Clintonova lež v podání PhDr. Lubomíra Zaorálka

16.1.2014 11:54
Pozice minstra zahraničních věcí vyžaduje schopnost odolávat tlakům zvnějšku, a to i čelit nepříjemným otázkám novinářů a veřejnosti, případně jejímu posměchu. O této schopnosti v žádném případě nesvědčí zkrášlování vlastního životopisu dle tlaků ulice. Je možná nepříjemným faktem, že si také jiní nezbedníci takto upravují údaje ve svých kádrových materiálech. Ale u ostatních nám nehrozí, že nás budou reprezentovat jako ministři zahraničí. Krátkozraká selhání k tomu postu nesednou.

V reprezentativní publikaci Kdo je kdo v pátém vydání 2005, s. 763 má pan Zaorálek  uvedeno v rubrice studium filozofie - politická ekonomie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Dle mých informací i úvodního slova editora Michala Třeštíka oslovené osobnosti podklady pro jednotlivé  kolonky dodávaly pro tuto publikaci sami.

Podle Wikipedie to bylo takto: Podle svých slov se přihlásil na obor „Filosofie“ a k jeho přejmenování na „Marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie“ došlo až během studií.  V každém případě platí, že v citované  Kdo je kdo jsou záměrně uvedeny nepřesné údaje.

Nevadí, nemůže a nesmí vadit, že pan Zaorálek vystudoval obor marxisticko.-leninská filozofie, který tedy má zapsán ve svém vysokoškolském diplomu. Pokud někdo toužil studovat filozofii, tak proč ne, jiná možnost asi tehdy nebyla, musí ale vadít, že poněkud fabuluje i na svých vebových stránkách v životopisu: Po roce studia stavebního inženýrství studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně na fakultě filozofie, kterou ukončil v r. 1982. Jeho životopisný makeup je zcela vědomý, záměrný a účelový.

 

Nebude-li pan Zaorálek schopen prokázat, že nemohl nijak ovlivnit úpravu údajů ve svém životopisu na stránkách publikace Kdo je kdo, měla by být ještě jednou zvážena jeho nominace na pozici ministra věcí zahraničních, protože jeho selhání neskytá záruku, že bude schopen v této funkci prosazovat české zájmy. Pokud pan prezident Zeman neschválí nominaci pana Zaorálka na funkci ministra, tak to budu považovat za velmi pádný důvod. Orwellovské úpravy vlastního životopisu jsou ještě větším hříchem než Clintonova lež; ten chtěl chránit nejen sebe, ale především svou dceru, aby v něm ještě byla schopna vidět svého otce. 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

ad pan Walter

Například na FF UP se studovaly tehdy učitelské obory němčina v kombinaci s češitnou, respektive třeba francouzština v kombinaci s ruštinou atd. Čili šlo o obor.

heriot

Tak samozřejmě debata je to více méně akademická a v podstatě o ničem. Pokud v roce 2003 nedokázal lépe čelit nesmyslným otázkám hloupých novinářů jaký obor studoval, je to jistě chybné, ovšem vzbuzující spíše úsměv, než dávající odpověď na otázku zda bude dobrým ministrem zahraničí. 

Předpokládám také, že kvalitní obor filosofie musí znamenat vždy také mj. studium Marxe i Lenina.

Jinak k tomu příkladu, není přesný, na FF  jazyk nebyl  oborem studia, ten byl pouhým přemětem, tedy součástí studia. To je stejné jako byste chtěl po lékaři aby místo lakonického sdělení, že vystudovatl všeobecné lékařství, prohlašoval, že studoval anatomii.

rezjir10

Tak jinak, Lubomíru Zaorálkovi bylo v roce 2003 poněkud trapné přiznat se, že studoval studijní obor marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie. Tak napsal,že studoval obor filozofie-politcká ekonomie. Ocitl se pod palbou, tak doznal, že studoval studijní obor marxisticko-leninská filozofie atd., ale jako polehčující okolnost uvedl, že se hlásil na obor filozofie a politická ekonomie. V r. 2013 už pro jistotu nevysvětluje vůbec nic. A ponechává na fantazii čtenáře, co vlastně vystudoval, třeba středověkou teologii. 

Mně nejde o o to, co píše nyní, ale zatloukl v r. 2003. Možná, že ty dvě přídavná jmena považoval za přílšiný detail. Tak to měl té Wikipedii takto sdělit. 

Ale ono to je tak, jako bych já řekl,že jsem na FF studoval jazyk. Je snad přirozenější, když řeknu, že jsem studoval německý jazyk. 

heriot

Tak to je moje chyba, z  Vaši věty o tom, že "jeho životopis je účelový a vylepšený make up" jsem pochopil, že ho viníte z toho, že nemluví pravdu o tom  kde studoval...

Tedy o svých studíích nelže, jen ten popis považujete za málo podrobný. Abych pravdu řekl, osobně za zcela dostačující považuji, když napíše, že studoval na filosofické fakultě, podrobný sylabus přednášek bych skutečně nevyžadoval. Skutečně nevím co by se mělo na tom ještě vysvětlovat.

rezjir10

Ad pan Aleš Walter

 

Nikde jsem ve vztahu k panu Zaorálkovi v textu článku nenapsal, že lže, uaž proto, že v tomto případě ubližuje svými fabulacemi pouze sám sobě.  Ale přece jenom svá studia na FF UJEP mohl ve svém vlastním životopise na svých webových stránkách rozepsat trochu podrobněji. Už proto, že je to už dlouhá léta předmětem různých narážek. Takže bych řekl, že se jedná o záměrné zjednodešení dané neochotou cokoliv blíže vysvětlovat. Proč? Zvláště když stejně to na sebe předtím vyzvonil. 

Jde mi pouze o to,že pan Zaorálek neprokázal, že schopen čelit tlaku. Že pouze uhne, a to ještě dost neobratně. 

heriot

Nechci se nijak zvláště zastávat Zaorálka, nevím co kde o sobě všude píše. Nicméně pokud uvádí, že studoval na filosofické fakultě ÚJEP v Brně, tak se žádné lži nedopouští. Ta fakulta se skutečně jmenovala filosofická fakulta ÚJEP v Brně.

Je nutno rozlišovat  název fakulty a obor studia...