Brusel řekl 5G ne

obrazek
2.4.2019 09:20
5G znamená technologii 5. generace, nikoliv 5GHz, tu tu již leckde máme. Brusel se stává prvním velkým městem, které stoplo 5G kvůli zdravotním účinkům. Ve světě pomalu ale jistě sílí hnutí proti 5G technologii. Ozývají se vědci, škola v Kalifornii, kde onemocněly náhle a takřka současně rakovinou 4 malé děti a 3 učitelky, si vynutila odstranění stožáru s vysílači ze dvora školy. Všechny zdroje doposud nasbírané, jsou v předchozím blogu věnovanému 5G technologii, včetně hygienické normy pro elektromagnetické záření. A nyní první velké město odmítlo technologii 5G. Kromě něj se 5G brání také Portland, Florencie, Boloňa, San Francisco a Vermont - a Ženeva! a Japonsko!.(A pak jsou tu města, která nechtějí 5G z ekonomických důvodů - nač stále novější a dražší technologie, když ty stávající jsou vyhovující a internet věcí jen zbytná blbina?:D) Technologie 5G znamená dvacetinásobek normy záření pro mobilní telefony, Na vědecké zdroje se proklikáte ze zdrojů uvedených v blogu: z originálu bruselského ne a z výzvy vědců- Samozřejmě, provádět experimenty na lidech by bylo neetické, proto přímá data chybí, nicméně z vědeckých dat jasně vyplývá, že rizikem jsou nežádoucí chemické reakce. Louisiana je první americký stát, jenž vyzývá ke studii zdravotních dopadů 5G.

zdrojář: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nebezpecna-bezdratova-5g-technologie

 česky Profesor biochemie říká, že 5G technologie je ta nejhlopupější myšlenka na světě: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7861-prominentni-profesor-biochemie-varuje-5g-je-ta-nejhloupejsi-myslenka-v-historii-sveta.htm a https://www.zvedavec.org/komentare/2019/02/7836-sit-5g-predstavuje-nebezpeci-pro-zdravi-deti.htm? + odkazy na další články 5G tamtéž!!!

Ženeva blokuje vztyčování stožárů 5G:https://lenews.ch/2019/05/02/geneva-blocks-the-erection-of-5g-mobile-antennas/?fbclid=IwAR1MqGTur52xzemfgCxKSWMZRl84d2TDILzWnorwgE8ojnLGRa-T1TK8rZA

Vermont https://prepforthat.com/vermont-5g-broadband-bill-health-concerns/?fbclid=IwAR2qO40ZfCLm7GWpkt63GdLN78vP2KARpJuyt5i_Q2L3zF-RhB4et1ZDa1w

Boloňa: https://www.bolognatoday.it/cronaca/antenna-5g-ricorso-tar-comune-iliad.html?fbclid=IwAR1FD30FlJmwh5JM65LX71CfUHXP5ZO-YohjVSbXY2M1QiERhAzsAOTndVw

San Francisco kvůli nebezpečí rakoviny: https://techcrunch.com/2018/09/10/bay-area-city-blocks-5g-deployments-over-cancer-concerns/?fbclid=IwAR0XbCUr_7zZKxiaBiox9hwpPOBw2lTP9QDtANVjSvhM_YBPujTeDKb6dEY

Florencie,Niozozemí, Rusko a další: http://zvedavec.org/komentare/2019/05/7923-podle-ministerstva-zdravotnictvi-nepredstavuje-sit-5g-zadny-problem.htm

Louisiana: https://www.wakingtimes.com/2019/06/07/louisiana-becomes-first-state-to-call-for-study-on-health-impacts-of-5g/?fbclid=IwAR3iv6pLBe6ddmI4a3F1YE4Y0MKQiZKGVAY7GWC7WRX-1x8dkU-QzrnPZ8I

A Japonsko: https://web.archive.org/web/20190620143250/https://topnewsrussia.ru/09/06/2019/japan-abandoned-the-development-of-5g-networks-for-the-health-of-citizens.html

zdroj o Bruselu: https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/? - pod textem jsou uvedeny vědecké zdroje.  i původní zdroje o reozhodnutí Bruselu.

Josh del Sol Beaulieu "Bruselané nejsou morčata, aby jejich zdraví mohklo být prodáváno kvůli profitu."

Skvělá zpráva. Belgický ministr vlády potvrdil, že Brusel zastavuje své plány 5G kvůli zdravotním dopadům.

 

 

Oznámení učinila Céline Fremault, ministrynš vlády regionu hlavního města Bruselu, zodpovědná za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku. Uvedla:

 

„Nemohu takové technologie přivítat, pokud nebudou respektovány radiační standardy, které musí občana chránit, 5G nebo ne. Lidé v Bruselu nejsou morčata, jejichž zdraví můžu prodávat se ziskem. Nemůžeme nic nechat na pochybách. “

 

- Céline Fremault, ministryně vlády (Brusel-Kaptial), zodpovědná za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku

 

Paní Fremaultová přesně zjistila, že 5G pilotní projekt není kompatibilní s belgickými standardy radiační bezpečnosti (9 V / m, nebo 95 mW / m2 podle tohoto online převodníku), a uvedla, že nemá v úmyslu učinit výjimku. (V pokynech pro stavební biologii je prahová hodnota pro extrémní obavy 1 mW / m2. Mnoho vládních agentur však stále zvažuje pouze tepelné účinky namísto kumulativního souboru tisíců vzájemně hodnocených vědeckých studií.)

 

Snad s Bruselem směřujícím do Evropské unie a jednou z dvou hlavních výzev 5G adresovaných EU jsou úředníci lépe informováni a motivováni k ochraně.

 

Může podpořit pozornost pro paní Fremaultovou a všechny úředníky, kteří slyší výzvu ke zdravému rozumu a odvážili se zpochybnit technokratickou oligarchii.

 

2-MINUTOVÁ AKCE: Chcete-li poslat krátkou poznámku o podpoře paní Fremaultové, jděte sem; a zástupci města Bruselu, jděte sem. Povzbuzujte je k tomu, aby tento zákaz zůstal trvalý, a to navzdory nadcházejícímu tlaku průmyslu.

Situace 5G v souhrnu

 

Není téměř pochyb o tom, že by svět 5G nás všechny postavil pod bezprecedentní úroveň dohledu a kontroly; udělování neslýchaných pravomocí bezduchým podnikovým algoritmům.

 

To by mělo stačit k tomu, aby se program, který je k dispozici zde, natrvalo odstranil.

 

Ačkoli možná ještě větší otázkou pro náš čas je: představuje 5G velkou hrozbu pro celý biologický život? Nezávislé důkazy převážně naznačují, že tomu takk je.

 

To znamená, že pokud nepožádáte o zdroje bezdrátový průmysl, který vlastní FCC a který nedávno vydal tuto propagandu / reklamu v CNBC v chabém pokusu o potlačení zpětné vazby.

 

Mluvící hlavy bezdrátového průmyslu dokonce drsně přiznávají - když byli nuceni na slyšení v senátu USA, že neudělali žádné bezpečnostní studie… a neplánují to.

 

Faktem je, že stovky vědců se snaží všechno vyzvonit.

 

Jeden takový hlas, Dr. Martin Pall, emeritní profesor WSU, jehož výzkum ve skutečnosti stanoví mechanismus, jak bezdrátové záření způsobuje škody v našich buňkách, volá 5G „nejhloupější myšlenkou v historii světa“.

 

V korporativních sálech vlád však existuje dobře opotřebovaný vzorec hlasitých důvodů, kdy se zděšené šílenství zmocňuje technokratických společností, které si představují 5G jako bezprecedentní ekonomickou příležitost pro plné komerční využití reality.

 

 

Ale hnutí proti 5G  začíná být virální Kompilace pravdy sestavené ve videích na 5G, jako je tato, poskytuje tolik potřebnou kontrolu reality šokujícího stavu chamtivosti a zkázy mezi střelci agendy v našem světě.

 

I když to může být po dlouhém pozorování zřetelné, upřímně se teď zdá, že ti, kdo tuto agendu prosazují, jsou uvězněni v takovém typu syndromu úlů mysli, který je tak zoufalý znakem dolaru a „nás proti nim“ pokroky - posedlosti, které jsou v režimu neschopném samopravného myšlení. Nebo přinejmenším neschopný vidět, kam to vše samozřejmě směřuje - i pro ně a jejich děti.

 

Když jsou ovce z průmyslu konfrontovány s lavinou vědeckých důkazů pro katastrofu v procesu, a přesto odmítají poslouchat a místo toho pokračují v tažení po linii, která tlačí zisk, to, co se stane viditelným, je stínový výraz pronásledování. pohrdání životem. To může znít krutě, ale já vás vyzývám, abyste to důkladně zvážili.

 

Možná, že jádrem 5G tlaku je globální, nevědomé „přání smrti“. Možná je to také jádrem touhy temně opustit lidský stav prostřednictvím AI a transhumanismu. Tato myšlenková forma zjevně vidí svůj únik a záchranu skrze technologii, nikoli skrze lidstvo a / nebo naše spojení s božstvím.

 

V každém případě, pro všechny rozumné lidi s normálními hodnotami, je situace skutečně ohromující. Ačkoli jakmile se dostaneme přes šok, jsme povoláni k jakékoliv reakci vedené duší. Inspirace a opravdová propojenost přichází, když se rozhodneme zapojit se do projevení většího řešení - výběru pozitivní budoucnosti.

 

Pokud to čtete, přivítejte je v klubu ochránců lidstva.

Pod blogem jsou uvedeny zdroje k  rozhodnutí Bruselu a ministryně, a také vědecké zdroje k 5G. 

Nebude Vám líto, že Belgičané budou ohrožení uchráněni, když vy ne, jak to bylo s glyfosátem, kdy jste pro své blízké odmítli cokoliv udělat? 

Podepište mezinárodní výzvu, kterou podepsalo již desetitisíce vědců: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ zde je také uveden výčet zdravotních rizik spolu s odkazy. Reakcemi rychlostí femtosekund v důsledku bombardování fotony (a i elektrony) se zabývá např. femtochemie. (Obor vnikl, když si vědci všimli, že pod dotykem paprsku elektronového mikroskopu se sledovaná látka změnila, parně změnou prosgorové konformacer, jež umožnila rekci, jež by jinak nebyla možná.) Nebavte se s obyčejnými geodety, neřeknou vám, jak byl změřen Mount Everest, stejně tak vám normální radioamatér neřekne nic o tom, že se kryptují fotony!

Dne 3.5.2019 se mluvilo v pořadu 90´ ČT i o bruseslském ne, ale  diskutující kyberexpert Valášek smnetl zdravotní rizika jako subjektivní zdání a blud. Jourová pk navrhuje regulovt co nejméně. . https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130503/

****

Americká vláda omylem uvolnila dokumenty o elktromagnetické zbrani pro kontrolu mysli:  https://www.collective-evolution.com/2018/04/24/us-government-accidentally-releases-electromagnetic-mind-control-documents-in-foia-request/?fbclid=IwAR23X4ZGqoLxpd_HJwhhEDSPxS2_5juf6A8MoSLMSWbVj53E4PMFwZHLRFI

****

230 vědců naléhá na světovou zdravotnickou organizaci WHO, aby přesunula 5G ze skupiny 2B karcinogen do skupiny 1 - jako azbest a arzén. https://www.permaculture.co.uk/news/scientists-appeal-5g-wireless-hazardous-asbestos?fbclid=IwAR3FOG4gxzYC758kl3WFZp29R_EoeniXnI3MUtybBRPX2W2P_RWdle6ruLk

RE: ke zdravotním rizikům technologie 5G

 

Vážená paní Amiourová,

 

děkujeme Vám za dotaz zaslaný prostřednictvím e-mailové adresy verejnost@mzcr.cz Ministerstvu zdravotnictví (MZ).

 

K Vašemu e-mailu jsme požádali o vyjádření Odbor ochrany veřejného zdraví MZ:

 

„V případě telekomunikační sítě páté generace se jedná se o vylepšení současné telekomunikační sítě spočívající především v navýšení možných datových rychlostí. S tímto je spojeno využití širšího intervalu frekvenčního spektra (současnost: 694–790 MHz, 3.4–3.8 GHz, budoucnost: 24.25–27.5 GHz, 31.8–33.4 GHz, 40.5–43.5 GHz) a dále vyšší míra sdílení tohoto spektra (více zařízení používá ve stejný okamžik stejné frekvenční pásmo). S výše uvedeným se pojí i změna řídící vrstvy telekomunikační sítě a použité komunikační protokoly.

 

Tyto změny se téměř neprojeví na fyzikální podobě elektromagnetického pole generovaného telekomunikačními zařízeními připojenými k této síti. V první fázi (využití pásem 694–790 MHz, 3.4–3.8 GHz) bude změna zcela zanedbatelná. V druhé fázi (využití pásem 24.25–27.5 GHz, 31.8–33.4 GHz, 40.5–43.5 GHz) se začne hojně využívat komunikace na přímou viditelnost, s čímž se bude pravděpodobně pojit použití velkého množství málo výkonných vysílačů, což s velkou pravděpodobností povede ke snížení expozice.

 

Bez ohledu na výše popsané změny je však jisté, že i síť páté generace bude ke svému provozu využívat neionizující elektromagnetické záření, na jehož celý frekvenční rozsah již řadu let existují expoziční limity, jejichž nepřekročení je vyžadováno zákonem a jejichž nepřekročení zaručuje, že elektromagnetické pole nebude mít na exponovanou osobu negativní vliv.

 

MZ ČR má k síti páté generace postoj stejný jako ke každé jiné telekomunikační technologii. Z hlediska ochrany zdraví zde neexistuje rozdíl oproti sítím předchozích generací. Zdravotní rizika spojená s expozicí člověka neionizujícímu záření nejsou přímo spojena s konkrétní technologií. Expoziční limity používané v absolutní většině vyspělého světa řeší pouze interakci exponované osoby s elektromagnetickým polem bez ohledu na to, jaká technologie elektromagnetické pole vyvolala. Tím jsou expoziční limity nezávislé na technologickém vývoji a závisí pouze na našem fyzikálním pochopení přírody.

 

S ohledem na výše uvedené nepokládá MZ ČR za opodstatněné specificky informovat občany o rizicích spojených s expozicí generovanou telekomunikačními systémy sítě páté generace.“

 

S pozdravem,

 

Mgr. Václav Šebor

 

Váženy pane Šebore, není problém, že jde o záření neionizující, problém je v tom, že se u Vás nikdo nezabývá oněmu zdroji, které uvádi vědci ve svém provolání.  Co je třeba udělat, abyste se tím zabývali? V úctě K.Amiourová

 

Více než 230 vědců je podepsáno pod peticí za přeřazení 5G bezdrátové z kategorie WHO Světiová zdravotnické organizace 2B (Cancerogeny) do kategorie 1 (jako má azbest a arzén). https://www.permaculture.co.uk/news/scientists-appeal-5g-wireless-hazardous-asbestos?fbclid=IwAR2tx66jO2ioQnPh_pNFS0lOmQs9r8f7LWsxbTk_PwIYNCuHIs7VWx_gTRI

Spojení s rakovinou potvrzeno studií radiace vůbec největší věže mobilního signáluhttps://www.wakingtimes.com/2018/08/21/cancer-link-confirmed-in-largest-ever-cell-tower-radiation-study/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1OqctrMGmf6lM4TdJn8AJ5RO__MnVwpWt1co1STFAd9CPDnbW0TdGlHCQ

Největší studie  radiace věž celulárního systému potvrzuje spojení s rakovinou: https://www.collective-evolution.com/2018/08/17/worlds-largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link/?fbclid=IwAR1kq3p3MLCFGZ00_IDEBfEIvKK1l2MRiwNDG_C_GF_GS4wOmVr46Ar1FQo

 

Odbornější komentář než já  byl scvhopen poskytnout Vladimír Stwora: http://zvedavec.org/komentare/2019/05/7923-podle-ministerstva-zdravotnictvi-nepredstavuje-sit-5g-zadny-problem.htm

Více k právě spouštěné satelitní síti Elona Muska Starlink: https://www.zvedavec.org/prispevky/2019/02/7826-sit-5g-co-nas-ceka-a-nemine

 

Dobrý den,

Předpokládám, že jste autorkou níže uvedených textů. Pak Vám jako člověk z tohoto oboru vyjadřuji podporu, neboť jde o závažnou věc, kterou naše Min. zdravotnictví dlouhodobě podceňuje. Zároveň si Vám dovolím zaslat nějaké informace pro příp. další argumentaci -např:

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fehtrust.org%2Fscientific-research-on-5g-and-health%2F&sandbox=1

originál zde:

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

Sdělení Min. zdravotnictví uvedené na Zvědavci hraničí s desinformační zprávou. Tvrzení MinZdr. že vše je v normě, když tyto normy byly účelově lobisty radši 10x navýšeny, není zodpovědný přístup. Rovněž mi není známo, že by MinZdr (či problematikou pověřený SZÚ) sami aktivně prováděly (zadávaly, se účastnily) nějakých vlastních dlouhodobých výzkumů……..

S pozdravem

Ing. Vladimír Kozderka

 

20.5.2019 Výzva Harfdel/Nyberg: Krátce k 5G ke komisaři pro životní prostřdí - požadavek na moratorium a nové směrnice: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1415

 

V základní škole u věže na mobily  onemocnělo 8 dětí pod 10 let rakovinou https://www.dailymail.co.uk/health/article-6886561/Cell-phone-tower-shut-elementary-school-eight-kids-diagnosed-cancer.html?fbclid=IwAR2GUD6suRl0t0noxFnCDdseH0nA2nUMFe7ILJYj87rC2_ZfiJIjOF-k-xs

 

Dobrý den pane Pavlovici,

Kdysi jste po mě chtěl informaci o EU dotacích na sítě 5G.

V těchto článcích jsou bližší informace:

https://www.itbiz.cz/zpravicky/nku-proveri-penize-na-rozvoj-internetu

https://www.itbiz.cz/zpravicky/dotace-na-rychly-internet-za-1-1-mld-kc-chce-40-zadatelu

Z nich lze odborně dovodit, ač to pro laika zatím není zřejmé, že většina z dotací půjde na mobilní sítě, tedy především na infrastrukturu 5G.

A to je to, co kritizuji. Místo, aby šli dotace (stejně je to nesystémový přístup) do rozvoje pevných sítí, které nezvyšují míru expozice občanů EMR, budou použity pro další zbytečné zamořování obyvatelstva elektrosmogem..

S pozdravem

 

Ing. Vladimír Kozderka

 

23.10.20019 V Coventry spustili 5G a páci padali mrtví ze stromů: https://www.youtube.com/watch?v=FNu6LOIxqqU&feature=share&fbclid=IwAR27_Se7OmSRmLRXZMJOxl-HQ4s510IGHEF57YBviGPb5ZYzNK6hy2wOUbI

 

Michal a Petr: Důkazy a studie najdete na : http://www.michalapetr.cz/doku.php?id Šiřte maily! Děkuji za pomoc. Naše pořady vznikají díky Vaší pomoci. Účet, na kterém nás můžete podpořit svými dary je: 2601593605/2010 Děkujeme! https://www.youtube.com/watch?v=xLp6w-VczA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09F__nInDNnwljSDEsu2O0ltU34y6iCZv3BnM-X35v_GHyWnI-KSUqQSA

 

27.10.2019 Joel M. Moskowitz - o zdravotních rizicích: https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/?fbclid=IwAR1OpPEBKg4qyZKRvDDw4h6w_34KR-7PoJ_CsCOCiK1J6Cz4c2I3cyrub9c

 

8.11.2019 toto je dobré svědectví před soudem: https://www.youtube.com/watch?v=nPITup9oZRY&feature=youtu.be&t=1&fbclid=IwAR2hFBFQ7QCARm-nJ-8vvbhbr5A8Or-OlU5d6pVwMLHmB-Pnc7acij54FK8 The War Against 5G Continues (10/22/2019)

https://www.youtube.com/watch?v=51btBHRdoTo&feature=youtu.be
 
9.11.2019 Nejstarší amnerický v+ědecký měsíčník publikoval varování před 5G - minimálně může způsobit rakovinu: https://themindunleashed.com/2019/10/scientific-american-warning-5g.html?fbclid=IwAR2a5iohUeRoSVCj0F2M3TwTKcLnMeGKmAquO_MHT52tAQNXmrpwfCnUNBE
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Globální ziskuchtivci si samozřejmě i pro pouhopouhou 1,-Kč, či jinou měnu, včetně vituálního 1,-bitcoinu, si samozřejmě nechají provrtat i svá kolena zmožená sezením na zážitkových seancích. Většina lidstva jim přirozeně majetkově, podřízená když spolkla nastraženou návnadu konzumerismu, se nechala postupně těmito naprostými bezohlednými zločinci, ohloupnout do té míry, že si s úsměvem na rtech nechají implanovat do mozku mikročipy, nechají se bombardovat nálety nanočástic chemtrails, baští manipulace s nutností proočkovávat se hexa a megavakcinami, údajně proti nemocem všeho druhu, ve skutečnoosti však, aby byla snáze ovladatelná. Do všech těch sebezničujících posedlostí samozřejmě zapadá i příznak našeho ozařování. Přirozené naše ozařování naši mateřskou životodárnou hvězdou Sluncem, přefitrované přes magnetosféru naší jeho oběžnice, naši zločinečtí  tu a tam, nepřirozeně doplňují úmyslným radioaktivním ozářením, produktem to výbuchů atomových bomb, jakož i z havárií nedbalostně způsobených v jaderných elektrárnách. Vyzařování z pojednávaných 5G zářičů již tento proces dočasně završuje. Naprosto mamonem zblblé lidstvo, tento snad omyl vesmíru, naprosto přirozeně a s tímto reklamním úsměvem na rtech dále kráčí ke své zkáze. Největší nebezpečí však spočívá v tom faktu, že vyhubíme nejen sebe, ale  taktéž život na naší planetě.