Ekologicky udržitelný svět

obrazek
14.1.2017 21:27
Proč jen jsme takoví vyšťavení, ubití, že /Martin Menčík/ "nám nikomu ani nevadí, že nikomu ani nevadí, že Volové s nízkým koeficientem inteligence vládnou národu" a světu. Přitom nás nečeká nic jiného, než bránit svět proti vládě lobby a finančníků a návrat k co nejdokonalejší - ale uvědomělé - suverenitě lidu (v první řadě té monetární), etice a vědomé péči o svět a společnost. Protože, jak říkají prof. Giacinto Auriti a cosimo Massaro - v krajině mrtvých NENÍ bohatství. Achille Gregor: "Mnozí lidé, kteří by se neuživili vlastní moudrostí, žijí z cizí hlouposti." Nedovolujme to.

Ekologicky Udržitelný Svět: "Tak i dnes státní i jiná naše televize, nezklamala.

98% pořadů, byly v průměru - tržní reklamy, kriminálky, filmy typu Kassandra, pořady a filmy o nemocech, jejich potlačování, zastrašování veřejnosti, ohlupování, aby se spolehli na potlačující a tržní alopatické lékaře a farmaceuty a všechny příběhy opět skončili, špatně., dále pořady antikomunistické a ne - levicové, ačkoliv 26 let jsme od mocných a bohatých slyšeli, že uznávají pluralitu názorů a v roce 1990, že kapitalizmus nebude, že jen zlepšíme socializmus...... Další pořady - anti - ekologické a ve všech zmíněných směrech, s válkou tržní vlády v ČR, ve jménu tržně - mocné EU, válku s ptačí chřipkou, která nebyla ni prokázána doopravdy, byly vymláceny tisíce kusů drůbeže a jiného ptactva chovného, aby se Češi konečně oslabili v tom eko - bio chovu a v jiných případech, pěstování, přírodního samoléčení či pití skutečné pramenité kvalitní živé vody od nás, a konzumovali nekvalitní a jedovaté přebytky trhu z Německa, VB, Španělska, USA či Itálie.....
Tedy Zprávy. Vždy začínají jako šou - další zchudlá žena skočila z balkona, ten a ten darebák skončil u Soudu, válka tam a tam, okradli stařenku, máme toxické jídlo a miliony podobných, vždy pesimistických zpráv, zakončených šťastnou lyžařkou či jiným sportovcem, pejskem či úsměvem redaktora.

nejen úmysl pravice a ČSSD u nás, zastrašit a oblbnout veřejnost, aby si konečně na hrůzy zvykla, a jejich (ne)řešení nechala na vládách, ale i neschopnost s tímto jejich světem a důsledky pro svět mimo ně, něco podstatného činit k lepšímu. Proto také 4 - 8 reklam u filmů.

Nová zpráva: chystají ve večerníčku jej přerušit kvůli dvěma reklamám a ukázce Soudu s nezletilými, kteří pošlapali trávník a ukázkou, jak Soud osvobodil podnikatele, který vyhodil desítky zaměstnanců na ulici jen proto, že kapitalizmus světa krachl a on nemá odbyt.

Tak se těšíme na ty manipulace a doufáme, že jich bude tolik, že se na jaře 2017 obyvatelé u nás i světa, sejdou při řešeních těchto a jiných otázek.

Tak, celý svět a život na Zemi díky lidstvu a jeho systému, prožil další tržní den ve světě materiální a duchovní chudoby, ržní výzkumy světa tvrdí, že dluh světa, se rovná několika biliónům dolarů dohromady a počítal jej v prvé řadě z dluhů, vzešlých nesrovnalostmi v HDP států a odhadu reparací válek.

Reparace zemí po válkách, stejně jako obsah pojmu a jeho naplňování zeměmi, světem jako HDP, stejně jako dnes cokoliv, jsou jen tržně - mocenské spekulace a pláč mocných a bohatých, co konečně dnes přichází o své zisky a hroutí se.....

Skutečný dluh se z pohledu ekologické udržitelnosti, počítá například podle těchto ukazatelů:

- klimatických změn, působených či způsobených lidstvem, v honbě za zisky a výhodami za každou cenu. Se všemi důsledky pro svět a jeho fungování.

- již probíhající hromadné vymírání organizmů na Zemi, díky trhu se vším za každou cenu a se všemi důsledky pro vše.

- 80% obyvatel světa žije v bídě, či mírně nad ní.

- hrozí světová válka, mnohé pro trh, tedy zdroje a levnou pracovní sílu, existují, včetně nesmyslné Studené války.

- 78% obyvatel světa díky úpadku a degradaci také vzdělání, nezná nic jiného, než tržně - mocenské vidění světa. Tedy parazitizmus a zmar. podle tohoto vzorce se v roce 1990 chovalo odhadem asi 48% obyvatel světa (dobrovolně), v roce 2016 již polovina.

- zdravotní stav obyvatel světa je v průměru o 56% horší, než před dvaceti lety. Trh a moc, lhostejnost a nevzdělanost donedávna, než se kormidlo kompasu světa otočilo, vytvořilo masu idiotů s VŠ i bez, kteří se stali bezduchými konzumenty jak (p)otravin a spotřebních nekvalitních věcí, tak stejně záhubných voleb vlád a jejich psychopatických programů.

- Většinová světová kultura dnes, se smrskla především na boj proti.....(chudým, migrantům, levici a Rusku)

- morální hodnoty současné mladé generaci, téměř nic v průměru neříkají. Ani soudcům, exekutorům, politikům (většina), tržním vědcům.....

Nemusím říkat, že všechny tyto a mnoho dalších atributů kapitalizmu a trhu se vším, dosud, způsobuje dnes totální kolaps. Je jen otázkou času, kdy to zjistí i průměrní občané."

P.S: převzato z FB stránky Ekologicky udržitelný svět.

"Kde je chyba a problém? Posuďte, sami.

Tržní ekonomika pravice a ČSSD, bere všem a plundruje zdroje, aby se někomu peníze točily a po té více drancoval a vykořisťoval, manipuloval a byl lhostejným ke společnému a veřejnému. To skončí ve chvíli, až dojdou zdroje, levná, ochotná, zdravá, schopná a podlézavá hloupá pracovní síla, znalá jazyků a práce na počítači, nebouřící se, když jí zaměstnavatel vyhodí kdykoliv, když za ní neplatí daně, sociální dávky atd. Vše činí podnikatel a tržní stát, pro své mocné a bohaté, bez vědomí širších souvislostí a empatie. Bez morálky, netržního vzdělání a komplexnosti inteligence. Třeba za cenu války, inu, základní zákon zní: trhni co můžeš, a zmiz.....

Environmentálně a sociálně orientovaná tržní ekonomika levice: užívá podobný duch - drancuje zdroje a vykořisťuje, avšak většinu získaného věnuje ve formě sociálních jistot, levných potravin, medicíny a vzdělání zdarma atd., svým občanům a pro základní udržení životního prostředí.
Vše končí, až začnou docházet zdroje a z přesycených lidí, kteří díky Studené válce a embarg Západu na Východ, nemohou prostředky utratit ve světě a mít jich více, než je spravedlivé ve vztahu ke společně odvedené práci těmito, ve vztahu ke státu, tíhnou k trhu.
Mají-li nekomplexní inteligenci a slabou morálku, a také v socializmu se učí, že trh v politice i ekonomice není až tak špatný, a vidí v reklamách ze Západu, že mnozí zbohatli a nemuseli prý skoro nic dělat, potom se stane jejich ego vyšší, než bývalá hodnota jejich duše a volí kapitalizmus. Socializmus byl převálcován trhem a stal se, dneškem.

Environmentální ekonomika dnešního Ruska: může být stále založena na trhu, ale dává mnohem větší smysl a význam životnímu prostředí, zdravým potravinám, sociální spravedlnosti a bezpečnosti občanů i země. 
končí ve chvíli, až trh dorazí poslední dostupné zdroje a většina obyvatel zjistí, že sice byl jejich vývoj na vyšší úrovni, než zbytek světa, ale že se oklikou vrací ke kapitalizmu, z kterého chtěli, utéci.....

Ekologická, tedy netržní ekonomika - nevychází z toku peněz a již vůbec ne, někomu, ale z přirozeného koloběhu látek, vlnových energetických frekvencí částic a rovnováhy energie a hmoty. Tedy i z přirozené fotosyntézy, kvality i kvantity potravních řetězců atd.
Na tomto Geoekosystémovém principu staví politiku a ekonomiku. Každá vyprodukovaná měna se neopírá o nějaké nakradené či získané zlato a státní poklad, ani na spekulacích Burzy atd., ale na výše zmíněných aspektech ekologicky udržitelného světa. nejen materiální, ale i duchovní činitele života a vývoje světa vytváří části zmíněných principů. 
Je-li ekologicky udržitelný vývoj světa harmonickým, potom je harmonický vývoj také v oblasti - environmentální, zároveň participačně ekonomické a občanské, sociální, kulturní, morálně - právní a lidové.

Přeji pěkný zbytek dne, milí moji. Luděk"

P.S.: proti očekávání ZASE jako první dojde úrodná půda. Potraviny si sice vypěstovat dokážeme i tak, ale nedokážeme, aby měly dostatečné množství těch správných živin. 

Doporučený blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku

 A něco o nerovnoměrné distribnuci rizik naší společností: http://a2larm.cz/2017/01/proc-je-umrzla-bezdomovkyne-environmentalni-tema/

Luděk: Bavili se dva tržně orientovaní občané, tzv. hraboši: " kdy už konečně ty socky dají pokoj a podřídí se nám!

Odpověď v přeplněném autobuse: po revoluci.....

Trhovci: kurva, už tady jedna byla a jsem spokojen. Co ještě chcete?

Odpověď morálních spoluobčanů: víte, už se na to, jak se podřídíme vašim představám, moc těšíme.

Trhovci: jak to?

Občané: zprivatizujeme váš majetek a vykopneme.

Trhovci mezi sebou: to je poprvé od Listopadu, kdy se spoluobčany veřejně vedeme takový dialog, mnoholog.

Občané: brzy to uvidíte a uslyšíte v přímém přenosu.....

*****

8 lidí vlastní stejný majetek, jako celá polovina lidstva (zdroj: Horizont ČT24, 16.1.2017, začátek)

*****

Ekologicky udržitelný Svět, FB:"Téměř všechny přírodní i lidské zdroje, sežral kapitalizmus a trh se vším. menší část lidovější a morálnější socializmus. Před tím se na tom podílel feudalizmus a křesťanství.

Žádný systém světa však není tak Ekocidní a tedy i Genocidní, jako kapitalizmus, neboť působí globálně zničujícím způsobem. Vydrancovat vše, co jde a vykořistit většinu, pokud se nechá.

Dnes čelíme díky tomu i hromadnému vymírání života na Zemi a hrozba je den co den trvání zločinného systému, blíž vyhynutí lidstva v každém případě.

Tam, kde už nic, nebo skoro nic není, nefunguje ani kapitalizmus. Nemá co nabídnout.

To je největší důvod, proč na konci roku 2014 zkrachoval a dnes začínáme sklízet trpké toxické plody.

Evoluce nás nutí změnit své poznání a vzdělání, přehodnotit duchovní hodnoty a pracovat na sobě tak, abychom společně postavili nový a vyšší svět lásky, přátelství, humanizmu, ekologické udržitelnosti světa, tedy více než materiální, duchovní svět člověka, sdílejícího empatii a užitečnou krásu s Přírodou.

Je s podivem, že o krachu kapitalizmu neví ani KSČM a současná oficiální politická levice. Neví to ani naše pravice a střed. Neví to ani většina občanů, neboť se to nevysílá v televizi a nepíše v novinách.

Víto ale skupina nejmocnějších a nejbohatších lidí světa, která se v roce 2014 a vloni, sešla v USA na konferenci a potvrdila jeho konec. při hledání řešení, nalezli jen duchovně prázdné místo. není divu."

*****

vyhledal Darius Nosretti: 

Každou cestu křižuje jiná cesta,
ale k cíli vede jen jedna ze sta.
Jen ten, jemuž schází odvaha,

na rozcestí dlouho váhá.
Každá láska umírá jinou láskou,
každá krása rezaví novou vráskou,
zbabělec je, kdo osud proklíná
a maří čas
a vzpomíná.

Refrén
Minulost hoďme přes palubu,
kdo by tu nad ní stál.
I když poplujeme v záhubu,
přec jen doplujem dál.
Vzpomínky jsou jenom přítěží,
kdopak by se jich bál?
Tak málo na nich záleží,
když vítr je odvál.
Nesmíme vzpomínat, chceme-li štěstí mít a milovat,
musíme umírat, musíme umět žít, zapomínat.
Vzpomínky jsou jenom přítěží,
kdo by nad nimi stál?
Tak málo na nich záleží,
když vítr je odvál
(Z revue Osel a stín) Wericha Voskovec, Vest Pocket Revue. 

*****

tomáš fiala: "Žijeme ve zvláštní době.

V některých zemích je považováno za nežádoucí, aby lidé dávali navenek najevo své náboženské vyznání. Někde je to dokonce méně či více zakazováno.

A přitom v řadě zemí existují lidé, kteří dávají navenek (někdy velmi výrazně) najevo svůj pohodlný, konzumní a bezohledný životní styl, který ničí životní prostředí. A to je snad v pořádku ???" Eva Zahradníčková: "Jedinou ideou západního světa se stal konzum..ta idea se přežila.. a žádnou novou nemáme..tak přichází pravičácký populismus na scénu ..

animovaný krátký film "Člověk": https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

30.7.2017: http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/322866-marek-orko-vacha-zijeme-v-sestem-vymirani

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

,, Ideály kapitalismu a konzumerismu však většina lidí úspěšně naplňuje."

                                                          Yuval Noah Harari. SAPIENS -  úchvatný i úděsný příběh lidstva.

 Téměř celá česká kotlina se dusí polétavým prachem a jinými inverzními delikatesami. Hlavně, že nám funguje elektronická evidence tržeb a úspěšně začaly pracovat občanské komise pro kontroly domovních kotlů na pevná paliva.

bkp O66DE5DE-EF114FC6-60611C1F-06D73D42-47818055 / uffuf/