Dává vám to smysl?

obrazek
15.11.2013 11:32
Nejen ten obrázek, ale i poslední opatření ČNB?

Na téma posledního opatření ČNB bylo napsáno všechno možné a nemožné. Zde je moje úvaha.

ČNB je dle zákona o ČNB nezávislá. Vřele doporučuji všem si osobně tento  "Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance" přečíst, abyste věděli jak to s tou nezávislostí ČNB vlastně je.

Mě z toho čtení vychází jediné - ČNB je nezávislá na vůli lidu České republiky a vůlí lidu není vázána. ČNB NESMÍ financovat rozvoj společnosti - proto si naši politici tak rádi půjčují jinde a za úroky.

Při hlubším zamyšlení mne napadá, kdo mohl v parlamentu zvednout ruce pro tento zákon? Ono těch zákonů v kategorii "Zločinného spolčení proti lidu této země" je v našem právním řádu po roce 1989 celá řada.

Ale zpět k poslednímu opartření ČNB - tímto opatřením v souladu se svou podřízeností Evropské centrální bance a globálním finančním institucím a americkému polosoukromému FEDu naše Česká národní banka pomáhá za natištěné české koruny, skupováním eura uměle zvyšovat "životaschopnost" eura a to za praktické devalvace úspor našich občanů a subjektů společnosti, stejně tak za peníze našich daňových poplatníků, které budou muset vydat za nákupy zboží a služeb. Toto opatření zároveň bude snižovat REÁLNÝ příjem obyvatelstva.

Váženým spoluobčanům, kteří měli tu čest a seděli po roce 1989 v Parlamantu ČR a zvedali své pracky pro zákony likvidující nezávislost a suverenitu naší země, stejně tak jako pro zákony ekonomicky zotročující naše občany, pro zákony likvidující strategiskou bezpečnost země v oblasti potravin, zdravotnictví a energetiky a v neposlední řadě těm, kteří zvedali pracky pro zákony umožňující ovládnutí naší měny cizími zájmy, bych rád vzkázal jediné -

VÁŽENÍ, PŘEJI VÁM DLOUHÝ ŽIVOT JEŠTĚ, ABYSTE SE DOŽILI DNE, KDY ZA TUTO SVOJI ČINNOST PONESETE PLNOU ODPOVĚDNOST PŘED LIDEM TÉTO ZEMĚ.

Aby to nevypadalo, že jen kritizuji - když může ČNB tisknout bez omezení českou měnu na nákup cizích měn a "intervenovat" tak v neprospěch lidu této země, co kdyby se ráčili páni poslanci usnést a učinit změnu v zákoně o ČNB s tím, že ČNB může financovat určité státní a obecní projekty za účelem zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschoipnosti země, za účelem zvyšování vzdělanosti a programy v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením za osvojení technologií s vysokou přidanou hodnotou.

Tyto projekty by mohly být financovány i časově omezenými penězi, po uplnutí kteréžto doby by tyto peníze byly automaticky staženy z oběhu.

Další možnost je za použití ČNB zcela oddlužit naše občany a vyjít na zcela novou cestu nastavení hospodářského a politického prostředí v naší zemi, kdy skutečným a jediným pánem bude lid této země a konkrétní jeho aktivita - například dle - www.ekonomickareforma.cz

Že je to nemožné? Vyvedu vás z omylu. Pokud ČNB "skoupí" veškeré dluhy občanů a subjektů ve společnosti, tyto "nově vytvořené"  elektronické peníze pro nákup dluhů budou okamžitě a automaticky zase staženy z oběhu. Všem "dlužníkům" se uvolní ruce a možnost "znovu utrácet", což v současném, stupidním systému se bude rovnat sice záchraně tohoto stupidního systému, ale zároveň to bude znamenat, že se lidé mohou zase "nadechnout" a získat trochu času k provedení žádoucích změn, pokud nechtějí skončit tam, kde jsou teď.

Toto jednoduché opatření by vyřešilo i celý problém eurozóny, aplikovalo-li by se v ní. Má to ale jednu obrovskou nevýhodu - současní věřitelé by ztratili svou moc a dalo by jim hodně moc práce, aby se jim "snad již poučený lid" podařilo znovu ekonomicky zotročit.

 

zdroj obrázku: http://zeny.e15.cz/clanek/bavim-se/nahe-divky-na-rakvich-polsky-vyrobce-rakvi-sokuje-novym-kalendarem

 

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ
Klíčová slova: ČNB, ECB, FED, opatření

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Pane Zahrádko, děkuji za odpověď. Nemyslím si, že bych měl v hlavě zmatek, spíše mě občas přepadne skepse a rád bych podstatné změny učinil ihned, což je nemožné z mnoha důvodů.

Pokud Vás zajímají mé duševní pochody a jak dál - www.ekonomickareforma.cz

Jinak ve své minulé odpovědi jsem se uchýlil k obšírnému popisu právě z toho důvodu, že jste argumentoval kapitalismem -slovem jako takovým. Chtěl jsem jen upřesnit, že toto slovo může mít celou škálu různých "náplní".

Osobně jsem pro cestu budování občanské společnosti na základě osobní svobody a odpovědnosti, kdy na pozadí všeho dění je celospolečenský zájem národa jako takového, jeho rozvoj, budoucnost ...

ivan-zahradka
 
schlimbach

Kapitalismus neznamená automaticky otrokářský systém, systém, kdy menšina znásilňuje zákony většinu, vytváří pro ni nevýhodné podmínky k životu a vydává ji všanc všehoschopným gaunerům v různých předmětech činnosti.

Kapitalismus je systém, ve kterém výrobní prostředky jsou soukromé na rozdíl od socialismu, kdy jsou v celospolečenském vlastnictví. Tyto oficiální definice jsou ve své podstatě na nic, protože v normální společnosti, řízené normálními a myslícími v kontextu celospolečenském bytostmi, vlastnictví soukromé i  celospolečenské má své místo u rovnocenou důležitost.

Kapitalismus nemusí automaticky znamenat společnost vlků a beránků, společnost, kde hyeny mají "navrch" atd. Kapitalismus klidně může být právní stát, ne stát právníků ...

Tak se proberte.

 

ivan-zahradka

V zásadě s tím předposledním odstavcem jste se myslím trefil do podstaty. Jenže tato forma komunismu je jaksi neslučitelná se systémem, který dnes vládne světu. Když se parlament dohodne, že to tak uděláme, tak to uděláme. On se tak může rozhodnout, až bude mít sílu se tak rozhodnout, tedy až bude politicky reprezentovat ty, kteří to tak chtějí nebo si to vynutí. Samozřejmě nic takového v dohledné době nestane. Systém bude pokračovat na nejzažší mez, dokud se pod vlastní tíhou nezhroutí nebo dokud neprojde evolucí k jinému systému. Pak tu je ještě revoluce a krev na ulici. čeho chcete vlastně dosáhnout? Jsem přesvědčen, že věřitel má co říct k tomu, když má dojít k nějaké dohodě na tom, jak bude dluh uhrazen nebo zprovozen ze světa. Máme kapitalismus, tak se proberte.

 

 

ivan-zahradka

V zásadě s tím předposledním odstavcem jste se myslím trefil do podstaty. Jenže tato forma komunismu je jaksi neslučitelná se systémem, který dnes vládne světu. Když se parlament dohodne, že to tak uděláme, tak to uděláme. On se tak může rozhodnout, až bude mít sílu se tak rozhodnout, tedy až bude politicky reprezentovat ty, kteří to tak chtějí nebo si to vynutí. Samozřejmě nic takového v dohledné době nestane. Systém bude pokračovat na nejzažší mez, dokud se pod vlastní tíhou nezhroutí nebo dokud neprojde evolucí k jinému systému. Pak tu je ještě revoluce a krev na ulici. čeho chcete vlastně dosáhnout? Jsem přesvědčen, že věřitel má co říct k tomu, když má dojít k nějaké dohodě na tom, jak bude dluh uhrazen nebo zprovozen ze světa. Máme kapitalismus, tak se proberte.