen od bakteriálních druhů (včetně Bacillus), které jsou vystaveny fyzickému stresu, jako je nedostatek živin. Tyto kompozity konopí-BHP jsou silné, hladké a atraktivní a dostatečně odolné pro použití v konstrukci, nábytku a podlahách.

100% bio-polyetylén tereftalát - bio PET: 

pod obrázkem: Odvětví nealkoholických nápojů začalo do svých nápojových lahví začleňovat bio-PET a má za cíl do roku 2018 zavést 100% bio-PET lahví (© JeepersMedia)

Plastické hmoty založené na polymerových pryskyřicích mohou být tvořeny jednou molekulou, zatímco kompozitní plasty vyžadují přidání pryskyřice nebo pryskyřic, které způsobí, že vlákna se drží spolu a vezmou konečnou plastickou formu. Zatímco většina bioplastů obsahuje řadu různých materiálů, je možné vyrábět celou řadu plastů, dokonce i kompozitů, které jsou zcela organické.

 

V roce 2011 společnost PepsiCo oznámila, že vyrobila 100% plastovou lahev z umělé hmoty z polyethylentereftalátu (PET), termoplastickou polymerní pryskyřici s chemickým složením (C10H8O4) n, která se obvykle vyrábí z petrochemie, avšak v tomto případě vyráběné z řady rostlinných zdrojů, včetně škůdců, kůry z borové kůry a kukuřice.

 

Zdá se však, že v současné době není k dispozici 100% bioplastová láhev, i když společnost PepsiCo a další výrobci nealkoholických nápojů začali zabudovávat bioplasty do svých masově vyráběných lahví - například Coca-Cola, která distribuovala 2,5 milionu svých 30% rostlinné PlantBottle v prvních dvou letech výroby, což představuje 68 milionů kilogramů bio-PET. Společnosti zapojené do iniciativy uvedly, že jejich cílem je zajistit, aby 100% bio-PET lahve byly v komerčním využití do roku 2018.

 

Bio-MEG a bio-PTA mohou být vyrobeny z bioetanolu

PET se vyrábí spojením 32,2% monoethylenglykolu (MEG) s 67,8% purifikovanou kyselinou tereftalovou (PTA) v esterifikačním reaktoru a převedením výsledku na polykondenzační reaktor. Je možné vyrábět MEG z bioetanolu: ethanol se katalyticky dehydratuje za vzniku ethylenu, který se pak oxiduje; ethylenoxid reaguje s vodou za vzniku MEG. MEG lze také vyrábět z rostlinných olejů, i když to v současné době není prováděno ve velkém měřítku. Bioethanol a bioolej mohou být vyráběny z konopí a jiných plodin a z nich může být vyroben PET obsahující zhruba 30% rostlinného materiálu; ale produkce PTA z přírodních zdrojů se zdá být poněkud nejsilnější.

Ačkoli je výroba 100% bioPET na nějaký čas odložena, vyvíjejí se snahy o uvedení neoprenovatelné konopné kompozitní plastové lahve na trh

Bio-PTA není dosud komerčně dostupná, ačkoli byla vytvořena v laboratorních podmínkách - v roce 2011 společnost Winsconsin bioproducts firma Virent oznámila, že ji úspěšně vytvořila z rostlinných cukrů z cukrové třtiny, kukuřice a dřevní biomasy. Několik společností se pokouší realizovat hromadné výrobní techniky; s potenciální smlouvou s vysokou hodnotou od výrobců nealkoholických nápojů, je velice podnětné, aby to bylo dosaženo.

 

Aby se vyrobil bio-PTA, je nejprve nutné vyrobit bioparaxylen (aromatický uhlík typicky vyrobený z ropy); jako bio- mohou být vyrobeny z ethylenu. Etylen se může vyrábět přímo z rostlinné glukózy (nebo z bioetanolu, což je konečný produkt fermentace rostlinné glukózy), a pak se katalyticky dehydratuje za vzniku paraxylenu.

 

Konopí jako zdroj bioethanolu

Konopí se často přehlíží jako zdroj ethanolu, ale různé studie posoudily jeho potenciál a nalezly příznivé výsledky. Zatímco plodiny obsahující sacharózu, jako je cukrová třtina a škrobové plodiny, jako je kukuřice, jsou vyššími výrobci ethanolu, jsou energeticky náročnější, škodlivější pro životní prostředí a vyšší poptávku za jinými účely, jako je poskytování potravin.

 

Zdá se, že jedním z největších argumentů proti využívání konopí na výrobu bioetanolu je nákladová efektivita, ale tyto otázky jsou mnohem hluboce spojeny s úsporami z rozsahu, protože konopný průmysl je malý ve srovnání s průmyslem bavlny, kukuřice nebo cukrové třtiny . Vzhledem k tomu, že se konopné pěstování stále zvyšuje, měly by se tyto překážky odpovídajícím způsobem snížit - a zdá se, že konopí má významné výhody oproti jiným plodinám, zejména z hlediska jejich malého dopadu na životní prostředí.

 

Konopí bylo při různých příležitostech prokázáno, že je zdrojem biomasy s relativně dobrým výtěžkem etanolu. Studie z roku 2009 zjistila, že konopí může produkovat 141 g etanolu na kilogram suchého konopného hurdu, zatímco studie z roku 2010 ukázala, že konopí je schopno produkovat až 171 g / kg ¹ ethanol z suchého konopného materiálu.

 

Získání etanolu z konopné celulózy

pod obrázkem: Obiloviny obsahující cukr, jako je cukrová třtina, mají vysoký obsah glukózy a poskytují bohatý ethanol, ale méně ekologicky šetrné než konopí (© Department of Energy & Climate Change)

Předpokládá se, že nejdůležitějšími vlastnostmi bylinných plodin, jako je konopí pro výrobu bioethanolu, je vysoká dostupnost biomasy a vysoký výtěžek glukózy. V fotosyntetických rostlinách je obvyklým mechanismem vyrábět glukózu ze škrobu (jiný polymer tvořený spojenými glukózovými jednotkami, ale s vazbami, které se snadněji rozpadají); to je glukóza ze škrobu, která poskytuje základ pro ethanol z kukuřice, ale glukóza může být také vyrobena z celulózy v průmyslovém měřítku.

 

Všeobecně se uvádějí, že celulózová biomasa představuje lepší řešení pro dlouhodobou udržitelnost, neboť celulózové výrobky jsou často odpadními materiály, kde jsou škrobové produkty, jako je kukuřice, odpadně využívány k výrobě etanolu namísto potravin. Produkce glukózy z celulózy - zejména z vysoce ligninových rostlin, jako je konopí - je obtížná a nákladná a lov je na nových, zdokonalených technikách, které maximalizují účinnost a výtěžnost. Předběžná úprava sušiny parou na krátkou dobu před tím, než se materiál podrobí enzymatické hydrolýze, například zřejmě optimalizuje výtěžek glukózy z konopí a jiných vysoce ligninových rostlin.

 

Estonská studie o plodinách na bázi biomasy zjistila, že testované konopné vzorky byly nejlépe z hlediska obsahu celulózy (53,86% ve srovnání s nejnižšími jeruzalémskými artičoky, 21-26%) a výtěžnost glukózy (312,7 g kg? , 122,7 g kg? 1 ze slunečnice). Dospěli k závěru, že ze sedmi testovaných rostlin, konopí představil nejlepšího kandidáta.

 

Je zřejmé, že je třeba ještě podniknout výzkum zaměřený na dosažení nejlepších udržitelných alternativ k plastům na bázi ropy. Nicméně tempo nového výzkumu se zvedne, protože vlády a národy na celém světě získávají lepší pochopení potřeby drastického snížení spotřeby petrochemie a konopí se stále častěji uznává jako velký potenciál v našem přirozeném "souboru nástrojů" slibných bioplastových plodin.

 

Někteří výrobci: zdroj: https://www.hempme.com.au/hemp-plastic-benefits-uses-characteristics/

POUŽÍVANE KONOPNÉ PLASTY

Kanesis

 

Kanesis, společnost se sídlem na Sicilii, vyrábí vlákno 3D-tiskárny vyrobené výhradně z odpadu z výroby konopí. Jejich cílem je "Vyrobit průmyslové výrobky z přírodních surovin a stimulovat výzkum využívání udržitelných materiálů".

 

Zapuštěné konopné vlákno nepoužívá barviva, což mu umožňuje udržovat skutečnou přirozenou hnědou barvu. "Je téměř dráždivý ve své schopnosti předvést různé odstíny a hustoty uvnitř stejného tištěného předmětu. Existuje také velké množství viditelných bioplášťů, něco, co se nedosahuje standardních plastů polylaktické kyseliny (PLA). "

 

Nazývá se HempBioPlastic (HBP), ukázalo se, že je účinnější a estetičtější než jiné bioplasty na trhu. HBP se ukázal být o 20% lehčí a o 30% silnější než PLA - nejběžnější plast používaný v 3D-tiskařských vláknech. HBP vlákna jsou také pro své konkurence příznivé (ABS a PLA), a to nejen kvůli jeho pozitivní eko-stopě, ale také díky příznivému poměru váhy k objemu.

 

Díky popularizaci 3D tisku jsou nyní spotřebitelé vyzbrojeni schopností vyrábět předměty v pohodlí svého domova. Při hledání udržitelných řešení plastů je možné dosáhnout 100% přírodního a ekologického vedlejšího produktu velmi včas.

 

Zeoform

 

Australský Zeoform vyvinul to, co nazývají "Revoluční materiál, který mění vše". Vyrobené z celulózových vláken a vody, jejich patentovaný proces přeměňuje celulózová vlákna na průmyslovou pevnost, která může být tvarována do nekonečné řady výrobků. Vyrábí se bez lepidel, pojiv, chemikálií nebo syntetických látek.

 

Při použití konopné celulózy je Zeoform 100% netoxický, biologicky rozložitelný a kompostovatelný. Může vyrábět komerční a průmyslové materiály, od pěnového polystyrenu až po tvrdé a pružné stavební materiály. Stejně jako Kanesis plánuje společnost Zeoform vyrábět 3D tisk "suroviny", kombinovat bio-polymery a další prvky pro téměř neomezený sortiment.

video: https://www.youtube.com/watch?v=HX9cYSeiFXU v podstatě není oblast lidské činnosti, kde by se nemohly konopné plasty použít,  nejde jen o tři hlavní sektory - obalovou techniku, automobilismus a trubky. Od bot přes hudební nástroje a domy. A to nemluvím o konopných kvalitách pro výrobu textilu a papíru!  I gumu lze vyrobit z konopí. I "plech" a šrouby.

Konopnou produkcí se zabývají tito: https://www.youtube.com/watch?v=_yqhOgLkFyQ

Tohle je pro změnu o australském konopném programu - zejména potravinářském, ze semen: https://www.youtube.com/watch?v=Bi10RfHffZM

O konopném palivu, bez nárůstu CO2 ((( https://www.youtube.com/watch?v=M2N4EZxAJ4s

základní výrobní linka: http://herbas.hr/processing-line-for-processing-of-industrial-hemp/?lang=en

Henry Ford vyvinul uhlíkově negativní auto z konopí a na konopný pohon, kdo může za to, že taková nejezdí dnes: https://returntonow.net/2018/09/06/who-killed-henry-fords-hemp-car/?fbclid=IwAR2NOw0ukrBMhdTFMPhakYRKiIL7imEr3OwnHwTywAqyyLVcmF5f_CJMjqU

Dalším konopným autemjezdí John Leno,jenždo vývojeprototpu investoval 200000 dolarů: https://www.cnbc.com/amp/2017/07/19/jay-leno-drives-a-cannabis-car.html?

Souvisí - rozšiřovaný blog o konopné medicíně, přibylo 100 studií o léčbě rakoviny mmj.: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/konopna-problematika-pro-registrovanou-regulovanou-samolecbu-davno-existuje-v-cechach-system 

O českých potížích konopířské společnosti: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/peletkovy-podraz-konopny-program

Pěstitelé konopí u nás mohou mít potíže se soudy:  www.legalizace.cz/mezinarodni-ostuda-ostravsky-soud-odsoudil-pestitele-technickeho-konopi/

konopný etanol pětkár levnější než benzín: https://potfacts.ca/hemp-ethanol-is-about-five-times-cheaper-than-gasoline/?fbclid=IwAR2CtSvrzdiQ74ZkkSWY3YYom1_sXonotU7QTGEqcK88IK3HIKJRaK4NwFs

15.11.2018 půlka plastů ze žlutých popelnic končí na skládce: https://xman.idnes.cz/recyklace-plasty-tridirna-smlsal-dqh-/xman-styl.aspx?c=A181113_101131_xman-styl_fro&fbclid=IwAR22Vuma6u5WwWlMhanK4q6Ev7aZjk9QRFqixidmr3W03N09YYKwvvQaeTk

1.12.2018 Jak pokročila recyklace běžných plasrtů: https://hobby.idnes.cz/enzym-vyzkum-rozklad-plastu-dio-/hobby-domov.aspx?c=A181129_122822_hobby-domov_bma&fbclid=IwAR3lM_r27yGN5M19CmBWMK5dL21LJ1S7SL8YaUcAKYisyWPdY4d8t2e_2wM

Konopné plasty děl také Sana Packagiog: https://www.hcmagazine.com/11887-2/

20.2.2019 Pozoruhodná nová směrnice EU o plastech zvýší  množství plastů: "„Definícia plastov by mala zahŕňať plastové výrobky na báze gumy, plasty z prírodných materiálov a biologicky rozložiteľné plasty bez ohľadu na to, či sú vyrobené z biomasy a určené na to, že sa za istý čas rozložia,“ píše sa v sprievodnej časti smernice.https://www.napalete.sk/nova-europska-smernica-prinasa-ekologicky-paradox-viac-plastov/?fbclid=IwAR1lpPpcFJJ7ooldI70vsOuyFHFNyRNyVsTLM2DhoHtkaffuFGKgvsdpkvI

11.5.2019 V Levi´s zjistili, že na pěstování konopí je třeba méně chemie a méně vody, než na bavlnu: https://www.businessinsider.com/levis-investing-in-hemp-as-a-cotton-alternative-2019-5?fbclid=IwAR0TlrTkIvSXG_7yozF7DmWQ-KdLM7vYJatHh-CKy7kWngjB2JIGhYVDh48

17.5.2019 První továrna na konopné dřevo: https://returntonow.net/2019/04/14/americas-first-hemp-wood-factory-is-being-built/?fbclid=IwAR04RvYzUWfpmwFgKowjJsPxC1tIAqa7rdCTQ8PKhKkGDM3leYIIwgjvRCQ

22.5.2019 První prefabrikovaný dům celý z konopí: https://www.healthyfoodhouse.com/dutch-company-unveils-worlds-first-prefab-house-built-entirely-of-cannabis/?utm_source=Grid&utm_medium=Grid&utm_campaign=Grid&fbclid=IwAR0k7qLdFKJqTnM1UkgZAQwfNF88m5BLfFnD9EU_4bKDxboLgAmsTdgnmdM

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

jojo, to je b ohuežl případná poznámka 

Ale jde také o to, kdo se dříve dohodne o využívání patentů a za jakých podmínek. Myslím, že ten, kro by byl první na pálce, bude moci požívat jisté mimořádnosti. 

klokan

  Byla zde sice předestřena mnohá pozitiva pěstování konopí pro blaho lidstva, ale z hlediska laika se zde nabízí onen negativní faktor. Když velkokokapitalista jako Babiš či jiní zavětří možnost okamžitých zisků, neřkuli dotačních, začně možnou úrodu budoucích zisků maximalizovat, hnojením a zušlechťováním nejrůznějšími chemickými popřípadě genetickými,, sajrajty". Touto úvahou nechci nikterak snižovat ekologicky a humanistick ušlechtilá pozitiva pěstování konopí, chci toliko upozornit na širší souvislosti, kdy byť ušlechtilá myšlenka bývá zneuctěma čím dál ziskuchtivějí bezohledně nenažranými velkokapitalisty, větřícími zisky od narození jedince až do a po jeho skonu.