Brusel řekl 5G ne - rozcestník, zdrojář #Stop5G

obrazek
2.4.2019 10:20
5G znamená technologii 5. generace, nikoliv 5GHz, tu tu již leckde máme. Brusel se stává prvním velkým městem, které stoplo 5G kvůli zdravotním účinkům. Ve světě pomalu ale jistě sílí hnutí proti 5G technologii. Ozývají se vědci, škola v Kalifornii, kde onemocněly náhle a takřka současně rakovinou 4 malé děti a 3 učitelky, si vynutila odstranění stožáru s vysílači ze dvora školy. Všechny zdroje doposud nasbírané, jsou v předchozím blogu věnovanému 5G technologii, včetně hygienické normy pro elektromagnetické záření. A nyní první velké město odmítlo technologii 5G. Kromě něj se 5G brání také Portland, Florencie, Boloňa /a nyní celkem 100 italských měst), San Francisco a Vermont - a Ženeva! a Japonsko!.(A pak jsou tu města, která nechtějí 5G z ekonomických důvodů - nač stále novější a dražší technologie, když ty stávající jsou vyhovující a internet věcí jen zbytná blbina?:D) Technologie 5G znamená dvacetinásobek normy záření pro mobilní telefony, Na vědecké zdroje se proklikáte ze zdrojů uvedených v blogu: z originálu bruselského ne a z výzvy vědců - Samozřejmě, PROVÁDĚT EXPERIMENTY NA LIDECH BY BYLO NEETICKÉ !!!!! ,PROTO PŘÍMÁ DATA CHYBÍ, NICMÉNĚ z vědeckých dat jasně vyplývá, že RIZIKEM jsou NEŽÁDOUCÍ CHEMICKÉ REAKCE, elektronový mikroskop má sílu změnit chemickou látku na úrovni molekulové a atomární - na úrovni jejich konformace - i kdyby to začalo zpočátku jen změnou spinu jednoho elektronu! (O tom je femtochemie, jež se zabývá reakcemi rychlostí femtosekund v důsledku bombardování fotony (a i elektrony). Obor vnikl, když si vědci všimli, že pod dotykem paprsku elektronového mikroskopu se sledovaná látka změnila, parně změnou prostorového uspořádání (t.j.konformace), jež umožnilo tuto reakci, jež by jinak nebyla možná. Nebavte se s obyčejnými geodety, neřeknou vám, jak byl změřen Mount Everest, stejně tak vám normální radioamatér neřekne nic o tom, že se kryptují fotony! ) . Louisiana je první americký stát, jenž vyzývá ke studii zdravotních dopadů 5G.

zdrojář: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nebezpecna-bezdratova-5g-technologie

Aktuálně nejlepší zdrojář v ČR k 5G: https://stop5g.cz/5g-krize-v-ceske-republice-prosime-o-pomoc/ a tady je aktuální situace v Čechách: https://stop5g.cz/nrl-a-dezinformace-o-5g/

 česky Profesor biochemie říká, že 5G technologie je ta nejhlopupější myšlenka na světě: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7861-prominentni-profesor-biochemie-varuje-5g-je-ta-nejhloupejsi-myslenka-v-historii-sveta.htm a https://www.zvedavec.org/komentare/2019/02/7836-sit-5g-predstavuje-nebezpeci-pro-zdravi-deti.htm? + odkazy na další články 5G tamtéž!!!

Ženeva blokuje vztyčování stožárů 5G:https://lenews.ch/2019/05/02/geneva-blocks-the-erection-of-5g-mobile-antennas/?fbclid=IwAR1MqGTur52xzemfgCxKSWMZRl84d2TDILzWnorwgE8ojnLGRa-T1TK8rZA a v celém Švýcarsku protestují tisíce lidí, lékaři se přidávají: https://tadesco.org/ve-svycarsku-protestuji-tisice-lidi-proti-5g-sitim-lekari-se-pridavaji/

Vermont https://prepforthat.com/vermont-5g-broadband-bill-health-concerns/?fbclid=IwAR2qO40ZfCLm7GWpkt63GdLN78vP2KARpJuyt5i_Q2L3zF-RhB4et1ZDa1w

Boloňa: https://www.bolognatoday.it/cronaca/antenna-5g-ricorso-tar-comune-iliad.html?fbclid=IwAR1FD30FlJmwh5JM65LX71CfUHXP5ZO-YohjVSbXY2M1QiERhAzsAOTndVw

100 italských měst: https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

San Francisco kvůli nebezpečí rakoviny: https://techcrunch.com/2018/09/10/bay-area-city-blocks-5g-deployments-over-cancer-concerns/?fbclid=IwAR0XbCUr_7zZKxiaBiox9hwpPOBw2lTP9QDtANVjSvhM_YBPujTeDKb6dEY

Florencie,Niozozemí, Rusko a další: http://zvedavec.org/komentare/2019/05/7923-podle-ministerstva-zdravotnictvi-nepredstavuje-sit-5g-zadny-problem.htm

Louisiana: https://www.wakingtimes.com/2019/06/07/louisiana-becomes-first-state-to-call-for-study-on-health-impacts-of-5g/?fbclid=IwAR3iv6pLBe6ddmI4a3F1YE4Y0MKQiZKGVAY7GWC7WRX-1x8dkU-QzrnPZ8I

A Japonsko: https://web.archive.org/web/20190620143250/https://topnewsrussia.ru/09/06/2019/japan-abandoned-the-development-of-5g-networks-for-the-health-of-citizens.html

13.2.2020 Švýcarsko zastavilo na neurčito projekt 5G kvůli zdravotním důvodům: https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5? - jde o to, že to asi pustí, ale dobře s desetkrát nižším výkonem než u nás.

25.1.2020 Kromě Švýcarska pozastavilo implemetaci 5G také Slovinsko: https://www.youtube.com/watch?v=2bSNCnJTqLE�

zdroj o Bruselu: https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/? - pod textem jsou uvedeny vědecké zdroje.  i původní zdroje o reozhodnutí Bruselu.

Josh del Sol Beaulieu "Bruselané nejsou morčata, aby jejich zdraví mohklo být prodáváno kvůli profitu."

Skvělá zpráva. Belgický ministr vlády potvrdil, že Brusel zastavuje své plány 5G kvůli zdravotním dopadům.

 Oznámení učinila Céline Fremault, ministrynš vlády regionu hlavního města Bruselu, zodpovědná za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku. Uvedla:

 „Nemohu takové technologie přivítat, pokud nebudou respektovány radiační standardy, které musí občana chránit, 5G nebo ne. Lidé v Bruselu nejsou morčata, jejichž zdraví můžu prodávat se ziskem. Nemůžeme nic nechat na pochybách. “

 - Céline Fremault, ministryně vlády (Brusel-Kaptial), zodpovědná za bydlení, kvalitu života, životní prostředí a energetiku

 Paní Fremaultová přesně zjistila, že 5G pilotní projekt není kompatibilní s belgickými standardy radiační bezpečnosti (9 V / m, nebo 95 mW / m2 podle tohoto online převodníku), a uvedla, že nemá v úmyslu učinit výjimku. (V pokynech pro stavební biologii je prahová hodnota pro extrémní obavy 1 mW / m2. Mnoho vládních agentur však stále zvažuje pouze tepelné účinky namísto kumulativního souboru tisíců vzájemně hodnocených vědeckých studií.)

 Snad s Bruselem směřujícím do Evropské unie a jednou z dvou hlavních výzev 5G adresovaných EU jsou úředníci lépe informováni a motivováni k ochraně.

 Může podpořit pozornost pro paní Fremaultovou a všechny úředníky, kteří slyší výzvu ke zdravému rozumu a odvážili se zpochybnit technokratickou oligarchii.

 2-MINUTOVÁ AKCE: Chcete-li poslat krátkou poznámku o podpoře paní Fremaultové, jděte sem; a zástupci města Bruselu, jděte sem. Povzbuzujte je k tomu, aby tento zákaz zůstal trvalý, a to navzdory nadcházejícímu tlaku průmyslu.

Situace 5G v souhrnu

 Není téměř pochyb o tom, že by svět 5G nás všechny postavil pod bezprecedentní úroveň dohledu a kontroly; udělování neslýchaných pravomocí bezduchým podnikovým algoritmům.

 To by mělo stačit k tomu, aby se program, který je k dispozici zde, natrvalo odstranil.

 Ačkoli možná ještě větší otázkou pro náš čas je: představuje 5G velkou hrozbu pro celý biologický život? Nezávislé důkazy převážně naznačují, že tomu takk je.

 To znamená, že pokud nepožádáte o zdroje bezdrátový průmysl, který vlastní FCC a který nedávno vydal tuto propagandu / reklamu v CNBC v chabém pokusu o potlačení zpětné vazby.

 Mluvící hlavy bezdrátového průmyslu dokonce drsně přiznávají - když byli nuceni na slyšení v senátu USA, že neudělali žádné bezpečnostní studie… a neplánují to.

 Faktem je, že stovky vědců se snaží všechno vyzvonit.

 Jeden takový hlas, Dr. Martin Pall, emeritní profesor WSU, jehož výzkum ve skutečnosti stanoví mechanismus, jak bezdrátové záření způsobuje škody v našich buňkách, volá 5G „nejhloupější myšlenkou v historii světa“.

 V korporativních sálech vlád však existuje dobře opotřebovaný vzorec hlasitých důvodů, kdy se zděšené šílenství zmocňuje technokratických společností, které si představují 5G jako bezprecedentní ekonomickou příležitost pro plné komerční využití reality.

 Ale hnutí proti 5G  začíná být virální Kompilace pravdy sestavené ve videích na 5G, jako je tato, poskytuje tolik potřebnou kontrolu reality šokujícího stavu chamtivosti a zkázy mezi střelci agendy v našem světě.

 I když to může být po dlouhém pozorování zřetelné, upřímně se teď zdá, že ti, kdo tuto agendu prosazují, jsou uvězněni v takovém typu syndromu úlů mysli, který je tak zoufalý znakem dolaru a „nás proti nim“ pokroky - posedlosti, které jsou v režimu neschopném samopravného myšlení. Nebo přinejmenším neschopný vidět, kam to vše samozřejmě směřuje - i pro ně a jejich děti.

 Když jsou ovce z průmyslu konfrontovány s lavinou vědeckých důkazů pro katastrofu v procesu, a přesto odmítají poslouchat a místo toho pokračují v tažení po linii, která tlačí zisk, to, co se stane viditelným, je stínový výraz pronásledování. pohrdání životem. To může znít krutě, ale já vás vyzývám, abyste to důkladně zvážili.

 Možná, že jádrem 5G tlaku je globální, nevědomé „přání smrti“. Možná je to také jádrem touhy temně opustit lidský stav prostřednictvím AI a transhumanismu. Tato myšlenková forma zjevně vidí svůj únik a záchranu skrze technologii, nikoli skrze lidstvo a / nebo naše spojení s božstvím.

 V každém případě, pro všechny rozumné lidi s normálními hodnotami, je situace skutečně ohromující. Ačkoli jakmile se dostaneme přes šok, jsme povoláni k jakékoliv reakci vedené duší. Inspirace a opravdová propojenost přichází, když se rozhodneme zapojit se do projevení většího řešení - výběru pozitivní budoucnosti.

 Pokud to čtete, přivítejte je v klubu ochránců lidstva.

Pod blogem jsou uvedeny zdroje k  rozhodnutí Bruselu a ministryně, a také vědecké zdroje k 5G. 

Nebude Vám líto, že Belgičané budou ohrožení uchráněni, když vy ne, jak to bylo s glyfosátem, kdy jste pro své blízké odmítli cokoliv udělat? 

6.12.2019 Belgická vláda dostala petici proti 5G, celoevropskou: https://zive.aktuality.sk/clanok/143638/belgicka-vlada-dostala-peticiu-proti-budovaniu-sieti-5g-tyka-sa-celej-europy/

Podepište mezinárodní výzvu, kterou podepsalo již desetitisíce vědců: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ zde je také uveden výčet zdravotních rizik spolu s odkazy. 

!!!! Barrie Trower, "Bezdrátová společnost" (The Wireless Society - CZ titulky

https://www.youtube.com/watch?v=Eapo2Tmtn08&list=WL&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=58Ihm0F8Gbc&list=WL&index=50 !!!!!!

A ješě jedno video s Barnie Trowerem, který na vývoji mikrovlnnných zbraní pracoval: https://gloria.tv/post/8E1UFUcsYQuS3kSoCVhEsyGUg 

*****

Dne 3.5.2019 se mluvilo v pořadu 90´ ČT i o bruseslském ne, ale  diskutující kyberexpert Valášek smetl zdravotní rizika jako subjektivní zdání a blud. Jourová pak navrhuje regulovat co nejméně. . https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130503/

****

Americká vláda omylem uvolnila dokumenty o elktromagnetické zbrani pro kontrolu mysli:  https://www.collective-evolution.com/2018/04/24/us-government-accidentally-releases-electromagnetic-mind-control-documents-in-foia-request/?fbclid=IwAR23X4ZGqoLxpd_HJwhhEDSPxS2_5juf6A8MoSLMSWbVj53E4PMFwZHLRFI Síť 5G používá stejné EMF vlny jako systémy Pentagonu pro kontrolu davu: https://www.wakingtimes.com/2018/10/05/5g-network-uses-same-emf-waves-as-pentagon-crowd-control-system/ Cituji z https://www.kanal22.cz/clanky/tajne-projekty-a-nwo/mojmir-babacek---se-zavedenim-pate-generace-mobilnich-siti-cesky-narod-nejspis-zblbne.html? : Allanu Freyovi bylo v roce 1960 25 let, měl vystudovanou biofyziku a pracoval na Cornellově universitě ve vývojovém elektronickém centru americké společnosti General Electrics. Když ho tamní radarový technik pozval, aby si šel poslechnout vysílání radaru, které se mu na jeho pracovišti ozývalo v mozku, nastartovalo to Freyovu celoživotní vědeckou dráhu. Už o rok později, v roce 1961 zveřejnil ve vědeckém časopise pokusy, při kterých vysílal do mozků pokusných subjektů ze vzdálenosti až 100 metrů různé zvuky......///A zde je americký patent na manipulaci s nervovým systémem elektromagnetickým polem:  https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en - jde sice o jinou vlnovou délku , než je 5 G. ale jak napsal Mojmír Babáček: "Se zavedením 5G systému nebude před útoky na lidskou nervovou soustavu úniku. Mozek je přitom už natolik probádaný, že počítače jsou schopné podle mozkových vln malovat tvář člověka, na kterého se dívá pokusný subjekt nebo zapisovat na displej jeho myšlenky s 90%ní přesností. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu před dvěma lety varoval izraelský historik Harari před elektronickou totalitou."

****

RE: ke zdravotním rizikům technologie 5G

 

Vážená paní Amiourová,

 

děkujeme Vám za dotaz zaslaný prostřednictvím e-mailové adresy verejnost@mzcr.cz Ministerstvu zdravotnictví (MZ).

 

K Vašemu e-mailu jsme požádali o vyjádření Odbor ochrany veřejného zdraví MZ:

 

„V případě telekomunikační sítě páté generace se jedná se o vylepšení současné telekomunikační sítě spočívající především v navýšení možných datových rychlostí. S tímto je spojeno využití širšího intervalu frekvenčního spektra (současnost: 694–790 MHz, 3.4–3.8 GHz, budoucnost: 24.25–27.5 GHz, 31.8–33.4 GHz, 40.5–43.5 GHz) a dále vyšší míra sdílení tohoto spektra (více zařízení používá ve stejný okamžik stejné frekvenční pásmo). S výše uvedeným se pojí i změna řídící vrstvy telekomunikační sítě a použité komunikační protokoly.

 

Tyto změny se téměř neprojeví na fyzikální podobě elektromagnetického pole generovaného telekomunikačními zařízeními připojenými k této síti. V první fázi (využití pásem 694–790 MHz, 3.4–3.8 GHz) bude změna zcela zanedbatelná. V druhé fázi (využití pásem 24.25–27.5 GHz, 31.8–33.4 GHz, 40.5–43.5 GHz) se začne hojně využívat komunikace na přímou viditelnost, s čímž se bude pravděpodobně pojit použití velkého množství málo výkonných vysílačů, což s velkou pravděpodobností povede ke snížení expozice.

 

Bez ohledu na výše popsané změny je však jisté, že i síť páté generace bude ke svému provozu využívat neionizující elektromagnetické záření, na jehož celý frekvenční rozsah již řadu let existují expoziční limity, jejichž nepřekročení je vyžadováno zákonem a jejichž nepřekročení zaručuje, že elektromagnetické pole nebude mít na exponovanou osobu negativní vliv.

 

MZ ČR má k síti páté generace postoj stejný jako ke každé jiné telekomunikační technologii. Z hlediska ochrany zdraví zde neexistuje rozdíl oproti sítím předchozích generací. Zdravotní rizika spojená s expozicí člověka neionizujícímu záření nejsou přímo spojena s konkrétní technologií. Expoziční limity používané v absolutní většině vyspělého světa řeší pouze interakci exponované osoby s elektromagnetickým polem bez ohledu na to, jaká technologie elektromagnetické pole vyvolala. Tím jsou expoziční limity nezávislé na technologickém vývoji a závisí pouze na našem fyzikálním pochopení přírody.

 

S ohledem na výše uvedené nepokládá MZ ČR za opodstatněné specificky informovat občany o rizicích spojených s expozicí generovanou telekomunikačními systémy sítě páté generace.“

 

S pozdravem,

 

Mgr. Václav Šebor

 

Váženy pane Šebore, není problém, že jde o záření neionizující, problém je v tom, že se u Vás nikdo nezabývá oněmu zdroji, které uvádi vědci ve svém provolání.  Co je třeba udělat, abyste se tím zabývali? V úctě K.Amiourová - zdroje: 

 

Více než 230 vědců je podepsáno pod peticí za přeřazení 5G bezdrátové z kategorie WHO Světiová zdravotnické organizace 2B (Cancerogeny) do kategorie 1 (jako má azbest a arzén). https://www.permaculture.co.uk/news/scientists-appeal-5g-wireless-hazardous-asbestos?fbclid=IwAR2tx66jO2ioQnPh_pNFS0lOmQs9r8f7LWsxbTk_PwIYNCuHIs7VWx_gTRI

Spojení s rakovinou potvrzeno studií radiace vůbec největší věže mobilního signálu https://www.wakingtimes.com/2018/08/21/cancer-link-confirmed-in-largest-ever-cell-tower-radiation-study/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1OqctrMGmf6lM4TdJn8AJ5RO__MnVwpWt1co1STFAd9CPDnbW0TdGlHCQ

Největší studie  radiace věže celulárního systému potvrzuje spojení s rakovinou: https://www.collective-evolution.com/2018/08/17/worlds-largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link/?fbclid=IwAR1kq3p3MLCFGZ00_IDEBfEIvKK1l2MRiwNDG_C_GF_GS4wOmVr46Ar1FQo

 

Odbornější komentář než já  byl scvhopen poskytnout Vladimír Stwora: http://zvedavec.org/komentare/2019/05/7923-podle-ministerstva-zdravotnictvi-nepredstavuje-sit-5g-zadny-problem.htm

Více k právě spouštěné satelitní síti Elona Muska Starlink: https://www.zvedavec.org/prispevky/2019/02/7826-sit-5g-co-nas-ceka-a-nemine

Národní toxikologický program v USA také konstatoval karcenogenní účinky: https://microwavenews.com/news-center/ntp-cancer-results?

7.4.2020 Vyšla studie, jak 5G poškozuje hemoglobin: https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html

 

Dobrý den,

Předpokládám, že jste autorkou níže uvedených textů. Pak Vám jako člověk z tohoto oboru vyjadřuji podporu, neboť jde o závažnou věc, kterou naše Min. zdravotnictví dlouhodobě podceňuje. Zároveň si Vám dovolím zaslat nějaké informace pro příp. další argumentaci -např:

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fehtrust.org%2Fscientific-research-on-5g-and-health%2F&sandbox=1

originál zde:

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

Sdělení Min. zdravotnictví uvedené na Zvědavci hraničí s desinformační zprávou. Tvrzení MinZdr. že vše je v normě, když tyto normy byly účelově lobisty radši 10x navýšeny, není zodpovědný přístup. Rovněž mi není známo, že by MinZdr (či problematikou pověřený SZÚ) sami aktivně prováděly (zadávaly, se účastnily) nějakých vlastních dlouhodobých výzkumů……..

S pozdravem

Ing. Vladimír Kozderka

 

20.5.2019 Výzva Harfdel/Nyberg: Krátce k 5G ke komisaři pro životní prostřdí - požadavek na moratorium a nové směrnice: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1415

 

V základní škole u věže mobilního signálu onemocnělo 8 dětí pod 10 let rakovinou https://www.dailymail.co.uk/health/article-6886561/Cell-phone-tower-shut-elementary-school-eight-kids-diagnosed-cancer.html?fbclid=IwAR2GUD6suRl0t0noxFnCDdseH0nA2nUMFe7ILJYj87rC2_ZfiJIjOF-k-xs

 

Dobrý den pane Pavlovici,

Kdysi jste po mě chtěl informaci o EU dotacích na sítě 5G.

V těchto článcích jsou bližší informace:

https://www.itbiz.cz/zpravicky/nku-proveri-penize-na-rozvoj-internetu

https://www.itbiz.cz/zpravicky/dotace-na-rychly-internet-za-1-1-mld-kc-chce-40-zadatelu

Z nich lze odborně dovodit, ač to pro laika zatím není zřejmé, že většina z dotací půjde na mobilní sítě, tedy především na infrastrukturu 5G.

A to je to, co kritizuji. Místo, aby šli dotace (stejně je to nesystémový přístup) do rozvoje pevných sítí, které nezvyšují míru expozice občanů EMR, budou použity pro další zbytečné zamořování obyvatelstva elektrosmogem..

S pozdravem

 

Ing. Vladimír Kozderka

 

23.10.20019 V Coventry spustili 5G a páci opět padali mrtví ze stromů: https://www.youtube.com/watch?v=FNu6LOIxqqU&feature=share&fbclid=IwAR27_Se7OmSRmLRXZMJOxl-HQ4s510IGHEF57YBviGPb5ZYzNK6hy2wOUbI

 

Michal a Petr: Důkazy a studie najdete na : http://www.michalapetr.cz/doku.php?id Šiřte maily! Děkuji za pomoc. Naše pořady vznikají díky Vaší pomoci. Účet, na kterém nás můžete podpořit svými dary je: 2601593605/2010 Děkujeme! https://www.youtube.com/watch?v=xLp6w-VczA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09F__nInDNnwljSDEsu2O0ltU34y6iCZv3BnM-X35v_GHyWnI-KSUqQSA

 

27.10.2019 Joel M. Moskowitz - o zdravotních rizicích: https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/?fbclid=IwAR1OpPEBKg4qyZKRvDDw4h6w_34KR-7PoJ_CsCOCiK1J6Cz4c2I3cyrub9c

 

8.11.2019 toto je dobré svědectví před soudem: https://www.youtube.com/watch?v=nPITup9oZRY&feature=youtu.be&t=1&fbclid=IwAR2hFBFQ7QCARm-nJ-8vvbhbr5A8Or-OlU5d6pVwMLHmB-Pnc7acij54FK8 The War Against 5G Continues (10/22/2019)

https://www.youtube.com/watch?v=51btBHRdoTo&feature=youtu.be
 
9.11.2019 Nejstarší amnerický vědecký měsíčník publikoval varování před 5G - minimálně může způsobit rakovinu:   https://themindunleashed.com/2019/10/scientific-american-warning-5g.html?fbclid=IwAR2a5iohUeRoSVCj0F2M3TwTKcLnMeGKmAquO_MHT52tAQNXmrpwfCnUNBE
 
20.11.2019 účinek vysílacích věží pro mobilní signál na stromy:  https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.telecomtv.com%2Fassets%2Ftelecomtv%2Fdisguised-cell-towers-3474.jpg%3Fw%3D970&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftempleilluminatus.com%2Fgroup%2Fartificial-intelligence-in-the-new-age%2Fforum%2Ftopics%2F5g-massive-cell-towers-disguised-as-trees-emf-testing%3FoverrideMobileRedirect%3D1&tbnid=kTjoKJJvUmW4GM&vet=1&docid=bsUkb6DLXEu3KM&w=970&h=546&q=hidden+5g+towers&source=sh%2Fx%2Fim&fbclid=IwAR2d3CQz2VYHKuNeFJgqRUjd4uH4NdyKDhPVG2dxrs5f3bMjoyQhqXsMNzg To ze elektromagnetické záření z mobilních vysílačů poškozuje stromy, dokazuje vědecký výzkum v Německu z roku 2016. Výsledky této studie jsou konzistentní a ukazují, že poškození stromů z vysílacích stožárů začíná na jedné straně a postupně přejde na celý strom - https://www.researchgate.net/publication/306435017_Radiofrequency_radiation_injures_trees_around_mobile_phone_base_stations?fbclid=IwAR0V6V2Nh8oJ9H5gmIR4B_eyNyCCmu-fSvHoFrAACDxuTd4vx6PzVEozjE0 česky: https://tadesco.org/spolkovy-urad-pro-radiacni-ochranu-potvrzuje-zavazne-podezreni-na-poskozeni-zpusobene-zarenim-mobilnich-telefonu/
 
 
22.11.2019 Institut pro politiku a společnost připravil unikátní případovou studii mapující šíření dezinformací ohledně mobilních sítí páté generace (5G) v prostředí českého internetu a sociálních sítí. Více o studie se dotvíte zde:http://www.apms.cz/5g/pripadova-studie-lzi-o-5g-na-ceskem-internetu?fbclid=IwAR2YQwlDbLqrY5KT-8e25ZoDyOw8-g63fuwew2WpuBAdK2wiCA_yQD1yhkY Kdo za Institutem pro Společnost a Politiku stojí: Je zde uveden autor analytik Roman Máca z Institutu pro Politiku a Společnost

1)       uvedený pán či spolek má silnou vazbu na APMS –asociace provozovatelů mobilních sítí –viz účast na konferenci http://www.apms.cz/novinky/konference-apms-2019 (zajímavé, že zde nevystupoval nikdo ze zdravotnictví! (zazněla jistě jen samá pozitiva JJ

2)       co je to za spolek Institut pro Politiku: https://www.politikaspolecnost.cz/o-nas/

Již informace, že jde o politický think-tank ve mně vzbudí pocit podezření a ostražitost. Při bližším pohledy na členy (krom mrtvého Outraty, to byla jiná „třída“) a tzv. Partnery, se mé obavy potvrdily.

      2.) nikde jsem nenašel info o hospodaření tohoto Institutu, zejména zdroje jeho financování

Už jen z těchto dvou bodů nemohu mít osobně důvěru v objektivitu a serioznost působení této instituce (tím netvrdím, že kritika uvedená ve studii není z části oprávněná)

      3.) studie je publikována na serveru APMS, což je Asociace provozovatelů mobilních sítí - http://www.apms.cz/o-nas/organy-asociace

         APMS spolu s MPO oslovuje města s cílem testovat 5G http://www.apms.cz/novinky/apms-se-zapojuje-do-projektu-mpo-pilotni-5g-mesta-v-cr

Je logické, že tato organizace disponuje obrovskými prostředky pro lobing legislativy, ovlivňování veřejného mínění a objednávání si podobných studíí

Ani u této organizace jsem na jejich webu nenašel jakékoliv informace o hospodaření – kruh se uzavírá, za vším hledej peníze. Qui bono!

Závěr : ocenil bych, kdyby mobilní operátoři věnovali stejné finanční prostředky, které věnují vyvracení tzv.. dezinformací také výzkumu dopadů působení svých sítí na život člověka a přírody.

PS

Dle serveru https://www.digitalni-cesko.eu/ se chystá 12.3.2020 konference Digitální česko – dokonce pod spoluzáštitou Min. zdravotnictví. Jsem zvědav na náplň, která se bude týkat zdravotní problematiky – zatím jsem mezi galerií řečníků nikoho nenašel………..

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost – Qiu bono!

 
22.11. ministr Havlíček v Interview na téma "Kdy u nás vyrostou 5G sítě" od 18:20 min: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/219411058041122/ nejdřív hodlá udělat z pěti měst pokusné králíky, komise rozhodne z 58 přihlásivších se do tendru, bude to dárek k Vánocům. . 
 
Vyjádření dánské právnické firmy Bonnor Advokater, které dostalo zadání od Danish Institute of Public Health - právě k problematice 5G sítě v Dánsku. Na stránce 64 se mimo jiné píše:
 
“It is the conclusion of this legal opinion that establishing and activating a 5G-network, as it is currently described,  would  be  in  contravention  of  current  human  and  environmental  laws enshrined in the European Convention on Human Rights, the UN Convention on the Rights of the Child, EU regulations, and the Bern- and Bonn-conventions.  
The reason is the very significant body of scientific documentation available, showing that radiofrequent electromagnetic radiation is harmful and dangerous to the health of humans (particularly children), animals and plants.  
This also applies when the radiation remains within the limits recommended by ICNIRP and currently used in Denmark as well as broadly within the EU.” celou studii Bonnor Advokater má autorka blogu k dispozici.
Česky: 
"Závěr tohoto právního názoru je, že zřízení a aktivace sítě 5G, tak jak je v současnosti popsána, by bylo v rozporu se současnými lidskými a environmentálními zákony zakotvenými v Evropské úmluvě o lidských právech, Úmluvě OSN o právech dítěte, předpisy EU a Bernské a Bonnské úmluvy.
Důvodem je velmi významný soubor vědecké dokumentace, která ukazuje, že vysokofrekvenční elektromagnetické záření je škodlivé a nebezpečné pro zdraví lidí (zejména dětí), zvířat a rostlin.
To platí také tehdy, pokud záření zůstává v mezích doporučených ICNIRP a v současné době se používá v Dánsku a obecně v EU” celou studii má autorka blogu k dispozici.
 
V Čechách již spouští síť pobočka Nordic Telecom: https://www.5gvevzduchu.cz/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7B%7Bcampaign.name%7D%7D&utm_term=%7B%7Badset.name%7D%7D-%7B%7Bplacement%7D%7D&utm_content=%7B%7Bad.name%7D%7D&fbclid=IwAR3LHqjRjnop03kmIIOmPabTTxFF3-79p-35pZrW94r0_1CM3ivqf85ly6s na svých stránkách v rubrice O společnosti píše: Nordic Telecom je telekomunikačním operátorem s vlastními sítěmi v pásmech 3,7 GHz a 420 MHz a napříč skupinou obsluhuje více než sto tisíc zákazníků. V aukci pásma 3,7 GHz získal jako jediný účastník dva bloky spektra. Na nich staví a jako první spustil moderní 5G síť, která nabízí kvalitní pevné vysokorychlostní internetové připojení vzduchem. V budoucnu tato síť umožní i superrychlé 5G datové mobilní přenosy. V pásmu 420 MHz vybudoval vlastní LTE síť. Prostřednictvím partnerských sítí GSM společností T-Mobile a O2 funguje Nordic Telecom také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor s nabídkou mobilních hlasových a datových služeb. Přes přístupovou síť společnosti CETIN nabízí pevné připojení k internetu xDSL. https://www.nordictelecom.cz/o-spolecnosti?_ga=2.193963876.830222672.1574455170-1798510894.1574455170 komentář z konvr listopadu 2019: Nordic Telecom a podobní, jsou lháři - nabízí 5G síť, přitom na skutečné 5G ještě nemáme telefony ani v obchodech, ani jiná zařízení! 
Zneužívají situaci a dělají klamavou reklamu, klamají zákazníky a veřejnost, přitom nemohou už celé měsíce, snad od léta, mít vyvěšenou reklamu s nabídkou jestliže do listopadu ani nebyla aukce - rozdělení frekvencí, takže jen oblbují a nabízí to, co ještě nemohou mít a ani lidi nemají a nemohou mít. 5G není o pouhém zrychlení stávajících dat při stejném režimu paketů! - To by bylo taky zajimavý zažalovat, dát do médií... Klamou a podvádí veřejnost naprosto evidentně.
Druhý komwnrář: ono je to sporné - Nordic Telecom (za mých časů klasický šedý operátor, který nakupoval za VO ceny minuty od toho z mobilní trojky, kdo mu je nabídl nejlevněji…) jen využívá toho, že může předčasně využívat pásmo, které teprve bude tendrováno (zajímavé by bylo, pokud bude aukce nastavena tak, že by o pásmo mohl přijít…). Jsou aktivní v okolí Prahy, kam se kabelovým providerům či někomu s optikou nechce (podél Berounky, směr na Dobřichovice) a nabízejí jen router - připojení vzduchem a následně šíření WiFi či Et - internet a IP TV. Rychlostí 100Mb/s se samozřejmě kabelářům/optikům rovnat nemohou (napadá mne reklama “Tam, kde ostatní začínají, my končíme…”), ale pro ty mimopražské je to stejně “fičák”… Mimoto jako alternativní operátor nabízí i mobilní data/hlas - v rychlostem odpovídajícím LTE, samozřejmě. Takže taková "chytrá horákyně”. Tuto službu nabízejí minimálně od 2018 a když jsem viděl poprvé v Řevnicích smaltovanou tabuli s “5G”, tak jsem si taky říkal, že si asi dělají legraci. Až poté, co byla zveřejněna 5G pásma pro 2020 tendr to dávalo celé smysl…
 
 *****
Zde dopis biologa Doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc. s odkazem na výzkum:


Vážené dámy a pánové,

poslanci Parlamentu ČR a Senátu ČR, členové vlády ČR

V současné době se má zavádět nová generace sítí, zvaná 5G. Prosím,
nedovolte tuto změnu bez dokonalých pokusů, které vyzkoumají vliv těchto
frekvencí na člověka, domácí zvířata, přírodu, polní plodiny a stromy.

Jsem bývalý učitel Obecné zoologie a Buněčné biologie na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Chovám včely u Mendelovavčelínu
v Brně. Svým studentům jsem přednášel také Aplikovanou fyziologii hmyzu
– život a chov včely medonosné, čmeláků a včel samotářek. Moje poslední
studentka vypracovala v roce 2010 bakalářskou práci na téma *Vliv záření
používaného v mobilních telefonech na včely (Apoidea, Hymenoptera).
*https://is.muni.cz/th/2231 83/prif_ b/finalni_verze.pdf
<https://is.muni.cz/th/223183/prif_b/finalni_verze.pdf>

V práci je uvedena řada nepříznivých vlivu mobilního záření na člověka,
zvířata i hmyz již před 9 lety, kdy vysílače zdaleka nebyly tak
rozšířeny jako dnes.

Dánské studentky provedly pokusy se semeny řeřichy, vysetými vedle Wi-Fi
routeru a mimo ně a zjistily, že pod vlivem záření semena nevyklíčila
a hnila.

https://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/student-science-experiment-finds-plants-wont-grow-near-wi-fi-router

Já osobně s rostoucím množstvím vysílačů na střechách okolních domů
vidím obrovský úbytek zpěvných ptáků v Tyršově sadu před našimi okny.
Vloni poprvé a letos opět nepřiletěli na zimu vůbec žádní havrani;
zůstávají na polích mimo Brno, zatímco dříve jich přilétaly denně
stovky. Všechny javory mléče (/Acer platanoides/) v parku a v celém
vnitřním Brně mají již několik let abnormální červené okraje listů,
které hnědnou. Mnohé stromy již uhynuly.

Nelze vyloučit, že trvalé vystavení každého z nás mobilnímu záření (v
mém bytě z několika wifin od sousedů) může přispívat k růstu počtu
nervových chorob ve vyšším věku a řady dalších onemocnění (neplodnost).

Letos je abnormálně vysoké množství parazitů /Varroa destructor/ ve
včelstvech včely medonosné, z nichž mnohá hynou ještě před zimou. Nelze
vyloučit, že včely, vystavené mobilnímu záření v úlech nebo i při letu
ztrácejí schopnost obrany a snadněji podléhají působení škůdců.

Uvědomíme-li jak nepříznivé vlivy má již záření současné (viz výše
uvedená práce T. Pechové) neměli bychom dovolit ještě vyšší frekvence
bez provedení podrobných pokusů od molekulární po orgánovou úroveň. U
nás je celá řada institucí, které by to mohly vykonat (Česká zemědělská
univerzita v Praze, Masarykova Univerzita v Brně: fakulty lékařská,
přírodovědecká, CEITEC), Biofyzikální ústav v Brně, Mendelova univerzita
v Brně, fak. agronomická a dřevařsko-lesnická, Univerzita Palackého v
Olomouci:  Centrum regionu Haná, řada dalších ústavů České akademie věd).

Prosím, nedopusťte nevratné povolení nových sítí bez provedených pokusů.
S díky za laskavé přečtení tohoto dopisu a odpovědný přístup k rozhodování
V Brně dne 25. října 2019
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
Smetanova 41
602 00 Brno

http://www.sci.muni.cz/ptacek/

https://www.medjugorje.ws/cs/

 

ČTU chce poučovat o zdraví: https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/5g-fake-news-dezinformace-hoax-vyvraceni-cesky-telekomunikacni-urad.A191210_130240_mob_tech_LHR

 zdravi jn

PS Píše tam takové blbosti srovnává přírodní zdroje záření s těmi které jsme si vytvořili a se zářením že svítilny... na to nejsem schopen reagovat. ….

14.12.2019 Výzva státu k předběžné opatrnosti -- prosím,podepište: http://umenibyti.cz/prispevek/vyzva-vlade-cr-k-uplatneni-principu-

13.1.2020 ČT24 v 17:41 - ministr Havlíček, 5G jsme odsouhlasili, do roku 2025 bude pokrytu 70% republiky. predbezne-opatrnosti-pred-planovanou-vystavbou-5g/

******

25.1.2020:

Posílám pozvánku na dnešní přednášku a online přenos o vlivech mobilů, bezdrátových sítí a 5G na naše zdraví a životní prostředí.
 
Přednáška Martina Novotného -  "Elektromagnetické záření a (nejenom) síť 5G” se uskuteční 25.1.2020 od 17 hod v Kampusu Hybernská - Hybernská 4
 
Více infomací o přednášce a rezervaci místa zde: https://www.facebook.com/events/156119995686909/
 
Přednáška se koná v prámci celosvétového dne protestu proti zavádění 5G sítí - https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/
 
Přednášku bude možné sledovat ONLINE zde: http://www.emfsmog.cz/protest/
 
Přednáška bude dostupná na www.akademie-sobestacnosti.cz
 
Zde najdete více infomací o vlivech mobilních sítí na naše zdraví a životní prostředí
 
Mezinárodní výzva: Zastavme 5G projekt na Zemi i ve vesmíru - https://www.5gspaceappeal.org/
 
Odborné články 
 
Přednášky
 
Weby
Filmy: 
ELEKTROSMOG - pořad ČT NEDEJ SE 2008 
Plný signál- Dokument CZ dabing (HD)

Život s EHS - elektromagnetickou hypersensibilitou 

Zásadní informace o skutečně expozici resp. jejím zvýšení přechodem na 5G:

Rad by som vsak len poopravil Vas udaj o predpokladanom navyseni expozicneho pozadia. Neviem, odkial mate udaj 40% (1.4x), ten je dnes vseobecne tazke predpokladat, ale urcite nebude mensi, nez tomu bolo pri prechode z 3G na 4G. Tam sa bavime o prirastku 10-50x (1000-5000%).

Vseobecne pozor na veliciny, ktore porovnavate. Ak porovnavate E (V/m), ide vzdy len o druhu odmocninu S (W/m2). Realne prepocty vykonu na plochu lepsie odzrkadluje S (hustota radiacneho toku), ktora ma priamy linearny vztah k jednotkam zisku, utlmu a vykonu (dB, dBm, dBW).

10-nasobne navysenie vykonu v S: 10 W/m2 = 10x 1W/m2
10-nasobne navysenie vykonu v E: 3.16 V/m = √10x 1 V/m

I. Balaj

ES Info 

koncom minuleho roka som uverejnil tiez jeden link o úmrtí ptákov, mozno ho poznate: https://www.activistpost.com/2019/12/hundreds-of-birds-dead-in-north-wales-could-5g-have-played-a-role.html

K teme navysenia expozicie: Je to prirodzeny proces a prave toho sa tiez obavam. Prichodom kazdej novej G a tiez samozrejme prichodom noveho operatora sa expozicia rapidne zvysuje. Kym prichodom operatora je to zahustovanim stanic, novym G je to zahustovanim frekvencneho pasma, pricom tie starsie neuvolnuju miesto novsim technologiam, ale bezia vsetky sucasne. Konieckoncov, ani by to mozno velky rozdiel nebol, keby zrazu vsetci vypli 2G. Prinos 2G na sucasnej expozicii je najma v mestach uz mizivy, 3G sposobila asi 5-nasobne navysenie, 4G k tomu asi 10 az 50-nasobne navysenie expozicie. Pocitame to ako kumulativ v danom case a na danom mieste. Cim to je?
Predstavte si 2G ako jediny osamely vysielac, nieco ako jednu rozhlasovu stanicu. 3G a 4G predstavuju sice zapnutie len jednej solo sluzby pre bezneho mobilistu, ale v skutocnosti tisice novych "rozhlasovych" stanic, ktore sa rozprestieraju cez siroke frekvencne spektrum. V skutocnosti nie su vsetky stale aktivne, ale velmi zavisi, aky "trafik" nastavia uzivatelia svojimi telefonmi. Cim viac dat maju preniest, tym viac frekvencii sa ich aktivuje. A ak ma kazda rovnaky vykon ako dajme tomu 2G, realna situacia v eteri je taka ako keby vedla vas zrazu stali desiatky, mozno aj stovky novych stanic, vykon sa scitava, tym aj expozicia. Podobne funguje aj Wi-Fi. Pokial cez nu nic netahate, je aktivny len jeden kanal. Akonahle spustite prenos vacsieho objemu dat, pocet aktivnych kanalov sa dramaticky zvysuje a expozicia stupa.

Prichodom 5G a este k tomu na frekvenciach 700MHz bude predstavovat dalsi masivny narast expozicie, i v budovach, nakolko penetracia je pri tychto frekvenciach vynikajuca a prideleny frekvencny rozsah 90 MHz dovoluje vyuzivat dalsie tisicky ak nie desattisicky novych "rozhlasovych" stanic, ktore mozu byt aktivne neustale...

P.S.: meranie 5G: pokial pojde len o frekvencie 3.5-3.7 GHz, nameriate ich len s naozaj dobrym merakom s dostatocnym rozsahom, tieto frekvencie vsak napr. uz na Slovensku vyuzivaju niektori internetovi operatori v ramci tzv. fixneho LTE (pripojenie vzduchom na pevny bod - modem). Defacto teda uvolnia bojisko mobilnym operatorom, ale v tom velky problem nevidim. Horsie to moze byt v tom, ze pre spolahlive spojenie na tychto frekvenciach pre mobilne zariadenia - teda nie fixne, bude treba navysovat vykony pre tieto pasma, expozicia teda znova moze rast. Osobne som sa jedneho dna vybrat do obce Hohenau am March v severnom burgenladne - Rakusko, ktora udajne ma byt pokryta 5G v ramci pilotneho projektu Telecomu. Nenameral som tam nic, zhola nic, co by sa vymykalo standardnym frekvencnym pasmam pre 2G/3G/4G, resp. Wi-Fi, apod. Mozno ide len o zly marketing?

I. Balaj

ES Info

 

Takže s tímv vvvracením příičiny úmrtí ptáků v HAAGu se to má tak, že je nikdo neposlal na pitvu a tkáňové rozbory a analýzy pod mikroskopem, jen na toxikologii, zjistili, že snědli nějaké bobule, ty označili za jedovaté. Bylo by podivné, kdyby ptáci snědli výjimečně něco, co jim škodí a zrovna v dobu, kdy se dělá zkouška 7G. Je to jinak, ptáci snědli bobule, tkeré jedí normálně. Ale nikdo nedohlédl na to, aby byla přesně zjištěna příčina smrti. 

****

 někdo z Vás napsal, že se množství elektromagnetických vln v atmosféře od objevu dálkové komunikace zvýšilo 5000 násobně. Byl by někdo schopen mi k tomu poslat ověřitelný zdroj informace? Děkuji Mojmír Babáček

Zdravím Mojmíre, toto je z Lancetu (příloha) - na 1GHz je to nárůst z cca 10 na mínus sedmou W/m2 na 1 W/m2 - bráno "konec osmdesátek" vs. 2010.

Martin Novotný emfsmog.cz

 

Zajímavý článek - Elektromagnetické záření zabíjí nenarozené děti: Těhotné ženy přicházejí o děti díky mobilům a všudypřítomnému neionizujícímu záření
CZ
SK
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Globální ziskuchtivci si samozřejmě i pro pouhopouhou 1,-Kč, či jinou měnu, včetně vituálního 1,-bitcoinu, si samozřejmě nechají provrtat i svá kolena zmožená sezením na zážitkových seancích. Většina lidstva jim přirozeně majetkově, podřízená když spolkla nastraženou návnadu konzumerismu, se nechala postupně těmito naprostými bezohlednými zločinci, ohloupnout do té míry, že si s úsměvem na rtech nechají implanovat do mozku mikročipy, nechají se bombardovat nálety nanočástic chemtrails, baští manipulace s nutností proočkovávat se hexa a megavakcinami, údajně proti nemocem všeho druhu, ve skutečnoosti však, aby byla snáze ovladatelná. Do všech těch sebezničujících posedlostí samozřejmě zapadá i příznak našeho ozařování. Přirozené naše ozařování naši mateřskou životodárnou hvězdou Sluncem, přefitrované přes magnetosféru naší jeho oběžnice, naši zločinečtí  tu a tam, nepřirozeně doplňují úmyslným radioaktivním ozářením, produktem to výbuchů atomových bomb, jakož i z havárií nedbalostně způsobených v jaderných elektrárnách. Vyzařování z pojednávaných 5G zářičů již tento proces dočasně završuje. Naprosto mamonem zblblé lidstvo, tento snad omyl vesmíru, naprosto přirozeně a s tímto reklamním úsměvem na rtech dále kráčí ke své zkáze. Největší nebezpečí však spočívá v tom faktu, že vyhubíme nejen sebe, ale  taktéž život na naší planetě.