Být či nebýt…. otrokem globální civilizace

1.12.2010 22:38
V současné obecně krizové situaci naší civilizace nějak zapadá možná nejpodstatnější otázka, která je s tímto jevem spojená: Může vůbec být systém postavený na základech celosvětové globalizace a specializace, propojený v jakž takž funkční systém výhradně přes ekonomickou výhodnost a realizovaný přes finanční toky vůbec dlouhodobě udržitelný? Nebo i pro krátkodobou výhodnost a chamtivost malého procenta populace, které finanční toky většinově ovládla bylo vytvořeno monstrum ke kterému už dnes nikdo nemá ovládací páky a tak požírá samo sebe? Monstrum, které doslova drtí tuhle planetu tak, že každý další rok její existence znamená minimálně sto let regenerace i pokud by člověk zázračně naráz přestal úplně škodit. Je vůbec možné aby někdy dlouhodobě fungoval obří planetární organismus nebo je pouze chyba v tom systému, který ho nyní utváří jen za základě principu zisku a růstu?
Nositel Nobelovy ceny Ilja Prigogine kdysi vytvořil teorii disipativních struktur, která znamená převrat ve vnímání Entropie jako možná nově nalezeného hybatele materiální evoluce, jejíž produktem by nakonec mohl být i současný život sám o sobě. Dříve se dle II. Termodynamického zákona předpokládalo že Entropie (zjednodušeně a částečně špatně řečeno- Míra neuspořádanosti) vesmíru neustále roste a všechny systémy se stávají více a více neuspořádanými, časem může údajně dojít k něčemu označovanému jako Tepelná smrt Vesmíru. Prigogine ale na velmi malých částicích ukázal, že se tyto částice naopak samovolně uspořádávají do vyšších režimů složitosti a tedy v globálu vzato čelí oné narůstající Entropii. Podle stejného principu je předpokládáno že Eukaryontní buňky (to jsou ty, které mají organely s různými funkcemi) vznikly z buněk Prokaryontních, které se v rámci nového skupinového symbiotického soužití diferencovaly a specializovaly na jednu funkci a vytvořily tak společně složitější a vyšší formu živé hmoty, onu Eukaryotickou buňku. Tímto procesem se ale „vzdaly“ své schopnosti samostatné existence.. Tímhle způsobem můžeme ve vývoji jít dál a dál a nakonec vytvářet složitější struktury vyšších režimů složitosti (kde prvky rovněž následně ztratí schopnost úplné samostatné existence) ze zvířat (např. mravenci) i lidí (společnost) ….Možná že neustálé vytváření vyšších a vyšších režimů složitosti je jednou z holotropních neduálních (nepodléhajícím zákonům duálního hmotného světa) synchronitických (mohou platit zároveň i bez přímé souvislosti) podstat našeho světa… Nový režim složitosti se ale neustaví automaticky, ve skutečnosti se jedná o proces velmi, velmi nepravděpodobný a metodou pokusu a omylu se „to zkouší“ tak dlouho dokud se neuspěje, neúspěšné pokusy končí Smrtí toho režimu, který se ukázal jako nesymbiotický, tedy v kterém se každý jeho prvek nestal „dobrovolně“ částí, kterou má být a nehraje roli, která mu byla „přidělena“. Další možností neúspěchu je neschopnost existovat v rovnovážném vztahu s nadřazenou entitou, kterou je často ekosystém nebo v globálu Příroda jako celek… Naše současná civilizace je založena na velmi primitivním principu kde se každý její prvek (neoliberální ideologií posvěceno) má hnát za svou vlastní největší ekonomickou výhodností a suma těchto hladových bezohledných běhů za bůhví vlastně čím má automaticky vytvářet nejlepší možný funkční systém. Na nadřazenou přírodu se neohlíží, víc to totiž sype, když se ohled nebere …. Je to jako by každá buňka těla chtěla být centrem slasti v mozku a žádná nechtěla ve věčné tmě střeva vytvářet odpadní produkty. (hybatelem většiny lidských životů je nenaplnitelná touha stát se tím centrem slasti) …. Jedna dimenze totiž v obou těchto případech chybí a předznamenává, že takovýto systém nemůže dlouho fungovat. Je to absence pochopení toho režimu složitosti jako něčeho co jsem i Já Sám a za co jsem odpovědný spolu s dalšími jeho prvky, kteří jsou něco jako Mí Bratři a jsou stejně důležití jako jsem já a tedy parazitovat na nich znamená i ničit sám sebe … Připomíná vám tohle něco? Mě to připomíná spoustu kultur, které moc dobře věděli, že svým členům musí dodávat tyto transpersonální zážitky Jednoty, aby tito pak vytvářeli dlouhodobě symbiotický rovnovážný systém, kde si lidé vzájemně neškodí a neškodí ani jim nadřazené struktuře, kterou je ona příroda…. V rámci menších struktur se toto často v historii dařilo, ale když vůdčí roli nad planetou převzala bílá, striktně materialisticky orientovaná civilizace (ritualizované náboženství bez poskytování vlastních transpersonálních zážitku odmaterilizování nemůže plnit) začaly se dít věci, které s vytvářením rovnovážného systému neměly nic společného: Podle mého se teď nacházíme ve stádiu, kdy už je jasné, že tento organismus zemře, neboť je tak nesmyslný a destruktivní že jeho další funkčnost je mimo možnosti, které planeta jako částečně uzavřený systém má. I proto je dle mého názoru nesprávné být i nadále jeho součástí a tedy i jeho otrokem a specializovat se v jeho rámci na nějakou jednotlivou funkci a za papírky touto činností vzniklé si pořizovat nutný i nenutný zbytek svých vstupů. Stejně jako člověk „kompletně“ zemře po chybě jednoho svého orgánu, stejně zemře každý prvek globálního organismu, který je na něm existenčně závislý v okamžiku, kdy jeho některá část zkolabuje. Dovedete si představit svět bez peněz, bez prostředníků výměny zboží a služeb? Na jakém základě by měl pak fungovat? Někteří naivové se domnívají že funkci papírků převezme zlato a pojede se podle stejných not jako dosud, což je nesmysl, neboť problém není ve formě směňované hmoty, ale ve stavu mysli členů této společnosti. Je jasné, že diferenciace a specializace má své jisté výhody a proto bych ji nezatracoval jako nesmysluplný nástroj, jen je dle mého správné se vrátit ke kmenovému, komunitnímu uspořádání v rámci kterého si můžeme nějaké role rozdělit a dosáhnout tak větší produktivity. Jen je nutné vypěstovat v každém členu i jistou kmenovou dimenzi Ega, které se rozšíří na všechny členy tohoto malého organismu, v kterém jsou si všechny prvky rovny. Zároveň se by se toto Ego mělo „podřídit“ přírodě jakožto nadřazené struktuře, která mu neustále dává život. Při hledání v této oblasti se blížíme ještě k jedné zásadní otázce, která se zároveň týká Ještě výhodné maximální úrovně vytváření vyšších režimů složitosti. Tou otázkou je to CO je vlastně smyslem Existence? Ti, kteří překonali běžné hranice ega a propojili se se Stvořením jako celkem a prohlédli onu materialistickou fikci ( Budha, Ježíš, mystikové, šamani) se shodují na tom, že smyslem Existence (života) je Poznání, poznání toho co jsme zač a co je Bytí vlastně zač. Dokonce prý dokud v sobě nenalezneme odpověď na tuto otázku nebudeme NIKDY plně šťastní a uspokojení, protože tahle otázka a chtění nalezení odpovědi je ta poslední otázka a poslední chtíč, který je ukrytý po nánosem primitivních otázek a primitivních forem chtíče v každém prvku tohoto systému toužícím po opětovném spojení se svým Zdrojem. Poznání této odpovědi je „propojením“ se Stvořením, Zdrojem jako všeobjímající Jednotou (Nirvána, „Já i Otec jedno jsme“). Pokud toto přijmeme za pravdivé musíme se ptát jestli k nalezení té poslední nejdůležitější odpovědi vlastně potřebujeme vysoce specializovanou globální společnost, navíc v našem případě společnost, která je na ukájení primitivnějších forem chtíče přímo založená … Má odpověď je NE. Existují velké společnosti, které své menší části umožňují se z běžných materiálních starostí vymanit a věnovat se čistě hledání oné Odpovědi Odpovědí, (paradigma oněch společností totiž často obsahuje reinkarnaci jako jasnou součást existence a členové tedy ví, že jednou v rámci koloběhu rození a umírání dojde i na ně a někdo jiný bude zase ten, kdo je bude po materiální stránce zajišťovat) ale to jsou výjimky, spíše bych pokládal jako v naší situaci lépe fungující vytvářet opět ty menší komunitní skupiny v rámci kterých bude hledání jemnějších a jemnějších odpovědí součástí každodenního života všech jejich členů. Odpověď nenajdou nutně ti, kteří se stanou „specializovanými“ mnichy, ale libovolní Ti, kteří tu odpověď hledají. Celkově vzato pro nalezení odpovědí není nutné se diferencovat v rámci globálního organismu, klidně stačí zůstat primitivní „lidskou“ bakterií, ta může mít vše co k nalezení Poznání potřebuje, včetně technik k hledání potřebných. Za velmi smutné považuji to že členové nových komunitních struktur či samostatní jednotlivci budou pravděpodobně po krachu současného globálního organismu čelit parazitům, kteří po krachu tohoto systému vzniknou jeho rozbitím. Specializované prvky systému neschopné samostatné existence nemají jinou možnost než se ve velmi krátké době naučit vše potřebné, což je dost nepravděpodobné, a nebo se stát parazitem a násilím si brát co jim nepatří a tak patrně každodenním chlebem soběstačných entit bude se s těmito parazity „vyrovnávat“, což bude temná strana jejich fungování, je dokonce možné že tato negativní činnost bude pro osobní vývoj a nalézání odpovědí jejich členů tak nepříznivá, že bude lepší se jí neúčastnit a život v této jeho formě vůbec nevést. Než se stát něčím horším než „člověkem“ je asi lepší jako člověk zemřít. Já osobně se kloním k životu v té části světa, která není tak specializovaná a tak hustě osídlená aby po kolapsu současného systému obsahovala více parazitů než lidí, kteří jsou schopní své potřeby alespoň na základní úrovni uspokojit, možná že země, kterým se nyní vysmíváme budou na nějakou dobu místem, kde se alespoň dá nějak rozumně žít a fungovat. ...Ale možná že se pletu a čekají nás světlé zítřky a neoliberální ráj je za branami....
miluna
Projel sem s batohem za pár let kus světa (za tu ekologickou stopu se stydím:-) )a zjistil, že honba za penězi a neoliberální zbožtění této honby na hybatele světa je největším omylem této civilizace. "Přijde čas, kdy pojídání zvířat bude odsuzováno stejně jako dnes kanibalismus... a zločin spáchaný na zvířeti bude trestán stejně, jako zločin spáchaný na člověku" Leonardo da Vinci

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

miluna
Muslimský svět je funkčnější v tom, že tam je to větší to propojení s ostatními lidmi … Jen si vemte, který běloch by se nechal vyhodit do luftu pro dobro bělochů … Je to sice úchylné, ale je na tom patrná ta jistá sounáležitost a propojenost, byť těch faktorů je tam víc … Ale ani muslimská společnost je postavená na stejných základech jako je ta naše, i u nich je náboženství ideologie k ovládání mas a ne individuální cesta k proměně na základě vlastních transpersonálních zážitku…je to duální papouškování neduálních zkušeností někoho jiného a to je problém vždycky. Jestli ke kolapsu současného světa dojde, začnou mít muslimové nad námi dle mého patrně krátkodobě převahu, ale dlouhodobě nemají šanci také, jejich systém je dle mého daleko horší než náš, jen tomu našemu zvoní hrana dřív protože je starší, ale teď je vývoj tak rychlý, že nás brzo doženou:-)…. Že ten další nebude stejný ošetřeno nemám ani já ani nikdo jiný:-) zákon spíš je, že ten co vznikne, možná o něco poučen se začne rozvíjet, globalizovat atd atd jako u nás, no a když bude nerovnovážný a ujetý jako my tak za to úplně taky zaplatí, nic víc nic míň v tom není …. Pokud bych komunitu zakládal tak by jsme za podivíny asi byli:-) ale já ten úmysl zatím nemám … spíš si jedu to svoje, možná se přesunu do jiné části světa, kde to mám rád a kde to pokládám po mnoha stránkách za lepší než zde a pokud někdo koho považuji za při smyslech bude považovat to samé za správné tak bude mít dveře otevřené … i ta komunita musí asi vznikat přirozeně a ne ze shora …. Já vím, že sem extrém, ale já si nemůžu pomoct:-). Můj život bláznivý je, kdybych vám vyprávěl co jsem zažil, myslel by jste že lžu, protože spousta těch velmi velmi zvláštních věcí co se staly ukazuje na to, že život je mnohem víc než ta naše honba za pozlátky. Asi je ta moje cesta po materiální stránce méně zajímavá, ale je to vyvážené tím povznášejícím pocitem jak neskutečné tohle všechno je …a poznávání toho je největší dobrodružství ke kterému presidenty nepotřebuju:-) … S tímhle vědomím asi musíme i přistupovat i tomu nepříjemnému co nás asi čeká, je to jen střípek v našem putování, než prohlédneme jak to je doopravdy… Jak se tak na sebe dívám tak ta cesta bude asi ještě dlouhá:-) mějte se mč
zdobinsky
Pak bych ještě rád věděl, jak máte ošetřeno, abyste jedno otroctví nevyměnil za jiné, třeba ještě horší. \r\nStudenti na Západě v r.68 se chtěli osvobodit od dozoru šosáckého státu, ale teď mají ještě horšího, nepolapitelného pána v neustále se přelévajícím kapitálu globálních elit.\r\nLidé si původně chtěli vědou a technikou ulehčit život. To ale ještě nevěděli, jaké přivedli na svět čertovo kopýtko. Dnes věda a technika diktuje lidem a spolenost ji není schopna korigovat (něco se o tom napřemýšlel třeba K. Čapek).\r\nVy píšete o něčem jako soudném dni, na nějž je třeba se připravit. Katoličtí věřící se na něj vlastně připravují celý život žitím ve víře. Vy chcete zakládat komunitu, ale nebudete za podivíny? A křesťané to mají daleko jednodušší, ti se mohou opřít o autoritu Krista.\r\nDeboard říká, že jsme všichni součástí spektáklu, ať děláme nebo říkáme cokoli, nakonec jsme do něj zahrnuti.\r\nA určitě také víte, jak nevraživý vztah má většinová společnost k lidem nebo rodinám, které se rozhodnou žít odlišně, bez důrazu na materiální hodnoty (bez elektřiny, televizoru, automobilů...). Jistě znáte i televizní pořady o takto žijících lidech.\r\nVy jste na úplně opačném pólu tohoto levicového diskutování. Jiří Paroubek nás tu seznamuje o kontaktech s premiérem jedné z nejmocnějích zemí světa, a vy zakládáte komunitu, která by umožnila tento svět, reprezentovaný i těmito osobnostmi, přežít.
zdobinsky
Velmi zajímavý příspěvek. \r\nOno je vůbec na zamyšlení, jaké hodnoty dnes chce vlastně Západ předávat např. muslimskému světu. A nebo již ani předávat nemá co, ale jde mu jen o suoviny a odbytiště? Spíš to druhé. Ona i ta humánnos západní společnosti (se zdravotními, penzijními, sociálními reformami) se začíná vytrácet. Vždyť USA mají 40 mil. lidí bez zdravotního pojištění.\r\nNení vlastně muslimský svět, z pohledu vašeho příspěvku, jednodušší a životaschopnější?
zdobinsky
Velmi zajímavý příspěvek. \r\nOno je vůbec na zamyšlení, jaké hodnoty dnes chce vlastně Západ předávat např. muslimskému světu. A nebo již ani předávat nemá co, ale jde mu jen o suoviny a odbytiště? Spíš to druhé. Ona i ta humánnos západní společnosti (se zdravotními, penzijními, sociálními reformami) se začíná vytrácet. Vždyť USA mají 40 mil. lidí bez zdravotního pojištění.\r\nNení vlastně muslimský svět, z pohledu vašeho příspěvku, jednodušší a životaschopnější?
miluna
Já to mám vzhledem k mému jinému paradigmatu jednoduché, pro mě ty nepředvídatelné singularity jsou vzhledem k relativitě času a schopnostem některých lidí ho v transpersonálních stavech překračovat, předpovězené :-).... server neznám, můžu jim to poslat....
miluna
Jo znám, na BL občas píšu.... jinak si ale myslím že Váš názor daný extrapolací současných tendencí v sobě neobsahuje fakt, že se může stát třeba jen jedna trochu významnější událost a úplně nová situace a nový svět a řád a způsob fungování může vzniknout hned a za pár minut :-)\r\nPS: kolik je mi let bych si musel spočítat
miluna
ani nevíte jak bych rád, aby to byla ta Vzdálená budoucnost, obávám se, že vzdálená není:-) . Jinak myslím, že ten boj za příjemnost je vlastně částí toho hamty ...pokud není doplněn o ty poznatky o kterých píšu a ke kterým se více či méně úspěšně snažím dostat ... nemůžeme změnit Svět a ani by to nebylo správné, každý si táhne tu svou káru a i když se vám zdá jeden život krátký je v koloběhu zrození a smrti (což je mě z neznámého důvodu zatajovaný běžně prožitý fakt) důležitý v tom že dává možnost se zase o kousek posunout zase něco pochopit, každý život aspoň o kus, narodit se jako občas jako člověk je k tomu dost dobrá příležitost:-) ... a třeba i ta meditace v tom může pomoct, i protože že ten smutek, je reakce naší mysli a ta když pochopí, že tohle všechno je něčeho součást,něčeho s jasnými pravidly o zasetí a sklízení, tak smutek přestane být smutný:-) Občas dá to hledání zabrat, dost sem na to poslední dobou kašlal ale za pár týdnů přijde deset dní bez mluvení s 10ti hodina denně v med. pozici a i s bojem o to aby bolest (fyzická i psychická) byla jen neutrálně pozorovaná reakce a produkt něčeho uvnitř, něčeho čeho je dobré se tím neutrálním pozorováním zbavit, aby jsme nebyli otroky svých podvědomých sil, které nás vlačí kam chtějí ... jak se říká nemoudrý člověk si myslí že 100% neštěstí je kolem něj, moudrý ví že 100% neštěstí je z jeho hlavy:-)D.V. díky za info ... podívám se, ale já zas tolik nečtu, informace člověka zas tak nezmění, jen mu můžou ukázat směr a ve směru, kterým bych rád šel jsou podstatné hlavně ty věci, které najdu v sobě, jedině ty mají schopnost nás změnit ... když vám někdo řekne ať se nikdy nerozčilujete a vy to i pochopíte a zanalyzujete je to dobré, ale pak přijde situace a vy i tohle vědouce se rozčílíte, podvědomí vytvoří rozčílení a celá ta vědomost je k ničemu ... jediná cesta je odstranit z podvědomí věci co ty negativní stavy vytvářejí ... to že to tahle společnost nedělá předznamenává jak skončí:-) ...
miluna
Zdravím, tak ty jsem bohužel nečetl…. občas rád používám i myšlenky z oblasti vědy a běžné logiky na potvrzení toho, že všechno je ještě jinak než se zdá, v což bytostně věřím i na základě transpersonálních zkušeností vlastních (meditace, spontání stavy v dětství, kdysi psychedelika) či studia cizích. A proto souhlasím, že jsme na hmotné úrovni určeny geny, ale to v neduálním světě nevylučuje ani fakt, že zároveň jsme na mentální úrovni určeni vlastní karmou(osobní evoluce) a hmota (respektive její zdání) je produkt mysli, což je sice běžné realitě hodně vzdálená a nepravděpodobní varianta:-) ale je to tak, ale přít se o to nebudu, to nemá cenu, dokonce i tomu věřit a nemít s tím vlastní zkušenost je k ničemu, krom toho, že tenhle člověk asi bude tu zkušenost hledat. To co jste psal bylo zajímavé. Občas jde z té spousty parciálních Pravd hlava kolem a tak si člověk na jejich základě utváří nějaké své osobní paradigma tak, aby to všechno dávalo nějaký komplexní smysl. Občas někdo vsadí na špatnou kartu a pak musí měnit fakta o celém tomhle Svtoření proto, aby to své vidění uhájil, což je dle mého příklad člověka z vašeho článku, který ve snaze uhájit materiální základ všeho vymyslel teorii o mysticismu jako destrukčním faktoru společnosti, sice tím zabil dvě své nepříjemné mouchy jednou ranou (mysl byla dál produktem hmoty, mysticismus je dokonce TEN kdo materialistickou společnost, která by jinak byla super, ničí:-) což je fakt vtip a nepochopení co mysticismus opravdu… Kdo ho zažil ví a kdo ne ten nás o něm asi nic nenaučí.. V tomto chápání světa totiž nevysvětlíte transpersonální stavy, věc tak prokazatelnou a prokázanou, že se o ní přít vůbec nebudu. Když tohle píšu řeším neschopnost slov popsat neduální věci duálním slovníkem, což obecně vzato vlastně nejde (jak popíšete že částice jsou hmotou a zároveň vlněním což se v duálním světě vylučuje?), pak něco napíšu a zcela logicky nemůžu předpokládat, že to někdo jiný pochopí jak jsem to myslel bez toho, aby ten neduální obsah sám v mystickém stavu prožil… což je i případ další věci, kterou vnímám jinak- Evoluce má záměr ( i když ho nemá, protože vlastně do důsledků vzato neexistuje:-) ) i když vůbec není lineární a cyklický s tím, že v každém tom obřím kruhu je pak nepatrný posun takže nejde o kruh, ale spirálu … Celkově je dle mého evoluce procesem zajišťujícím, že jednou Střípky (my) Hologramu (Svět) poznají, že jsou vlastně Vším (že nejsou střípky vesmírného náhodného skla, ale střípky hologramu) a Poznají se se svým Zdrojem tedy sami se sebou … když se nad tím zamyslíte je to jediná možnost Existence, Zdroj co ví že je Zdroj by nebyl ničím, rozpitvaný zdroj co to neví Vesmír vytváří, ale zároveň se bevyhne tomu toužit poznat co je vlastně zač:-) asi toho nechám, tohle je na hnihu a ne krátkou reakci… píšu tohle pročítáním toho co si napsal … pravý mysticismus je VLASTNÍ transpersonální poznání toho co je za oponou a co jsem já a Svět vlastně zač, ne plky někoho kdo si na něj hraje a žádné zkušenosti s tímto nemá a jen využívá lidské touhy po něm ke svému vlastnímu profitu ….. všechny ty negativní věci o kterých píšeš jsou právě dány neschopností opravdové mystické obsahy např. JEDNOTY v sobě nalézt a řídit se jimi, striktní sobecká racionalita je to co zdáním oddělenosti od sebe nakonec působí tyhle věci…. Náboženství je často zneužití mystické zkušenosti lidmi, kteří ji sami neměli a nemají a nelze ho považovat za mysticismus its self!! …. Jinak se vším souhlas:-)