Bruno Solařík: O manévru dvojmetristů aneb obrana demokracie

obrazek
23.1.2019 12:10
"S demokracií se dá dělat ledacos. Například se při jejím hodnocení dá užít dvojí metr. Pokud jde o tuto geometrickou disciplínu, v poslední době je v módě zajímavý manévr, kterým se mluvčí snadno přesouvá z pozice obhajoby demokracie k pozici jejího faktického odmítání.

Na jedné straně takový mluvčí rád zpochybňuje, že by ty které volby, konané mimo severoatlantický dosah, proběhly opravdu demokraticky. Zjevně tu tedy dává najevo, že o demokracii a demokratické volby stojí.
Na druhé straně však vzápětí odsuzuje legitimní výsledek voleb v těch kterých zemích severoatlantických, které, jak sám uznává, demokratické nepochybně byly. Zde mu citelně vadí fakt, že lid, ovlivněný – jak jinak – trolly z facebooku, v demokratických volbách nemístně zvolil nevhodné kandidáty.
Při té příležitosti typický dvojmetrista nenápadně upozorní na přednosti shora prosazovaného liberalismu (coby principiální ochrany menšin) před sdola prováděnou demokracií (coby principiální vládou většiny).

Nakonec dvojmetrista vyhlásí naléhavou potřebu profylaxe, tj. mocenské ochrany onoho liberalismu shora před demokracií zdola. Rád cituje filosofa liberalismu K. Poppera, že „v případě nutnosti“ by bylo správné potlačit (!) „netolerantní“ filosofii „dokonce i silou“ – tj. „ve jménu tolerance netolerovat netolerantní“.
Přitom dvojmetrista vyslovuje lítost, že úspěšnému uplatnění této výzvy zabraňují právě elementární mechanismy demokracie, tj. fakt, že výsledky demokratických voleb zdola jsou právě z hlediska demokracie legitimní i tehdy, když holt nevyhovují představám zmíněného liberalismu shora.

Liberalismus či neoliberalismus tohoto typu se dostává do popsané slepé uličky zřejmě proto, že nebere v potaz základní princip demokracie, totiž dělbu moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní.
Pokud totiž i taková politická síla, která někomu (třeba liberalismu) nevyhovuje, zcela prokazatelně dodržuje ústavu, zákony a listinu práv a svobod, není ze zákona legitimní označovat ji za tak či onak „netolerantní“, nemluvě pak o následné snaze „netolerovat netolerantní“.

Ba co víc: jestli zde něco z hlediska demokratické zákonnosti přece jen působí jako jednoznačně netolerantní, autoritářský až totalitární postoj, pak je to koneckonců právě a jen uvedená snaha a priori potlačovat cokoli, co při zachování ústavy a zákonů demokratického státu shodou okolností prostě nevyhovuje názorům oněch stoupenců ochrany liberalismu (nebo čehokoli jiného) před demokracií."

*****

P.S.: Ve Francii se právě vláda rozhodla navrhnout, že nepotrestané protesty žlutých vest by měly být nelegální! Odkaz viz poslední blog Manifest žlutých vest. 

Hudbička_ https://www.youtube.com/watch?v=NvpK0RvUeRg&fbclid=IwAR3R5HbFji0_6xLo_2xcqErVRZXqy6m4bxTcM7oPwQZ0XiPtH_qPAKmnAAQ

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství
Klíčová slova: demokracie

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.