Dalších pár facek demokracii

řecká demokracie
1.2.2020 08:00
A zase ji otloukají z Prahy, Senátoři přímo, drazí to trafikanti, v běžném životě povětšinou neschopové, evidentně zastupující ve svých funkcích a u svých koryt ty v naší společnosti, kteří nemají pražádný respekt k občanům a, samozřejmě, vůbec už ne k té demokracii.

Kdo a kam smí v této republice už jít, kandidovat, se rozhodli určovat tito darmojedi, celých devatenáct z nich, aktivních odpůrců, kteří se neštítí praktik nejtvrdšího totalitního zřízení. A nejsou v tom úplně tak sami, tito předražení zástupci pražskokavárníků, politických aktivistů, nekritických zastánců neobjektivní ČT a všech těch lepšolidí převážně z Prahy. Těch, kteří se sami pasovali na elitu národa, kteří si myslí, že oni a nikdo jiný, mají právo rozhodovat o všem v této naší krásné zemi. 

S plnými ústy floskulí, blábolů, frází o demokracii, ji ale šlapou po krku, otloukají ji, dělají si z ní fackovacího panáka.

Ta šílená zhouba kádrování každého, kdo se jim nelíbí, kdo je jakkoliv převyšuje a přitom nesdílí jejich vidění světa, je varovně nebezpečná a prohlubuje to rozdělení společnosti víc, než snad i zamýšleli.

Počin těchto devatenácti přeplácených senátorů, u kterých je zcela zjevná absence elementární lidské slušnosti, o demokratickém přístupu k výkonu svých funkcí ani nemluvě, je hnusný až odpudivý. https://www.parlamentnilisty.cz/…/To-je-rana-Senatori-v-cel…

Neschopnost přijmout názor jiných, nedemokratické prosazování svých vlastních zájmů, nerespekt k rozhodnutí a snaze kandidovat kamkoliv někoho jim nemilého je projevem pyšné nadřazenosti, arogance a pocitu nezdravého velikáštví. Samozřejmě také osobní hlouposti a velmi, opravdu velmi nekvalitného vzdělání, byť ověnčeného jedním nebo více akademickými tituly. Namnoze z legendárních práv v Plzni.

K tomu, co ze sebe doslova vyžvejknul bývalý slavný hokejista v souvislosti s cestami premiéra po republice, je docela zbytečné šířeji pojednávat. Snad jenom tolik, že tento rozumu a slušnosti prostý, pukami přečasto otloukaný sportovec, který se evidentně nevidí do úst, by měl po nich obrazně, symbolicky, dostat v podobě spravedlivého pohrdání a odsudku všech slušných lidí. https://www.parlamentnilisty.cz/…/-Fuj-hnus-zvracim-Dominat…

Příklady táhnou, platí tady v poslední době víc než kdy jindy, ve veřejných projevech některých lidí přímo magnetizují. Dovolí-li si parta nedostudovaných postpubertálních mladíků burcovat nespokojené občany (a že vždy nejací budou, za každého režimu a každé vlády) přidrzlými výkřiky o tom, jak řádně, demokraticky a svobodně zvoleným ústavním činitelům nalajnovali, dokonce červeně, "hřiště", "dvoreček" jejich působnosti a oni že, nikdy nikým a nikam nevolení občany, voliči, budou tento prostor hlídat coby štěkající psi, dovolí-li si tito nevyzrálí a také rozumu a slušnosti prostí mladíci dávat vládě a prezidentovi jakákoliv ultimáta, rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude na vládních postech, je to hodně špatně a zle.

Urážky, sprostá lživá obvinění, výhrůžky a přání smrti, doslova, štvavá dehonestace řádně zvolených politiků se, žel, stalo u nás už běžnou záležitostí. S pravdou si nikdo ze štváčů hlavu nedělá, i když je jasná a potvrzená, své lživé pomluvy setrvačností opakují. Samozřejmě za vydatné pomoci neobjektivní, zaujaté a stejně lživé ČT.

Jediným způsobem, řešením, jak čelit těmto, s prominutím, neuvěřitelným prasárnám, jak je slušným a přijatelným způsobem eliminovat ze společnosti, je co největší účast občanů, každého nás ve volbách, i do toho opovrhovaného a zbytečného, silně předraženého Senátu a volit s rozumem za své zástupce slušné lidi, takové, co jsou opravdu těmi zástupci slušnosti, politické kultury a kultivovanosti konečně. Vyvinout maximální úsilí, i prostřednictvím těchto slušných zvolených, aby se u nás konečně zrušil zbytečný, drahý a občany nechtěný, opovrhovaný Senát. 

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Současnou naprosto prohnilou skutečnost dobudování mafiánského kapitalismu ve zdejších zeměpisných končinách bych si vůbec neidealizoval. Ve společnosti určené k zániku, protože hlavním motorem jejího pseudovývoje se staly příznaky vlády Zlatého tele, jako chamtivost, pýcha a další dle našeho křesťanského ,, Koránu ", pan evropsko atlanticky zvan Holly Bibel, označené smrtelné civilizační hříchy, které z hlediska historické paměti lidstva předcházejí pádu. Střízlivě uvažující občan musí nám do mysli indoktrivané vzletné fráze o budování demokratické a právního státu, přece považovat za pouhopohou vějičku k oklámání mysli důvěřivých ovčanů, jako věcné se zde jeví přirovnání k muchulapce. Cožpak není viditelné, že tyto výdobytky údajného demokratismu vydávané za svobodné vyjádření  vůle, lze zmanipulovat především množství peněz ( všelijak obstraných do pokladničky strany či hnutí, jakož i dalšími fígly politické reklamy a propagandy), které zneužívají stádovost myšlení ovčanstva.

   Nelze si samozřejmě nepovšimnout příznaků ke změně kursu kapitalistické propagandy, jeichž hlasatelé začínají mít zřejměnedostatek na financování této iluze demokracie a celkem otevřeně přiznávají, že jim k tomuto ohlupování, jaksi docházejí peníze a nutno tedy postupně zavádět diktátorské formy vlády, což se vlastně i děje, když se podíváme na nám blahoslavenou našimi mocnými EU, tento novodobý žalář národů, kde uplacení europoslanci celkem poslušně odhlasovávají EU direktivy k jednotlivým  údajně svobodně zvoleným místním satrapům, jak těmto kývačů stanoví nikým nevolení o zlovolně dosazení EU komisaři, tyto výkonné páky, jimž diktují k prosazen ísvé diktátorské vůle vlastně hrstky současných vládců lidstva, tedy klanů potomků Rotschildů, Rockefellerů, Morganů, jejich odvětvení Goldman Sachsů a jiných klonů světové finanční oligarcie současných despotů lidstva. Může se samozřejmě opáčit, že se jedná toliko o teorie konspirátorů. Nutno se však proč jsou tyto tyto teorie propagandisty současného nového světového řádu dehonestovány ? Nespočívá snad odpověď na tuto znepokojivou otázku v tom, že jsou současným otrokářům listava nepohodlné, protože mají pravdu.