D. Žitníková: "Ani odborná zdravotnická veřejnost netuší, jak to bude po 1.1.2013" - a jak na to

obrazek praso-ptáko-lidská chřipka
23.10.2012 15:59
Hlava zdravotnických odborů ČMKOS - Dagmar Žitníková, vystoupila před 21 dny s naléhavou výzvou na tiskovce požádané ČSSD (od té doby se situace nezměnila ani v nejmenším) - totiž: 1.1.2013 vstupuje v platnost zákon o tom, že mezi nemocnicemi může být až hodina cesty osobním autem (tj. jde opravdu o život, sanitka sice jezdí rychleji než osobní auto, ovšem musí urazit cestu tam a zpět!), i bylo ministerstvem schváleno memorandum o rušení nemocnic a lůžek, jenže ovšem nebylo dosud stanoveno kterých, a žádná nemocnice nemá dosud podepsanou smlouvu na příští rok, což je vcelku neúnosná situace, já jsem se ve starších blozích neúnosností této situace zabývala po stránce nelegitimnosti, ba protiprávnosti takovéhoto rozhodování bez přiměřeného posuzování a nemístnosti podzákoných norem postihujících velké množství občanů v tom nejzákladnějším - totiž rizikem ohrožení života - a nyní předkládám liny "jak na to" - a starší rozšiřovanou rešerši, jak to ve zdravotnictví vypadá všeobecně.

Celé vystoupení paní Dagmar Žitníkové, hlavy zdravotnické sekce ČMKOS, je zde na videu: http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/d-zitnikova/

Následuje podrobnější tisková zpráva, odborníkůp, pcientů a nemocnic, kde je toho řečeno ještě více: http://deprivatizace.cz/2012/10/tiskova-zprava-krizoveho-stabu-nemocnic-pacientu-a-odboru/ (a představitelé této akce a jejich poněkud komornější vyjádření: http://deprivatizace.cz/2012/10/tk-krizoveho-stabu-ohrozene-nemocnice/) O týden později - k 31.10. již jsou směrná čísla rušenýh známa (a někde budou i jejich názvy): http://www.vasevec.cz/vip-blogy/zbynek-fiala-zdravotnicka-valka- a teď se můžete s ministerstvem hádat, ale podle zjištěných potřeb obyvatelstva se na tuty nepostupovalo.  Ty se totiž nezjišťují, nebo je metodia natolik politicky ohnutá, aby nebylo smyslem vyléčit. Analýzu boj nemocnic a pojišťoven podává také tento text: http://www.antikapitalista.cz/wordpress/analyza-soucasneho-boje-nemocnic-a-pojistoven/

celá tristní záležitost spočívá v tom, že ministerstvo se vzdalo výkonu společenské role, která mu byla svěřena, a posuzování nechává de facto na pojišťovnách, o tom, co za podraz je ono tzv. memorandum, jsem psala zde: http://www.vasevec.cz/blogy/memoranda-jiz-i-v-cr-technologicky-priznak-nastupu-new-world-orderu z článku vede odskok na prvoskicu pro ústavní stížnost, kterou by měla paní žitníková spolu s nemonicemi podat, obracela jsem se na Asociaci českých a moravských nemocnic, ale nikdo mi neodepsal, jsem přesvědčena, že takováto zásadní věc, ohrožující občany na zdraví musí být posuzoána za dohledu nejen odborné veřejnosti, a především není možné ji vyjmout z rozhodování parlamentu. Zdravotní pojiťovny nejsou státním orgánem, nereprezentují ani laickou ani odbornou veřejnost, jsou to naopak ony, jejichž hospodaření by mělo podléhat dozoru státních orgánů, což se evidentně neděje, protože výstupy nejsou, nebo se maří jinými státními orgány, například SUKLem, po jehož inovaci sazebníku léků, jež byla zahájena z důvodu nezbytnosti optimalizace a snížení těchto nákladů, zaplatily domácnosti o 30% více za léky, a zdá se, že pojišťovny také.  Souběžně dává ministertvo zelenou přeměně nemocnic jakožto neziskových organizací v organiztace založené za účelem zisku, čímž jsou opět z pojišťoven vysávány peníze navíc. Místo, aby ministerstvo dozorovalo optimalizaci všech aspektů zdravotní péče, za 20 let (jen namátkou) - neřeklo ani popel k zborcení domácího farmaceutického průmyslu (zbyla de facto jen Zentiva) - neřeklo ani popel k prodeji patentů na nové léky do zahraničí (byť tyto vznikly díky státním grntům), nezabývá se obnovou domácího průmyslu dodávek do zdravotnicnictví, udělalo nesmyslná a drahá rozhodnutí ve věci epidemií chřipek - aniž by vzalo na vědomí, že pro vážné případy lidí ohrožených zhoršeným zdravím či stářím existuje lék, jenž je nyní z hlediska patentové ochrany volný a je možné jej vyrábět, lék,  který byl prvním vyrobeným technikou genetického inženýrství na základě poznatku, že embryo ve vajíčku před zkázou chřipkou a jinými irozami chrání tzv. interferonový komplex - lék se jmenuje interferon alfa. (Pro jeho výrobu se nyní v ČR vykupuje dostatek plazmy) /- a že mnohem důležitější je prevence, a při epidemiích učit občany nosit na veřejnosti roušky. / Nyní se pojiťovny diví, že jsou vystaveny systému vydírání astronomickými částkami, je to ovšem systém, kde jeden kmotr hraje do ruky druhému. Za podmínek výkonu odborného dohledu by toto odvětví totiž netrpělo nedostatkem financí, nebo respektive jeho přínos pro národní hospodářství by byl tak nepopiratelný (vytvářejíc vlastní koloběh směny statků), že by nebyl problém jakou sekeru zacelit ze státního rozpočtu. Jenže ovšem jak se to má s dotační politikou, jsem psala zde: http://www.vasevec.cz/blogy/eu-dotace-ceska-zumpa-financnicko-politickeho-kartelu

Vcelku vzato model destrukce českého zdravotnictví je naprosto stejný, jako model dstrukce ve všech ostatních oblastech národního život, do nichž zasahuje rozvrácený, mafiózní stát a  neviitelná ruka trhu. Jde o to, jak tento mechanismu obrátit v pravý opak. Kam až destrukce dospěla, jsem mezitím doplňovala do staršího blogu, ovšem upozorňuji, že to zdaleka není vše: http://www.vasevec.cz/blogy/velka-zdravotni-loupez-reforma z modelu, jenž měl být rozvíjen ve své schopnosti léit tak, aby vyléčil, se stalo propírání a vydířání peněz,podáání standardizovných úkonů za účelemjejich proplácení, kde penězovody vedou kamkoliv jinam, než do správně zacykleného oběhu - rozvoj péče o zdraví-věda -ekonomika.  Vždyť pokud by se dovednosti a znalosti našich lékařů a na ně navazujících oborů zlepšovaly, měli bychom o exportní artikly postaráno. Takto jediným "exportním" artiklem je záměr, o němž e šušká, že totiž klika okolo bývalého ministra Langera, si zakládá kliniku pro bohaté onkologické pacienty, jež hodlá léčit konopím (o němž ví na rozdíl od konopných aktivistů zlomek či nic), což je důvod, proč početné obci pacientů s chorobami - - kromě rakoviny ještě většinou autoimunitními, jako roztroušená skleróza, astma, lupus, Crohnova choroba ale i jiné, jako třeb diabetes,  je upírána samoléčba ze zdrojů z vlastní zahrádky, jež by je vyšla na cca 200 měsíčně, čímž by šetřil finance pojišťoven, a naopak vzniká zákon, který z nich opět činí těžké pachatele určené k věznění.  (Jednání o zákonu konopí do lékáren - 2. čtení z 26.10.2012 vypadá nenápadně, ale jde o jednání dutýh hlavstenozáznam :http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/047schuz/47-4.html a videozáznam: https://docs.google.com/file/d/0B51EsaLdzKwCajlvU1hGMTNtREU/edit?pli=1)

Leží tu ladem mraky absolverntů přírodních věd, chemie, farmacie, různých hraničních oborů a mezi oborů, pro ktreré není vhodný kariérní postup ve vystudované branži, protože nikdo nemá zájem o přínosné projekty a naše medicína stagnuje. V jiných státech byli chytřejší - Indové již 10 let dodávají do Afriky levná virostatika (nezabíjející virus, jen mu bránící v množení) proti HIV a AIDS - a rozhodně na tom neprodělávají. Naši absolventi dělají v callcentrácích, obslužný personál automatických přístrojů, maximálně obchodní zástupce zahraničních firem. Vše jen proto, že zde není model financování první, přípravné, projektové fáze, vníž se ještě nerealizují zisky (resp. každý náročný projekt se neobejde bez více přípravných fází, jež je nezbytné financovat, aby vůbec bylo možno s vlastním podnikáním začít) a není tu dost peněz na tak náročné projekty, jakými tyto obory jsou, ačkoliv prachů, které se točí v kasinu obchodování s deriváty, jsou mraky. Pan Janeček a Fio by mohli vyprávět.  Rozbourání farmaceutického průmyslu se ovšem odehrávalo přímo přes jejich oborovou komoru (+ absenci výkonu státní politiky), která nadržovala silnějším, jimž pomáhala vytvářet monopol, za souběžného házení klacků pod nohy těm slabším, z kterých nekáplo. Nemluvím o tom, jak jsou údajně patentovou mafií podchyceny patentové databáze, v nichž hledání  resp. nalezení něčeho nosného, znamená podle svědectví zkušenějších, i ohrožení na životě.

 Faktor rozvoje zdravotní péče je pro ekonomii zásadní - v zásadě výběremm pojistného je zajištěno fungování primárního okruhu financování, až na to, že daně by neplatily soukromé nemocnice (ty by byly lepší státní), nýbrž výrobci léků azdravotních potřeb a přístrojů, nejlépe eportující, a pak také daně z příjmů jejich zaměstnanci, samotné snížení očtu nezaměstnaných znamená velký přínos pro množství peněz v oběhu i v rozpočtu - a  snížení nákladů domácnostem snížením cen léků o marží početných překupníků, kteří žádnou přidanou hodnotu nepřinášejí, znamená opět přínos v tom smyslu, že občané mohou více utrácet v jiných sférách primární sféry výroby a služeb, a ty zase ovádějí daně (tedy pokud stát chce a nenechá je odejít do daňových rájů.) Takže obrácení likvidačního scénáře ve zdravotnictví ve scénář rozvojový, má pro Českou republiku zásadní význam.

____________________________

Přidávám ještě osvěžení paměti pro některé, pro jiné úplnou novinku, to, co napsal MartinHekrdla aktuálně pro Týden v článku Velký podvod: "....V eseji O povaze naší kultury Václav Černý napsal: "Obsahové složky socialismu jsou tedy dány povahou a počtem škodlivých nedostatků kapitalismu. Ty pak jsou dějinně zjištěny, totiž: konkurenční anarchie společenské výroby, jež je důsledkem soukromého vlastnictví výrobních nástrojů aktivizovaných k produkci jen za účelem osobního zisku; a nespravedlivé odměňování lidské práce, jehož důsledkem bylo nespravedlivé rozdělování společenských statků čili lidská bída.""

_________________________

19,7.2013: Dagmar Krásová : Žitníková včera jednala s prezidentem Zemanem o situaci ve zdravotnictví
Zdravotnictví bylo ve čtvrtek 18. července odpoledne hlavním tématem jednání prezidenta Miloše Zemana s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavem Zavadilem a předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou. Jednání se zúčastnil také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který je zároveň lékař a místopředseda Rady Asociace krajů ČR.
Dagmar Žitníková prezidenta Zemana informovala o kritické situaci ve zdravotnictví, především v nemocnicích a lázních, a předala mu objemnou složku písemných dokladů. Ty svědčí o tom, jak se odbory snažily opakovaně situaci řešit, kolik jednání na tripartitní úrovni, ale i s ministry a premiérem, na toto téma vedly, jak varovaly před zhoršováním situace a dopady na zaměstnance i pacienty, jaká řešení nabízely.
Hejtman Běhounek prezidentovi předal ekonomické podklady o hospodaření krajských nemocnic a rozsahu snížených úhrad za zdravotní péči.
Žitníková zdůraznila, že odborový svaz považuje za nezbytnou změnu úhradové vyhlášky a změnu lázeňského indikačního seznamu, aby došlo ke zvýšení objemu finančních prostředků pro nemocnice a lázně. Odborový svaz rovněž vznáší požadavek na mimořádné přerozdělení zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven.
Hejtman Běhounek preferuje odkup pohledávek VZP státem.
Všichni se shodli na nezbytnosti zvýšení úhrad za státní pojištěnce. Sumu potřebnou ke zvládnutí současné finanční krize ve zdravotnictví shodně odhadli na pět miliard korun.
Prezident Zeman uvedl, že situaci vnímá jako velmi závažnou, a odboráře požádal, aby informace přednesli také novému ministrovi zdravotnictví Martinu Holcátovi. Po jednání s ministrem mají odboráři prezidenta informovat, na čem se domluvili.
Předsedkyně Žitníková jednání hodnotí jako velmi věcné a byla příjemně překvapena nejen prezidentovým zájmem o problematiku zdravotnictví, ale i jeho znalostmi o současném stavu a fungování resortu. 

sestřičky a jejich životní cyklus

 Předsedkyně Žitníková jednala s ministrem práce a sociálních věcí Koníčkem
S ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem jednala v úterý 23. července předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Schůzky se zúčastnil také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
Předsedkyně Žitníková seznámila ministra s dlouhodobým požadavkem odborového svazu na zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, informovala ho o problémech poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách a o problémech s její úhradou a upozornila na celkové podfinancování sociálních služeb.
Jednání bylo konstruktivní a věcné. Ministr resort zná, na MPSV dříve působil jako náměstek a rámcově se sociálním službám věnoval před spuštěním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Závěry z jednání byly konkrétní:
● Ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách si ministr Koníček vyžádá podklady od bývalé ministryně Ludmily Müllerové a další jednání s odboráři povede po prostudování materiálů.
● Kvůli poskytování zdravotní péče a jejím úhradám se sejdou odborníci z obou ministerstev a budou hledat způsoby řešení.
● Pokud jde o financování sociálních služeb, ministr Koníček chce, aby se vytvořilo to, po čem dlouhodobě volá odborový svaz: aby se určily ceny za služby a aby se stanovily priority.
● Současně ministr povede dialog s kraji, aby bylo možné řešit financování sociálních služeb přes ně.
Ministr Koníček zároveň chce, aby mu odbory sdělily svá stanoviska k nejpalčivějším problémům, aby vytyčily odborové priority a informovaly ho o tom, co považují za urgentní.
V této souvislosti předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že priority odborového svazu jsou neměnné a že jimi jsou lidé, a to jak zaměstnanci, tak také klienti. Použila příměr členky výkonné rady odborového svazu Jany Hnykové, že dnešní zaměstnanci s jejich nízkými platy nebudou mít na to, aby v budoucnosti byli klienty sociálních služeb.
Ministr Koníček v širším kontextu také hovořil o problémech resortu MPSV jako celku. Situace dle jeho sdělení není dobrá, resort má obrovské problémy s vyplácením dávek. Snížily se stavy zaměstnanců, nový počítačový systém je nespolehlivý. Úřady práce a sama jejich činnost je téměř před kolapsem. V nových právních normách jsou zásadní chyby, jednotlivé platné zákony jdou proti sobě, lidé jsou v nejistotě.
Předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že odbory na většinu chyb, o kterých hovořil, upozorňují již několik let a že jejich připomínky je možné použít k nápravě těch nejpalčivějších problémů.
V závěru jednání zazněla ze strany ministra nabídka, aby předsedkyně OS rozšířila kolegium jeho poradců. Nabídku Dagmar Žitníková přijala.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,

 

 
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.