Boj o Tripolis probíhá zcela jinak, než je nám nalháváno

obrazek
23.8.2011 16:32
Rebelové dobývají hlavní město Libye a oslavují vítězství před kamerami zahraničních televizních společností. Lidé jim provolávají slávu a jásají, že jsou konečně osvobozeni. Realita je ale jiná... Kadáfiho loajalisté totiž právě čistí Tripolis od dobyvatelských "krys", vedených expediční armádou NATO. Že by se kosovský model tentokrát nepovedl? Libyjská tele-novela točená v Kataru vs. skutečnost je totiž v naprostém rozporu.

Severoatlantičtí ochránci lidských práv, demokracie a míru na Zemi se samozřejmě neštítí výsadky vzbouřenecké prozápadní soldatesky, nažhavené na provize z prodeje libyjské ropy podpořit nejen obojživelnými dopravními prostředky, salvami raketových baterií svých fregat, stíhaček a bojových vrtulníků, ale i elitními jednotkami speciálních sil, cizinecké legie a nájemnými vrahy "soukromých žoldáckých agentur", vypuštěných z teroristických výcvikových táborů Al-Kajdy, financovaných černými fondy CIA, USAID, Saúdským klanem Suadairů a v nezanedbatelné míře i daňovými poplatníky členských zemí organizace Severoatlantické Smlouvy.

Zpravodajství prozápadních medií o dobývání Tripolisu nám vzkazuje, že rebelové se již zabydlují ve svém nové dobytém domově Tripolisu a již započaly obchodovat s Libyjským národním bohatstvím, ropou BRENT, zatím co klan plukovníka Kadáfiho je jednou povražděn, jindy zrovna na cestě do Haagu k mezinárodnímu pseudosoudnímu tribunálu.

Všechno jedna veliká lež. Účelové zpravodajství vykazuje markantní vady. Spíše připomíná levnou orientální telenovelu, točenou na chabých dekoracích v Kataru, nebo na modrém pozadí, tzv. fabionu, aby se dodatečně naklíčovaly poupravené předtočené záběry převzaté kdoví odkud a nadaboval zrovna potřebný komentář podle scénáře ze šuplíku. Válečná propaganda jakoby se ale vymkla z ruky a staví veškeré účastníky - tedy korporativní média typu CNN, BBC, FOX, Al Jazeeru, etc. svou rozporuplností a absurdností do ještě horšího světla, než by si kdo mohl ve svých nejdivočejších představách pomyslet. To není zpravodajství, ale brak, škvár, paškvil a výsměch novinařině. Tím lepe, protože tím nesmyslná válka v Libyi a početné oběti na životech nevinných mužů, žen a dětí bude mít aspoň jeden význam -  procitnutí lidí ze slepé důvěry v korporativní média a prohlédnutí jejich nekonečných lží a manipulací. Úpadek žurnalistiky a její redukce na účelové krmení válečnou propagandou a otevřený kanál psychologických operací v přímém přenosu. Divadlo sice pokračuje dále ale císařovy nové šaty se začínají pomalu ale jistě rozplývat i na televizních obrazovkách...

 

Podle věrohodných informací nyní čistí Kafáfiho loajální domobrana Tripolis od "krys" - jak jsou nazýváni povstalci Al Kajdy, vedení speciálními jednotkami NATO. Saadi Al Gaddafi dorazil do Tripolisu s 1600 bojovníky kmene Bani Walid a 3000 bojovníky kmene Tarhouna. Během ofenzívy vysazovalo NATO na desítkách rychlých člunů komanda rebelů na pobřeží, zatím co oživlé spící buňky uvnitř vnášely chaos do určitých částí metropole. NATO údajně podporovalo výsadek útokem až 345 raket s plochou dráhou letu (Tomahawk).

Jestli je to pravda, tak ani není divu, že se Západ ocitá ve finanční krizi, neboť jedna taková střela stojí daňové poplatníky 830 000,- US$, tedy zhruba 14.000 000,- Kč, celkem za takový velkolepý útok tedy státní pokladny členů NATO zaplatí dodavatelům zbraně téměř 5 miliard korun! Bravo!

Pravděpodobnost tohoto propočtu je vysoká v porovnání s údaji z operace Iraqi Freedom, během které bylo v průběhu několika týdnů roku 2003 vypáleno 725 střel Tomahawk

(zdroj).

Vzdušné operace kryly pozemní výsadky, nejprve v neděli do přístavu dorazila loď pod záminkou evakuace cizinců z města, která ale měla doručit výsadek žoldáků soukromých bezpečnostních služeb (PMC). Tento pokus byl zmařen. Následovaly výsadky speciálních jednotek britských SAS a francouzských GIGN a LE, spolu s takzvanými rebely, prováděné na rychlých člunech a obojživelných vznášedlech.

Prozápadní media podporují invazi jak ze zahraničí - kde ve studiích a dekoracích, tak i z klauzury hotelu RIXOS, do které se uchýlili také agenti Západních zpravodajských služeb operující jako novináři. Hotel je nicméně střídavě chráněn jednotkami domobrany a aktivity špiónů jsou minimalizovány odříznutím od elektrického proudu. Na druhé straně NATO ruší vysílání státní televize. A nyní již téměř úplně opuštěné hotely, jsou odstřelovány "rebely" z vyvýšených pozic a úkrytů. Jeden z nezávislých novinářů, Dr. Franklin Lamb byl odstřelovačem střelen do nohy, když projížděl okolí na jízdním kole. Přestál to naštěstí bez komplikací.

Občas pronikne zpravodajství nezávislých novinářů, ze kterého lze čerpat. Francouz Thierry Meyssan a Kanaďan Mahdi Darius Nazemroaya poskytovali zprávy, které nebyly psány podle scénáře NATO a Tavistockého Institutu pro válečnou propagandu a psychologické operace, nicméně mohli čerpat jen z informací, které byly předkládány mluvčími libyjské vlády a dozajista sloužily taktéž jako prostředky informační války.

Z pozic ve kterých se novináři nyní nacházejí, není možné zjistit žádné konkluzivní informace mimo to, že NATO každou noc intenzivně bombarduje Tripolis a že bojové vrtulníky Apache čistí noc co noc ulice a barikády od obránců, aby do nich posléze pronikli rebelové a obsazovali části města, ze kterých je přes den zase vytlačí loajální jednotky domobrany, za podpory libyjské armády, která stále ještě disponuje tanky a obrněnými vozy.

Zpravodajství je čím dál tím více sporadické, komunikace jsou rušeny, novináři jsou pod přísným dohledem, neboť jim Libyjci oprávněně nedůvěřují a jejich bezpečnost nemůže být zaručena.

Podle některých informací byl vstup rebelům do Tripolisu umožněn proto, aby byly vylákány spící buňky uvnitř města a aby mohli být rebelové po vstupu do centra odříznuti a zlikvidováni.

Operace Mermaid down, prováděná Organizací Severoatlantické Smlouvy se jeví jako obrovské fiasko, které má nedozírné následky na životech civilního obyvatelstva, infrastruktuře země a astronomické finanční implikace pro zúčastněné strany, mezi které patříme, co by člen OSAS tak my, čeští občané. Je to ostuda civilizovaného světa, neboť se jedná o součinnost mezinárodní vládní organizace s kriminálními živly, s teroristy, námezdními vrahy, žoldáky a elementy vojensko-průmyslového komplexu.

Otřesná vizitka demokracie, kterou touto cestou NATO zprostředkovává ostatnímu zbytku světa. Tento článek budiž výzvou Parlamentu České Republiky zvážit vystoupení z Organizace Severoatlantické Smlouvy, která svými činy porušuje mezinárodní právo a páchá válečné zločiny na civilním obyvatelstvu.

Tato organizace není pod kontrolou demokratických mechanizmů, naopak, jak se jeví, pouze slouží k dosažení cílů naftařských konsorcií a neokolonialistické nadnárodní mafie, která se chce zmocnit národního bohatství a nerostných zdrojů suverénního státu, pod záminkou ochrany lidských práv a životů civilního obyvatelstva, které ale přitom porušuje a maří dodávkami zbraní, přímou intervencí a invazí a v neposlední řadě neutuchajícím bombardováním civilních objektů, nemocnic, univerzit, vodovodů, rozvodových sítí  telekomunikační infrastruktury. Je nutné si uvědomit, že jako člen této zločinecké organizace bude i Česká republika vedena k odpovědnosti za zločiny páchané na libyjském lidu. Lze očekávat nároky na kompenzaci škod na majetku a životech, které NATO a tím jeho jednotliví členové svým trestuhodným počínáním způsobili. Ani maření průniku Číny do celého kontinentu, ani zavádění zlatého standardu pro obchody Afriky se zbytkem světa nemohou být důvody ospravedlňující zločiny proti míru!

Osobně odmítám členství v organizaci severoatlantické smlouvy a distancuji se ode všech jejich činů. Vyzývám touto cestou výkonné orgány této organizace, aby okamžitě ukončili veškeré bojové operace namířené proti Libyi a jejímu lidu! Vyzývám media, aby přestala vysílat válečnou propagandu - zejména česká veřejnoprávní media!

Příloha: Video-záběry a zpravodajství z Tripolisu

Mahdi Darius Nazemroaya: NATO Wants Bloodbath in Tripoli Journalist Threatened & Shot At RT 21.08.2011

http://www.youtube.com/watch?v=MezHfCxyEzs

Mahdi Darius Nazemroaya: LIVE FROM TRIPOLI. Western Media Complicit in NATO's "Humanitarian Bloodbath" (streaming zde)

Mahdi Darius Nazemroaya: NATO's Psychological Warfar

http://www.youtube.com/watch?v=7iroUkvyu-Q

Mahdi Darius Nazemroaya: 'NATO not winning': Gunfire heard during Tripoli live report

http://www.youtube.com/watch?v=wDZ86eNaKhM

Jeden z posledních záznamů Mahdiho Nazemroaya z neznámé mešity brzo ráno 22. srpna:

http://www.youtube.com/watch?v=qPMdArruZjA

Thierry Meyssan: CIA, MI6 "Journos" in Tripoli Rixos Hotel Media Centre

http://www.youtube.com/watch?v=cJa8nN7kFyQ

Dr. Franklin Lamb: Toppling Tripoli: 'Gaddafi plans massive counter-attack'

http://www.youtube.com/watch?v=1dNVuaPtoNA

Dovětek:

Velký respekt patří právě těmto nezávislým novinářům, kteří riskují své životy tím, že přináší světu pravdivá svědectví. Doufejme, že je za to jejich "kolegové" nepopraví, nebo že je nenavštíví lidská práva s plochou dráhou letu za 14 miliónů korun daňových poplatníků členských států Cosa Nostra, tedy NATO... Momentálně o jejich životy panuje oprávněná starost, viz "Tripoli: Voltaire Network expresses concern about the death threats hanging over Mahdi Darius Nazemroaya and Thierry Meyssan" Voltaire Network, pondělí, 22. srpna, 2011"

"Každá puška, která je vyrobena, každá válečná loď spuštěna, každá odpálená raketa znamená v konečném smyslu krádež od těch, kdo hladoví a nejsou nakrmeni, těch, kteří mrznou a nejsou ošaceni. Tento svět ve zbrani nejen že utrácí peníze. Utrácí také pot svých dělníků, génia svých vědců a naděje svých dětí."

Dwight D. Eisenhower

 

Aktualizace:

doporučné články:

PRISON PLANET:
Libya: NATO Psy-Op Collapses – Qaddafi Prevails Again

NATO bluff called by Qaddafi, rebels’ victory facade crumbles.

Tony Cartalucci
Prisonplanet.com
Aug 23, 2011

Adresa:

http://www.prisonplanet.com/libya-nato-psy-op-collapses-qaddafi-prevails-again.html


Asia Times Online:
Welcome to Libya's 'democracy'

Pepe Escobar
atimes.com
Aug 24, 2011

Adesa:

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MH24Ak01.html

Daniel Solis
Lic. Daniel Solis, GGS vystudoval sociologii a politologii na belgické Vrije Universiteit Brussel (1992). Tamtéž získal na právnické fakultě postgraduální diplom mezinárodního a evropského práva (1993). Původně člen Strany zelených, aktivní v řídících orgánech základní organizace Praha 1 a Zahraniční Odborné Sekci strany. Později zakladatel a předseda základní organizace SZ Praha Suchdol, prominentní kritik politiky někdejšího předsedy SZ Bursíka, v okruhu stranické opozice kolem Dany Kuchtové. Odpůrce plánované radarové základny SSA v Brdech a účasti AČ na expedičních misích.
Klíčová slova: Al-Kajda, Libye, NATO

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Daniel Solis

Pavel Krajtl - to je velmi zajímavé! Fotky můžete prosím poslat na daniel.solis@seznam.cz rád se na ně podívám. Na Barrandově se už dělalo leccos - už za II světvé války!

Krajtl

Danieli

Včera jsem na D1 potekal a nafotil kamióny US Army jak převážejí nějaké "vraky" vzpomněl jsem si přitom na to, jak jsem pátral na Youtube po nějakých amatérských videích která by byla přímo z Tripolisu. Napadlo mě přwsně to co zde dnes píšete - stěhují použité kulisy. Rád bych Vám ty fotky poslal.

paul

Vážený pane Matlas, můžete se místo takových pitomých výkřiků raději vyjádřit konkrétně? KONKRÉTNÍ kritiku prosím, jinak váš příspěvek nestojí ani za starou bačkoru.  A myslím, že pan Paroubek je bytostný demokrat a spíše odsoudí vaše rádobycenzorské výkřiky ze tmy, než názory které neodpovídají oficiální mainstreamově-mediální a jediné povolené ZJEVENÉ PRAVDĚ. Autor předložil argumenty, máte plnou možost předložit ty vaše. Odsuzovat někoho trapnými výkřiky bez věcné podstaty je spíše metoda pravicových demagogů z ODS či TOP-09 a sociální demokrat by se k takovým podpásovým metodám útočícím na nízké pudy jednodušších lidí neměl uchylovat.     K článku, dle mého brilantní! Obrovská odvaha v dnešní době říkat zfanatizovanému davu zhypnotizovanému prolhanými médii pravdu. Pan Paroubek jistě ví, že když mainstreamová média tak bezostyšně lhala a lžou o jeho osobě a dá se říci programově lhala a lžou o VŠEM, proč by zrovna v případě akcí Vondrových a Schwarzenbergových pánů v Lybii měla mít záchvat pravdolmluvnosti?

Josef Biczak

Přátelé, ještě jsem si vzpomněl na dobu, kdy jsem se díval i na ČT, přenos, kde byla Madelaine  šŤastná, že ČR konečně se stala členem NATO. A tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan utrousil poznámku, že v pravidlech je  i kdykolliv z NATO vyystoupit! To jen pro případ, že by M.Komárkové a jiní z MfD a jiných bulvárů hrozili, že to možné není....

Josef Biczak

Přiúpojuji se k názoru všech diskutujících komentářů, kromě Matlase ("hezké jméno" ). protože jsem i v Libyii něco pobyl, tak proto  se vyjadřuji. Velice děkuji za tento objektivní článek s nejvyšší hodnotou pravdivosti.

Daniel Solis
bratře Josefe, ať si souhlasí kdo chce s čím chce a naopak. Naštěstí od jiných, zde máme svobodu projevu. Škoda že Tvé připomínky nejsou trochu konkrétnější. Nevím, proč by díky mému svobodnému názoru měl bratr Jiří ztrácet důvěru lidí Tvého typu. Asi rozumím jen mezinárodní vztahům...
miramachek

P.Matlas - Mého typu nikoliv. To co např.včera předvedl na ČT24 v HP jakýsi mladík a zpravodaj ČT Jakub Szántó, to byl vrchol drzé propagandy tzv. demokracie západního typu a tento názor zcela převládl. Tento nevyspělý a nezkušený člověk zcela v intencích předkousaných frází vše, co nehrálo s oficiálními proklamacemi o Libyi, označil za konspiraci a tím to pro něj končilo. Dokonce i Blesk si dneska dělá srandu, že všechny zajímá jen a jen ropa. Hlava nehlava.