Český právní přízrak - "zásluhovost"

obrazek
5.9.2014 10:00
Kdykoliv vám budou vypočítávat důchod, ať už invalidní nebo starobní, kdykoliv jej budou valorizovat, budou se ohánět zásluhovostí, pokud jste odvedl na sociálním pojištění málo, máte málo zásluh, Tolik řeč Úśtavního soudu, podle nějž největší zásluhy mají ti, kteří shledávají nedostatky v našem právnickém systému a nerovnosti v Ústavě ve výši okolo 0,73%, pokud se vůbec případům podaří se k ÚS probojovat, za vysoce zásluhového považují kdejakého uřvaného parlamentního tlučhubu, nebo toho, který dokonce v parlamentu ani ta ústa neotevře, Martina Romana - zřejmě za zásluhy o politickou korupci, Béma, Vondru, privatizátora Becherovky, Hušáka, jenž zbankrotoval Sazku a bral ČSTV u huby, bezohledného sdírače svých zaměstnanců. Ale pracovníci oborů - a podle včerejších Událostí komentářů ČT 24 - či pořadu těsně před nimi - jsou to pracovníci kožedělného, textilního a dřevařského průmyslu, které jsou v takovém stavu, že nejsou schopny ani podle předpisu zvýšit minimální mzdy, ti jsou zjevně zásluhoví nepatrně. Zásluhová skoro nebude také ani sestra v hospicu, až budete umírat, zásluhy nemají ani jiné ošetřovatelky, či vychovatelky vašich malých dětí a zásluhová skoro není ani paní, která vychovala 8 dětí, a všechny poslala na školy. Ta má důchod 4000. Stejně tak zásluhová není blogerka, která na rozdíl od zaměstnance Národních socialistů, který přes plat okolo 50 000 ze své funkce dezertoval, aniž za ním zůstala nějaká viditelná práce, přitáhla ke stranickému plátku jediným článkem přes 60 000 čtenářů, kteří by jinak Vaše věc ani nenašli. Ta nedostává vůbec nic. Poděkování, jen když si o něj řekne a nikdy od straníků.

Nezásluhoví trpí  nejen při vyměření důchodu pod hranicí příjmové chudoby nebo těsně okolo ní, ale i později při valorizacích, kdy nedostávají ani prměrně přidanou částku, takže se neustále více vzdalují od hranice příjmové chudoby směrem dolů, jak stárnou. 

Zde se hovoří o nemožnosti kožedělského, textilního a dřevařského - a patrně dalších odvěví přidat na minimální mzdě: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/214411000370904/

Jak vidno, česká legislativní zásluhovost nemá oporu v žádném morálním systému, natož ve spravedlnosti, slouží jen a pouze k tomu, aby ti, kteří měli možnost si na stáří doopravdy našetřit, měli zachován životní standard, na nějž byliu zvyklí, po celý ivot, a naopak ti, kteří trpěli celý život neústrojností našeho ekonomickéhzo uspořádání, aby dřeli bídu s nouzí ješt více. 

V devadesátých letech byl velkým tématem dumping,  ale nikdy nikdo se nevěnoval odstrańování zejména toho sociálního dumpingu. Ani nyní, kdy se v propasti sociálního dumpingu ocitly miliony našich obyvatel, s ním nikdo nic nedělá. A co tomu překáží? Zásluhovost! Jediný protikrizový plán totiž zní - sypat peníze dolů, chudým, ale početně mohutným vrstvám. A dlouhodou tristní situaci našich nezaměstnaných spoluobčanů nemůže vyřešit uspokojibvě nic jiného než základní nepodmíněný příjem.  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/prulomovy-okamzik-ve-svacarsku-pripravuji-referendum-o-zakladnim-nepodminenem-prijmu

Ještě mnohem sprostší je valorizování důchodů podle téže zásluhovosti, kdy bídníci ještě více chudnou.  Kdy životní a existenční minimum podle vzorce nezásluhovosti zůstalo v podstatě na nepatrně vyšší úrovni než bylo zřízeno v roce 1991, ačkoliv náklady na vše, chlebem počínaje, se zdvihly mnohonásobně.  Litevská ministryně zdravotnictví nabídla řešení v podobě nabídky eutanazie pro chudé (http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14238-ministryne-zdravotnictvi-litvy-nabidla-chudym-litevcum-eutanazii.aspx), zůstává otázkou,  kdy se toto ujme i u nás, protože který nenažraný soudce by se odvážil sobě jako prvnímu a politikovi jako druhému otrhnout ždibec chleba od úst. (Paliativní léčbu tot totiž nikdo neprovozuje, protože na to nejsou lidi, nebo ji provozuje, ale je ochoten to dělat jen zta zlaté cihly. - Pičemž na benátsku pěstují a nemocným poskytují marihuanu zdarma.) 

Je to přitom právě tato "zásluhovost" díky níž Česká republika porušuje všechny známé charty lidských práv, všebecnou, evropskou i tu sociální.  Zcela neloigicky stát valorizuje tak, že dává méně těm, kteří nemají co jíst, místo, aby jim přidal naopak více, než těm, co jíst co mají. A o dávkách rozhodují lokální úřady - koho se rozhonou šikanovat, tomu by pro dávku pro bezmocnost nestačila ani noha uříznutá nad kolenem. A o udělování dávek hmotné nouze nemá ani smysl hovořit. Museli byste prodat, co máte,  až byste byli bez bydlení, tak by vás teprve vyšplouchli pořádně.

Jsem moc zvědavá, komu se to konečně podaří napadnout. Došlo k ustálení právně deviantnímu stavu. 

A mimojiné je to také tato "zásluhovost" proč nemohou rodit mladé ženy, když se zamilují a mají možnost se postarat o dítě třeba na vysoké škole, po střední či vysoké škole, poté, co se jim podařilo po škole odpracovat jen nemnoho brigád,  -  protože by nedostaly ani korunu, nemajíce za sebou dva roky pevného pracovního poměru a zásluhy z něj. Proto u nás tolik dětí končí v popelnicích. Nejenže nás to stojí babyboxy, eale i porodnost. Starší ženy už nemají ten entuziasmus do rození. Rození dětí totiž v naší ubohé vymírající zemičce nejí zásluhou, ba dokonce ti, kteří se ho dopouzštějí v míře větší než obvyklých méně než 1,3 dítěte na jednu ženu  jsou haněni jako vyžírkové. 

Také člověk, který si nenaloupil a nemohl proto zahájit jinou ekonomickou činnost, když ne vlastní vinou přišel o zaměstnání,  nemá zásluhy. Zásluh také výrazně pozbývá člověk, jenž přes odpracovaných 30-35 let nevhodný počet let před odchodem do starobního  důchodu ztratí práci či se stane invalidou. Byla jsem svědkem i toho, že mladému člověku přiznali invaliditu s nárokem na důchod nula peněz, protože neměl zásluhy. Stihl stát se invalidou dříve, než něco odpracoval na trvalý poměr a ne dohodu. Prostě,  toto není dokoncre ani rovnost, natož spravedlnost. Ó, jaké právo máme. 

Přemýšlím, zda by nebylo vylepšením našeho systému odebírání zásluhovosti pro amorální delikty. Kupříkladu zjevně nespravedlivé výkony soudce, činy zjevně proti slibu poslance, nebo zjevně ubližující výkony exekutora či úžedníka. 

A jestli si myslíte, že české úřady dbají skutečných zásluh při udělávání statutu "osoba hodná zvláštního zřetele" - tak to se mýlíte, těch počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Není totiž nic více zakořeněného v naší společnosti, než šikana slabších. U nás se takovýto status uděluje Mašínům, nikoliv pozůstalým jejich obětí., Osobou hodnou zvláštního zřetele tedy není kupřžíkladu paní Radovana Aksamitová, jež jako lev bránila všemi svými silami proti neopávněným restitucím památky, o jejichžý náležitosti měla přesnéí informace a jejichž odborné opravy dříve zajistila, až si vysloužila hon po celém okrese, šikanu při hledání místa, opnemocnění svého syna epiulepsioí a útěk své dcery na druhý konec republiky, aby vůbec měla šanci sehnat práci.

Je mi ale líto, vše mne přesvědčuje o tom, že za daný stzav nemohouzu zdaleka jen právníci a poslanci a vlády, ale že za něj může také podstatnou měrou to etnikum, co zde žije. Tak dlouho jsme zcela postrádajíce etický hodnotový žebříček obdivovali bohatství, moc a postavení, až jsme se jednoho dne probudili, a za největší zásluhu se považovala ne ta o společnost, ale ta o stát a tou se stala velezrada. Nejvyyyšší čas vrátit věci k normálu, nemyslíte?

Jana Baťková: "Lidé nemusí být bohatí, ale musí důstojně žit." Hugo Chavéz

Související článek: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dve-hypotezy-mohla-tot-byt-cesta-k-vyssim-mzdam a zde úsek o existenčním a životním minimu: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ja-cekam-dal-az-se-k-nam-pravo-vrati-aneb-pravo-volebni-hra a_ http://zdenkaw.blogspot.cz/2014/02/kconavyseni-duchodu.html a http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/doslo-mailem-vilma-svobodova-ad-zamyslena-valorizace-duchodu-o-46-kc-v-roce-2014 a http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jak-postupuje-civilizacni-emancipace-na-poli-pece-o-invalidy-doklada-jedna-pani-horesovska-jan   a http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dukaz-dopad-probehnuvsi-imperializace-kolonizace-jak-dal

kúpil som si foťák

 A prosím Vás, ještě mi prozraĎte, jakou zásluhu bude mít nepracující restituent či majitel činžákum desítk let pobírající odměnu a nepracující? 

Rolexky

 

A v čem se ten náš kapitalismus od německého liší?

Němci například mají spoluúčast pacienta vyjádřenou v procentech. To znamená, že bohatý miliardář má tři procenta ze své miliardy a chudá Gerta má tři procenta ze svých sto tisíc euro. V Čechách je taxativně dané, že miliardář má stejně pět tisíc jako paní, která má roční příjem šedesát tisíc. Jeví se to na první pohled jako spravedlivé, ale když se nad tím zamyslíme, tak to spravedlivé vůbec není. Na tomto případu tady vidím postavené vše. Je to deziluze z toho, jak se rychle chytří, moudří a úspěšní chopili moci, aby ti méně chytří a méně úspěšní zůstali stát a v zásadě na ně pracovali. Jsem zklamaný divokou privatizací, která tady byla. Vlastně jsme budovali kapitalismus bez kapitálu. Dávaly se úvěry z bank, které nikdo neplatil, takže šly firmy do konkurzu. Majitelé si je pak na jména svých manželek kupovali zpátky za třetinovou hodnotu a celý národ za ně zaplatil jejich současný blahobyt. Jsem z toho v deziluzi. Moje očekávání bylo úplně jiné. Serióznost kapitalismu se s tímhle, co je u nás v České republice, prostě nedá srovnat.

Kapitalismus v Německu se opravdu nedá srovnávat s kmotrovským systém v čr.!
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Foldyna-zuctoval-s-vyvojem-po-padu-komunismu-Nic-pro-oci-pravicaku-a-zastancu-Havla-338401 

 Tohle je 40 nejbohatších Čechů, ovšem podle firemního majetku. Ne osobního. U osobního by vyhrál Schwarzenberg. Je na tom něco, co zaráží. Jen sedm z těchto lidí něco vyrábí. A to ještě jen v pěti firmách (někteří jsou společníci). Většina z nich měla to štěstí, že jako nejvyšší management socialistického podniku ho zprivatizovali právě oni. Díky tomu chodu firmy rozuměli a tak místo krachu prosperuje. Jen jediný ze všech založil novou firmu od píky díky vlastním vynálezům. Valná většina miliardářů tu tedy bohatne na službách nebo na drancování zdrojů. Z toho 80 % kšeftuje v energetice (pak máme mít levnou energii!), ti nejbohatší ve finačnictví (půjčují peníze). Z toho je vidět proč a co se tady děje. Energetická "lobby" je samozřejmě nejsilnější. Podobně tak ta lichvářská. Jsou tam ale také kšeftaři s realitami, v hazardu, automobilové dopravě a Chrenkovi se rozjíždí soukromo-zdravotnické impérium. Můžeme si podle toho porovnat rozhodnutí vlády, nevýhodné pro lidi. Pět prosperujících firem, které navázaly na socialistickou výrobu jsou pak důkazem, že naše firmy nebyly nekonkurenceschopné. Ale naopak. Veškerá likvidace a divoká privatizace byly záměrným zrušením našeho hospodářství. 

(od Ela Nakamura) 

http://www.forbes.cz/miliardari/

11.6.2015: http://www.novinky.cz/domaci/372012-politikum-pristane-pristi-rok-na-vyplatni-pasce-o-sest-procent-vic.html a http://domaci.ihned.cz/c1-64146160-babis-kazdy-duchodce-dostane-jednorazovy-prispevek-600-korun-koalice-se-na-tom-dohodla a http://byznys.ihned.cz/c1-64131570-ministryne-tominova-neuspela-vlada-odmitla-mimoradnou-valorizaci-penzi-pro-rok-2016

 týden od 6.-10.11.2017: Ústavní soudce Rychetský je naopak přesvědčen, že český důchodový systém velmi málo zohledňuje zásluhy a vyplácí vysokopříjmovým málo! 

27.2.2018 - dobrá debata o  zásluhovosti v penzáích: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000370227/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

S tím jediným správným vychováním bez kriminálu bych si dávala majzla,může být, že nastane doba a jedině ten,kdo byl v kriminále má bude moci říkat, že osvědčil své dobré vychování: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mame-dalsi-politicke-vezne-abolice-amnestii-je-spatnym-vtipem Jinak pan Joch má čtyři děti, ale neptejte se mne, jak je vychovává.

Václav Semerád

Zajímalo by mě, kam zmizel návrh důchodové reformy (údajně z dílny ČSSD), který za zásluhovost považuje, kolik kdo vychoval dětí. Protože jenom ty děti pak vydělávají na důchodce. Můžete si naspořit v rizikových fondech co chcete, pak o peníze přijdete nějakým pitomým krokem banksterů (viz nedávno) a navíc - peníze nebudou nic platné, když nebudou lidé vytvářet hodnoty, aby bylo co si koupit. Proto jsem fandil návrhu, který zvýhodňuje důchodce podle počtu jím vychovaných dětí. Bylo tam dokonce i to, že se nepočítají děti, o které se rodiče nestarali, nebo které skončí v kriminále - jen správně vychované.

amiourful

Mně otevřelo oči, jak ti, co odcházeli do důchodu s nízkýmůchodem stále víc a víc chudnou a nemajíé anci na delší dožití, i kdyby se na hlavu stavěli.. 

stvan

Paní Kateřino, musím konstatovat, že jsem se na institut zásluhovosti takto nedíval. Otevřela jste mi v tomto směru oči. Děkuji.

amiourful

Díky, Sofi.