Děkujeme, odcházíme, pracovní doba učitelů, ale i lékařů, a nejen o tom

11.1.2011 17:04
Děkujem, odcházíme, nejen mýty a a představvy o práci učitele. Pracuje učitel jen ty 3 - 4 hodiny denně , které má v úvazku, a které optravdu musí strávit ve škole?

Pracovní dob učitelů a nejen učitelů či lékařů. Děkujeme, odcházíme.

Pod některými příspěvky blogerů týkající se výpovědí lékařů se vyskytují různé diskusní příspěvky.

Co se týká argumentu pana Višňovského, že lékař může dělat zástupce farmaceutické firmy.

To je “výborný argument”. předpokládám, že budete tvrdit, že se ty 3,5 tisíce lékařů uživí tím, že budou podplácet zbývající lékaře?

Jednou jsem přišel do styku s jedním lékařem a po dvou větách jsem dospěl k názoru, že pan doktor je podplacený, proč by jinak tvrdil. že někdo chce vědět, jaké léky předepïsuje, že je to konkurenční boj.

Je mně jako učiteli jasné, že někteří učitelé se nechají ovlivnit tím, že nechají prolézt synáčka vlivného člověka.

Někdy se ovšem učitel slituje, 2x jsem dal na vysvědčení témuž studentovi čtyřku místo pětky, protože byl postižený, měl zdeformovanou ruku. Nevšiml jsem si toho po celý rok, protože tu ruko vždy nějak skrýval.

On ten učitel vidí dál než nějaký 16 letý obtížný student, kterému se nechce učit, věnujs se drogám, a je mu jedno, co bude za rok, jestli se užíví, když bude mít základní vzdělání. Pak se může učitel, výchovný porwdce, či psycholog rozkrátej, aby nějakého adolescnta přesvědčil, aby spolupracoval, začal problém řešit, začal  znovu chodit do školy.

Co se týká tvrzení pana Višňovského, že pan učitel má u nás úvazek 20 hodin týdně, a kolik mají nebo nemají úvazky učitelé jinde.

Někdo se evidentně plete přímou pracovní povinnost se skutečnou pracovní dobou. Učitel vedle těch 20 vyučovacích hodin se na vyučování připravuje, účastní se porad, školení, vzdělává se, jedná s nadřízenými, rodiči, já jsem např. byl požádán kriminální službou, abych poskytl informaci ohledně některých žáků či studentů, kteří jaksi nechodili do školy, tak podle názoru kriminální služby asi dělali něco jiného.

Píše dopisy rodičům,. telefonuje jim, když student nepřišel do školy, a rodiče to neoznámili, to je prevence záškoláctví. Nepočítám konzulace např. s okresní pedagogickou a psychologickou poradnou, čtení časopisů pro učitele natematiky, či obecně pedagogických časopisů, i jiných, rodičovské schůzky, když např. učitel, který dojíždí do školy, nepojede 20 kilometrů ve 14::30 domů, aby znuvu jel v 17 hod na schůzi s rodiči, vedení pedagogické dokumentace, třídnické hodiny.

Dále řekněme dobrovolně povinné doučování neprospívajích studentů, totéž o vedení nap. kroužků výpočetní techniky, příprava studentů na matematickou olypmiádu. Tedy těch 20 vyučovacích hodni, to je pouze přímá pracovní povinnost, nikoliv skutečná pracovní doba učitelů. Kdyby se v případě lékařů, kteří mají noční službu, či víkendovou službu na oddělení, uváděla rovněž přímá pracovní povinnost, nebo řekněme skutečnou dobu, kdy opravdu prováděl nějakou činnost, tak by to asi vypadalo jak, kolegové.

A domníváte se, že po celém světě, kde nějaké školy existují, se zákonodárci rozhodli nadržovat učotelům, aby neměli jako ostatní zaměstnatnci 40 či kolik hodin týdně, ale řekněme těch 20 hodin týdně, a ještě k tomu, nevím, zda 2 nebo 3 měsčíce prázdnin. V Sovětském svazu měli učitelé 3 měsíce prázdnin, ale škola byla i v sobotu, jak je tomu teď, nevím, ale zeptám se kolegyně, která je z Ruska, aby se doptala doma, jaké mají dnes učitelé prázdniny.

Jen tak mimochodem, podle informací časopisů pro učitele, např. ve Francii, měli nebo snad stále mají, učitelé a tedy i studenti, nevím, možná jen na základní škol, uprostřed týdne volný den. Zřejmě proto, aby děti nebyly přetěžovány. Škola pak byla v sobotu. Jestli tomu tak je stále, zjistím,. až se zase v nějakém pedagogickém časopisu bude psát o francouzském školství.

Kdyby se spočítala skutečná pracovní doba učitelů s prací lékařů, tak by to vypadalo jak?

Dále nějaké umravňování žáků či studentů po vyučování atd.

To k těm argumentům, že když má lékař víkendovou službu na oddělení, koli hodin či dmů je nepřetržitě v práci. Tak jaká část té víkendové služby je např. přímým výkonem práce?

Ujišťuji Vás, že skutečná pracovní doba je mnohem delší než je přímá pracovní povinnost.

Pravidelně čteme, jak pan doktor zubař v listopadu zavřel ordinaci, protože vyčerpal limit, a přece nebude pracovat zadarmo.

Ve školství se léta supluje částečně zadarmo. Když jsem učil, tak první den absence se za učitele suplovalo zadarmo, další den byl placený.

První den tedy suplovali mladí a dostatečně “neetablovaní učitelé”. Placené suplování bylo v dalších dnech přiděleváno zkušeným učitelům, kteří dělali na důchod

A to nepočítám, že suplovat např. zadarmo mohl či musel logicky učitel, který měl malý úvazek, protože jsem nehonil přesčasy. Takže jsem byl bit dvakrát, jednou tím, že jsem měl malý úvazek,. po druhé proto, že jsem suploval zadarmo.

Jeden můj kolega studoval další předmět. V den, kdy jezdil na kozultace, každé pondělí, měl přesto v úvazku 3 hodiny, za které bral peníze (“živil rodinu”). Každé pondělí jsem tedy ty 3 hodiny odsuploval zadarmo, a ty hodiny jsem odučil,

protože tu občanskou výchovu odučil každý abolvent pedagického oboru.

Jak mi řekl kolega, teď je veškeré neaprobované suplování zadarmo, tedy když suplujete něco, na co nemáte kvalifikaci. Ta hodina se neodsedí, učitel někdy učí svůj předmět, nebo zadá nějakou samostatnou práci, na jejíž realizaci musí dohlížet, zpravidla se při tom nedají číst noviny, či opravovat písemná práce, natož číst nějaký časopis pro učitele atd.

Z výzkumů, které se dělají opakovaně po celá léta, a nejen u nás, ale po celém světě, vyplývá, že skutečná pracovní doba učitelů je, jaksi delší než zákonná pracovní doba stanovená pro zaměstnance Zákoníkem práce.

Proto ti učitelé mají delší dovolemou či prázdniny delší, než ostatní populace. Navíc ten stres, 10 proc.učitelů má psychické potíže, 30 proc. učitelů má neurotické potíže.

To nepočítám takové komunistické čihoště, že státní svátek nesvátek, učitel musel 1. května na manifestaci, aby dělal dozor nad žáky, kteří rovněž dobrovolně povinně přšili oslavit Svátek práce.

Ostatně po celém světě jsou nejvytížnější učitelé matematiky a mateřských jazyků. Ale také např. technik, když učí na průmyslovce technické předměty, tak dostane 7 předmětů, každý s dotací 2-3 hodiny týdně. Navíc třeba žádné paralelky, tedy nepřipravuje se na druhý den na jednu hodinu, kterou učí ve třech třídách, ale na každou z těch 3-4 hodin , které má druhý den.

Stačí si připomenout, že když se po roce 1989 ze dne na den zrušila povinná výuka ruštiny, která se v té době učila od cca 3. ročníku základní školy po vysokou, tak se nikdo nezabýval, jestli učitelé nebo učitelky ruštiny budou nebo nebudou mít co učit, a jak vydělávat nebo ne. Automaticky se museli rekvalikovat, a žádné sociální programy se nevytvářely. A když se omezoval těžký průmysl, těžba uhlí, atd. tak bylo jasné každému, že tito lidé se jaksi nejsou schopni rekvalifiikvat, a nejsou schopni ihned něco dělat.

Ten, kdo si to pamatuje, tak horníci a hutníci dostali velké odstupné. To se udělalo jen jednou. Horníci či hutníci si koupili auta, a zaplatili zahraniční dovolenou. Když peníze utratili, tak přišli, dejte nám práci. Těch, kteří si založili živnost bylo minimum.

Vzpomínám si, jak nějaký horník se ohrazoval, že přece nebude dělat šiče, že by měl malý plat, a má mladou ženu.

Možná by bylo nejjednodušší nakupovat levnější uhlí v Polsku, navozit je do našich dolů, aby měli horníci co těžit.. Já jsem horník a kdo je víc.

Pravidelně čteme, jak lékař záchranky dostal od podnapilého pacienta pár facek, a pak se to omílá.

Učitel to zpravidla neoznání, nějaké strkanice se neřeší, nikoliv v páté tířdě na základní škole, tak ty učitelky na ty děti stačí. “Ty uičitelky si v páté třídě kázerň zajistí”

Stačí připomenout, jak se na Internetu objevila nahrávka, jak učňové nasazovali mistru odborné výuka na hlavu odpadkový koš, a ještě si to natáčeli.

Jak to skončilo? Mistr byl propuštěn, protože si “nedokázal poradit” s učni. Takže to učitelé zřejmě raději nebudou hlásit, či si stěžovat.

A není tomu tak dávno, kdy se na Internetu objevila nahrávka, jak žák (úmyslně) hodil něco na zem, učitel mu řekl, ať to sebere, a žák mu odpověděl, a´t si to sebere sám.

Dostal pár facek, a protože to bylo připravené, tak si to někdo ze žáků nahrál.

Učitel raději dal výpověď, žáci mu zřejmě záměrně zničili kariéru a pak jsem se dočetl, že spáchal sebevraždu.

Takže si učitel rozmyslí, komu může dát facku, a kdo by mu jaksi navíc vrátil.

Za socialismui bylo známé, že z nějakého sexuálního zneužívání či sexu se studentkam či žačkami byli obviněni učitelé, kteří byli jaksi politicky nepřizpůsobíiví, a už nebylo je možné na konci 80 let vyhodit, a zdůvodnit to porušením slibu učitele (výchova v duchu marxismu-leninismu).

Ona se tehdy i teď našla či najde studentka, které se jaksi nechce učit, a chce se pomstít učiteli, který ji nechce jen tak nechat prolézt.

Připadá mně naprosto neuvěřitelně, když někdo tvrdí, že si mám uvědomit, že pedagogická fakulta (kterou jsem nevystudoval vystudoval jsem (nejen) přírodovědeckou fakultu), je něco jiného, než lékařská či právncká fakulta.

Chce mi snad někdo tvrdit, že každý absolvent právnické či lékařské fakulty je automaticky chytřejší, schopnější, pracovitější, než učitel matematiky, fyziky, angličtiny?

Já se domnívám, že je jaksi třeba brát v úvahu konkrétního člověka, ne takový nebo makový papír.

Pokud je třeba ve zdravotnictví něco řešit, tak to jsou platy zdravotních sester, ošetřovatelek, sanitářů.

Děkujeme, odcházíme, jen nevíme, kam.

Nejprve tvrdili,. že odejdou do zahraničí. Novináři si dali práci a telefonovali, či jinak kontaktovali, nevím. zda nějaké úřady práce v Německu. Zjistili, že žádný zvýšený zájem ze strany českých lékařů.

Pak tvrdila lékařka, že bude pracovat někde jinde, ale nevi, kde.

Pak tvrdila, že dala výpověď, ale doufá, že ji bude moci vzít zpět.

Pak tvrdili, že jen chtějí opistit systém, který nefunguje.

Ono je humorné, když vzápětí tvrdili, že si otevřou soukromé kliniky a soukromé ambulance.

Opoštějí systém, který nefunguje, ale jako soukomý lékař by musel být ten lélař závislý na platbbách zdravotních pojišťoven.

A hlavně by ta soukromá ambulance nebo soukromá klinika musela uzavřít smlouvu, např. s VZP. proč by jim ta pojišťovan tu smlouvu měla dát.

Předpokládám že by pak chtěli změnit např. Ústavu, aby tam bylo napsáno, že když lékař chce pracovat jako soukormý lékař, že by měl automaticky právo, aby to pojišťona mu tu smlouvu musela dát, i když je ještě student.

Opakovaně slyšíme nestoudnost, že by měli mít právo lékař prodat živnost.

Nikoliv prodat vybvení ordinace, ale aby on určoval, kdo tu ambulanci převezme, (za dostatečnou částku), a aby zřejmě pojišťovna byla postavená před hotovou věc.

To by ovšem zplodil i učitel, nebo soudce, že by prodal své místo nějakému začínajícímu učiteli nebo soudci.

Pokud by opravdu lékaři vydrželi 14 dnů či měsíc doma, až vyprší výpovědní lhůta, tak se nabízí řešení.

Vyhlásit vojenské cvičení, povolat lékaře a třeba i lékařky, kteří poděkovali a odešli, na mimořádné vojenské cvičení.

Určitě je v nějaké zákoně o branné povinnosti nějaké ustanovení, že se eventuálně dají i ženy povolat do armády, v případě nějaké krize.

Aby byli flexibilní jako Ukrajinci, které jejich zaměstnvatelé nechají pro jistotu spát někde vedle stroje, tak by těm lékařům a lékařkám mohli postavit stany na nádvoří nemocnice.

Esšálek by samozřejmě dostali, aby oběd zhltli někde na chodbě.

Přestali by mít roupy, možná by jim pak stačilo i 49 tsi. Kč a ne 150 tis. Kč za měsíc

Děkujeme, odcházíme, jen nevíme, kam.

RNDr. Karel Vašíček

www.mathpublishing.eu

k_vasicek
Jsem učitel matematiky, deskriptivní geometrie, pracoval jsem jako programátor, zajímám se o fotografování, podílím se na organizaci Filmového klubu PARDUBICE, jsem invalidní důchodce, vzhledem k tomu, že kdyby mš vzali invalidní důchod, tak bych asi logicky musel pracovat jako učitel, vidím, jak klesla úroveň na gymnáziiích i na univerzitách, tak bych neměl příliš chuť znovu učit

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

k_vasicek
Co se týká ZVOPu, tak to byl jakýsi kočkopes, nevím, co se učili studenti na průmyslovkách, nepředpokládám, že by tam pro změnu více prosazovali prohloubení teoretických znalostí. Chci tím naznačit, že gymnázia by měla být přípravou na vysokou školu. Učilo se tam hodně matematiky, na humanitní větvi zřejmě větší důraz na jazyky, myslím, že se tam učila i latina, ale ta se určitě i na přírodovědně větvi dala zvolit, nevím, zda od 3. ročníku jako volitelný či nepoviný předmět.
Byl to (ZVOP) prostě komunistický kočkopes. když jsem byl jako student univerzity na praxi na gymnáziu, kde jsem před tím studoval, tak jsem se, zdá se, podíval i do učebnic pro ZVOP, obsah mi připadal jako studium verbalismů, bylo jakési všeobecné učení o průmyslu, byly tam nejrůznější statistická data o jednotlivých odvětvích, ale je to 26 let, už si to přesně nepamatuji,
Když jsem psal diplomovou práci, "matematické úlohy z hlediska mezipředmětových vztahů", tak jsem nahlížel do učebnic pro řadu jiných předmětů, zkusím se zítra do té své diplomky podívat, zda tam mám i příklady, které by měly vztah k ZVOPu
Pokud se to mělo nějak řešit, tak reálnými gymnázii,
Mimo jiné, když se podíváte do učebnic před revolucí a do nynějších, tak rozdíl?
"Družstevní rolníci oseli 150 ha pšenicí, loni pouze 12O ha, o kolik procent více oseli?"
"Farmář osel..."
Jen se to trochu přejmenovalo

Mám tady část anglického vydání knihy Leonardo Pisano Fibonacci: Liber abaci, cca 12. či 13 stol., pár stránek jsem již přeložil, latinsky neumím, proto jsem si opatřil anglické vydání
Kdo např. o té matematice čte, tak se dočte, že jeden opisuje od druhého v učebnicích a sbírkách, nevím od koho Fibonacci opisoval, určitě by stálo za to si přečíst ten egyptský papyrus, nevím, zda se tomu říká Ahmesův papyrus, to jsou ty úlohy jedna bába měla sedm koček atd.
Stačí si vzít dnešní sbírky příkladů, část příkladů mají společné, a zkusím se podívat někdy až pojedu do Prahy, do nějakých 100 let starých učebnic, měl jsem doma učebnice matematiky z Německa,
ostatně mám před sebou učebnici Jan Sobotka: Deskriptivní geometrie, 1906 a řadu dalších učebnic a sbírek deskriptivní g. a připomenout si, to co jsem dělal za rysy na VŠ
k_vasicek
Co se týká ZVOPu, tak to byl jakýsi kočkopes, nevím, co se učili studenti na průmyslovkách, nepředpokládám, že by tam pro změnu více prosazovali prohloubení teoretických znalostí. Chci tím naznačit, že gymnázia by měla být přípravou na vysokou školu. Učilo se tam hodně matematiky, na humanitní větvi zřejmě větší důraz na jazyky, myslím, že se tam učila i latina, ale ta se určitě i na přírodovědně větvi dala zvolit, nevím, zda od 3. ročníku jako volitelný či nepoviný předmět.
Byl to (ZVOP) prostě komunistický kočkopes. když jsem byl jako student univerzity na praxi na gymnáziu, kde jsem před tím studoval, tak jsem se, zdá se, podíval i do učebnic pro ZVOP, obsah mi připadal jako studium verbalismů, bylo jakési všeobecné učení o průmyslu, byly tam nejrůznější statistická data o jednotlivých odvětvích, ale je to 26 let, už si to přesně nepamatuji,
Když jsem psal diplomovou práci, "matematické úlohy z hlediska mezipředmětových vztahů", tak jsem nahlížel do učebnic pro řadu jiných předmětů, zkusím se zítra do té své diplomky podívat, zda tam mám i příklady, které by měly vztah k ZVOPu
Pokud se to mělo nějak řešit, tak reálnými gymnázii,
Mimo jiné, když se podíváte do učebnic před revolucí a do nynějších, tak rozdíl?
"Družstevní rolníci oseli 150 ha pšenicí, loni pouze 12O ha, o kolik procent více oseli?"
"Farmář osel..."
Jen se to trochu přejmenovalo

Mám tady část anglického vydání knihy Leonardo Pisano Fibonacci: Liber abaci, cca 12. či 13 stol., pár stránek jsem již přeložil, latinsky neumím, proto jsem si opatřil anglické vydání
Kdo např. o té matematice čte, tak se dočte, že jeden opisuje od druhého v učebnicích a sbírkách, nevím od koho Fibonacci opisoval, určitě by stálo za to si přečíst ten egyptský papyrus, nevím, zda se tomu říká Ahmesův papyrus, to jsou ty úlohy jedna bába měla sedm koček atd.
Stačí si vzít dnešní sbírky příkladů, část příkladů mají společné, a zkusím se podívat někdy až pojedu do Prahy, do nějakých 100 let starých učebnic, měl jsem doma učebnice matematiky z Německa,
ostatně mám před sebou učebnici Jan Sobotka: Deskriptivní geometrie, 1906 a řadu dalších učebnic a sbírek deskriptivní g. a připomenout si, to co jsem dělal za rysy na VŠ
k_vasicek
Já doplním, i ty nejhorší vysoké školy z dob socialismu byly líhní géniů, proti řadě soukromých vysokých školám. Já říkám, že za 21 let podpory vzdělávání a rozvoje demokratického škoství, se to naše školství podoba Titaniku. Dělám si docela programově nepřátele ze svých spolužáků z univerzity, zřejmě i ředitelů škol tady v okolí, doufám, že opravdu do těch 64? let vydržím v důchodu. Zkouška z pravděpodobnosti a statistiky patřila k těm náročnějším, měli jsme PAST 2 semestry, takže pochopitelně základy, určitě stále na MFF je samostatný studijní obor PAST, ale určitě značná část studia matematiků je společná. Já jsem si hledal práci programátora už před vojnou, během vojny jsem si sehnal 2 místa jako programátora, dal jsem přednost školství a 2 měsícům prázdnin, tehdy měl zaměstnanec po škole 14 dnů dovolené, trpěl jsem ve školství 3,5 roku. Pak už hrneček přetekl FEL jsem nedostudoval, protože jsem změnil zaměstnavatele, ve školství mi dovolili studovat FEL, ani jsem nemusel podepsat žádný závazek Když jsem 1.1. 1990 přešel do počítačové branže, tak tam mi nechtěli dát souhlas s dálkovým studiem, měl jsem smlouvu na rok, nenapadlo mě např. přerušit na rok studium, hlavně jsem si uvědomoval, že by studium mohlo skončit třeba po 3,5 LETECH, bez diplomu, samozřejmě jsem studoval proto, abych se něco naučil, nikoliv kvůli papíru, programovat jsem se na profesionální úrovni naučil již jako učitel, Můj spolužák, který měl za sebou rovněž matematiku, a studoval tu FEL se mnou, skončil cca po 4 letech, ale říkám, i za ty 3 či 4 roky se dalo něco naučit, a dnes se zcela nehledí jen na papír, zaměstnavatelé si uvědomují, jakou "úroveň" mají dnes někteří čerství absolventi, ANO státní a veřejná univerzita není totéž, to vím. o tom nesmyslu ZVOP samozřejmě vím, My tu státní maturitu a povinnou maturitu z matematiky potřebujeme, pochopitelně potřebujeme, řekněme na gymnáziích. Nikoliv proto, že jsem matematik Jak jsem se dočetl před lety, v USA tehdy nebyla fyzika povinnou součástí na střední škole, ale studenti si fyziku mohli vybrat, učilo se jí na středních školách v USA prý cca 40 proc, studentů Proč by se opravdu měla učit fyziku budoucí sekretrářka já nemohu odebírat a číst všechny pedagogické časopisy čtu Matematiku, fyziku, informatiku, kterou si teď předplatím, mám předplacen časopis Učitel matematiky, Dějiny věd a techniky

Léta jsem odebíral vždy několik počítačových časopisů Linux +, Chip, Computer World, Softvarové noviny, PC World,

nikoliv všechny tyto najednou, k tomu 2 roky Hospodářské noviny

už si to nemohu dovolit, honoráře byly spíše sto koruny, tisíce jen občas v případu příspěvku do počítačových časopisů. Největší problémy mají jako učitelé ti nejzodpovědnější, kteří na to nekašlou, nehází to za hlavu To opět uvádí jako výsledek nějakého výzkumu prof. Průcha Jdu něco dělat
k_vasicek
Ještě drobnost, když jsem jako učitel ještě studoval ČVUT,

tak byly odlišné podmínky pro učitele, kteří studovali při zaměstnání, a pro příslušníky jiných profesí
jako učitel jsem byl zvýhodněn, že mi zaměstnavatel platil o jednu hodinu úvazku navíc, na přednášky jsem jaksi jezdil ve svém volné, čase
Hodiny, které jsem učil, jsem měl ve zbývajících 4 dnech,

to je totéž, jako kdyby příslušník jiné profese nadělával den konzultací, řekněme o víkendu, nebo v ostatních pracovních
dnech, to nepočítám, že můj nadřízený nedokázal pochopit

proč jsem na přípravu na zkoušku nečerpal celou dobu, na kterou jsem měl nárok.

Navíc před 25 lety opravdu dokázali matemastiku nejen studenti gymnázií či univerzit
ale i můj kolega, který je dělník, a jemu 50 let, má lepší znalosti než student gymnázia, student informatiky na univerzitě

či dokonce absolvent univcerzity ve vedoucí funkci stár či mlád cca 30 let, podotýkám absolvent státní unvierzity
k_vasicek
Kolego, já jsem nestudoval jen tu Příroděveckou fakultu, sken mého diplomu najdete na mé webové stránce, získal jsem cenu rektora za vynikající studijní výsledky, zkusím najít tu cenu rekora, nebo si nechám vystavit duplikát, od ceny ministra mi chyběla drobnost, cenu ministra dostal a setkal se s ministrem, ten, kdo měl za celou dobu studia samé jedničky u zkoušek i státnic,

Navíc někomu zcela chybí zdravý selský rozum, chcete tvrdit, že každý student matematicko -fyzikální fakulty je lepší než všichni studenti či absolventi Přírodovědecké falkulty,

to jaksi tehdy neplatilo ani náhodou, ano dnes je velký rozdíl mezi studenty státních a nestátních gymnízii, to není výplod nějaké novinářky, ale výsledek pedagogický výzkumů
Přečtěte si knihu
prof. Průchy: Moderní pedagogika, 4. přepracované vydání, Portál,

z výzkumů, jejichž výsledky jsou uvedeny v této knize,a nejen u tohoto pramene, cituji v dále uvedeném článku
To nepočítám, že jsem s kolegou, se spolužákem vyhráli ve 4. ročníku na Univerzitě fakultní kolo SVOČ (Studentské vědecké odborné činnosti.
Ostatně za socialismu byla VŠB považována za nejhorší vysokou školu v Česku

Za poslední 4 roky jsem přeložil 4 knihy, dvě jsem již vydal

a další teď překládám, podrobnosti najdete
na mých webových stránkách
Já jsem měl za celou dobu studia 5 dvojek, z toho dvě dvojky z vojenské přípravy, státnice - samé jedničky Uvádím, že je inteligentní argumentovat úrovní konkrétního studenta, nikoliv jestli studoval MFF nebo PřF Univerzity Palackého, ta taktika byla jednoduchá, kdybych se přihlásil na MFF UK, tak hrozilo reálné nebezpečí, že bych nedostal koleje, proto se studenti z pardubic hlásili např na tu matematiku do Olomouce, tam jsem to měl dál, tudíž jsem měl větší šanci dostat koleje.
Oni ani studenti na MFF všichni jako já nestudovali na samé výborné
V letech 1988 atd. jsem pak studoval při zaměstnání FEL ČVUT obor elektronické počítač, už v té době jsem cca od roku 1987 měl počítač a již za socialismu jsem prodával své programy, které jsem vytvořil ve svém volném čase a na svém počítači.
nějaký slušný program se nezplodí za týden, ten nesložitější,. který jsem tehdy a celke 4 roky jsem po práci, o víkendech a prázdninácj tvořil 9 měsíců
Argument, kolik učitel stráví ve škole, je nesmysl, učitel musí být ve škole, jen v době, kdy opravdu učí.
jinak může pracovat a také pracuje doma, ty přípravy, opravy písemných prací, vzdělávání může dělat doma, od jakživa měli učitelé volnou pracovní dobu
Já jsem měl od roku 1989 navíc studovat vědeckou aspiranturu právě na MFF, tehdy jsem si dopisoval s prof. Břetislavem Novákem
Už na konci roku 1989 jsem navíc opustil školství a živil se jako programátor,

a ještě v letech cca 2004 jsem byl dva roky mimořáddný student na Unoverzitě Pardubice, nevím, zda na celé Univerzitě nebo jen na Dopravní fakultě, pak jsem chtěl totéž zopakovat na Filozofické fakultě

Te´d mám např.4 živnostenské listy, např. na překladatelství a tlumočnictví

před těmi 25 lety byla jaksi podstatně vyšší úrovreň studentů na gymnáziích, natož na Univerzitě, na gymnázium se dostali ti, kteří měli max. pár dvojek.
Dnes se provádí nábor i na univerzitu
Včera začalo natáčení nové televizní soutěže, vzhledem k tomu, že jsem do ní stejně jako předchozích udělal, konkurz, tak čekám na telefon.
Ostatně navštivte moje webové stránky
www.mathpublishing.eu
Co se týká odkazu na nefunční stránky, jednoduché vysvětlení, bu´d jsem se přepsal, nebo jsem ty stránky akorát aktualizoval

Vedle toho mám i novinářský průkaz
Až vyjde v jedněch novinách můj příspěvek nejen o státních maturitách,
tak předpokládám, že nebude mít námitky, abych jej zveřejnil i jinde

ten příspěvek mi dal dost práce, protože jsem vyhledával přesné citace, ukazuji nesmyslnost keců, které za 5 minut zplodí o školství nějaká absolvenkta žurnalstiky, které jsou ve zjevném rozporu nejen se zdravým selským rozumem, ale hlavně s pedagogickým výzkumem
Citaci o skutečné pracovní dob ěmůžete najít, nevím, zda to zvečřjnili www.lidovky.cz nebo jiný zpravodajský server
malá otázka, myslíte si, že zákonodárci na celém světě z neznámých důvodů drží palce či nadržují učitelům, aby měli v létě 8 týdnů dovolené či jinde 3 měsíce
Zkuste to objasnit.
Já v tom příspěvku, který brzo vyjde, šéfredaktor mi to slíbil, protože ho to zaujalo, uvádím zřetelné argumenty pro státní maturitu, ale i testy na základních školách, je to způsebeno stavem,

kam naši politikové za 20 let dovedli naše školství,

říká se tomu nehomogenita našeho škoství