Clearing - technika kompenzace

obrazek
11.2.2018 10:57
Bankovní zúčtování je technický nástroj užitečný pro komerční banky, aby pokryly svůj status věčného podvodného bankrotu. Je zřejmé, že komplicem jsou centrální banky, které spravují zúčtovací střediska, kde se toto odehrává.

Jak funguje kompenzační technika v teorii: |

Představte si, že subjekt A dluží 100 € subjektu B a že ti oba by měli zaplatit dluh ve výši 100 € na třetímu, nazývanému (překvapení) subjektC.

Pokud se to prokáže, že subjekt C je také poplatný subjektu A 100 € můžeme se ptát: „Není pro tyto tři subjekty, spíše než si vzájemně platit konkrétně, fyzicky i časově k sobě navzájem, lepší a účelnější rozhodnout se spojit všechny své dluhy a pohledávky odpovídající ZAPOČTENÍ všech sporných čísel, společně, všechno k nule a bez použití legálních peněz? ".

Odpověď je: ZÁLEŽÍ na tom jak se to vezme..

Závisí to na čtyřech specifických situacích, podle kterých bude odpověď:

1. ano, jsme ve světě pohádek, kde je možné všechno, nebo v knize akademické propagandy (ty velmi velké knihy, které  nutíme studenty nastudovat, aby jako absolventi mohli usednout v bance a odbavovat lidi ranami nelegitimními dluhy, ke štěstí matky a otce hrdými na tohoto syna, že toto dokázal!);

2. Ano, jestliže by tyto tři subjekty byli tři velmi obyčejné lidské bytosti působící v ekonomice, na černo, v šedé zoně, ehmehm, ilegálně (například pokud má instalatér bratrance, jenž by byl poplatný mému beratranec mechanik 100 € za opravu vozu a že můj bratranec mechanik dlužil € 100 na zubaře bratrance na operaci, ale že tento bratrancem zubař by měl vrátit 100 EUR bratranci instalatérovi za opravu baterie ve studiu);

3. ano, kdyby všechny tři subjekty byly banky (ve skutečnosti dělají tuto věc LOGICKY a na slunečním světle každý den);

4. ne, ve všech ostatních případech (dokonce i v tom, co teď myslíte).

Stručně řečeno: pouze banky mohou využívat kompenzace mezi úvěry a dluhy. Žádný jiný druh obchodního podniku a / nebo ekonomického zástupce, který je ve společnosti přítomen, nikoliv.

To je velká MOC komerčních bank: PRACUJÍ vůči svým zákazníkům BEZ nutnosti POUŽITÍ zákonného platidla.

Jak uvidíme, fungují tak i mezi sebou, i vůči centrální bance.

Zopakujme. Komerční banky regulují účty svých klientů vkladatelů bez použití legální MĚNY a regulují rovnováhu mezi svými klienty a zákazníky - majiteli účtů u konkurenčních bank (ve skutečnosti spolupracovníky) s využitím technického BANKOVNÍHO vyrovnání v rámci centrální banky, velmi omezené využívání legálních peněz (pokud jsou vůbec přítomné).

Pokud klient 1, klient 2 a klient 3 jsou vkladatelé stejné banky A a obvykle platí navzájem šekem (nebo bankovním převodem), pak banka bude pracovat samostatně s jednoduchými přesuny čísel z jednoho účtu na jiný, bez legálního pohybu měn, bez hotovosti i rezerv.

„Běžné účty“, které mají komerční banky v centrální bance se nazývají „rezervy“ a jsou vytvořeny z nuly (vida!?!) A to dávno od doby před naším letopočtem.

Příklad tří osob, kteří ukládají částku 1 000 EUR na své běžné účty, které jsou vedeny ve stejné bance A. V okamžiku, kdy bankaA umístí do rezervy celkovou částku přijatých peněz;

Písemně budeme mít toto:

Banka A

aktiva                                                             pasiva

rezervy 3000 eur                                             1000 eur vklad klienta 1

                                                                      1000 eur vklad klienta 2

                                                                       1000 eur vklad klienta 3

totální aktživa 30000 eur                                totální pasivita 3000 eur

Pokud se platí bankovním šekem * ..* to není peněženka, ale pouze "bankovní platební nástroj", tedy typický pro banky, banka jej vynalezla a je používán pouze v bankách (viz další podrobnosti o tom na této informační stránce "Ne, odmítači nejsou to peníze »).. klient 1 platí zákazníkovi 500 EUR a současně obdrží od zákazníka částku 500 EUR a zároveň zákazník 2 zaplatí zákazníkovi 500 EUR (příjem 500 EUR za platbu od zákazníka 1) a zákazník 3 zavře kruh (zaplatil 500 EUR zákazníkovi1 a obdržel cenu 500 od zákazníka2) pak na úrovni měnových pohybů nebude absolutně nic, protože banka sama kompenzovala 3 hodnoty a vyústila v aritmetickou nulu. Bude ohlášen jednoduchý účetní výkaz, který bude zaslán každému ze tří klientů na měsíčním vyúčtování:

všichni klienti mají počáteční a konečné saldo 1000 a každý z nich absolvoval dvě obrátky- jednoou příjem, jednou výdej, v podobě 500 eur akreditivu a 500 eur debetu.. 

Pokud by kompenzace skončila "přebytkem, který by měl být vyplacen" (např. Zákazník 3 nevystavil zákazníkovi 1 šek), účetní položky by byly takové, že klient 1 by z počáítečních 100 vydal 500 a zyblo mu 500, klient 2 by přijal (od klienta 1)  i vydal (klientovi 3) 500 a zbylo by mu 1000a  klient 3 by přijal 500 od klienta 2 a zbylo mu 1500. Což by bylo jen přemístění čísel, počáteční aktivum banky by stále bylo 3000, jen na účtech klientů 1, 2a  3 by byly různé částky (500, 1000 a 1500)

Ve skutečnosti banky "nepohybují" čísla, ale zničí  číslo X a vytvoří  číslo Y; banky se specializují na tvorbu & ničení.A to vysvětluje, proč banky usilují o  co nejvíce možných zákazníků a proč tuto práci budou co možná nejvíce ve vlastním peněžním osazení! Co se stane, když zákazník banky uhradí bankovní účet šekem? Řekněme, že zákazník banky A zaplatí 100 eur zákazníkovi banky B. Zde, podle současných pravidel * ..*, která brzy padnou kvůli překážce v podobě velikosti obchodních bank.. intervenuje centrální banka (BC).Banka B připíše kontokorentu svého zákazníkaB číslo rovnající se 100 a získá stejnou částku KREDIT proti bance A.

Banka B má totální aktiva rezervu 1100  pasiva totální 1100 což je vklad klienta C. Totální aktivita i pasivita jsou 1100 eur.

Banka A vydá 100 eur z kontokorentu svého zákazníka, a bude muset zaplatit tento dluh bance B. V bance A jsou tedfy rezervy 900 i vklad klienta 900a totální aktivita i pasivita 900 eur. 

Splatné  (kredity a debety) MEZI KOMERČNÍMI BANKAMI JSOU REGULOVÁNY (PLATÍ SE) V PENĚZÍCH CENTRÁLNÍ BANKY (REZERVY).

V rámci BC bude provedena kontrola (kontrola), jestli mezi zákazníky banky B existuje někdo, kdo vydal šeky zákazníkům (v prospěch) zákazníků bankyA, aby kompenzoval částku šeku vystaveného zákazníkem banky A zákazníkovi banky B, nebo pokud banka A může požadovat úvěry na dluh, který bude platit. To se děje, jak jsme již řekli, vždy, abychom NEPOUŽÍVALI legální peníze nebo jich použili naprosté minimum.

Proč se BC o to stará? Vzhledem k tomu, že centrální banky mají mezi držiteli účtů obchodní banky (BCOM), stejně jako společnosti BCOM, mají mezi klienty lidské bytosti. Pracují tedy stejným způsobem jako předtím, tj. Přesouvají čísla mezi speciálními běžnými účty, nazývanými "rezervy". Přinejmenším dokud se účet nevrátí do původního stavu. Tyto pohyby se řídí technikou "kompenzace", tj. Nastávají po vyrovnání různých kreditů a debetů. Co není možné vyrovnat, to se "aritmeticky" vyděluje z odškodnění a platí v zákonné měně (konečně!).

Má-li bankaA rezervy ve výši 1,000 EUR v BC, pak se bude přesunovat číslo "100" z rezerv banky A do rezerv banky B. Z této situace: (Aktiva centrální banky 2000, což bude i celková aktivita nakonec, a pasivita -t aké, na počátku v podobě účtů banky A a B ve výši 1000+1000 eur, nakonci v podobě účtů bank A  + B ve výši 900 +1100 eur). 

Abychom tomu lépe porozuměli, raději rozšíříme okruh dotčenýcht a zopakujeme některé důležité koncepty, které se zaměřují na větší vzdělávací programy, protože se jedná o vzácnou oblast výzkumu, v níž čím složitější je, tím více rozumíme:  regulace netto bilaterální je regulace, při níž každá z bank ostatním pouze něco dává. (Výsledek aritmetické operace sčítání a  odečítání).  Regulace netto multilaterální pak je operace, při níž se někde udělají součty a jen některé banky si mezi sebou něco púesunou, i když se změny cěly na účtech všech nank vůči všem.  Regulace lordo je regulace, při nížš si všechny banky navzájem předají - a to vydají i přijmou. 

Existují tři typy kompenzace, tři způsoby, jak dosáhnout stejného výsledku, tj. rovnováhy mezi kredity a debety sbez fyzických výdajů "zákonné měny" nebo alespoň jejíhoi minimálního použití. Proč? Jednoduše proto, že jak jsme uvedli v druhém panelu na této informační stránce, komerční banka nemá v plné výši zbraně zákonného platidla. Nemůže ji (stejně jako komerční nebo bankovní měnu) vytvářet podle vlastního uvážení, ale musí ji vytvářet centrální banka (jediný monopolista při vytváření zákonné měny).

Proč potřebuje komerční banka (BCOM) zákonné platidlo?

BCOM slouží jako "legální měna", protože je jediným typem měny, se kterým může splácet své dluhy a zaplatit svým věřitelům (ostatním BCOMs a naopak). Avšak vzhledem k tomu, že tento „zákonné peníze“ má dvojí náklady (jedním z nich je cena skutečné příležitosti, viz níže, druhý je datový náklad nemožnosti vytvářet dle libosti), a pak každá jednotlivá  BCOM se jej snaží používaat  co nejméně. Jak? KOMPENZUJÍCE své debetní / úvěrové vztahy s ostatními vztažnými BCOM (stejně jako s vlastníky centrální banky viz akcionáři Bankitalia a.s.. [2]).

Předchozí závěrka čtyř bank (A, B, C a D), za použití jednoho ze tří různých metod (každá z nich má své výhody a nevýhody, ale konečný cíl je stejný) OFFSETuje své závazky, a vzájemné pohledávky.

V současné době pracuje v rámci TARGET2 ECB (Transevropské automatizované v reálném čase zúčtování plateb -  Gross Transfer System), tedy transakce vypořádané "lordo" v reálném čase. Znamená to, že trnsakce se provádí "lordo"  každá platba (vyrovnání) je v reálném čase. TARGET2 je spojen systémem nazývaným SEPA a cennými papíry TARGET2 (T2S). Lokálně BANKITALIA SPA využívá BI-COMP. Na konci každého cyklu úhrady (tři za den) je pro každou komerční banku stanoveno mnohostranné vyrovnání (debet / kredit)  a ta se zasílají TARGET2 ECB.  (O tom na stránce primit technické důvody.)

Systém "netto" je výchovně srozumitelnější. Konečná koncepce se nemění.

Konečným výsledkem bude, že každá z bank se vyplatila a splatnosti byly vyrovány a nebyly takřka použity vzácné a legální  peníze centrální banky (teď už jste pochopili, proč jsou také nazývány „zákonným platidlem“) pro poskytnutí jednotlivých transakcí.

Tam, kde by existovala nějaká splatnosti mezi dvěma bankami, nicméně, jsou tyto vypořádány pomocí peněžních prostředků centrální banky“ a nikoliv bankovními, nekrytými penězi vzniklými z ničeho.

"Účty" komerčních bank v centrální bance se nazývají "RESERVY".

A to vysvětluje, proč ‚celý bankovní systém nemá rád komerční použití legálních peněžních prostředků a přál by si používání pouhých ektronických peněz, důvěrných dobropisů a šeků a nikdy BANKOVEK..

Ve scématu schématech musí banka A zaplatit "130", banka B obdrží "100" a bankaC obdrží "30".

BC bude toto vše spravovat čerpáním z rezerv každého z nich, pak v "měně centrální banky". Banka D nicméně z kompenzace nic mít nebude! A za to nebude pohybovat (fyzicky ani prakticky) ani eurem z vlastních účtů (tj. z vlastní "rezervy").

ale proč tedy dochází k  podvodnému BANKROTU?

Pokud by náhodou banka A neměla "130" (na jejich účet u BC), aby zaplatila své dluhy? Bylo by úkolem centrální banky k přiřazení „- 130“ (mínus stotřicet) jménem banky A a „100 +“ (plus sto) jménem bankyB a „+30“ k bance C, takže poslední jemnované svoje dostali ale  banka A  je technicky a prakticky ve stavu INSOLVENCE.

Díky tomuto způsobu fungování (tři) obchodní banky mohou pokračovat v provozu na území PUR, jež nemá peníze (a to tak, že banka A intervenuje u BC o půjčku, s operací, které budeme vidět, se nazývá „refinancování“, splatí dluh směrem k bance B a bance C výše, což pak nebylo nic víc než elektronický numerář zaznamenaný v počítači centrální banky, rezervy ve skutečnosti).

Pokud nemáte peníze na zaplacení toho, co máte v nákupním košíku v supermarketu ... můžete se dostat přes pokladnu?

Co je to refinancování?

Řekněme, že situace před kompenzací byla tato:

centrální banka

aktiva                                      pasiva 

cené papíry 1000 eur                120 eur rezervy banky A

                                                350 eur rezervy  banky B

                                                 280 eur  rezervy banky C

                                                  250 eur rezervy banky D

totální aktiva 1000 eur                  totální pasiva 1000 eur

 

Banka A měla mnoho zákazníků, kteří platili zákazníkům jiných bank více než jiní zákazníci jiných bank, kteří platilii sami sobě navzájem v  rámci jedné a  téže banky. Banka D je vyrovananá na 100%. .Co by se stalo, kdyby banka A původně neměla rezervu "250", ale kupř. jen "50"?

Pak by kupř. cenné papíry centrální banky byly na 800 euro, a rezervy banky A 50 eur a ostatních po 250 eur, totální pasiva a totální aktiva by dělala 800 eur.  Ale jak by šla banka A do minusu, takl by se totální pasivita u centrální banky na rozdíl od celkové aktivity zvyšovaala dále do minusu a  rezervy banky A u BC by byly samozřejmě také záporné! 

V účetnictví BC by došlo k nerovnováze a to není možné. Zde je BC nucena zasáhnout s úpisem bance A, aby mohla dále sdružovat  zůčtování banky B a banky C a aby se banka A  nenalézala v červené zoně INSOLVENCE. Centrální banka otevře REFINANCOVÁNÍ  "80" eur banky A: - půjčka banky A se objeví v účtech centrální banky na straně aktiv a tím jsou pasivita a aktivita centrální banky vyrovnány a činí nyní 880 eur.  A může se pokračovat ve vzájemném vyrovnávání! 

Tento informační panel jsme se zabývali ukázkou techniky bankovního zúčtování a jasné otázky, které nyní vznikají (ale jak bankaA  dostojí svým závazkům z refinancování, jaké dá záruky? Jak je zaplatí? Jak vzniksjí peníze centrální banky? Jsou časté tyto situace? Jaké důsledky mají v měnovém systému?) Na jiném panelu "Co je centrální banka", který se nachází na tomto informačním webu, odpovíme i na toto.

Také proto, že je velmi důležité pamatovat na to, že "měna centrální banky", nazývaná "rezerva", je jen zlomek bankovní měny (neboli měny vydané), s níž obchodní banka denně provozuje všechny své zákazníky. To znamená, že čísla, o které se jedná, se ve skutečnosti velmi liší a potřebujeme určitou znalost obecného rámce měnového světa. Znalost získaná při studiu těchto tabulek se několikrát opakovala, aby se seznámily s bankovními podmínkami a postupy.

V tomto ohledu, a mluví o skutečných číslech: Když se komerční banka dělá hypotéku ve výši € 200.000 na koupi domu, (Komerční banka), nemá na starosti nic jiného, v Itálii a v jiných zemích, ale ne všichni svět - např. ne v Kanadě, Velké Británii, Austrálii atd. - než získat zlomek tohoto čísla v legálních penězích (frakční rezervu) vytvořeného z ničeho, která má být umístěna na rezervní účet v BC. V Itálii jde o jedno procento.

Takže mluvíme o částce 1 000 EUR v "měně centrální banky" v porovnání s 100 000 EUR "fiduciární měny".

Jestliže kupující platí šekem prodávajícímu, spustí se celý ten výše popsaný mechanismus, ale je to těžké pochopit, nyní alespoň, víme, jak jsou oba světy spojeny (banka ochodní a banka centrální) navzájem.

V praxi banka A (klienta A, předpokládám, jako kupujícího za € 100,000 šekem od  osoby B) je poplatná bance B (předpokládáme, že prodávajícím  domu je kliente B banky B), jakmile dojde ke kontrole čísla "100 000". Je důležité, aby banka A byla současně věřitelem jiné částky (v důsledku jiných transakcí) směrem k bance B (nebo se může pyšnit ‚pohledávkami vůči věřitelům‘ z banky B), aby se tak kompenzovaly cifry za téměř totožné nebo aby došlo k jiné vhodné kompenzaci.

 

Převzato: http://www.signoraggio.com/signoraggio_coselacompensazionebancaria.html

 

 Dopis pro ČNB - zasláno na media@cnb.cz

Dobrý deh, 

publikuji na serveru Vaše Věc a nyní by mne zajímaly informace z trošku dávnější historie, bohužel v té době nabyl internet a v normálních novinách zprávy toho druhu, na které se chci poptat, nelze najít.
Tady:
Potvrďte nebo vyvraťte:
1) Sloužila banka v Bělehradě jako clearingový mechanismus pro státy východního bloku mezi státy východního bloku + mezi státy východního a západního bloku?
2) Kdy přesně, vzhledem k vývoji války v Jugoslávii přestal tento clearingový mechanismus fungovat - a co tomu předcházelo?
3) Je pravdou, že s válkou v Jugoslávii nebyly nalezeny cesty jako vyrovnat dluhy mezi státy východního bloku navzájem + přišli jsme o kontrolu nad clearingovým mechanismem ve vztahu k západu? 
Děkuji
V úctě
Kateřina Amiourová
(((Mezitím se ukázalo, že vzájemné zůčtování mezi státy RVHP se provádělo v Moskvě.ALE: kdo měl na starosti směnu východních měn za západní a naopak?
 
O rozdělení Jugolávie vpovídá pracovník CIA:https://www.casopis-sifra.cz/na-rozdeleni-jugoslavie-nam-dali-miliony-agent-cia-priznava-tvrdou-realitu/?fbclid=IwAR2m01f714ONN4VHJpq2DEml5OgsMYCXzEIq1emf2K8K9nplX8T8aVFafyE, nebo: https://www.eurasia24.cz/analyzy/item/1606-agent-cia-priznal-vinu-na-rozdeleni-jugoslavie-nam-dali-miliony
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy
Klíčová slova: monetaristika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.