Česká fikce sociálního státu a čínská důchodová realita

obrazek
4.1.2019 14:09
Včerejší příhovor předsedkyně Národní rozpočtové komise Evy Zamrazilové mne vyděsil. Vážení, bude třeba pohnout s monetární reformou. Protože jinak zůstane odpor vůči jakémukoliv přiznávání sociállních práv občanům příliš velký. Jen si to přeberte - je minus osm a nikdo ani nehlesne o tom, že za těchto podmínek být bez střechy nad hlavou je poněkud kruté a život ohrožující. Václav Černý mi slíbil, že hodí na papír zjištění terénních pracovníků o tom, že bezdomovecká čísla se od roku 2015 zvýšila, už tedy ne 68,5 tisíc a 120 tisíc v ohrožení, ale již 200 tisíc čistých bezdomovců a 300 tisíc v ohrožení bezdomovectvím. Budeme muset pohnout kostrou a nějak začít prosazovat monetární reformu po vzoru Číny Plus (i Čína plnou monetární suverenitu má zatím jen způlky - týká se jen centrální banky): čili: 1) emise peněz bez dluhu, 2) peníze ve vlastnictví občanů, 3) veřejné bankovnictví. Čína totiž má problémy, které nás čekají - totiž dvojnásobný počet příslušníků starší generace oproti té mladší - díky své politice jednoho dítěte se do problému dostala dříve než my, ale vyřešila to! U nás zatím podíl důchodů vůči mzdě klesl od roku 2008 ze 42% na 37%. Již tak činí pouhých 7,4% HDP oproti v EU obvyklým (průměrných v EU)10.2%. K vrácení Klausem uloupeních 330 mld z důchodového účtu a k připsání zdrojů z Fondu národního majetku na důchody se také stále nikdo nemá, natož aby jim přiznali podíl z prodeje lithia a jiných nerostných surovin (v Norsku daň z těžby u ropy činí 70 či 77% u nás na uhlí 0,7% nebo 0,66%). (Přičemž platí, že oněch zašantročených 330 ld vrácených a vplacených během jediného roku by se pak již nádherně v sstému obracelo a do rozpočtu vracelo.) A za zmínku by stály i důchodové příjm z patentů našich absolventů vysokých škol aj. - kdy každý patent našeho občana by byl přednostně nabídnut státu/státní firmě k rozhýbání jeho použití. Na své by si přišel jak autor patentu, tak společnost, jako producent školství, jež k tomuto vedlo.

Eva Zamrazilové - komu a okolik prodloužit věk odchodu do důchodu, o kolik  snížit důchody a zvýšit daně - a jiná cesta neexistuje: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130103/video/666496 Paní opravdu nevidí jako nejlepší ropočtovou investici přínos vysokých důchodů  pro vnitřní trh a růst HDP, kdy bohatí stařší živí utrácením důchodů ty v ekonomicky aktivním věku. Je to přesně naopak, než se nám tvrdí, trickle-down economic - tzv. prokapávací ekonomika, kdy se vše hrne nahoru a nco málo prokápne dolů, nezajišťuje nijak skvělý oběh, naopak, pokud se peníze hrnou do nejspodnjší vrstvy, kde se spotřebovává zboží  primární sféry výroby, obchodu a služeb, oběh zrychluje, takže se převrací násobně více hodnot na jeden cyklus, tedy mezi "z banky" "do banky".A to je základ růstu HDP i daňového výběru  Zároveň tím lze podpořit produkci nejlevnějších produktů a snížit inflaci, v tom se mýlí salonní ekonomové - deflace není vůbec špatná, pro obyvatelstvo, a honit HDP pomocí inflace je vysloveně špqatné,  pouze důkaz naprostého ekonomického neumětelství - oni to prostě neumějí jinak! A také je to asi jediná cesta ke zpevňování koruny. 

Dovoluji si též  upozornit, že valorizace důchodů podle inflace je nesprávná, protože její  stanovení vesměs postupuje tak, že neodpovídá reálné situaci.  Proto přes vyšší růstHDPprocento HDP vynakládané na důchod stále klesá.  Je to nesprávné. 

Za zmínku také stojí, že občané, spořáící ve třetím pilíři, okrádají sami sebe, protože kdb tyto peníze vložili do prvního pilíře, vdělali by na tom více. A s nimi ii  dnešní důchodci. 

O poklesu podílu důchodů vůči platům u nás: https://stars24.cz/zpravy/politika/6857-duchodci-maji-jeste-mene-penez-babis-je-opil-rohlikem-ve-skutecnosti-jim-nepridal?fbclid=IwAR0Sf7d8aheAQo6_zyXLuIpipzZZiiBl9yDiIihKW3-MrYXmeLwcGAxFXeg na tom se však nepodepsal negativně Babišč, ale ještě Drábek, díky němuž jednu sezonu bylo důchodcům přidáno pouhých 40 Kč. 

A v Číně je nyní odchod do důchodu u mužů 60 let, u žen 55 let a u fyzicky pracujících žen 50 let. 5Pičemž se počítá s tím, že každé tři rok by se zvyšoval odchod do důchodu u žen a každých šest let o rok odchod u mužů. http://www.ecns.cn/cns-wire/2018/03-13/295606.shtml  Střední doba dožití v Číně je u mužů 75 let a u žen  77,9 let. https://www.worldlifeexpectancy.com/china-life-expectancy

Z článku  kdo dostává jaký důchod je patrné, že v devadesátých letech se Čína dostala do neoliberální pasti, ze které se pak celou první cekádu po roce 2005 musela snažit vybruslit. že rady SVětové banky s dvěmi pilíři nejsou to pravé ořechové zjistila i naše domnělá diktatura,  Uvědomila si, že dochází k exkluzi starých lidí a tu začala obětavě řešit.I připravila novou reformu. Doposud byla výše důchodu závislá nejvíce regionálně.  V Čechách se pak dlouhá léta tradovalo, že Číňani nedostávají žádný důchod, netáuším, které sinologické prase tento blud rozšířiílo, ale fakt je, že žádný ze sinologů to nekomentoval negativně.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spol.12368 Závěr článku říká:  

"Na základě tohoto výzkumu se domníváme, že rovnost a deformace by měly být hlavním cílem budoucích důchodových reforem Číny po dosažení plného pokrytí a že nerovnost by mohla být do značné míry překonána integrací různých důchodových systémů. Reforma GIP v roce 2015 pro státní úředníky se stejným modelem jako EEBP a URRSP navrhla první krok k integraci. Je třeba řešit tři další priority.


Za prvé, je naléhavé sloučit všechny sociální důchody do jednoho systému, který by rovněž podporoval mobilitu pracovní síly a eliminoval dopad rodinného kapitálu na nerovnost v důchodovém systému. Vzhledem k vyhlídce na slušný důchod i přes nízkou mzdu se každý rok soutěží o zaměstnání ve veřejných institucích.

Za druhé, řízení důchodů by se mělo přesunout od provinční k ústřední vládě. V kontextu regionální nerovnosti současná správa sdružování fondů na úrovni provincií blokuje funkci redistribuce a vytváří nové nerovnosti. Je důležité, aby ústřední vláda odstranila překážky mezi provinciemi, aby zajistila zabezpečení  starších žen, zdravotně postižených a starších lidí žijících ve venkovských oblastech, středních a západních regionů a "starých revolučních základních oblastí" s víceméně stejnými důchody. Následkem toho mohou být poskytnuty příspěvky na rodinnou péči a na částečný úvazek, aby se zlepšil důchodový status žen na trhu práce.

Zatřetí je třeba provést úpravy důchodového modelu. Individuální účet je plně mechanizmem souvisejícím s příjmem bez jakékoli redistribuční funkce. Část společenského sdružování by se proto měla soustředit na přerozdělování a zaměřit se na odstranění faktorů platových a pracovních. Společně by tyto reformy představovaly významný krok směrem k odstranění nerovností v oblasti důchodů v Číně a následně významně přispěly k vytvoření rovnoměrnější společnosti"

Doporučovala bych ale zejména členůpm důchodové komise přečíst si článek celý - a případné dotazy smrovat na adresu: a.c.walker@shefffield.ac.uk .

V článku  Penze a sociální inkluze ve stárnoucí Číně https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/pensions-and-social-inclusion-in-an-ageing-china/3095AC6DA1C3041BBDDD83C5E8C6FAF8?f se v abstraktu říká: 

"Inkluzivní rozvojová strategie navrhovaná čínskou vládou zahrnuje sociální začlenění pro starší lidi. V souladu s většinou rozvojových zemí se politika Číny zaměřená na sociální začlenění starších lidí zaměřuje téměř výhradně na materiální zabezpečení ve formě důchodů. Tento článek zkoumá dopad důchodů na sociální začlenění starších lidí ve čtyřech rozměrech: interakci rodiny, sociální podpora, sociální účast a sebehodnocení s využitím údajů ze sociálního šetření o dlouhodobém stárnutí v Číně v roce 2014. Výsledky ukazují, že důchody dramaticky zlepšují vztahy mezi staršími dospělými a jejich rodinnými příslušníky a přáteli, a tím i jejich sociální začlenění do životního světa. Výjimkou je sociální účast, která se zdá být imunní vůči materiálním příjmovým účinkům. Stratifikovaný důchodový systém v Číně však vytváří složité a hierarchické účinky na sociální začleňování mezi různými podskupinami. Sociální začleňování starších osob s vysokým rizikem vyloučení, ale nízkými důchody je velmi citlivé na úroveň důchodů. Naopak, většina důchodů se rozděluje těm, kteří mají nejnižší rizika vyloučení z důvodu zmizení jejich dopadu na sociální začlenění. Tvrdíme, že budoucí politiky sociálního začleňování pro starší lidi v Číně by se měly nejprve zaměřit na dosažení větší rovnosti v důchodech."

Článek Čína se chystá vytvořit  přizpůsobovací /korekční systém pro své důchodové fondy http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/13/WS5b20ba63a31001b825721030.html říká (neobratný překlad Google) :

"Čína vytvoří systém ústředního přizpůsobení základních penzijních fondů zaměstnanců podniků, aby vyvážili platební zátěž místních samospráv podle oficiálního dokumentu.

Na základě současného důchodového systému bude vytvořen centrální fond pro přizpůsobení penzijních fondů v různých provinčních oblastech, což je krok, který pomůže zaručit včasné a úplné platby důchodcům, uvedla ve středu ve svém prohlášení Rada.

Nová politika bude prvním krokem ke koordinaci na celostátní úrovni, což usnadní udržitelný základní důchodový systém, uvádí se v prohlášení.

S účinností od července upravuje fond na úpravu jistý podíl z kapitálového fondu provincie, což umožní centrální vládě, aby ji později přerozdělila.

Čínský premiér Li Keqiang uvedl na začátku tohoto týdne, že by mělo být koordinováno úsilí o zajištění zvyšování, přidělování a správy finančních prostředků v rámci centrálního systému úprav.

Čína usiluje o vybudování spravedlivé a inkluzivní sítě sociálního zabezpečení, jejíž základní důchodové pojištění na konci loňského roku pokrývá 915 milionů obyvatel."

*****

Pokud jsem tímto nedokázala, že monetární systém Číně umožňuje penze zaplatit v dostatečné míře i za populačně nevýhodných podmínek (sice skončila politika jednoho dítěte /1979-2015, zmírněná v závěru tím, že mohly být děti dvě či tři, pokud se prní narodila dívka/, ale je málo nevěst v této generaci),, asi jako by se jednalo o základní nepodmíněný příjem, ovšem v míře postačující pro dobré bydlo, Je tomu tak proto, že dík svému lincolnovskému monetárnímu  uspořádání roste HDP každý rok o 10%, ted za třicet let zmnohonásobilo! (1,1 na 30tou mi vyšlo 17,45). Podívejte se na toto: Peter Nišponský: "od 1. januára 2019 má každý občan ČĽR vlastniaci osobný automobil nárok na 150 litrov benzínu, alebo nafty mesačne zadarmo s výnimkou majiteľov luxusných osobných automobilov a drahých limuzín. Od roku 2020 sa mesačný limit bezplatného prídelu PHM pre občana zvyšuje na 200 l/mesiac.Uff..... tí zlí, neľudskí a nedemokratickí Čínski komunisti ... len stále robia ľuďom peklo zo života však?"   https://201day.wordpress.com/2019/01/01/в-китае-с-1-января-бензин-становится-бес/?fbclid=IwAR1ZmLetEtNEEMrE8opXeWzHgIggeCmJsMy2EtxUZdF7na4AbmydSMsT_Fk

****

Nějaké mareriály k monetární reformě zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku Při přechodu na euro by byla reforma realizovatelné jen těžko - binarizací (částečně běží v Řecku - z 25%, pro Kamerun ji přirpravoval pro případ devalvace CFCA Ekonom Diedonné Essomba), spuštěním oběhu druhé měny, v níž by bylo povoleno také platit daně.. V této souvislosti si dovoluji upozornit nas jiný mnohem horší průvodní jev přijetí eura, ne jaký by nás čekal při nepřijetí, pokud bychom ve stávajícím stavu ekonomiky přijali euro zakonzervovali bychom snad na vky nízkou cenu práce našich lidí vzhledm k okolním státům.  Naopak každému státu Evropy by prospělo přejít na tentýž systém, který se zde snažím prosadit. S jednotnou měnou však státy nemohou odproužovat negativní vlivy jiných ekonomik. 

12.1.2019 Události ČT - mluvčí firmy Abrex, jež stěhuje svou výrobu z Číny do Čech - "od roku 2001 se tam mzdy zvýšily asi šestkrát!"

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=bXuwhnlg13A&fbclid=IwAR19aTZYjReWgRjVb0Xhh9sai-rBIetVWw-28WRh4QmY2AQdAHqnE3qk-LU

Zatím nám stále ujíždí vlak: https://cz.sputniknews.com/nazory/201812288817491-co-bude-v-roce-2019/?fbclid=IwAR1SY0fqPsZYEBPzt045UEQULciOMr6fmaL2SDylC3edSVmoX0ZVGkc1AVc

Na Slovensku je to jako  u nás v bleděmodrém Pavol Varga: "Napríklad zvýšení prídavkov na Detí vo výške 0,66 eur, čo predstavuje 0,066 percent v porovnaní s nárastom platov poslancov."

Leoš Tovarek: "Vazena Katerino, vas problem vyzaduje zasadni reformu multidisciplinarniho charakteru. Neni sice slozita, ale je to kvalitativni zasah do cele filozofie ekonomiky a financi ktery zmeni dokonce i chapani nekterych kategorii. Je nepochybne spravna, protoze je dokazana matematickymi metodami. Je vsak natolik inovativni, ze jeji plne pochopeni vyzaduje nekolik semestru VS studia, proto ji nechapou ani ekonomicti ministri (coz ale priznal jen jediny), ani odborarsti sefove, ani politici, ani experti. Bez ni problem reseni nema, nebot v systemu penize skutecne chybeji (vime, proc a jak to zmenit). Kdyby se zminena transformace provedla, CR by nastoupila cestu masoveho rozvoje a prosperity, to vsak ale neni mozne, protoze CR neni suverenni stat a nesmi si vytvaret zakony, jake sama potrebuje, ale jake vyhovuji jinym. To, co je vuci CR pachano, je tezky zlocin. Nemyslete si, ze jsem blazen nebo nejaky zneuznany 'sileny vedec'; jsem multidisciplinarni odbornik, pracuji i v oblasti rozvoje zemi (Country development) pro ruzne zeme dosud jiz 4 kontinentu a v USA jsem drzitelem stejneho hodnoceni, jako napr. A. Einstein. To rikam jen proto, abyste vedela, ze co jsem vam rekl, neni ani zert, ani vyplod choreho mozku. Drive nebo pozdeji se inovace stejne prosadi, ale bude to vyzadovat mnoho usili i politiky a problemy se budou muset jeste prohloubit, aby se zesilil tlak na jejich reseni. Mohu vas vsak ujistit, ze NWO vsak zadne reseni neni, ale nejvetsi zlocin lidske historie i se svymi lzivymi kriminalnimi sub-projekty..."

Ano, en by ro chtělo posilovat růst HNP a zvyšovat soběstačnost. I na to mám recepty. 

Publikace, jež stále nedokázaly najít sponzora ani grant na to, aby byly přeloženy a mohly být veřejně šířeny: Ezra Pound: ABC ekonomie, Giacinto Auriti: Hodnota práva, Mezinárodné uspořádání měnového systému, Země fantazie aneb ddpovďi na pět otázek Ezry Pounda, Cosimo Massaro: Seigniorage, Ellen Brown: Síť dluhů, Veřejné bankovnictví. Až do jejich přeložení mohou členové důchodové komise trpět nedostatkem argumentů.

 22.1.2019 Pavel Sántay: "Čína je v krizi, za 5 let stoupla minimální mzda na dvojnásobek a růst HDP je 6,5%. Katastrofa v podání ČT a zpravodajky Šámalové" Pozn. ovšem ceny rostou pomaleji než HDP, takže by se dalo říci, že v Číně probíhá vlastně deflace - platy setrvale rostou rychleji, než inflace: "Inflace spotřebitelských cen v Číně se v prosinci 2018 zpomalila na 6měsíční minimum 1,9% z 2,2% v předchozím měsíci a pod tržní konsensus o 2,1%. Zpomalení inflace bylo způsobeno zejména cenami nepotravinářských výrobků, zatímco inflace potravin zůstala na nejnižší úrovni za tři měsíce. Míra inflace v Číně činila v průměru 5,19% od roku 1986 do roku 2018 a dosáhla v únoru 1989 rekordní úrovně ve výši 28,40% av dubnu 1999 rekordně nízké o -2,20%."   https://tradingeconomics.com/china/inflation-cpi  doporučuji též: https://investors-corner.bnpparibas-am.com/investment-themes/chinas-disinflation-bonds-environment/ a také: https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/082018/180817_insights_weekly_Chinas_global_deflationary_impulse.xml Jak se zdá v případě Čín jde o plánované ekonomické zpomalení: https://insights.abnamro.nl/en/2017/12/china-watch/

28.1.2019  Čína dokázala  za  čtři roky vyčistit své ovzduší tak, jak to USA trvalo třicet let:https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-dokazala-za-ctyri-roky-vycistit-sve-ovzdusi-tak-jako-to-v-usa-trvalo-tricet-let-coz-prineslo-necekany-problem?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0emO0bUj9pK-fM15KNe4rGSm3eoonH_5M9S0VwiM3g4wjBIXx90lQCTKM

30.1.2019 Složení komise pro spravedlivé důchody:   https://www.mpsv.cz/files/clanky/34981/TZ_-_Ministryne_Malacova_predstavila_komisi_pro_spravedlive_duchody.pdf

2.2.2019 Itálie sníží odchod do důchodu o 5 let: https://ac24.cz/-/nevidany-krok-italie-snizi-o-pet-let-vek-odchodu-do-duchodu-?redirect=%2F&fbclid=IwAR03pg63MvvRikiax3QRs5Q4VcuJ2-WBK4rdf2HTHTpoeg2c6yzokFomdPc

5.2.2019 Tribunův komentář nejnovějšího asociálního řešení důchodů: https://tribun.red/2019/02/05/nejnovejsi-variace-na-asocialni-reformu-duchodu/comment-page-1/#comment-124467

"Národ sa nikdy nezbaví svojich nedostatkov, ak nebude mať silnú túžbu zmeniť svoje postavenie; o to môže usilovať iba vtedy, až sa natoľko vzdelá, že bude schopný pochopiť, čo mu je odopierané a porovnať svoje súčasné postavenie s iným, ktoré by umožnilo viac výhod. ...uskutočnenie len náhodnej premeny, ktorá ho učiní menej nešťastným, zmení len charakter jeho nešťastia. Zvykne si na svoj zbedačovaný stav a neuvedomujúc si, k čomu sa rozhodnúť, stane sa ľahko nespôsobilým k náprave. Neuvedomelý národ nevyužije ani udalostí, ktoré sú pre neho najpriaznivejšie, nevie využiť ničoho. ... Nevedomosť národa je vhodná ľuďom, ktorí zastávajú vysoké postavenie; môže ho tak ľahko klamať a utlačovať.“ (s. 117)
Gabriel Bonnot de Mably

Máte slovo s Jílkovou k důchodům 21.5.2019: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/219411030520007/

19.3.2019: "

Čínská lidová republika zavedla svůj vůbec první sociální systém v roce 1951. Od té doby jej velmi často mění, ruší a zase zavádí zpátky, neb jeho funkčnost byla vždy diskutabilní a to především mimo velká města, na vesnici. Pátá a zatím poslední změna je platná od 1.7. 2011 a vůbec poprvé přesně definuje, jak do systému začlenit zahraniční pracovníky. Cizinci s pracovním povolením se ve věcech sociálních stávají rovni čínským občanům a jako takoví jsou také povinni přispívat do systému sociálního pojištění.

Výše odvodů se může výrazně lišit. Např. v Šanghaji je zaměstnavatel od 1.7.2011 povinen odvádět 37% podíl ze zaměstnancovy mzdy, zatímco v Pekingu „pouze“ 32%. Strop odvodů je stanoven na trojnásobek průměrného místního platu za uplynulý rok. Tedy např. v Šhanghaji, kde se průměrný měsíční výdělek v roce 2010 pohyboval okolo 3.900 RMB, činí maximum, které zaměstnavatel za svého pracovníka odvede, 11.700 RMB. Pracovník sám do státního fondu přispívá 11% podílem a strop je opět stanoven na trojnásobek měsíčního průměrného platu.
Nový zákon pokrývá pět oblastí sociálního pojištění a vztahuje se prakticky na všechny legálně zaměstnané:

sociální důchodové pojištění
sociální zdravotní pojištění
pojištění pokrývající úrazy na pracovišti
pojištění v nezaměstnanosti

sociální podporu po dobu mateřské dovolené  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/19/eu-byl-dobry-napad/"

 

A zatím v ČR: "Od roku 1994 se snížil podíl mezd na HDP o dvanáct procent. Kdyby podíl mezd na HDP byl stejný jako v roce 1994, pak by každý český zaměstnanec získal na výplatě 105 tisíc Kč navíc," a "od devadesátých let se snížily daně pro nejbohatší vrstvy a korporace o padesát procent, čímž došlo k markantnímu přerozdělení daňového břemena od nejbohatších k těm chudším. V důsledku toho dnes zhruba 75 procent daňového břemene představuje zdanění práce a spotřeby.https://a2larm.cz/2019/03/nutnost-privatizace-duchodoveho-systemu-je-mytus/?

Daňová úrava, aby rostl hrubý národní produkt a nejen domácí, a aby se přeměnil vzorec zdaňování: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/chytra-dan-vratit-imperiu-uder

2.4.2019 Od doby před krizí klesl poměr důchodu k průměrné hrubé mzdě ze 45.6 na 36,7 %'- zdroj Interview ČT24 okolo 16:50-18:52

Jsme si 7 zemí, která nejvíce zdaňuje práci, čili jen ""z těchto zdrojů sestavovat důchod nní dobré. Daniela Sucháčová: " Řešit aritmeticky rozpočet je pár facek a když dostává 1/2 mil měsíčně a možná i víc, tak ať si aritmeticky řeší svůj osobní rozpočet . Přece tady jde o domluvu politický stran a o priority . Pokud by jsme nedávali tak šílené peníze do armády , hned by bylo pro soc. ústavy peněz dost ."

15.10.2019 Ukázalo se, že blahobytné Číně po léta nevadilo, že daň z příjmů  platí jen 2% obyvatel: https://www.euro.cz/byznys/cina-dan-z-prijmu-1431900?fbclid=IwAR17ok8jLZFLQzDcfmrnoKQL4OOW80CUklAZTtFeWjMEQT4e3HJglaI79qQ

Chtěšla jsem zmínit čínské proslulé rychlovlaky a maglevy (v roce 2019 31 000 km celkem), ale míním i přnos patentů prof. Holého, jenž u nás činí 20 mld, ačkoliv byl prodán do ahraničí. Jak odlišný by byl úspěch, kdyby si republika buodvala vlastní odbytové sítě!  Nemyslím si na rodíl od mnoha koumáků, že jsou jen na ápadě, naopak, jsou i v Kamerunu, Indii, Pákistánu,. atd. 

3.1.2020 Interview ČT: Takže ministryně Schillerová si myslí, že komise pro spravedlivé důchody nemá potřebné schopnosti a požádala o zpracování důchodové reformy OECD již v půlce minulého roku. "Finance na to máme, garantuji, do roku 2030." .

František Fridrich

Důchod, důchod, důchod

Nedočkám se důchodu,

každý si teď stěžuje, 

jeho výši odchodu,

vláda pořád zvyšuje.

 

Snad se ho já dožiju,

držím sobě pěsti,

chcete vědět kdy já jdu?

v šedesáti šesti!

 

Na důchodu si vydělávám

celý život mně dřou,

jak dlouho ho užiju si,

chce to vládu jinou.

 

Dítě dneska naroené, 

dle téhle vlády telat,

v 73 má mít důchod,

takl dlouho maj dělat!

 

Pravnoučata do důchodu

půjdou kolem stov ky,

bohužel se nedožijí,

páč natáhnou krovky!

 

O tohle jde naší vládě,

škoda každé otázky, 

míti státní kasu plnou 

a mekdražším dát zakázky!

 

Je to ale naše vina,

my jsme je tam volili, 

teď si kapsy pakují 

a dělají z  nás debily!

 

Pomůže tu. lide český,

a tuhletu zradu,

defenestrace

a vyházet je z Hradu!

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: Čína, důchodová reforma, důchody

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.