Důchodová reforma jako další podmínka přechodu od demokratické společnosti ke společnosti rodu a krve

12.3.2011 23:04
Probíhající vládní reformy by měly být důrazným varováním nejen pro zastánce sociálně spravedlivé, demokratické společnosti, ale též, a možná v ještě daleko větší míře, pro zastánce otevřené a svobodné společnosti, tedy pro přesvědčené liberály. Všechny ohlášené reformy, tedy i tu důchodovou, je třeba vidět ve spojitosti všech ostatních kroků, které postupně mění majetkové poměry uvnitř naší společnosti. Odmyslíme-li změny k nápravě majetkových křivd vzniklých za komunistického režimu, mají všechny ostatní parlamentem přijímané změny v uspořádání majetkových poměrů v naší zemi, zdůvodňované jako nezbytná technologická nutnost k nastartování skomírající ekonomické prosperity státu, hlavní cíl proměnit do základu společenské poměry celé naší společnosti. Velké podniky, řízené státem nebo obcemi - energetika, přírodní a nerostné bohatství, doprava či péči o zdraví občanů, jsou rozmělňovány a outsourcovány na stovky soukromých společností, údajně z důvodů malé hospodárnosti a výkonnosti. Místo mnohatisícových podniků, řízených relativně malou skupinou špičkových odborníků, tak máme minifirmičky s kompletním řídícím aparátem, většinou nevalné úrovně, odkázané navíc často na státní dotace, kde pracovní podmínky řadových zaměstnanců nejsou nikým a ničím garantovány. Otvírá se tak prostor k nekontrolovatelnému exploatování zaměstnanců. Zároveň se na druhé straně vytváří stále sílící a bohatnoucí vrstva majitelů těchto firem, která bude vždy loajální s vládními antisociálními reformami. Pravicovými vládními reformami tak nevytváříme nejen ekonomicky prosperující sociální stát, ale ani svobodnou a sebevědomou společnost. Namísto svobodné a bohaté společnosti s otevřenými možnostmi pro každého tak vláda svými systematickými kroky již přes dvacet let doslova buduje společnost založenou na uzavřeném vlastnictví rodu a krve.
Probíhající vládní reformy by měly být důrazným varováním nejen pro zastánce sociálně spravedlivé, demokratické společnosti, ale též, a možná v ještě daleko větší míře, pro zastánce otevřené a svobodné společnosti, tedy pro přesvědčené liberály.
Všechny ohlášené reformy, tedy i tu důchodovou, je třeba vidět ve spojitosti všech ostatních kroků, které postupně mění majetkové poměry uvnitř naší společnosti. Odmyslíme-li změny k nápravě majetkových křivd vzniklých za komunistického režimu, mají všechny ostatní parlamentem přijímané změny v uspořádání majetkových poměrů v naší zemi, zdůvodňované jako nezbytná technologická nutnost k nastartování skomírající ekonomické prosperity státu, hlavní cíl proměnit do základu společenské poměry celé naší společnosti.
Velké podniky, řízené státem nebo obcemi - energetika, přírodní a nerostné bohatství, doprava či péči o zdraví občanů, jsou rozmělňovány a outsourcovány na stovky soukromých společností, údajně z důvodů malé hospodárnosti a výkonnosti. Místo mnohatisícových podniků, řízených relativně malou skupinou špičkových odborníků, tak máme minifirmičky s kompletním řídícím aparátem, většinou nevalné úrovně, odkázané navíc často na státní dotace, kde pracovní podmínky řadových zaměstnanců nejsou nikým a ničím garantovány. Otvírá se tak prostor k nekontrolovatelnému exploatování zaměstnanců. Zároveň se na druhé straně vytváří stále sílící a bohatnoucí vrstva majitelů těchto firem, která bude vždy loajální s vládními antisociálními reformami.
Pravicovými vládními reformami tak nevytváříme nejen ekonomicky prosperující sociální stát, ale ani svobodnou a sebevědomou společnost.
Namísto svobodné a bohaté společnosti s otevřenými možnostmi pro každého tak vláda svými systematickými kroky již přes dvacet let doslova buduje společnost založenou na uzavřeném vlastnictví rodu a krve.
zdobinsky
Je mi 55 let, pracuji jako řidič tramvaje, jsem ženatý a mám dvě studující děti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdobinsky
Schodkové rozpočty žádné reformy nevyřeší. Schodkový rozpočet je zakódován do podstaty kapitalismu. Dokud mohl kapitalismus expandovat a zabírat veřejný prostor (zabírat celé nové kontinenty), dokázal být v přebytku. Tyto možnosti se již vyčerpaly a schodek již bude vždy součástí kapitalistického hospodářského systému. Reformy tedy nebudou mít na schodek vliv. Jejich pravý důvod jsou obrovské přesuny veřejných peněz a peněz občanů do rukou úzkého okruhu jedinců.
racek
Víte, sehnat někde peníze na schodky rozpočtu musí každá strana, která přijde k moci (nepočítám ty, které si chtějí jen půjčit na plnění slibů). Rozdíl je jen odkud je vezmou. Levá strana upravit zdanění a odvody systémem progresivních daní jako všude ve vyspělejším světě příp. změnám parametrů důchodů a dávek, pravice, tedy ta naše, chovající se však nepravicově, chce zdanit ty, kteří mají nejnižší platy, omezit dávky, důchody a zdravotní péči. Takže v každém případě postupují velice podobně. Jinak to totiž nejde.

No a prosím pěkně, znáte nějaký malý podnik, často závislý na státních dotacích? Já tedy ne.
Jinak pocity, ach ano, pocity mám obdobné. Nějak se mi ani nechce řadě kroků vůbec věřit. Fakt jzastupuijí naše zájmy?? Víte, já se vždy konspiračním teoriím jen smál. Dnes ne. No, snad je to věkem. Asi už blbnu.