Co se změní od 1. srpna při vstupu do SRN

srn hranice
31.7.2021 17:47
Tuto neděli vstoupí v platnost nová opatření pro vstup do Německa, která mají omezit pandemii Covid-19, jejíž čísla v některých zemích opět znova rekordně rostou. Spolkový kabinet schválil nová pravidla, podle nich v zásadě platí, že všechny osoby vstupující do země od dvanácti let věku musí mít negativní doklad o vyšetření, doklad o rekonvalescenci nebo doklad o kompletním očkování - bez ohledu na to, odkud přicházejí a jakou cestou do spolkové země vstupují. Budou existovat pouze dvě kategorie pro globální oblasti s vyšším rizikem infekce namísto tří: Vysoce rizikové oblasti a oblasti, kde se šíří nové rizikové varianty viru.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví, spolu s ministerstvem vnitra a zahraničním úřadem určují, zda je region klasifikován jako vysoce riziková oblast. Kritéria zatím nejsou přesně definována - například pokud jde o výskyt, úmrtí, hospitalizaci a míru testování. Oblasti s variantou viru jsou označeny těmito třemi ministerstvy, pokud se v nich vyskytuje určitá varianta koronaviru, která dosud není v Německu rozšířena. Musí existovat relevantní důkaz, že očkování nebo předchozí infekce nemají proti této variantě žádnou nebo jen omezenou ochranu nebo že má jiné podobně závažné vlastnosti, které vzbuzují obavy. Klasifikace nabývá účinnosti nejdříve na konci prvního dne po zveřejnění Institutem Roberta Kocha, aby cestující měli možnost se na ni náležitě připravit.

Z vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s výskytem viru musí na internetovém portálu spolkové vlády pro vstup do země zadat své osobní údaje a místo pobytu po dobu nezbytné vstupní karantény. Tam také mohou nahrát potvrzení o testech, rekonvalescenci a očkování, jakmile jsou k dispozici. Při vstupu z oblasti s výskytem rizikových variant viru je vždy vyžadován doklad o testování a to i u očkovaných osob. Doklad o očkování nebo uzdravení jako očkovaná nebo uzdravená osoba již nestačí. Každý, kdo se během deseti dnů před vstupem zdržoval v oblasti klasifikované jako oblast s vysokým rizikem nebo oblast s variantou viru, je povinen jít do karantény ihned po vstupu na vlastní náklady. V případě předchozího pobytu v oblasti s výskytem viru platí přísná 14denní izolační povinnost. Neočkované nebo neošetřené osoby, které do země vstupují z rizikových oblastí, se musí podrobit desetidenní karanténě. Tato lhůta může být zkrácena, pokud dotyčné osoby předloží příslušnému orgánu doklad o uzdravení, osvědčení o očkování nebo osvědčení o testu. To se nevztahuje na osoby, které pouze projížděly vysoce rizikovou oblastí nebo oblastí s variantou viru a neměly tam mezipřistání.

Obecně platí, že doklady je třeba mít při vstupu u sebe a předkládat je v případě kontrol ze strany úřadů. Kontroly všech vstupujících přímo na hranicích se nepředpokládají. Pokud cestujete s dopravní společností, jako je letecká společnost, je třeba doklady předložit na požádání před odletem - to platí již pro cestující v letecké dopravě. V přeshraniční železniční dopravě by to mělo být možné i během cesty. Rychlé testy nebo testy PCR v zahraničí si musí cestující hradit sám. V Německu budou zatím rychlotesty až do odvolání zdarma.

Přeshraniční dojíždějící jsou osvobozeni od povinnosti registrace a oddělování. V případě předchozích pobytů ve virové oblasti to platí pouze tehdy, pokud je jejich činnost "naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozních procesů nebo pobyt pro vzdělávací či studijní účely". Kromě toho existují výjimky pro pracovníky, kteří jsou potřební k zajištění přeshraničního pohybu osob, zboží a dopravy.

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.