Dějiny fyzika, zajímavá kniha o dějinách fyziky

obrazek
3.10.2011 20:06
Ivan Štoll: Dějiny fyziky. Prometheus, Praha, 2009, váz. 584 str., 980 Kč, ISBN 978-80-7196-375-2 Kniha Dějiny fyziky je zřejmě v našich krajích ojedinělá. V katalogu Národní knihovny Praha jsem našel jen dva tituly takového jména v češtině. Jedna kniha je z 60. let a autorem je laureát Nobelovy ceny Max Laue (kterou jsem nedávno získal) a druhá je od Antonína Špeldy z roku 1969 a byla určena pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni. Je třeba poznamenat, že dnešní doba přinesla prakticky současně ještě projekt Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Toto dílo Ivo Krause z ČVUT je 5-dílné a nedávno vyšel poslední díl.

 

Ivan Štoll: Dějiny fyziky. Prometheus, Praha, 2009, váz. 584 str., 980 Kč, ISBN 978-80-7196-375-2

 

Kniha Dějiny fyziky je zřejmě v našich krajích ojedinělá. V katalogu Národní knihovny Praha jsem našel jen dva tituly takového jména v češtině. Jedna kniha je z 60. let a autorem je laureát Nobelovy ceny Max Laue (kterou jsem nedávno získal) a druhá je od Antonína Špeldy z roku 1969 a byla určena pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni. Je třeba poznamenat, že dnešní doba přinesla prakticky současně ještě projekt Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Toto dílo Ivo Krause z ČVUT je 5-dílné a nedávno vyšel poslední díl.

Dějiny fyzika není možná téma pro politicky zaměřený web www.vaseve.cz.

John Brockmann, zakladatel a majitel nejvýznamnější literární agentury pro vydávání populárně vědeckých knih, vydal v Česku několik knih, které spáchal jako editor. Jednou z nich je Třetí kultura (Academia). Na začátku uvádí (zhruba, knihu jsem věnoval kolegyni, tak nejsem schopen přesně citovat), že po 2. světové válce vytěsňují lidé s humanitním vzděláním z médii přírodovědce a chlubí se, že matematiku neovládají a nepotřebují. John Brockmann uvádí, že přírodovědci ovládají nejen matematiku či fyziku, ale také znají a čtou Shakespeara a nepovažují to za nic mimořádného. To uvádím, jako zdůvodnění panu Kosinovi, který mi bude tvrdit, že jsem asi nepochopil, jaký je cíl tohoto webu.

Vedle matematiky se zajímám také o jiné obory. Od gymnaziálních let jsem chodil do Filmového klubu Pardubice a několik let jsem se podílel na organizaci. Snažím se číst všechny knihy o dějinách věd, jako je matematika či fyzka.

Fyziku jsem ale nevystudoval, takže mohu číst jen populární knihy. I když jsem krátce fyziku učil na gymnáziu. Když je člověk učitel, tak musí počítat, že bude učit ledasco. Učil jsem také tělocvik. zahrál jsem si s vietnamskými žáky fotbal.

Přírodovědci tedy také ovládají cizí jazyky, chodí na koncerty, na sportovní utkání, do divadla, pokud na to stačí moje peněženka invalidního důchodce nebo ochota dávat mi vstupenky a knihy zdarma.

 

 

Kniha Dějiny fyziky je pojata velmi komplexně, sahá od prehistorických dob do současnosti. Má velmi nadstandardní provedení, barevnou obálku, je vázaná a má barevnou obrazovou přílohu. Tomu odpovídá cena 980 Kč.

Kniha je rozdělena do částí: „Člověk a příroda“, „Stará fyzika“, „Klasická fyzika“, „Moderní fyzika“. Samostatné kapitoly jsou v jednotlivých částech věnovány dynamice, elektromagnetismu, světlu a teplu, kvantové fyzice, atomu, jaderné fyzice, kosmonautice. Autorem kapitoly o kosmonautice je Marcel Gruen, ředitel pražské hvězdárny a velký propagátor kosmického výzkumu.

Vedle prakticky všech významnějších fyziků, kteří se zapsali do dějin oboru, jsou zde zmiňováni i vědci, kteří jsou opomíjení. Nechybí zmínka o vědcích, kteří působili na našem území nebo odtud pocházeli. Ať už Einstein, Kepler, Mach, Doppler, Prokop Diviš, Jan Marek Marci, Bohumil Kučera, G. Placzek a možná pár dalších. V příloze je přehled nositelů Nobelovy ceny za fyziku nebo významných fyzikálních objevů. Protože se v knize prakticky nevyskytují matematické vzorce a líčí tak dějiny fyziky na životě a díle jejích tvůrců, může se knihu přečíst i student vyšších ročníků střední školy se zájmem o fyziku.

Autor po studiích po studiích na MFF UK v Praze a fyzikální fakultě Moskevské univerzity, pracoval v Ústavu jaderných výzkumů v Řeži u Prahy a od roku 1962 působí na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde zastával funkci vedoucího katedry děkana. Zabýval se fyzikou plazmatu, kvantovou elektronikou a historií fyziky. Napsal učebnice pro střední a vysoké školy fyziky, práce z historie vědy a techniky a také životopisy několika významných fyziků.

 

RNDr. Karel Vašíček

exučitel matematiky, exprogramátor

www.mathpublishing.eu

k_vasicek
Jsem učitel matematiky, deskriptivní geometrie, pracoval jsem jako programátor, zajímám se o fotografování, podílím se na organizaci Filmového klubu PARDUBICE, jsem invalidní důchodce, vzhledem k tomu, že kdyby mš vzali invalidní důchod, tak bych asi logicky musel pracovat jako učitel, vidím, jak klesla úroveň na gymnáziiích i na univerzitách, tak bych neměl příliš chuť znovu učit
Klíčová slova: kniha

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.