Bude z toho drek

obrazek
4.4.2016 17:19
Poslanci zahlcují sněmovnu hejny legislativních návrhů. Mnohdy zbytečných. Nebo zmetků. Nebo nesolidních. Občas se jako bílá vrána objeví návrh rozumný. Před pár dny byl takový předložen na změnu v daních z příjmů a dani z přidané hodnoty.

Jde o poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna, tisk č. 770; jeho účinnost je navrhována k 31. 12. 2016 (úprava by se vztahovala na zdaňovací období za rok 2017).

V zákoně o daních z příjmů by pro fyzické osoby (§ 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) byla zavedena daňová progrese v podobě čtyř zdaňovacích pásem se sazbami 9 %, 15 %, 25 % a 35 % při ročních základech daně 132 000 Kč, 336 000 Kč a nad 1 000 800 Kč. Současná jedna lineární sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % by tak byla nahrazena snížením daňového zatížení fyzických osob s nižšími příjmy (do základu daně 132 200 Kč ročně sazba 9 %), tím by došlo ke zvýšení čistého příjmu u těchto poplatníků. Daňová progrese by se týkala vysokopříjmových obyvatel, u nich by se tak zvýšila sociální solidarita. Došlo by k přesunutí vyššího daňového zatížení na vysokopříjmové osoby – do ročního daňového základu ve výši od 132 000 Kč do 336 000 Kč by sazba zůstala na dosavadních 15 %, při vyšším základu by byla 25 % a při základu nad 1 000 800 Kč pak 35 %. Zároveň by bylo zrušeno 7% solidární zvýšení daně u vysokopříjmových skupin. Inkaso daně z příjmů by se zvýšilo asi o 10 mld. Kč ročně.

Pro právnické osoby (§ 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů) návrh předpokládá zachování současné 19% sazby daně pro ty, jejichž roční zisk by byl maximálně 10 mld. Kč. U těch, které by uvedenou částku přesáhly, by byla daňová sazba 25 %. Inkaso korporátní daně by se vlivem progresívního zdanění zvýšilo asi o 20 mld. Kč ročně.

U daně z přidané hodnoty návrh uvažuje pouze o dvou sazbách, na rozdíl od dnešních třech, snížená sazba by byla jen jedna ve výši 5 %. To by pro občany přineslo snížení daňového zatížení asi o 30 mld. Kč ročně.

Je třeba říci, že uvedený návrh není nic objevného. Stačí se např. podívat přes plot za humna: Zhruba pět desítek let je zřejmé že bohaté evropské státy mají vždy progresívní zdanění personální daní, mnohonásobně vyšší příjmy z daní přímých, též majetkových, než z daní nepřímých, tedy spotřebních a z daně z přidané hodnoty. Na rozdíl od ČR. (Ano, to je příjmová strana veřejných rozpočtů; pro stranu výdajovou pak platí, že se peníze tak mnoho nerozkrádají. Na rozdíl od ČR.)

Protože je jasné, že produktivní návrhy naši zasloužilí poslanci vždy schválí, bude tomu určitě i v tomto případě.

PS: Návrh schválen nebude. Skupina poslanců, která jej předložila, totiž tvoří poslanecký klub KSČM (Komunistické strany Čech a Moravy). Jejich návrhy se neschvalují.

To tak, holenkové, abyste prosadili něco funkčního, spravedlivého, efektivního, a nedej bože, jako že jste ateisté, ještě tím sbírali nějaké voličské hlasy. Hovno. Nic takového nebude. Sněmovna s vámi zatočí. Po bolševicku. Náš daňový systém je totiž výhodnější pro bohaté. A zůstane.

 A ještě vysvětlení: Když moje babička po přeslici chtěla něco popsat velmi kriticky, říkala „bude z toho drek“; v místním nářečí, převzato z němčiny, to znamenalo výkal; přeneseně nic.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   V praxi se opětovně projevila platnost definice, že ,, právo jest vůle vládnoucí třídy ( nyní, snad ne na věčné časy mafiánské velkoburžoazie ) povýšená na zákon."