Co je to deficit státního rozpočtu?

21.10.2010 08:15
Slova deficit státního rozpočtu se skloňují dnes a denně ve všech pádech. Uvěmujeme si ale, co to vlastně znamená? Co se pod těmi slovy skrývá?

Deficit státního rozpočtu:               

Rozdíl mezi celkovými hotovostními výdaji včetně úroků a celkovými hotovostními příjmy (daňovými i nedaňovými) s vyloučením úvěrových příjmů.

Deficit neodráží celkový stav veřejných financí, ale jen prostředků, procházejících státním rozpočtem a jako takový má značná omezení, protože neodráží reálný stav národního bohatství, majetku státu atd.

Dále v něm nejsou zahrnuty transakce, které probíhají mimo státní rozpočet (státní fondy a další instituce). Nezahrnuje ani vládní pohledávky a závazky, vládní dluhové operace, garance státu za soukromé subjekty atd. – zahrnuje pouze hotovostní operace.

Malá citace z "Protokoly sionských mudrců", napsaných Sergejem Alexandrovičem Nilusem, vydané 1905:

... V gojímských státech jsme způsobili hospodářské krize tím, že jsme z oběhu stáhli peníze. Obrovský kapitál stál a odejmul peníze státům, které byly nuceny si tento kapitál půjčovat. Tyto půjčky zatížily finance států nutností platit úroky a učinily z nich otroky tohoto kapitálu... Odebrání kapitálu z rukou drobných živnostníků a jeho soustředění do rukou kapitalistů způsobilo zbavení lidí a také států moci...

... Daň, která se úměrně zvyšuje v závislosti na kapitálu, dá mnohem větší výnos než současná individuální daň, která je pro nás užitečná dnes z jediného důvodu - že vyvolává nesnáze a nespokojenost mezi gojímy...

... Uvalení daní na chudého člověka je semenem revoluce a pracuje v neprospěch státu, který se honí za nicotnostmi a přitom mu unikají velké věci. Na rozdíl od toho daň, uvalená na kapitalisty, zpomaluje růst bohatství v soukromých rukou. V našich rukou jsme v současné době soustředili majetek jako protiváhu síly vlády gojímů - jejich státních financí ...

... Síla našeho krále bude spočívat v rovnováze a v záruce míru, protože tyto věci jsou nevyhnutelné pro kapitalisty, aby jim byly zajištěny jejich příjmy a mohli odevzdávat daně, jež zaručí chod mašinérie státu. Potřeby státu musí být zaplaceny těmi, kdo to necítí jako břemeno a mají odkud brát...

... Takové opatření odstraní nenávist chudého člověka k bohatému, v němž bude vidět nutnou finanční podporu pro stát, bude v něm vidět organizátora míru a blahobytu, protože bude vidět, že je to bohatý člověk, kdo platí prostředky nutné k zajištění těchto věcí...

... Každý druh půjčky dokazuje slabost státu a nedostatek porozumění právům státu. Půjčky visí nad hlavami vládců jako Damoklův meč, kteří, místo aby od svých poddaných vybrali mimořádnou daň, přijdou žebrat s nataženou rukou k našim bankéřům. Zahraniční půjčky jsou pijavice, které není možné odstranit z těla státu, dokud samy neodpadnou, nebo dokud je stát neodtrhne. Ale gojímské státy je neodtrhnou; místo toho si berou další půjčky, čímž si dobrovolně nechají pouštět žilou, aby nakonec nevyhnutelně zbankrotovaly...

Dalo by se ještěš dlouho pokračovat. Někdo může namítnout, že "Protokoly" jsou padělek, že jsou smyšlené. Mě osobně nezajímá vůbec, zda jsou padělek nebo ne, ani mne nezajímá, zda národnost cítící se v nich být tou nadřazenou na světě je skutečně tou správně uváděnou. Co jediné je podstatné, jak velice přesně popisuje v roce 1905 to, co se bude následně odehrávat ve světě a jak se to také skutečně odehrávalo.

Na závěr tohoto blogu bych uvedl ještě jeden citát, tentokráte Jana Ámose Komenského:

... Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče ...

Jiří Schlimbach

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.