Dragounská jízda

obrazek
22.3.2015 21:13
Přejezd amerických jednotek z pobaltských republik dostal název Dragoon Ride (Dragounská jízda) a podle americké stanice CNN je neobvyklý, protože těžká vojenská technika, jako jsou osmnáctitunové obrněné transportéry Stryker, se normálně převáží po železnici.

O vypravení konvoje na 1 000 mil dlouhou pouť informoval americký armádní list Stars and Stripes.

Z hlediska vojenské logistiky se jedná o velice mimořádnou a nákladnou akci. Přesunovat se budou převážně drahá speciální bojová vozidla, jejichž odhad nákladů na provoz a údržbu na 1 míli jízdy je cca 3 000 dolarů, nákladná a speciální preventivní údržba těchto vozidel se provádí každých 4 000 mil s náklady cca 10 000 dolarů /vozidlo (lze očekávat, že některá vozidla budou mít k této hranici již najeté míle a tudíž bude třeba provádět údržbu i při přestávkách, pokud nebyla již provedena předem někde v Pobaltí). Přesun bojových vozidel do prostorů rozvinutí před útokem nebo před zaujetím obranných pásem, se provádí zpravidla do max. 100-150 mil, pro delší souvislé přesuny se využívá přesun po železnici.

Pokud zvážíme všechny tyto výše uvedené skutečnosti, nezbývá než si klást otázky, proč se tato zbytečně nákladná akce koná, proč jedou vozidla po skončení cvičení po ose, proč se budou vojáci snažit komunikovat s našimi občany, jaký smysl a cíl přesun má, kdo to za českou stranu slíbil, domluvil, vymyslel atd. atd.

Mě osobně se to nějak nezamlouvá, nevidím v tom žádný přínos pro uklidnění mezinárodní situace. Nakonec, jak sami vidíme, vzbuzuje to u některých spoluobčanů zbytečné vášně, když si například už teď na sociálních sítích plánují, jak budou vystřelovat americkým vetřelcům vzduchovkami oči…

novotny
Zabývám se problematikou využití poznatků moderního výzkumu a vývoje pro zlepšení stavu naší společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Metoda postupného krájení koleček ze salámové šišky, metoda postupného vaření žáby, kujme železo dokud je žhavé, postupy ve smyslu rozděl a panuj. Současní mocní tyto a podobné metody vládnutí aplikují na český národ bečících oveček vlastně již dvacátý šestý rok. Z historie však nevymaží fakt, že naší mocní tehdy i nyní musí lézti v poslušném předklonu do kloak těch mezinárodně mocných světové finanční oligarchie NWO, zejména, aby udrželi své nenasytné rypáky u koryt. Naše neutralita by ji pochopitelně nevyhovovala, když by neměli například komu psáti zvací dopisy  s prosbou o poskytnutí mezinárodní pomoci. Průjezdový pobyt, pobytový průjezd a pobyt dočasný. Flexibilní zákonodárci lehce  uzpůsobí výklad ustanovení pružných ústavních zákonů, jak momentálně uzná vládnoucí třída naší kleptokracie momentálně za vhodné.