Co na to pan Paroubek?

obrazek
7.11.2011 05:41
Není to tak dávno, co pan Paroubek napsal blog, ve kterém horoval pro euroval a dehonestoval pana Sulíka ze Slovenska, který byl proti schválení eurovalu Slovenskem. Na tento blog jsem reagoval svým blogem a dnes přináším další pohled na tuto věc a dotaz panu Paroubkovi, když je znám návrh smlouvy o "eurovalu" (ESM) předložený EU:

      Není to tak dávno pane Paroubku, co jsem se vyjádřil k jednomu vašemu blogu, kde jste horoval pro euroval a osočil pana Sulíka ze Slovenska, který byl proti němu. Možná byste mi mohl oplatit tuto moji troufalost a odpovědět mi na mé myšlenky obsažené v tomto blogu. Jak se ukázalo, připravená smlouva o eurovalu (ESM) je velice zajímavou a vyvolává mnoho otázek – mezi jinými i tu, zda jste ji pane Paroubku četl, když jste psal svůj tehdejší blog a co je důvodem, že byste nás do této smlouvy tak rád zavázal?

      Pokud to zůstalo zatím někomu utajeno, potom vězte, že smlouvou o ESM se ustavuje de facto akciová společnost, která má mít základní kapitál 700 miliard euro. Bude vydáno 7 000 000 akcií po 100 000 eurech a zakladatelé (země eurozóny) budou mít počet akcií odpovídající jejich vkladu. Z přílohy k této smlouvě vyplývá, že pro jednotlivé země budou počty akcií a tím i váha hlasů v hlasování následující:

 

Členská země eurozóny                   rozdělení podílů ESM (%)

Belgie ......................................................... 3,4771

Německo ................................................. 27,1464

Estonsko ..................................................... 0,1860

Irsko ........................................................... 1,5922

Řecko .......................................................... 2,8167

Španělsko .................................................. 11,9037

Francie .................................................... 20,3859

Itálie ........................................................ 17,9137

Kypr ............................................................ 0,1962

Luxembursko ............................................... 0,2504

Malta ........................................................... 0,0731

Holandsko .................................................. . 5,7170

Rakousko ..................................................... 2,7834

Portugalsko ................................................. 2,5092

Slovinsko ..................................................... 0,4276

Slovensko .................................................... 0,8240

Finsko ......................................................... 1,7974

Celkem  ........................................................ 100

 

     Tato akciovka bude řízena Generálním ředitelem, správní radou bude Rada Guvernérů, kterými budou ministři financí jednotlivých zemí. Zajímavé je to, že tato instituce nepodléhá žádné možnosti kontroly, stejně jako i všechny osoby, které budou činit rozhodnutí dle hlasovacího mechanismu (který je také zajímavý) jsou právně nepostižitelné a mají de facto doživotní imunitu.

     Ve věcech, kdy stačí nadpoloviční většina budou rozhodovat které státy? Pro jistotu jsem je vyznačil tučným písmem. Ve věcech 2/3 hlasování výše uvedeným 3 stačí přesvědčit kteroukoliv z malých zemí, ale ani to nebude potřeba, protože ta země, která nebude mít splacenu část svého základního kapitálu stejně bude mít omezena hlasovací práva. Jak budou přistupovat k euro další státy, výše uvedený klíč se bude přepočítávat, což ale s ohledem na HDP dalších účastníků moc změn nepřinese.

     Pokud Rada Guvernérů rozhodne o navýšení základního jmění, jsou všechny zúčastněné země povinny toto navýšení akceptovat a peníze zaplatit do 7 dnů – nakolik je to reálné, si může každý učinit názor sám. Kdo to nesplní, bude postihován, budou mu odňata i hlasovací práva atd. Tato smlouva řeší i další zajímavé věci – rezervní fond – z čeho bude naplňován? Náklady na správu – z čeho budou hrazeny? Těch zajímavostí je v ní příliš mnoho na to, abychom mohli zůstat klidní a lhostejní. Stejně tak je i zajímavá ona základní cifra 700 miliard euro.

     V EU to není nic překvapivého, kdo sleduje „postupné utahování šroubů“ a zotročování občanů členských zemí EU se již ničemu nediví, protože to zapadá do daného scénáře, stejně jako zadlužování EU i přes to, že EU má vlastní centrální banku, která se  ale rozhodla zotročení zemí EU zjednodušit vydáváním dluhopisů a nabídkou jejich prodeje Číně. Pokud nám to bude stále jedno, nedivme se, že skončíme špatně, protože ti, kteří nás takto vedou „ke světlým zítřkům“ nám nakonec přinesou jen „slzy a vztek“.

     Takže touto smlouvou se již de facto stává i Lisabonská smlouva cárem papíru a skuteční vládci našich světlých zítřků nastupují na scénu zcela otevřeně.

     Dotaz zní pane Paroubku – věděl jste o návrhu této smlouvy, když jste nás tak přesvědčoval, jak je euroval zázračný a nutný? Pokud jste to věděl, potom mne zajímá, komu sloužíte? Našemu národu? Celkem bych o tom pochyboval -(

     Musím říci, že mě to celkem dost mrzí, protože jste člověk, který má obrovský „tah na branku“ a mohl byste pro tento národ  ještě mnoho dobrého vykonat ...

     Aby bylo zcela jasno, jsem pro EU, ale pro EU konstituovanou svobodnými, suverenními a maximálně soběstačnými státy, které delegují na úroveň společenství některé své agendy, které mají z hlediska vzájemného soužití smysl (bezpečnost například, mezinárodní obchod, bezcelní zóna i to euro, ale zcela jinak koncipované). Státy, které mají právo veta – ne blokovat volbu ostatních členů EU, ale právo státu vetovat svoji účast v navrhované konkrétní společné agendě. Potom nám totiž bude stačit „EU parlament“ složený z počtu zástupců odpovídající počtu členských zemí, protože každý takový zástupce bude vázán názorem své země atd.

     Pokud se mi pane Paroubku rozhodnete odpovědět, nezačínejte prosím větu slovy .. „Celkem jste mě pobavil ...“ . Děkuji.

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Neviděl bych to tak, že když jsme tam vlezli, tak musíme trpět. Máme snad svoji vůli, svůj názor - alespoň bychom měli mít. Proto také můžeme navrhovat řešení nebo se z toho, co nám nevyhovuje vyvázat.

Jednotný trh vůbec nepotřebuje jednotnou měnu. Jednotný trh mohou vytvořit státy s vlastními měnami, ale mohou si vytvořit ve svém vlastním zájmu zúčtovací jednotku - například euro ...

Maximálně soběstačné státy mohou vytvářet na základě vzájemně výhodné smlouvy unii s přesně stanovenou společnou agendou, která se klidně může časem postupně rozšiřovat. Této společné agendy se musí mít právo účastnit s právem veta, kdy mohou vetovat svoji neúčast v některé konkrétní agendě...

Maximální soběstačnost neznamená zrušení nebo znemožnění výměny zboží mezi státy.

rezjir10

Maximálně soběstačné státy nepotřebují EU, protože si vystačí sami. Navíc zahadou zůstává, jak dlouno může fungoat jednotný trh bez jednotné měny a jednotné rozpočtové politiky. 2 dny ?  Vlezli jsme tam, tak musíme trpět.

rku

Vsadím se -neodpoví.

schlimbach

no ty informace jsou z anglické verze, která je zveřejněna na webu EU

1rytir

Díky, čerpal jsem informace ze stejného zdroje. Jsem velmi zvědav, zda má Jiří Paroubek jiné, pravdivější prameny a tvrzení v tomto článku spolehlivě vyvrátí. Odpoví, neodpoví, kdo ví?