Dr. Edvard Beneš

beneš košice
20.5.2020 15:11
Jeho pomník, který stojí na Loretánském náměstí před Ministerstvem zahraničních věcí zatím odolává snahám o nový výklad dějin… Kácení pomníků se stává politickým programem pro „nové vykladače“ dějin. Jejich snahy o nápravu dějin, maršálem Koněvem nejspíše nekončí…

A tak ve stínu květnových událostí si připomínáme 28. květen 1884, kdy se narodil v Kožlanech druhý československý prezident dr. Edvard Beneš. Dr. Edvard Beneš stál u vzniku Československa v říjnu 1918. Byl také úzce spjat s Československou stranou národně socialistickou. Byl jejím místopředsedou.

Před 75 lety si užívala naše republika první dny svobody, dny radosti z vítězného návratu našich zahraničních vojáků, návratu vězňů z koncentračních táborů, nacistických žalářů, … Ne všude a ne vždy to byly slzy štěstí, statisíce spoluobčanů se domů nevrátilo.

16. května 1945 se vrátil do Prahy z exilu také představitel našeho odboje prezident Dr. Edvard Beneš. Jeho květnová cesta vlakem vedla napříč celou republikou až do Prahy, miliony lidí si tehdy přivstalo a vítalo svého prezidenta, vracel se domů jako vítěz. Ještě před několika lety byl součástí květnových oslav filmový dokument o návratu prezidenta Dr. Beneše. Film nejlépe dokumentoval atmosféru květnových dnů. Letošní režie oslav byla vedena již v jiném duchu. Veřejnosti byli představení „noví“ hrdinové.

I dnes je nutno připomenout, že E. Beneš stál u zrodu ČSR v roce 1918. Stal se jak předsedou vlády, tak byl i dlouholetým ministrem zahraničí ČSR. Po abdikaci prezidenta T.G. Masaryka, byl druhým československým prezidentem. Stal se výrazným odpůrcem nastupujícího německého fašismu, v říjnu 1938 po mnichovském diktátu a nátlaku Anglie a Francie odcházel podruhé do exilu. Československo bylo obětováno, mír přesto zachráněn nebyl…. Jeho předpověď se vyplnila, svoboda přišla z východu.

Dr. Edvard Beneš se stal po vypuknutí války v září 1939 představitelem československého domácího i zahraničního odboje. Úsilí E. Beneše o obnovu Československa vyvrcholilo s porážkou Německa květnu 1945. Svět se během války výrazně změnil. Dr. Edvard Beneš jako jeden z mála evropských představitelů se vrátil domů jako představitel svého státu, byli jsme součástí vítězné koalice. A to je nutné mnohým domácím a zahraničním politikům připomenout. Na základě Postupimské dohody byl proveden odsun německého obyvatelstva, jako důsledek jejich výrazného podílu na rozbití ČSR.

Další poválečný vývoj v Evropě a ve světě byl již ve znamení nového rozdělení světa, na základě Jaltské dohody a výsledků II. světové války. Tento vývoj již nemohl Dr. E. Beneš ovlivnit. Svět se rozdělil na dvě sféry vlivu. Edvard Beneš i přes snahy novodobých tvůrců dějin o jeho vymazání z paměti národa má své důstojné místo v české historii. Slova TGM „bez Beneše bychom neměli republiku“ něco vypovídají. Dnešní útoky na prezidenta Beneše jsou především útokem na „jeho dekrety“ a na celistvost a suverenitu tohoto státu. Jsou pokusem změnit výsledky druhé světové války.

Přemysl Votava

 

Foto:  Rok 1945, Edvard Beneš vyjel z Košic do Prahy. Zajímavostí snímku je, že muž v brýlích stojící za ním - Gustáv Husák - se po létech stane také československým prezidentem. 

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Co vlastně lze jiného očekávat od lokajsky podvodné garnitury naší reakční vládnoucí třídy polistopadových zbohatlíků, které si bohužel náš národ prý svobodně vycinkal L.P. 1989. Své vlastizrádné úmysly již poodhalili protiústavním rozbitím naší tehdy republiky Československé. Osobně samozřejmě s tímto rozpolcením republiky samozřejmě nesouhlasím a stále se považuji za státního občana republiky československé. Současní zbohatličtí zlotřilci nyní již zcela bezostyšně pošlapávají naše vlastenecké ideály, pro něž i v bojích umírali naši četní ještě stateční předkové. Takže snad dokonce můžeme očekávat další bourání soch jak T. G.M., tak i E.B. a stavění symbolů habsburské poroby našich národů a nakonec i stavění soch nacistickým katanům. Konzumem více méně zhlouplý náš národ tyto drzosti reakčníků nechávají více méně klidu, dále obětavě nosí rouškově náhubkové symboly nynější totality a očekávají světlé zítřky napojení jejich nepřemýšlejících mozků na umělou inteligenci tak opojné virtuální reality. Jedná se samozřejmě čistě o můj osobní názor, kdy samozřejmě respektuji, že jiní na nynější neblahý běh událostí mají úhly pohledů jiné, ale to co se děje nyní, kdy jedni musí nosit náhubky a jsou jim oklešťována základní lidská práva a druzí mohou bezostyšně pošlápavat naše vlastencké ideály, mám za to, že pohát trpělivosti již přetéká.