Ekonomové a jejich argumentační nedostatečnost

obrazek
2.5.2013 08:36
Někteří ekonomové, jako Ilona Švihlíková, Petr Kaššák a další, varují před příchodem mnohem horší ekonomické krize, než která byla v roce 2008. To je záslužná práce, neboť by se VŠEM občanům mělo nalévat čisté víno. Všem jsem zdůraznil proto, že i tito dobře uvažující ekonomové trpí argumentační nedostatečností. Podle mne totiž nestačí varovat jen před nedostatkem, který by fatálním způsobem ohrozil uspokojení základních životních potřeb.

Podle mne nestačí radit lidem kteří mají peníze, aby je investovali do komodit (pole, lesy), což by jim umožnilo krizi formou samozásobení a případné směny svých přebytků za jiné k životu důležité (zlato to prý není) snadněji překonat. Jsou to totiž rady, které ve svém důsledku jen vystraší ty, kteří na podobnou přípravu nemají prostředky. To se může projevit jejich ještě větší ochotou ohnout v zájmu udržení si pracovní pozice hřbet, když si jejich zaměstnavatelé budou chtít na jejich účet připravit lepší ekonomickou pozici. Například právě pro nákup komodit, které podle rad ekonomů mohou důsledky krize zmírnit.

Proč si to myslím? Podle mne by se diskuse na toto téma měla odvíjet z jiného konce. Nestačí jen tak mezi řečí říct, že další krize přinese negativní sociální jevy. Naopak, každá ekonomická analýza či odborná předpověď jak krize bude probíhat, musí začít varováním bohatých a politiků, že se negativní sociální jevy mohou projevit tak, že jim a jejich rodinám budou v době krize hrozit fyzické útoky vůči nim samotným a jejich majetku. Jenom toto přednostní nalití čistého vína, které v historii (Dr. Guillotin nebyl komunista) lidstva bohatí a mocní museli, když varování nedbali, nejednou vypít do dna, aby jim následně zhořklo, může krizi oddálit či zmírnit.

Jenom pořádný strach z toho, že bohatým a mocným nikdy nerostl strom do nebe, může změnit vzorec jejich ekonomického chování. Myslím tím legislativní (sebezáchovnou) ochotu se více dělit, neboť ne lenost nezaměstnaných, nemocní a důchodci, ale ekonomická sebestřednost (nenažranost) je příčinou současné vážné ekonomické situace. Paradoxně neochota se dělit ukazuje, jak zbytečný byl Ústav pro studium totalitních režimů, když bohaté a mocné jeho výsledky nepřivedly k rozumu. Možná proto, že se na objednávku soustředil jen na zdůrazňování následků (převýchova voličů) místo zdůrazňování příčiny (převýchova bohatých a mocných).

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.
Klíčová slova: ekonomika, politická kultura

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Já to s tou neochotou se dělit vidím spíše tak, že oni nejsou schopni objektivně pochopit, že by se dělit měli, prostě, nejsou na takovém stupni vývoje, aby jim to "něco" říkalo. Proto je jediné smysluplné řešení v tom, nastavit systém jako nové prostředí, které jim umožní žít jejich životy, ale které umožní žít smysluplně i životy ostatním občanům společnosti s různými úrovněmi duchovního rozvoje. Je třeba konforntační vztahy ve společnosti zaměnit za vztahy kooperační, což samozřejmě v mnoha případech nelze učinit s uvědomělou aktivní pomocí některých skupin obyvatelstva (prostě, protože to objektivně nemohou přijmout za své), ale lze jim nabídnout podmínky v rámci toho systému, které pro ně budou natolik zajímavé, že nebudou "závistivě" zkoumat podmínky pro jiné skupiny - toto chce ale komplexní nadhled a vzít jako základ prospěch celé společnosti a její vývoj v souladu s národní kulturou - ne vývoj po trajektorii mravně a duchovně rozvrácené civilizace.

 

stvan

Já si myslím, že neochota, podporovaná politickou převahou se dělit, problém je. Jinými slovy řečeno. Současný stav(daňové ráje, špatná kontrola možné negativní daňové optimalizace, neochota státu obtěžovat úspěšné) má legislativní(politickou) oporu a proto jsou jeho důsledky doslova fatální. Není zákona není trestu. Ferdu Pištoru šlo v káznici polepšit. Státní zřízení většinou polepší jenom revoluce a ne každá je sametová. Z toho mám strach, ale nic mi to není platné, když mocní a bohatí strach nemají........

schlimbach

Myslím si, že problém není v tom, zda se chtějí bohatí dělit nebo ne. Každý z nás je na nějakém stupni duchovního vývoje, každý z nás má tím pádem jiné priority, osobní tužby, různou schopnost pravdivě pochopit různé děje kolem nás atd. Na každého z nás zároveň má vliv rodina a nejbližší okolí, vzdělávací systém atd.

Nikdy nedojdeme k cíli - k harmonii ve společnosti a pozitivnímu rozvoji společnosti jako kultury - pokud nebudeme tuto různost respektovat. Je to to, o čem neustále hovořím a píšu - je třeba vytvořit SYSTÉM NOVÝCH VZTAHŮ VE SPOLEČNOSTI. Není to o kapitalismu kontra socialismu. Je to o PROSTŘEDÍ, které respektuje, že jsou mezi námi lidé, pro které je kult zlatého telete jediným možným naplněním jejich pozemské cesty, jsou zde lidé, pro které je důležitější duchovní růst, kteří jsou samozřejmě snadnou kořistí těch prvních. není to o levici nebo pravici - binární logika je tak na úrovni prvoka (a to bych ho ještě urazil) a my si říkáme homo sapiens - člověk rozumný :)

Nové prostředí může zcela respektovat kult zlatého telete jedněch a zároveň ochránit před nimi ty ostatní a navíc je možné pozitivně využít činnosti jedněch i druhých v rozvoji společnosti. Dokážeme se ale oprostit od toho, abychom vnucovali jiným svůj pohled na svět? Dokážeme se povznést a respektovat odlišnosti mezi lidmi? Dokážeme tyto odlišnosti skutečně přetavit v sílu směřující stejným směrem?

Návrhy, jak toho dosáhnout zde jsou - chceme je však slyšet?