Čapí krize a jiné

obrazek
4.1.2018 18:25
Babiš v níže uvedeném dnešním komentáři ke zprávě Olafu pro ČT řekl toto: "Evropá za ten ten projekt zaplatila. Není mi známo o tom, že by Evropská unie Českou republiku vyzvala vrátit peníze." A všichni jsou víceméně bez dechu, protože toto je i na zdejší poměry drzost nevídaná. Ale, jak konstatuje níže Martin Jaroš: zřejmě - za hlasitého mlčení - projde i tato. Demonstrace organizuje skupina AUVA. Stále se žádný psycholog nevzmohl na psychologickou studii Andreje Babiše. Ten člověk má nejméně vysokou školu scientologickou! (A myslím, že by proto měl někdo podat podnět BIS či NBÚ: scientologové jsou všude ve světě známi jako nebezpečná sekta s jediným cílem - jde jim jen o moc. U nás o nich sice stále ticho po pěšině, ale řádili tu v devadesátých letech s osobnostním IQ testem a nabídkou nápravy osobnosti a řádí i dnes - je možné kupříkladu potkat prvňáčky rozdávající "nevinné" letáčky "Máte děti? Tohle je na Akademii štěstí!") Je to trpělivá sekta! Jen uvažuji, jak u scientologů, tak u Babiše platí, že každý, kdo je alespoň elementárně slušný, je proti nim v těžké nevýhodě.

Zprávu k Čapímu hnízdu nevydáme, dokud nebudeme mít právní analýzu, vzkázala Schillerová pirátům a Ferimu, kteří o její zaslání požádali dle zákona o přístupu k informacím. 

Hned po nesmírně zajímavém jednání tripartity a vypovězení  mzdvoého navýšení řidičům autobusů  od 17 hod, začíná v 17:30  série věnovaná Čapímu hnízdu, z níž jsem citovala, a zbytek půl hodinky je věnován celý tomuto problému.  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058030104/ (připomínám, že s charitou začal, až když se mu jako členu vlády výrazně zvýšil příjem dotací a že celková suma vynaložená na Čapí hnízdo je tak neodpvoídáající vykonané práci, že je zjevné, že šlo o nějakou daňovou optimalizaci jiné Babišovy firmy.).

Jak to bylo a nebylo s Čapím hnízdem: https://www.youtube.com/watch?v=G8zyCUlCywQ

A jak Andrej pořizoval pozemky pro Čapí hnízdo: https://domaci.ihned.cz/c1-65220070-rybnik-za-haler-pole-od-statu-za-sedm-korun-za-metr-nove-dokumenty-ukazuji-jak-babis-kupoval-pozemky-pro-capi-hnizdo

Když podvádět, tak ve všem a stále? Pokud by Čapí hnízdo nedostávalo fingovaně peníze za reklamu od Agrofertu, která evidentně nikdy nebyla realizována, tak by Čapák musel Andrej dávno zavřít nebo poslat do insolvence! Takhle se přelijou peníze z jedné kapsy do druhé a ještě se daňově hezky optimalizuje.https://archiv.ihned.cz/c1-66024070-jak-capi-hnizdo-uctovalo-reklamu-agrofert-mlci-ackoliv-farme-za-ctyri-roky-poslal-pres-ctvrt-miliardy?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

A jak tomu bylo předešle:  2.1.2018: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zprava-olaf-o-capim-hnizde-zustane-tajna-statni-zastupce-ji/r~bf4d1b3eefca11e7adc2ac1f6b220ee8/ a Agrifert si stěžuje na Olaf u evropského ombudsmana a k Soudnímu dvoru EU. 

2.2.2018: chtějí v ČRo likvidovat investigativu?  https://domaci.ihned.cz/c1-66035880-sef-ceskeho-rozhlasu-si-vybral-ke-ktritice-reportaze-o-agrofertu-jen-jednu-ze-tri-analyz-zbyle-dve-vyznivaji-ve-prospech-kroupy?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

Hana Marvanová, právnička: "Stanovisko státního zastupitelství je nepřijatelné. Veřejnost má na informace podle ústavy právo a mlčení v této kauze je podezřelé. Jestli je státní zastupitelství motivováno zájmem vlády, je to horší zpráva než celá zpráva OLAF o Čapím hnízdě, ať je v ní cokoli."

Mezitím se ministerstvo  ústy  Schillerové vymlouvalo i na to, že zpráva není v češtině. Takže ani poslanci imuitího a mandátového výboru, kteří jediní budou mít ke zprávě přístup, jak se zatím dohodlop, ji doposud nemají k dispzici v jiném jazyce, než v angličtině. Ministerstvo zveřejnilo tři odstavce z 48 stránkového dokumentu s 1000 stran příloh.  Včera,3.1. v Událostech nebo v pořadu 90´ padlo "když jsme tu zprávu dostali, tak jsme ji oskenovali a zaslali příslušným orgánům"

http://forum24.cz/europoslankyne-grasle-ceske-urady-u-capiho-hnizda-zatahly-za-zachrannou-brzdu-vse-zaplati-cesi/ Sabina Slonková: ,,Bankovní dokumenty, které prokazovaly majitele farmy Čapí hnízdo a loni před volbami je zveřejnila anonymní skupina skrytá za identitu Julia Šumana, byly pravé. Redakce Neovlivní.cz jejich autenticitu ověřila u dvou na sobě nezávislých zdrojů. Z dokladů vyplývá, že když farma žádala britskou banku HSBC o půjčku, uváděla v materiálech, že je vlastněna osobně Andrejem Babišem. Nikoli jeho rodinou, jak dnes premiér tvrdí. Dokumenty jsou zásadní nejen z pohledu, zda dnešní předseda vlády mluví o své kriminální kauze pravdu. Dokazují také, že úřady schvalující dotaci z veřejných peněz byly – narozdíl od úvěrující banky – od počátku záměrně uváděny v omyl. Padesátimilionovou dotaci totiž schválily pro malý podnik, který neměl podle předložené žádosti o finanční injekci s miliardářem Andrejem Babišem a jeho Agrofertem nic společného."

29.12.2017: Na jednání vlády nebude připuštěn šéf Nejvyššího kontrolního úřadu (to je ten úřad, který kontroluje vládu, ministerstva atd.). To má logiku - ještě by vládu kontroloval!

Účast kohokoli dalšího na jednání vlády je jen na pozvání předsedy Babiše (dříve mohl pozvat kterýkoli ministr a souhlas dávala vláda jako celek).

V zápise z jednání vlády se už nebude uvádět, jak který člen vlády konkrétně hlasoval. Ze zasedání vlády se nebude vydávat tisková zpráva pro veřejnost (k čemu je nám tá transparentnosť? Vládneme, nerušiť!).

 

Předseda vlády řeší, tj. rozhoduje v případě sporů (fakticky: Andrej Babiš rozhoduje o všem, o čem chce rozhodnout, ministři o ničem. Pokud bude chtít Babiš jakémukoli ministrovi cokoli zatrhnout, stačí, když někdo z jeho vždy věrných ve vládě vyjádří nesouhlas - a rozhoduje předseda vlády!)https://blisty.cz/art/89346-krajeni-salamu.html 

 

27.12.2017: 

Alena Schillerová se rozloučila s náměstkem Ondřejem Závodským, který nařídil kontrolu podezřele nízkých nájmů služebních bytů, kde bydlí ona i ředitel finanční správy Martin Janeček. Navíc inicioval kontrolu užívání sporných zemědělských pozemků, týkající se i Agrofertu. Že by jen souhra náhod? http://forum24.cz/schillerova-vyhodila-namestka-ktery-naridil-kontrolu-jejiho-bytu-a-agrofertu/ (Poznámka - jde o 1700 hektarů neoprávněně užívaných Agvrofertem - a beroucím na ně dotace!)

 Německá televize ARD o Andreji Babišovi: (/české titulky)  https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=WNvxlm9CQ_U

MATERIÄLY OLAFU: "Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za „propojené“ v rámci příslušných právních předpisů vzhledem k faktu, že pomocí skupiny fyzických osob jednajících společně tvoří jedinou ekonomickou jednotku. Vyšetřování dále odhalilo, že představitelé příjemce projektu poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité informace před orgánem řídícím operační program, když v roce 2008 podali žádost o projekt a podepsali smlouvu o poskytnutí dotace. Zatajené informace ukazují, že společnost příjemce dotace nebyla znevýhodněna tak, jak je to typické pro SME. V souladu s platnými právními předpisy je tudíž Evropská komise oprávněna takovémuto příjemci odmítnout poskytnutí finanční podpory. Poskytnutí finanční pomoci podniku, jenž není znevýhodněn způsobem typickým pro SME, by bylo v rozporu s pravidly poskytování státní podpory, neboť takováto podpora bude mít zjevně za následek vážné narušení hospodářské soutěže." https://www.respekt.cz/politika/zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo

Jana Procházková: "Mám dotaz

EU loni schválila zákon, kde nebudou členové vlády, kteří jsou zároveň pdnikateli, pobírat dotace z EU. Vztahuje se to i na jejich rodinné příslušníky a blízké spolupracovníky..
Ptám se, platí to i na svěřenecké fondy, kde mohou tyto ovládat případně jejich manželky? Třeba i nemocné a pod,?"

 

 

 

19.1.2018 Vláda odmítla strop pro přímé platby velkým farmám a pomohla tak Agrofertu: https://www.novinky.cz/ekonomika/460897-dobra-zprava-pro-agrofert-vlada-odmitla-strop-pro-prime-platby-velkym-farmam.html?source=FBS

Kauzy, jež nesou stopy cílené kriminalizace - od Babiše:  http://forum24.cz/babis-ma-pravdu-existuji-kauzy-ktere-nesou-stopy-objednane-kriminalizace-a-to-od-nej/

 

 

Martin Jaros
Setkal jsem se teď s dobrým známým - fajn chlapíkem, kterého jsem si vždycky velmi vážil a vážím si ho dál, i když pracuje pro Andreje Babiše a má lví podíl na Babišově vzestupu. Ne, není to ten, co si myslíte. Můj chlapík má díky své práci dokonalý vhled do myšlení českého člověka - v republice teď asi není nikdo, kdo by voliče znal líp. Nebere to z nějakých chabých komerčních průzkumů se 700 respondenty - pracuje už roky s obřími komunitami desetitisíců a statisíců Babišových fandů a odpůrců a má dokonale prošetřené trendy i nálady mezi lidem. (Což je mimochodem jedna z příčin Babišova sukcesu.)

No a tenhle chlapík mi řekl - mimo jiné - jednu zajímavou věc. AB a jeho tým mají zjištěno, že ve společnosti momentálně není skoro žádná poptávka po hodnotách. Nějaké mravní či politické hodnoty jsou teď skoro každému ukradené. Češi najeli na totální pragmatismus a jediné, co chtějí vidět, jsou konkrétní výsledky. Řešení problémů a bohatnoucí zemi. Ta hrstka lidí, co furt kveruluje s nějakými hodnotami, je přesně změřená a není dost veliká, aby se vyplatilo na ni cílit.

Myslím, že můj chlapík má pravdu. A to je, přátelé, důvod, proč nějaké Čapí hnízdo a OLAF Babiše ani v nejmenším neohrozí. Tedy myslím politicky. On samozřejmě tu kauzu nesnáší a udělá všechno proto, aby on a jeho rodina unikli zájmu policie, ale VOLIČE MU TO NESEBERE. I kdybychom tady popsali celý Facebook plamenným poukazováním na dotační podvody, obyčejný člověk si jen odfrkne - to je všechno, co na něj po 5 letech máte? Jedno blbé hnízdo? V politice kradou všichni - ale Babiš aspoň něco dělá. Pamatujte si tu předchozí větu, protože v ní je momentálně klíč k celé české politice. Dokud to Babišovi odpůrci nepochopí, nemají žádnou šanci.

Jestli dovolíte, mám takovou soukromou historickou teorii. Myslím, že od revoluce se u nás vystřídaly 3 epochy. První dekáda byla doba kovbojská. Nahoře sice jistý pan Havel básnil o Tibetu a vznešených hodnotách, ale v reále kolem sebe lidi viděli brutální hospodářské rozkrádačky a mrtvoly v sudech na dně Orlíku.

Druhá dekáda byla doba politických mluvků. Takových těch Kalousků a Sobotků. V ulicích už nepanoval takový divoký Západ, kriminalita se trošku utlumila nebo získala elegantnější podobu, zemi vládli už zkušenější, profesionální politici. Ale jen kecali a lidi viděli, že nemají žádné výsledky. Dálnice se nestavěly, problémy se neřešily, země přešlapovala.

No a tak začala třetí etapa, etapa miliardářská, ve které vězíme dnes. Za těch 20 let vyrostlo v zemi pár desítek lidí s masivními prostředky, kteří logicky dostali chuť to od těch neschopných užvaněných politiků převzít. Všimněte si, kolik takových Dědků, Jančurů a Hlavatých (o Babišovi nemluvě) se najednou vrhlo na zachraňování země. Dneska už nám miliardáři dělají i moderátory v televizích - sice se nám přitom otvírá kudla v kapse, ale neuděláme s tím nic, je doba miliardářská.

Tihle miliardáři si prošli tvrdým filtrem v byznysu a jsou to většinou mimořádně pracovití, energičtí a kompetentní jedinci. Oni opravdu překonávají předchozí generaci politiků z tzv. tradičních stran skoro ve všem, to jim musíme nechat. (U moderování to neplatí, Jaromíre!) A když do toho přidáte mentální nastavení lidí - kašlu na hodnoty, jen ať proboha někdo s tou zemí něco dělá! - není divu, že Babiš právě teď posílá tradiční politické strany do zapomnění. Ostatně tyhle strany si za to můžou samy.

Co na tom vadí mně? Víte, tihle schopní pánové Babišové a spol. jsou až moc pragmatičtí a až moc bez hodnot. Babiš je člověk, který chce dělat věci - a nějaké blbosti jako senát nebo kraje nebo důvěra vládě ho jen zbytečně zdržují. Kdyby mohl, tak tyhle blbosti odstraní. A to já nechci. Podle mě jsou tihle titáni - lidi s obrovským osobním majetkem a vlivem na média - až moc silní. Rozhodně příliš silní na naši slabou demokracii. Já uznávám jejich schopnosti, ale stejně je tam nechci. Naše země bude standardní západní zemí teprve v momentě, kdy u nás začne etapa čtvrtá. V té čtvrté etapě budou u nás dělat politiku normální lidé, kteří dosáhli úspěchu v praktickém životě, jsou schopní, ale nejsou to žádní oligarchové. A vedle byznysového pragmatismu budou uznávat i ty hodnoty.

No a u těch hodnot bych rád skončil. Ony sice momentálně nejsou v kurzu, ale kvůli tomu je nesmíme opouštět. Tohle zboží je nadčasové a dříve nebo pozděj zase přijde do módy. Věřte mi. Já třeba na těch pár neatraktivních věcí - slušnost, velkorysost, pravdomluvnost, dodržování slova - věřím furt. A když mi všichni říkají, že hodnoty už netáhnou, tak já se jich just zkusím držet o to víc. Nemusí nám všem jít jen o nějaký Tibet nebo tahle vznešená moudra. Hodnoty začínají už tím, že budete svým dětem říkat, že u vás v rodině se hraje fér. Že někoho pustíte ve sporné situaci na silnici a ještě se na něj usmějete. Že budete říkat pravdu a ne to, co se vám hodí. V roce 2018 i vždycky později. Já rozhodně nejsem dokonalý, ale aspoň to zkusím. Zkuste to taky - Babišovým průzkumům navzdory. A jednou s tím vyhrajem. Hodnotami - a taky tím, že budeme poukazovat na to, že Babiš ve skutečnosti zas tak dobře věci nedělá. Protože miliardáři nejsou všelék a nebudou dobří ve všem, do čeho se pustí. Že, Jaromíre.

*****

S výjimkou výše linkových médií mediální zalézání hloubeji do Babišova zadku pokračuje, Zprávodjství Seznamu se dnes věnovalo vkusu Moniky Babišové. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/monika-babisova-ma-svuj-vkus-ale-musi-ho-krotit-kvuli-manzelovym-funkcim-ne-vzdycky-se-zadari-41285?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp 

Přednášky neurobiologa pana Františka Koukolíka jsou vždy podnětné:  

O špatných lidech: https://www.youtube.com/watch?v=u68WfG1srfk

 

 

 

 

Mocenská posedlost - přednáška ke knize: https://www.youtube.com/watch?v=WLFGCQN9B_k

A takto si zavdával  a slintal komentátor Cěského rozhlasu Radko Kubičko ve studiu ČT24 po 17:30 :

 

moderátorka:  "...jak vnímáte cestu Andreje Babiše v jeho aktuální politické situaci?" 

 

Radko Kubičko: - "Já myslím pozitivně, bezesporu vnímáme pozitivně, když premiér jede na Slovensko, myslím, že v roce pětadvacátého rozdělení Českloslovensko by se tohlto mělo zdůraznit, je docela hezké, že se narodil v Bratislavě, takže český premiér přijíždí domů, do Bratislavy, tak to si myslím, že je krásné. Skvělé by také bylo, kdyby Andrej Babiš tam ovšem přijel už jako premiér s důvěrou  nebo alespoň s přislíbenou důvěrou jako  člověk, který má přislíbenou důvěru - no a  aby mu nehrozilo trestní stíhání. To by bylo lepší. No ale nemůžeme mít všechno." 

K dobru Andreje Babiše: po tlaku krajů se rozhodl neodvolávat rozhodnutí minulé vlády o navýšení mezd řidičů autobusů.

6.1.2018 Babiš: "Jednobarevná vláda je nejlepší i napodruhé" - i napotřetí, viďte? https://www.novinky.cz/domaci/459674-babis-jednobarevna-vlada-je-nejlepsi-i-napodruhe.html?source=FBS

 Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=zfXBNQMj2SE

zde na mimořádné schůzi ke kauze Čapí hnízdo ovšem Babiš krásně napráskal půlku politické s2cény: https://www.youtube.com/watch?v=vhfLHtQmwsA Jak vidno, vede si  na každého svou složku.

21.6.2018 Firma iMoba se rozhodla, že 50 milionů dotace na Čapí hnízdo EU vrátí, nicméně si vymínila sepsání dokuemntu, řže to neznamená, že by se dopustila dotačního podvodu a že jde o dobrovolné narovnání. andrej babiš se vyjádřil, že se ho to netýká.  zdroj: ČT24 cca 9:08,  IMOBa tak činí proto, že k tomu byla vyzvána ve správním řízení a kdyby peníze nevrátila, byla by pokutována tř babišovýchspolečnostíneoprávněněácení není možné brát jako účinou lítost vedoucí k zahlazení .t.restného činu, protože stíhání již bylo zahájeno. 

27.6.2018 7 Babišových spolostí čerpalo neoprávně podporu, vyzýváme ho, aby ji vrátil:https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/sedm-firem-agrofertu-cerpalo-neopravnene-podporu.html

26.10.2018 Vláda chce omezit přístup k  informacím, z čapího hnízda by se stala neveřejná  kauza: https://www.euro.cz/politika/capi-hnizdo-vec-neverejna-navrhuje-vlada-1426687?fbclid=IwAR1zfjK3GsHfCA86naT8t9Fd-0MEtc-C5R9w-MZ1DIfpr68kmaWDAD1Blf8

11.11.2018 Čapí desatero: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/218452801101111/video/656327

7.12.2018 HANEBNĚ JSEM SE SPLETLA V NEPROSPĚCH BABIŠE:  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jan-cervenka-je-kampan

22.4.2019 O scientolozích ze Slovenska: https://www.noviny.sk/slovensko/124698-spoved-scientologia-bola-zaciatkom-konca-mojej-rodiny?fbclid=IwAR2vljrDT2SEz-9lqKU54C9Idh_AGjY-mi3dAlKi9j0dCNdCTJNQOdpOMo8

Scientologie podruhé: http://nadhlad.com/content/o-kultoch-scientologia-slnieckarstvo-ich-spojitost?fbclid=IwAR0hY8unWoiZx83vy0UGq_2rX90x_075nHCYDm1PPUWjr2kg9tfzD5K4HjY

22.11.2019 Skupina AUVA se rozčiluje: Zkuste si představit, že by kdokoli z nás vypověděl že akcie koupil náš syn, a pak se zjistilo, že ani nemohl být u podpisu při nakupování. Zkuste si představit, že by kdokoli z nás vypověděl, že nevyčlenil účelově firmu ze svého holdingu, aby dostal dotaci, a pak se ukázalo že v bance s firmou jednali, jako by byla účelově vyčleněna, ale patřila vám. Zkuste si představit, že vyčleníte firmu z holdingu, řeknete že firma není vaše, ale přes to za tu vyčleněnou firmu, která bude mít po vyčlenění nárok na dotace, budete nakupovat pozemky a policie získá ty podepsané smlouvy. A teď to hlavní, zkuste si představit, že přes to, že to policie ví a navrhne vás obžalovat, média zveřejní většinu důkazů, a státní zástupce přes to rozhodne, že nepůjdete k soudu. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nove-informace-o-capim-hnizdu-co-ukryvaly-zacernene-pasaze-v-dokumentu-statniho-zastupce-83217

 
 
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: Babiš

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

:D Je příznačné, že už 27  let se nepokouší nikdo vážně ohodnotit naše soudnictví! A tak je jisté jen to, že přiletí čápi z teplých krajin! Babiš mezitím navrhl programlové prohlášení vlády tak, aby bylo líbivější, takže někteří zvolali, že by ho nepřijal jen pokrytec. Inu - je to zase PR, Babiš nikdy nepřestal mířit na ústavní většínu. On na rozdíl od mnohých má vždy v ohni těch želízek hodně. Je zvyklý si hrát. Takže strastmi utahaní občané mu mohou jen závdiět, nebo spíš k němu vzhlížet a obdivovat ho, že on může něco, na co jim nezbývají síly. 

klokan

   Až na to jedno téměř všechna čapí hnízda na území Čr dočasně osiřela. Velmi bych si přál nechť na den 12. března 2018, tedy na Sv. Řehoře, aby se osiřelá hnízda zaplnila po návratu jejich osazenstva z teplých krajin převážně afrických a majitel toho jednoho hnízdiště konečně odtud odtáhl, nemusí ani do Afriky. Čert nám jej byl dlužen. Nechť si oddaní příslušníci jeho sekty myslí cokoliv. V analogii na výroky našich slovenských bratrů v roce 1990, lze nám zatím zvolat ,, Dost bylo Babiše ".