Vladimír Pelc: Česká televize jako návěs TOP 09

ct logo
19.3.2018 18:59
V našich luzích a hájích je častým zvykem, že se souhlasí, nebo naopak nesouhlasí s něčím, co souhlasící i ti druzí pořádně neznají. Stačí jim, že se mohou přidat ke své politické aj. předloze a už křičí – tu na náměstí, tam na pódiu akce, která má být údajně akcí kulturní (Český lev).

V inaugurační řeči po svém druhém zvolení prezidentem ČR ing. Miloš Zeman − při kritickém hodnocení politického působení České televize − v jedné větě zmínil výsledky studie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A hned se strhl poprask. Protože potrefená husa se vždy, jak známo, ozve.

Velmi pochybuji o tom, že kritici prezidentova vystoupení zmiňovanou studii znají. Je to téměř osm desítek stran A4; práce je pečlivá, metodicky přesná, odborně kvalifikovaná. Obsahuje kvantitativní i kvalitativní analýzu politické publicistiky a zpravodajství v České televizi a Českém rozhlase.

Při použití všech aktuálních metod hodnocení autoři studie dospěli k závěru, že veřejnoprávní sdělovací prostředky vyvážené, objektivní, pravdivé atd. atd. zpravodajství a publicistiku nepřinášejí; zejm. u České televize je politické vysílání výrazně ovlivněno, jak to autoři mazlivě nazvali, její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Zkrátka vysílací prostor, věnovaný této straně je zjevně disproporční vůči všem parametrům, ke kterým lze politickou či společenskou relevanci této strany vztahovat, a ve výrazném nepoměru k politických stranám a hnutím ostatním. Přitom analýzu nelze odbýt přihlouplým argumentem, že někdo mluví rychleji, jiný pomaleji.

Můžete si ji celou přečíst; je to poučné − Analýza předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu (Krajské a senátní volby 2016). Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy – CEMES (Centrum pro mediální studia). 2017. Hlavní řešitel: Jan Křeček (FSV UK). Statistické zpracování dat: Ondřej Dvouletý (VŠE). Dále se podíleli: Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti FSV UK: https://www.mediar.cz/wp-content/uploads/2017/12/analyza-ct-cemes-2017.pdf .

Ocituji závěry analýzy:

„V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize (viz zejm. str. 16‒31 této analýzy) byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování KSČM, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran.

Obdobné závěry lze učinit i u analyzované tvorby Českého rozhlasu:

V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů Českého rozhlasu (viz zejm. str. 50‒60 této analýzy) byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. V analyzovaném celku vysílání Českého rozhlasu naopak mohlo dojít ke znevýhodnění některých parlamentních a některých neparlamentních stran.

Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize a ze strany Českého rozhlasu ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politickopublicistických pořadů docházelo k porušování § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Lze tedy dospět i k oprávněnosti RRTV realizovat sankční opatření ve smyslu ust. § 58 až 61 citovaného zákona.“

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Roland Olbert

ČT, jako nejúčinnější nástroj k ovlivňování  veřejného mínění a vytváření  těch jediných správných názorů,

si  "svou televizi" vzít nenechá.   A v tom ji nejvíce podporují ti, kteří se jí drží  od dob  spacákové revoluce.

Z mnohých diskuzí  na toto téma je převažující názor těch občanů, které  nejvíce popuzuje  fakt, že musí 

platit  koncesionářské poplatky. Ale  přitom nedokáží  vyplnit čestné prohlášení  a jednoduše se tím odhlásit,

neboť ..." jsou tam i dobré programy..."

V Německu  mají  své občany natolik ochočené, že platí  každá domácnost, ať má ,nebo nemá  přijímače,vyjma

sociálně slabých a příjemců HARZ IV. (Měsíčně 17,98 Euro).

V Dánsku, zdroj ze 17.t.m., se menšinová vláda s podporou Dánské lidové strany dohodla, že veřejnoprávní média 

budou nyní financována  ze státního rozpočtu. Původní rozpočet  bude ale o pětinu  zkrácen.

V Bulharsku  a Maďarsku je toto zavedeno již dříve.

Autorovi komentáře mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že v Německu je to opravdu horší.

Horší v tom, že veřejnoprávní média jsou hlásnou troubou vládní koalice,  zamořena politickou korektností, pokrytectvím

a nesmiřitelným postojem k jiným názorům, k Ruské federaci, Putinovi, s neutuchající snahou, prezentovat tuto

zemi v tom nejhorším světle. Názorová  diktatura je realitou  dnešního Německa.

 

Totéž platí i pro některé internetové portály, jako je např. spiegel.de ,nebo welt.de  

Je běžné, pokud chcete nějaký článek komentovat, že se musíte nejdříve  zaregistrovat  pod svým jménem 

a  teprve po  uveřejnění vašich tří komentářů si můžete zvolit  nějakou přezdívku.

To, že napíšete komentář ještě neznamená, že bude uveřejněn, veškerá diskuze pod články je monitorována

a teprve po posouzení  cenzorem je váš příspěvek uveřejněn,  nebo také ne.

Že se pak v komentářích  neobjevují žádná  hrubá slova, nebo nějaké zavádějící  spekulace o něčem, např. že to 

na Krymu asi není tak špatné, když se  92.1 %  voličů  vyslovilo pro Putina, tak  to tam skutečně  nenajdete.

Neprojde vám ani zamyšlení o tom, KDE  byli před a během voleb v Rusku  všichni ti  američtí hackeři,  když jejich

ruští  kolegové -hackeři, dokázali  natolik ovlivnit volby  v USA, že to jaksi nevyšlo pro Hilary ?!

VŠE  je prostě  tak uhlazené, čisťounké a neškodné, až je z toho člověku  nevolno...