Chudoba podle ČSÚ a reálná

obrazek
3.2.2018 10:57
ČSÚ minulý týden vydal zprávu o aktuální míře chudoby v ČR. Podle ní je pod úrovní příjmové chudoby méně než milion lidí a pouhých méně než 400 000 žije v materiálním nedostatku. Nechci spekulovat, nakolik se na tomto výsledku podepsalo očekávání místopředsedy ČSÚ, že bude jmenován do úmrtím uvolněného křesla ředitele ČSÚ novou vládou, či nikoliv. V každém případě ještě v roce 2015 si podle výzkumu Agentury Median 40% domácností nemohlo dovolit neočekávaný výdaj ve výši 10 000 a v těžké materiální nouzi bylo 7%. A to je sakra rozdíl!!! A nemyslím, že by se od té doby změnilo tolik k lepšímu, nejvyšší a střední platy sice mohly stoupat, méně už ty nízké, zato však rostla inflace, nájmy a ceny nemovitostí. A ČNB do inflace nerada započítává potraviny. Podle zprávy z let Drábkovy vlády ČR nevycházela při stanovení chudoby z metodiky EU. Je velmi pravděpodobné, že tak nečiní ani dosud. (A tak je to se vším - když zahraniční tisk napíše, že třetina občanů EU nemá na týdenní rodinou dovolenou, v Čechách napíší, že téměř třetina Čechů nemá na dovolenou mimo domov.) V budoucnu snad srovnání metodik doplním. (Ale je jasné, že používají tu metodiku, podle níž můžete existovat s 2200, a výrazně lépe žít s 3410.)

29.1.2018 ČSÚ vykazuje jako počet lidí v příjmové chudobě jeden milion, ale nesouhlasí mi to s výše uvedenými daty. Navíc - tohoto bylo jistě dosaženo jistými  postupy, jako třeba, že příjmová chudoba pro dva lidi není součet příjmové chudoby dvou jednotlivců, ale nižší částka, čili, že tím, že chudí lidé žijí ve více početné domácnosti, je přípustné, aby jejich chudoba byla vyšší, aby byla terpve jako chudoba počítána: : https://www.novinky.cz/ekonomika/461857-v-cesku-ubylo-lidi-v-prijmove-chudobe-a-materialnim-nedostatku.html  tohle je z roku 2015, ale nemyslím, že by se to změnilo cokoliv (kromě platů vybraných státních zaměstnanců)  k lepšímu: https://blisty.cz/art/79539-temer-polovinu-domacnosti-v-cr-strasi-chudoba.html.

Za příjmovou chudobu se považuje příjem na úrovni  60% mediánu příjmů.  Nevím, kolik to dělá tento rok, doplním.  Myslím však, že aktuální minimální příjem netto je pod touto úrovní. 

Za těžkou materiální deviaci se považuje nepřítomnost nejméně 4 základních civilizačních vymožeností v domácnosti.  V této těžké materiální deprivaci také žije podle medianu více lidí, než poídle ČSÚ, a sice 7% v roce 2015. Vzhledem k tomu, že se jistě na ubtony přestěhovalo opět o něco více lidí, nemůže to být méně. 

Podívejme se na příjm jednotlivců: Hranicí chudoby v minulém roce bylo 10 691 Kč, pro dvojici pak 16 036, bylo li druhou osobou dítě do 13 let, pak jen 13898,  pro dva dospělé a dvě děti do 13 let byla hranicí chudoby částka 22 450. ČSÚ tehdy shledal v nějakém typu nouzed 1,4 milionu lidí: (v to počítal jednak lidi s nedostatečným příjmem, nedostatkem  nebo bez místa) - ale do tohoto počtu byli zahrnuti pouze lidé v ekonomicky aktivním věku!    (https://zpravy.tiscali.cz/pod-hranici-chudoby-preziva-pres-milion-cechu-296432)  Michal Lipšer: V září 2016 činil průměrný starobní důchod v Česku 11 441 Kč, což je těsně nad hranici příjmové chudoby (10 691 Kč). Invalidní důchodci si musí vystačit s průměrným invalidním důchodem ve výši 7 511 Kč. Loni v Česku pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí (někteří si však smějí k invalidnímu důchodu přivydělat, jde však o to, nakolik jsou toho mocni a schopni doopravdy.). Kolik bylo důchodců: data k prosinci 2017: https://domaci.ihned.cz/c1-65992300-desetina-senioru-loni-pobirala-starobni-penzi-nizsi-nez-8-567-korun-cssz-vyplacela-duchod-temer-1-8-milionu-lidi Takže lidí žijících v chudobě je určitě mnohem více než milion - navíc,  průměrné důchody se velmi nepatrně přehloupy přžes  hranici příjmové chudoby, ovšem nájmy rostly,  a důchodci jsou často vdovci.  Takže bychom nejlépe měli započítat 90% důchodců mezi příjmově deprivované)! Usuzuji, že v následujícím článku je zaznamenána pouze ekonomicky aktivní část populace:  http://www.info.cz/cesko/milion-cechu-zije-v-chudobe-mnozi-drou-a-stejne-nic-nemaji-zbytek-evropy-nam-to-ale-muze-zavidet-19829.html Situaci chudých také zhoršuje poskytování části dávek v poukázkách místo peněz od konce roku 2017 (osobám s celiakií hrozí kupř. rakovina, protože si své potraviny na poukázky nedokáží koupit http://tn.nova.cz/clanek/klare-kvuli-poukazkam-z-pracaku-hrozi-rakovina-znicily-mi-zivot.html, podobně při větším nákupu v lékárně, vám nezbyde hotovost na zaplacení nákladů bydlení.).

Prostým průnikem výše uvedených tří statistik zjístíme, že není pravda tvrzení o tom, že máme zdaleka nejnižší nezaměstnanost a chudobu v EU - zjistíme, že lidé možn á nejsou v evidenci ÜP, ale někde brigádničí a že celkový počet značně potřebných může být nejspíše okolo či přes 2,5 milionu. Oni ovšem žijí ve vícečetných domácnostech, ovšem stále jen o chudobu spočítaou podle nedokonalého inflačního indexu. K tomu bych také měla výhrady. O Chudobě a jejím stanovování také časopis Vesmír: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2016/11/klamna-hranice-chudoby-cesku.html Pro rok 2015 udával ČSÚ číslo podobné, jen o několik desítek tisíc vyšší. 

Počet lehčeji potřebných pak podle oné statistiky Medianu v podstatě 4 miliony. Hle, kde se bere volební výsledek! Hanba levicovým stranám, které neberou tato data v potaz! Vždyť ony již vážné přemýšlí o tom, že nebudou děat politiku pro chudé lidi, protože jsou tu všichni neskutečně bohatí! Nevím, opravdu nevím, kdo by je na o opaku svědčící skutčnost měl upozornit. Možná by mohl pan Paroubek, moje blogy však nečte. Vůbec si lidé z ČSSD a jejich nadháněči myslí, že je na slepou uličku navedla cesta zvyšování dávek - opak je však pravdou, zákony za poslední roky zesurověly a  sociální  zabezpečení se zhoršilo! A to nevídnou měrou vysvětlitelnou jen tak, že zde  řádili fašisti! 

A počty bezdomovců z údajů MPSV:  http://www.novinky.cz/domaci/397330-bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-se-dosud-uvadelo.html  - to je nejméně 188,5 ale možná již 300 000 lidí v těžké materiální deprivaci. A myslím, že se do ostatních statistik ČSÚ nezobrazují.

A zde Pavel Kysilka, bývalý guvernér ČNB sděluje, že ČNB do výpočtu inflačního indexu neradda zařazuje potraviny: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/217411058040721 - a zdá se, že totéž platí i  pro ceny realit. 

Z nezaměstnaných je každý třetí nezaměstnaným již rok a déle. Nechápu, z čeho žijí. Ejhle, odkud se bezdomovci rekrutují. 

V tomto roce by měli komisaři ČSÚ vyrazit do terénu a  u více než jedenácti tisíc domácností zjišťovat míru materiální deprivace. O co jde: 

Kateřina Kňapová: " Indikátor míry materiální deprivace je v současné době definován jako podíl osob, který čelí nedostatku v nejméně 4 z 9 následujících položek, které si domácnost nemůže z finančních důvodů dovolit:

1. Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tis. Kč (9 600 Kč v roce 2014).
2. Jíst maso, drůbež nebo ryby (nebo jejich vegetariánské náhražky) každý druhý den.
3. Dostatečně vytápět byt.
4. Zaplatit ročně všem členům domácnosti alespoň týdenní dovolen
ou mimo domov.
5. Mít pračku.
6. Vlastnit barevnou televizi.
7. Mít telefon.
8. Používat osobní automobil.

9. Hradit náklady spojené s bydlením – nájemné, splátky hypotéky, platby za energie

(elektřinu, teplo, plyn a vodu) a splátky ostatních půjček, úvěrů nebo leasingu."

Je zřejmé, že  ČSÜ nepracuje, jak by měl, ale očividne pracuje, jak si přeje stát, než zase někdo zaplatí nezávislé zjišťování, může být pozdě,  je nutné jednání státu napadnout a vyargumentovat u EK a Rady Evropy, ale stát se touto statistikou pojistil. Všechno je u nás OK!  Míra chudoby přeci klesá a je nejnižší v Evropě. Že ve skutečně těžké materiální deprivaci žije větší část z onoho milionu exekuovaných, skoro všichni nezaměstnaní, že důchodci a samoživitzelky vesměs nemají co jíst, to jaksi úředně padá pod stůl, dokud někdo neudělá opravdu relevantní zjištění. 

Osobně jsem přesvědčená, že by mělo být zrušeno existenční minimum, životní stoupnout nejméně na dnešní nezabavitelnou částku, nezabavitelná částka pak na netto minimálního příjmu. A hranice příjmové chudoby adekvátně o cca 3400 na osobu výše.  Myslím si, že příjmová chudoba leží vzhledem k nezapočítávní inflace u potravin výše, a že by tedy minimální mzda měla být nejméně okolo 15 000 hrubého - lépe však čistého - cenový index  ČR a USA je zrhba stejný, a v USA berou za příjmovou chudobu 170 000 CZK ročně netto (https://blog.ihned.cz/c1-28902630-statisticka-chudoba-aneb-kdo-je-dnes-doopravdy-chudy), a možná čistého. Pak je ale zapotřebí zvednout i důchody, nejvíce ty nejnižší. Nebo učinit pádná organizačně ekonomická opatření proti inflaci. (Ale o tom jindy.) Jak jsme zjistili v článku: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nekolik-poznamek-k-soucasne-konjunkture víme, v čem konjuktura spočívala a víme, kam se peníze poděly - šly na nafukování realitní bubliny. Nikoliv na zvášeníé nlahobytu nemajetných. 

Vyšší výdaje státu na ¨nejchudší (kupř, vyšší dávky v nezaměstnannsti i po půl roce a zvýšení nejnižších důchodů a zvýšení částek na děti) nebudou v každém případě znamenat zvýšení mandatorních výdajů - protože o co se zvýší kupř. důchod, o tolik se sníží příspěvek hmotné nouze, ale "podarovaný" bude mít větší volnost při výběru bydlení. Při nakládání s těmito výaaji. A zase jakékoliv peníze převyšující náklady na bydlen byí pro změnu vedly k zvýšení HDP svým rychlým obracením těchto přebytjků v primární sféře obchodu, výroby a služeb. Číím více by to bylo přes náklady na bydlení, tím lépe, vyšší HDP by vedlo i k vyššímu daňovému výběru. Každá krouna, která spadne až dolů., se obrátí na rozdíl lod těch, co padají nahoru a jdou na konta, kupříkladu 20x  v jednom cyklu (z banky do banky) - to znamená, že na jeden každý cyklus obrátí dvacetinásobek své nominální hodnoty.  Proto je tak důležité zvyšovat příjmy těch nejchudších - a také budovat soběstačnost (totiž tu primární, přednostně doma danící sféru)./Pozn. toto samo o sobě nezpůsobuje inflaci, kterou více ovlivňuje nutnost spácet úvěry bankám při nižším počtu klientů, tedy vlastně nedostatek. Při nadnormálním počtu klientů lze naopak jít s cenou dolů, ovšem na tzv volném trhu je velmi těžké dosáhnout snižování cen  k tomu je nutné určité spotřebitelské chování - ale i o tom bude jiný blog.! Dalším inflačním faktorem je nedostatek zboží. Množsrví peněz v ekonomiceuršuje nekompetentví ČNB, ne sociální dávky. Inflaci už máme, teď hledáme způsob, jak to udělat,aby ji nejchudší vůbec přežili.

19.04.2018 16:26

 

Čechů, kteří si nemohou dovolit maso ani každý druhý den, není zrovna málo. Mateřských škol a družin se stále nedostává. I tohle vyplynulo z šetření o příjmové chudobě, o kterém minulý týden média informovala vesměs vlažně. Opravdová nouze je u nás větší, než vyznělo. Statistiky o životní úrovni, které se dělají podle evropské šablony, totiž ignorují třeba bezdomovce, lidi na ubytovnách, matky v azylových domech. Za příjem na stejné úrovni jako ze zaměstnání se počítají sociální dávky od státu. Z hypotéz o finanční (ne)soběstačnosti tak vypadnou právě ti, kteří propadli bídě nejvíce, nebo jim státní pokladna plně hradí bydlení. Potvrdil se také alarmující počet dětí, které nedostávají soudem určené výživné, a jejich domácnosti tak vycházejí s největšími obtížemi.    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Chudoba-mezi-lidmi-je-mnohem-horsi-nez-tvrdi-statistiky-Dohledali-jsme-pravdu-a-ptali-se-532283

Drobná ukázka, kolik hladoví dětí: https://brno.idnes.cz/skoly-obedy-zdarma-chude-rodiny-deti-hladovi-brno-f7z-/brno-zpravy.aspx?c=A180427_398234_brno-zpravy_krut&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

25.7.2018 Ačkoliv mzdy rekordně rostou, každá čtvrtá domácnost má problém vyjít se svými příjmy:  https://infografiky.ihned.cz/domacnosti-a-prijmy/r~f3cc15d68f3911e8b0fbac1f6b220ee8/

20.10.2018 Souhrn podle Radka Hábla a Danilea Prokopa: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chude-cesko/r~e8ce002ca06411e890620cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0hsMNtWGSyLO5imzsmFxIYMjsNbY3KLpgP9w1ko52yOVrK-tl6HgBFQvg

Ilona švihlíková a další chudobu nad propastí oddělenou pouhou rozbitou pračkou podhodnocuje na pouhých 350 000, podle mé úvahy je v této situaci ale spíše 3-4 miliony lidí. https://video.info.cz/strunc/od-chudoby-deli-cechy-rozbita-pracka-nebo-nemoc-na-hrane-balancuji-stovky-tisic-lidi-rika-ekonomka-svihlikova-8542.html

3.11.2018 : "Podle průzkumu CVVM na 48 procent domácností vychází se svými příjmy obtížně. Třetina českých domácností je přitom zatížena splátkami různých půjček, zjistil průzkum Partners. https://www.novinky.cz/ekonomika/487959-prijde-zdrazovani-ale-cesi-si-s-tim-hlavu-nelamou.html

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=B8-IdK7FOEY

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství
Klíčová slova: chudoba, ČSÚ, míra chudoby, statistika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Tak jsem se právě dozvěděla, že ve Švýcarsku je popora v nezaměstnanosti podmíněná pouhým předchozím odpracovaným rokem, a trvá dva roky po 70% úředchozí mzdy. Poté dostáváte o 15% nižšíé životní minimum nežje nezabavitelná částka, ale to užzvyšuje počet bezdomovců stejně, protože nejsou byty. 

V Rakousku vám náklady na bydlení platí sociálka a úřad práce dává na jídlo. furt. 

Mladí: svoboda slova a cestování vám jsou k ničemu, když berete 13 tisíc: https://wave.rozhlas.cz/sociologove-o-mladych-volicich-svoboda-slova-a-cestovani-je-k-nicemu-kdyz-berete-6684496

Dnes jsem vezl známou do zaměstnání. Pracuje v jedné restauraci a shánějí tam pomocnici do kuchyně.
Říkám, no věděl bych o lidech co shání takovou práci.
Ona mi odpoví, ale je problém, že tam Romky nechtějí. "Jak nechtějí, vždyť jsi Romka?" "No, jo ale přeci tak nevypadám ne?" "No, nevypadáš".
Mezitím mi sdělí, že tam mají před důchodové dámy, které jen marodí a jdou do práce jen na 14 dní za 3 měsíce.

No a prý Romové nechtějí pracovat. Oni nemohou, protože národnost.

 
 
To mě štve
To se mi líbí
Super
Haha
Paráda
To mě mrzí
To mě štve
 
Komentář
klokan

   Jednoho vskutku potěší troubení našich hlásných, že si jako rozmařilí nevážíme té okolnosti, že vlastně žijeme v nejlepším ze všech nejlepších světů, v němž se vlastně naplnila i  vize z muzikálu Divotvorný hrnec od autorů Burta Laneho a W + V, že ,, nedostatek je ten statek, kterého je vždy dostatek."