Dopustíme, aby nám a vládě vládly politické neziskovky?

neziskovky
10.2.2019 09:28
Je to jako zákeřná, zhoubná nemoc. Pozvolna, vcelku nenápadně se nám, této zemi a vlády, vzešlé z řádných, svobodných a demokratických voleb, zavrtávají pod kůži, pronikají do všech sfér života občanů. Nikým nevoleni, vskutku samozvaní, byť a ať to zní jakkoliv pejorativně ve smyslu a v souvislosti s historickými již reminiscencemi a zprofanováním obsahu tohoto slova.

Není to v žádném případě naše specifikum, tento doslova mor, správně a výstižně pojemnovaný, "politické neziskovky" je rozšířen v podstatě po celém světě. Jistě, nemají všude ustláno na růžích a třeba velmoci jako USA a Rusko jim pořádně a důsledně šlape na krk, nenechá je bezbřeze působit ve svých zemích a doslova rozvracet systémy, politické směřování svých států. V poslední době se k tomuto trendu, vskutku potřebnému a ozdravujícímu společnost z té nákazy, přidal i Izrael. 

Jistě, je otázné, jak důsledně a jak účinně brzdí jejich činnost navenek. Takové USA jsou, jak je známo, rodištěm a, zase ty prokleté reminescenční výrazy, semeništěm, kde působí vlivné instituce, které politické neziskovky vytvářejí, směřují a ideologicky vedou, v neposlední řadě je i bohatě finančně dotují. Snad za všechny ten největší donátor a tvůrce - Soros.

U nás doma se postupně politické neziskovky dostávají potichoučku, polehoučku a hlavně nenápadně, do mnohých státních institucí, především do nespočetných Rad vlády, všech možných ministerstev a tím somovolně spadá jejich vliv na podřízené složky těchto vrcholných státních institucí.

Náše vláda se v těchto případech chová jako zoufalý, těžce nemocný rakovinou plic, ale vášnivý kuřák, který si neodpustí tu krabičku cigaret denně. Protože tyto doslova škodiče demokratického státního uspořádání, vzešlého z voleb, vesele a hojně finančně krmí. Aniž by si všichni ti schvalovači dotací a příspěvků politickým neziskovkám uvědomili, že si vykrmují své budoucí katy, pátou kolonu, scénáristy a režiséry svého budoucího jednání, rozhodování hlavně. Byť z pozadí a v prvních fázích hodně nenápadně. 

Otázkou je i to, zda mnozí z těch schvalovačů a rozhodovačů o příspěvcích a dotacích politickým neziskovkám nejsou víc jak malém rozsahu nějak zainteresovaní na této novodobé strategii podrývání a rozvratu státních institucí, kterým prozatím velí a které vedou. Stačí malý exkurz do rejstříků všech těch ďáblulibých neziskovek a zjistit si lehce jména jejich vedení. Mnozí by se neuvěřitelně divili. Aktivní politici, poslanci i senátoři se tam míhají ostošest.

V současnosti rezonuje veřejností návrh na snížení počtu státních zaměstnanců, vyjma učitelů, lékařú, policie a záchranných složek. Polopaticky, jde prý jen o zbytné úředníky. V této souvislosti je nasnadě myšlenka, zda se zase z těch propuštěných, dojde-li k tomu vůbec, nestanou šmahem zaměstnanci politických neziskovek, kteří v podstatě začnou pokračovat ve své práci, ale pod jiným vedením. Pod vedením politických neziskovek. Protože takto nenápadně už přešla a přechází spousta kompetencí a práv státu, vlády, ministerstev na tyto.

Státní instituce, které mají vymazené pravomoce a kompetence, se těchto pravomocí a kompetencí nebezpečně lehce vzdávají a odevzdávají je politickým neziskovkám. Máme přeúřednikováno, přesto spoustu záležitostí, ať už v sociální, nebo vzdělávací sféře, ale i jiných, přebírají nenápadně a pozvolna politické neziskovky, které si tím pádem také osobují a přivlastňují práva do všeho "kecat" a v podstatě to řídit.

Není-li schopné jakékoliv ministerstvo, ale i podřízení instituce, zajišťovat chod a fungování svého prvoplánového poslání a předává-li tyto logické činnosti politickým neziskovkám, je to vlastně takové pozvolné předávání moci někomu, kdo nebyl nikdy nikým nikam zvolen a, zase ten výraz, je pouhým samozvancem, který si prostě řekl - teď a tady to budu řídit já, já budu rozhodovat, co je mi po nějakých logických a přirozených zvyklostech a uspořádáních, mimochodem, daných i platnou legislativou.

Náš státní aparát, složený z řádně zvolených politických uskupení, jednoduše vládu a její ministerstva takto nenápadně začínají ovládat politické neziskovky. Proč se to trpí a proč je tento stát, tato vláda podporuje a i platí, je otázka právě na naši vládu. Protože i ta vláda musí vědět, že politické neziskovky u nás, ostatně nejenom u nás, působí tak, že v podstatě tento stát rozvracejí.

Slova poslance Radima Fialu jsou proto zcela na místě:  "Měli bychom se při nejmenším pokusit zamezit tomu, aby tyto neziskovky financoval český stát. Dále by mělo být transparentní, odkud dostávají finance. Ale za úvahu stojí, že bychom po vzoru Izraele takovým neziskovkám, které očividně rozvrací suverenitu a demokracii českého státu a rozvracejí českou společnost, zakázali působit na území ČR." (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Fiala-SPD-Ziskove-neziskovky-569671?fbclid=IwAR14I38PuJLD_esxU8sll7YoSWXE8hNhl-0mtkuIrWaltfENGdV_fhZrVeU)      

Chrastekova Růžena
Důchodkyně, přesídlená dobrovolně z Prahy na venkov do chaloupky, dva psiska raubíři a kocour Karel mi zpříjemňují seniorský život.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.