Česká fikce sociálního státu a čínská důchodová realita

obrazek
4.1.2019 13:09
Včerejší příhovor předsedkyně Národní rozpočtové komise Evy Zamrazilové mne vyděsil. Vážení, bude třeba pohnout s monetární reformou. Protože jinak zůstane odpor vůči jakémukoliv přiznávání sociállních práv občanům příliš velký. Jen si to přeberte - je minus osm a nikdo ani nehlesne o tom, že za těchto podmínek být bez střechy nad hlavou je poněkud kruté a život ohrožující. Václav Černý mi slíbil, že hodí na papír zjištění terénních pracovníků o tom, že bezdomovecká čísla se od roku 2015 zvýšila, už tedy ne 68,5 tisíc a 120 tisíc v ohrožení, ale již 200 tisíc čistých bezdomovců a 300 tisíc v ohrožení bezdomovectvím. Budeme muset pohnout kostrou a nějak začít prosazovat monetární reformu po vzoru Číny Plus (i Čína plnou monetární suverenitu má zatím jen způlky - týká se jen centrální banky): čili: 1) emise peněz bez dluhu, 2) peníze ve vlastnictví občanů, 3) veřejné bankovnictví. Čína totiž má problémy, které nás čekají - totiž dvojnásobný počet příslušníků starší generace oproti té mladší - díky své politice jednoho dítěte se do problému dostala dříve než my, ale vyřešila to! U nás zatím podíl důchodů vůči mzdě klesl od roku 2008 ze 42% na 37%. Již tak činí pouhých 7% HDP oproti v EU obvyklým 9%. K vrácení Klausem uloupeních 330 mld z důchodového účtu a k připsání zdrojů z Fondu národního majetku na důchody se také stále nikdo nemá, natož aby jim přiznali podíl z prodeje lithia a jiných nerostných surovin.

Eva Zamrazilové - komu a okolik prodloužit věk odchodu do důchodu, o kolik  snížit důchody a zvýšit daně - a jiná cesta neexistuje: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130103/video/666496 Paní opravdu nevidí jako nejlepší ropočtovou investici přínos vysokých důchodů  pro vnitřní trh a růst HDP, kdy bohatí stařží živí utrácením důchodů ty v ekonomicky akitivním věku. Je to přesn naopak, než se nám tvrdí, trickle-down economic - tzv. prokapávací ekonomika, kdy se vše hrne nahoru a nco málo prokápne dolů, nezajišťuje nijak skvělý oběh, naopak, pokud se peníze hrnou do nejspodnjší vrstvy, kde se spotřebovává zboží  primární sféry výroby, obchodu a služeb, oběh zrychluje, takže se převrací násobně více hodnot na jeden cklus, tedy mezi "z banky" "do banky".A to je základ růstu HDP i daňového výběru  Zároveň tím lze podpořit produkci nejlevnějších produktů a snížit inflaci, v tom se mýlí salonní ekonomové - deflace není vůbec špatná, pro obyvatelstvo, a honit HDP pomocí inflace je vysloveně špqatné,  pouze důkaz naprostého ekonomického neumětelství - oni to prostě neumějí jinak! A také je to asi jediná cesta ke zpevňování koruny. 

O poklesu podílu důchodů vůči platům u nás: https://stars24.cz/zpravy/politika/6857-duchodci-maji-jeste-mene-penez-babis-je-opil-rohlikem-ve-skutecnosti-jim-nepridal?fbclid=IwAR0Sf7d8aheAQo6_zyXLuIpipzZZiiBl9yDiIihKW3-MrYXmeLwcGAxFXeg na tom se však nepodepsal negativně Babišč, ale ještě Drábek, díky němuž jednu sezonu bylo důchodcům přidáno pouhých 40 Kč. 

A v Číně je nyní odchod do důchodu u mužů 60 let, u žen 55 let a u fyzicky pracujících žen 50 let. 5Pičemž se počítá s tím, že každé tři rok by se zvyšoval odchod do důchodu u žen a každých šest let o rok odchod u mužů. http://www.ecns.cn/cns-wire/2018/03-13/295606.shtml  Střední doba dožití v Číně je u mužů 75 let a u žen  77,9 let. https://www.worldlifeexpectancy.com/china-life-expectancy

Z článku  kdo dostává jaký důchod je patrné, že v devadesátých letech se Čína dostala do neoliberální pasti, ze které se pak celou první cekádu po roce 2005 musela snažit vybruslit. že rady SVětové banky s dvěmi pilíři nejsou to pravé ořechové zjistila i naše domnělá diktatura,  Uvědomila si, že dochází k exkluzi starých lidí a tu začala obětavě řešit.I připravila novou reformu. Doposud byla výše důchodu závislá nejvíce regionálně.  V Čechách se pak dlouhá léta tradovalo, že Číňani nedostávají žádný důchod, netáuším, které sinologické prase tento blud rozšířiílo, ale fakt je, že žádný ze sinologů to nekomentoval negativně.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spol.12368 Závěr článku říká:  

"Na základě tohoto výzkumu se domníváme, že rovnost a deformace by měly být hlavním cílem budoucích důchodových reforem Číny po dosažení plného pokrytí a že nerovnost by mohla být do značné míry překonána integrací různých důchodových systémů. Reforma GIP v roce 2015 pro státní úředníky se stejným modelem jako EEBP a URRSP navrhla první krok k integraci. Je třeba řešit tři další priority.


Za prvé, je naléhavé sloučit všechny sociální důchody do jednoho systému, který by rovněž podporoval mobilitu pracovní síly a eliminoval dopad rodinného kapitálu na nerovnost v důchodovém systému. Vzhledem k vyhlídce na slušný důchod i přes nízkou mzdu se každý rok soutěží o zaměstnání ve veřejných institucích.

Za druhé, řízení důchodů by se mělo přesunout od provinční k ústřední vládě. V kontextu regionální nerovnosti současná správa sdružování fondů na úrovni provincií blokuje funkci redistribuce a vytváří nové nerovnosti. Je důležité, aby ústřední vláda odstranila překážky mezi provinciemi, aby zajistila zabezpečení  starších žen, zdravotně postižených a starších lidí žijících ve venkovských oblastech, středních a západních regionů a "starých revolučních základních oblastí" s víceméně stejnými důchody. Následkem toho mohou být poskytnuty příspěvky na rodinnou péči a na částečný úvazek, aby se zlepšil důchodový status žen na trhu práce.

Zatřetí je třeba provést úpravy důchodového modelu. Individuální účet je plně mechanizmem souvisejícím s příjmem bez jakékoli redistribuční funkce. Část společenského sdružování by se proto měla soustředit na přerozdělování a zaměřit se na odstranění faktorů platových a pracovních. Společně by tyto reformy představovaly významný krok směrem k odstranění nerovností v oblasti důchodů v Číně a následně významně přispěly k vytvoření rovnoměrnější společnosti"

Doporučovala bych ale zejména členůpm důchodové komise přečíst si článek celý - a případné dotazy smrovat na adresu: a.c.walker@shefffield.ac.uk .

V článku  Penze a sociální inkluze ve stárnoucí Číně https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/pensions-and-social-inclusion-in-an-ageing-china/3095AC6DA1C3041BBDDD83C5E8C6FAF8?f se v abstraktu říká: 

"Inkluzivní rozvojová strategie navrhovaná čínskou vládou zahrnuje sociální začlenění pro starší lidi. V souladu s většinou rozvojových zemí se politika Číny zaměřená na sociální začlenění starších lidí zaměřuje téměř výhradně na materiální zabezpečení ve formě důchodů. Tento článek zkoumá dopad důchodů na sociální začlenění starších lidí ve čtyřech rozměrech: interakci rodiny, sociální podpora, sociální účast a sebehodnocení s využitím údajů ze sociálního šetření o dlouhodobém stárnutí v Číně v roce 2014. Výsledky ukazují, že důchody dramaticky zlepšují vztahy mezi staršími dospělými a jejich rodinnými příslušníky a přáteli, a tím i jejich sociální začlenění do životního světa. Výjimkou je sociální účast, která se zdá být imunní vůči materiálním příjmovým účinkům. Stratifikovaný důchodový systém v Číně však vytváří složité a hierarchické účinky na sociální začleňování mezi různými podskupinami. Sociální začleňování starších osob s vysokým rizikem vyloučení, ale nízkými důchody je velmi citlivé na úroveň důchodů. Naopak, většina důchodů se rozděluje těm, kteří mají nejnižší rizika vyloučení z důvodu zmizení jejich dopadu na sociální začlenění. Tvrdíme, že budoucí politiky sociálního začleňování pro starší lidi v Číně by se měly nejprve zaměřit na dosažení větší rovnosti v důchodech."

Článek Čína se chystá vytvořit  přizpůsobovací /korekční systém pro své důchodové fondy http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/13/WS5b20ba63a31001b825721030.html říká (neobratný překlad Google) :

"Čína vytvoří systém ústředního přizpůsobení základních penzijních fondů zaměstnanců podniků, aby vyvážili platební zátěž místních samospráv podle oficiálního dokumentu.

Na základě současného důchodového systému bude vytvořen centrální fond pro přizpůsobení penzijních fondů v různých provinčních oblastech, což je krok, který pomůže zaručit včasné a úplné platby důchodcům, uvedla ve středu ve svém prohlášení Rada.

Nová politika bude prvním krokem ke koordinaci na celostátní úrovni, což usnadní udržitelný základní důchodový systém, uvádí se v prohlášení.

S účinností od července upravuje fond na úpravu jistý podíl z kapitálového fondu provincie, což umožní centrální vládě, aby ji později přerozdělila.

Čínský premiér Li Keqiang uvedl na začátku tohoto týdne, že by mělo být koordinováno úsilí o zajištění zvyšování, přidělování a správy finančních prostředků v rámci centrálního systému úprav.

Čína usiluje o vybudování spravedlivé a inkluzivní sítě sociálního zabezpečení, jejíž základní důchodové pojištění na konci loňského roku pokrývá 915 milionů obyvatel."

*****

Pokud jsem tímto nedokázala, že monetární systém Číně umožňuje penze zaplatit v dostatečné míře i za populačně nevýhodných podmínek (sice skončila politika jednoho dítěte /1979-2015, zmírněná v závěru tím, že mohly být děti dvě či tři, pokud se prní narodila dívka/, ale je málo nevěst v této generaci),, asi jako by se jednalo o základní nepodmíněný příjem, ovšem v míře postačující pro dobré bydlo, Je tomu tak proto, že dík svému lincolnovskému monetárnímu  uspořádání roste HDP každý rok o 10%, ted za třicet let se více než ztrojnásobilo, spíše ze čtřnásobilo. Podívejte se na toto: Peter Nišponský: "od 1. januára 2019 má každý občan ČĽR vlastniaci osobný automobil nárok na 150 litrov benzínu, alebo nafty mesačne zadarmo s výnimkou majiteľov luxusných osobných automobilov a drahých limuzín. Od roku 2020 sa mesačný limit bezplatného prídelu PHM pre občana zvyšuje na 200 l/mesiac.Uff..... tí zlí, neľudskí a nedemokratickí Čínski komunisti ... len stále robia ľuďom peklo zo života však?"   https://201day.wordpress.com/2019/01/01/в-китае-с-1-января-бензин-становится-бес/?fbclid=IwAR1ZmLetEtNEEMrE8opXeWzHgIggeCmJsMy2EtxUZdF7na4AbmydSMsT_Fk

****

Nějaké mareriály k monetární reformě zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku Při přechodu na euro by byla reforma realizovatelné jen těžko - binarizací, spuštěním oběhu druhé měny, v níž by blo povoleno také platit daně.. V této souvislosti si dovoluji upozornit nas jiný mnohem horší průvodní jev přijetí eura, ne jaký by nás čekal při nepřijetí, pokud bchom ve stávajícím stavu ekonomiky přijali euro zakonzervovali bychom snad na vky nízkou cenu práce našich lidí vzhledm k okolním státům.  Naopak každému státu Evropy by prospělo přejít na tentýž systém, který se zde snažím prosadit. S jednotnou měnou však sát nemohou odproužovat negativní vlivy jiných ekonomik. 

12.1.2019 Události ČT - mluvčí firmy Abrex, jež stěhuje svou výrobu z Číny do Čech - "od roku 2001 se tam mzdy zvýšily asi šestkrát!"

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=bXuwhnlg13A&fbclid=IwAR19aTZYjReWgRjVb0Xhh9sai-rBIetVWw-28WRh4QmY2AQdAHqnE3qk-LU

Zatím nám stále ujíždí vlak: https://cz.sputniknews.com/nazory/201812288817491-co-bude-v-roce-2019/?fbclid=IwAR1SY0fqPsZYEBPzt045UEQULciOMr6fmaL2SDylC3edSVmoX0ZVGkc1AVc

Na Slovensku je to jako  u nás v bleděmodrém Pavol Varga: "Napríklad zvýšení prídavkov na Detí vo výške 0,66 eur, čo predstavuje 0,066 percent v porovnaní s nárastom platov poslancov."

Leoš Tovarek: "Vazena Katerino, vas problem vyzaduje zasadni reformu multidisciplinarniho charakteru. Neni sice slozita, ale je to kvalitativni zasah do cele filozofie ekonomiky a financi ktery zmeni dokonce i chapani nekterych kategorii. Je nepochybne spravna, protoze je dokazana matematickymi metodami. Je vsak natolik inovativni, ze jeji plne pochopeni vyzaduje nekolik semestru VS studia, proto ji nechapou ani ekonomicti ministri (coz ale priznal jen jediny), ani odborarsti sefove, ani politici, ani experti. Bez ni problem reseni nema, nebot v systemu penize skutecne chybeji (vime, proc a jak to zmenit). Kdyby se zminena transformace provedla, CR by nastoupila cestu masoveho rozvoje a prosperity, to vsak ale neni mozne, protoze CR neni suverenni stat a nesmi si vytvaret zakony, jake sama potrebuje, ale jake vyhovuji jinym. To, co je vuci CR pachano, je tezky zlocin. Nemyslete si, ze jsem blazen nebo nejaky zneuznany 'sileny vedec'; jsem multidisciplinarni odbornik, pracuji i v oblasti rozvoje zemi (Country development) pro ruzne zeme dosud jiz 4 kontinentu a v USA jsem drzitelem stejneho hodnoceni, jako napr. A. Einstein. To rikam jen proto, abyste vedela, ze co jsem vam rekl, neni ani zert, ani vyplod choreho mozku. Drive nebo pozdeji se inovace stejne prosadi, ale bude to vyzadovat mnoho usili i politiky a problemy se budou muset jeste prohloubit, aby se zesilil tlak na jejich reseni. Mohu vas vsak ujistit, ze NWO vsak zadne reseni neni, ale nejvetsi zlocin lidske historie i se svymi lzivymi kriminalnimi sub-projekty..."

Ano, en by ro chtělo posilovat růst HNP a zvyšovat sioběstačnost. I na to mám recepty. 

Publikace, jež stále nedokázaly najít sponzora ani grant na to, aby byly přeloženy a mohly být veřejně šířeny: Ezra Pound: ABC ekonomie, Giacinto Auriti: Hodnota práva, Mezinárodné uspořádání měnového systému, Země fantazie aneb ddpovďi na pět otázek Ezry Pounda, Cosimo Massaro: Seigniorage, Ellen Brown: Síť dluhů, Veřejné bankovnictví. 

 

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství
Klíčová slova: Čína, důchodová reforma, důchody

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.