Druhá světová válka: nový výklad

novotný hajluje
11.5.2020 14:26
Hřib, Novotný a Kolař se jeví být těmi nejlepšími z nás, takže si níže dovoluji podat syntetický výklad jejich pojetí dějin druhé světové války. Zakázali nám Koněva jako symbol normalizace. Kdy nám zakážou dívat se na válečnou epopej Osvobození, které v oněch letech stejně jako veškerá tehdy u nás vydávaná sovětská válečná literatura sloužila témuž, tedy ke zdůvodnění toho, proč je nutné se přimknout ke slovanskému dubisku.

VWII začal Molotov, který pak spolu se Stalinem a Beriou anektovali východní Evropu, aby pak trestní pluky NKVD hnaly před sebou Huny z východních stepí, vyzbrojené západní technikou až do Berlína, když mezitím nechali vykrvácet československé vojáky u Dukly a Poláky ve Varšavě, aby nakonec zabránili Amíkům osvobodit Prahu, protože měli v plánu tamtéž zavraždit Jana Masaryka, postavit sochu Koněva a později obsadit Paříž, což si ovšem sami ztížili postavením železné opony.

Nejenom Novotný a spol, ale i europarlament 

V Norimberku bylo Německo odsouzeno za vedení útočné války od r. 1938, Mnichovem počínaje. Proto je nutné všechny další aktivity všech států, které této útočné politice čelily, jako obranu jejich svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti, včetně Paktu R.-M.

Zde tedy europarlament někdy velmi pozdě po vypršení všech promlčecích lhůt, protože i ty tajné dodatky jsou známé od r. 1947 a Goring v Norimberku už zkoušel hrát tuto kartu, ale neuspěl, zrevidoval zde v diskutované rezoluci Norimberk. A to je fakt trochu silné kafe, ale přitom naprosto bez významu.

 

Osvobození ČSR  zištné bylo asi v tom smyslu, že by Sověti nelibě nesli hrozbu, že by se Československo mohlo stát opět zbrojovkou, v níž by se vyráběli zbraně, které by mohly být použity proti nim. A jak tak dnes čtu, tak kdykoliv od r. 1945 byl ochoten každý druhý píšící diskutér položit život při invazi do SSSR i dnešního Ruska a považoval za vlastenecký čin.

 

SSSR se na počátku své existence zřekl tajné diplomacie jako nástroje provádění mezinárodní politiky, proto jakékoli tajné dodatky k čemukoliv nelze brát vážně, jde o nulitní akty od samého počátku. Jako by to podepsalo hodně nezletilé dítě. To je fakt, s nímž je nutné pracovat a z něhož musejí ostatní státy vyvozovat důsledky v tom smyslu, že SSSR není nějakými tajnými smlouvami vůbec vázán. Že to jsou pro něj cáry papíru

 

Má tento nový revizionistický výklad dějin nějakou chybičku? Ale není efektivnější zachovávat pro otevření silně antihavlistických kebulí určitou noblesu?

 

Z našeho hlediska je ale nutné brát do úvahy, že: 

1) Nacisti uvažovali, že učiní Prahu a Čechy a Rakousko centrem dalšího odporu.

2) Protihitlerovká koalice se rozpadala, hrozilo vypuknutí třetí světové.

3) Není jisté, že wehrmacht v Česku usiloval jenom pouze o přechod k Amíkům, Hitlerův příkaz zněl, pomoci Berlínu, i po jeho oznámené sebevraždě mám své pochybnosti o tom, že na německé vojáky nepůsobila vyhrůžka šířená po Stalingradu hitlerovskou propagandou, že Amíci hodlají vykastrovat všechny německé muže.

A tomu všemu zabránilo květnové povstání českého lidu. Ten rozhodl, jak bude vypadat poválečný svět. 

 

Dodatek 

Pokud platí to, že jsme byli podle vyhlášení exilové vlády ve válečném stavu s Německem od 17.září 1938 (a fakt je ten, že vyhlášení mobilizace bylo považováno za vyhlášení válečného stavu, např. v případě WWI Německo považovalo za vyhlášení války ruskou mobilizaci), tak neplatí, že válku rozpoutala Francie s GB a ani že se na tom nějak podílel SSSR uzavřením Paktu R.-M. To všechno už byli toliko jednotlivé tahy na válečné šachovnici. U té GB a Francie to platí s tou výhradou, že představitelé těchto států dali souhlas k té československé mobilizaci. A pro SSSR zase platí s tou výhradou, že oficiálně deklaroval svou ochotu splnit své závazky plynoucí ze spojenecké smlouvy.  A právě ve světle našich smluv s Francií a SSSR nelze o Paktu R.-M. hovořit jako o spojeneckém paktu.  Pakt R.-M. nikterak nezavazoval smluvní strany přispěchat si v případě napadení třetí stranou ku pomoci. 'Ceskoslovenská exilová vláda po svém ustavení ve svém prohlášení uvedla, že jsme ve válečném stavu s Německem od září 1938. Je to pravda, protože jsme tehdy se souhlasem GB a F mobilizovali.  oto je opravdu zajímavý článek z hlediska naších diskuzí o tom, kdy vypukla druhá světová válka https://www.fronta.cz/dotaz/zacatek-valecneho-stavu-mezi-csr-a-nemeckem

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.
Klíčová slova: Druhá světová válka

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Nyní nám do myslí vnucovaný inovovaný výklad dějin, zřejmě souvisí s další epochou vývoje kybernetiky, do níž právě dospělo lidstvo pod vedením jeho nynějších velkých kormidelníků, bankstersko lichvářských multimilardářů, jakož i jiných seperzbohatlíků, včetně těch co plní své měšce vývojem počítačové a jiné digi techniky. Nová doba si samozřejmě žádá i novou VÍRU, samozřejmě korunovanou, se svými dogmaty nám předkládanými k uvěření a naší  konečné spáse. Postupně napojováni na umělou inteligenci, onen kýžený centrální mozek lidstva, budeme nucení zřejmě respektovat i nové desatero přikázání od těcho našich již zřejmě zbožštělích demiurgů, mezi nimž samozřejmě nebudou chybět ani přikázání o všespásnosti povinného a věčného již nošení obličejové roušky, popřípadě jiného náhubku, samozřejmě i dogma o nutnosti být pod neustálým a všestranným dohledem našeho ochranitelského Velkého bratra, který nás při byť jen chvilkové herezi vždy a neomylně vrátí zpět na správnou cestu této vskutku nejkorunovanjší víry.