Elity, přelidnění a virus

mor 20
19.2.2020 10:49
V květnu tomu bude rok, co se v New Yorku setkali Bill Gates, Warren Buffet, David Rockefeller, Eli Broad, Ted Turner, Michael Bloomberg a další miliardáři, elita elity, aby si popovídali o svých dobročinných plánech, jak servilně oznámil Chronicle of Philalntropy. Ale v naší době padlých mecenášských idolů takový potlach bohatců nutně vyvolal znepokojivou otázku, co všechny ty biliony a moc v jedné místnosti na nás zase šijí?

Kočku z pytle vypustil londýnský Times, když pod titulkem Miliardářský klub navrhuje omezit světové obyvatelstvo napsal, že účastnící přísně tajného jednání věnovali kromě zdravotní péče největší pozornost přelidnění planety.

Eugenika a kontrola porodnosti jsou koníčkem elity elit už víc jak sto let. Na počátku dvacátého století Rockefellerova Nadace a Carnegie Institute prosazovaly eugenické zákony ve Spojených státech. Tyto zákony vedly k nucené sterilizaci víc jak 60.000 Američanů a k zamítnutí tisíců žádostí o povolení k sňatku.

Zásluhou rasismu nacistů se eugenika stala špinavým slovem a po druhé světové válce zmizela v podzemí jako ponorná řeka. Ale ne nadlouho. Již v roce 1947 se zavrněla v Haagu v plínkách na zakládající schůzi Evropské parlamentní unie, zárodku dnešního superstátu, neboť její organizátor a předseda Mikulaš von Coudenhove- Kalergi byl věrozvěstem, že Evropan budoucnosti bude míšenec podobající se barvou kůže starým Egypťanům, a že smíšením nejlepší židovské krve s krví vyvolených árijců vznikne Panská rasa, která bude vládnout sjednocené Evropě. Duch Kalegiho se vnáší nad bruselským sídlem Evropské unie dodnes.

Koncem šedesátých let eugenika spojená s myšlenkou plánované porodnosti proniká do jednání nejen elity , ale i různých vědeckých skupin. Pod záštitou OSN vznikl Římský klub, z jehož líhně vzešla v roce 1972 zpráva nazvaná „Meze růstu“. Jedna z jejích ústředních myšlenek je, že ochrana životního prostředí vyžaduje kontrolu zalidnění Země. Elity našly novou zástěrku pro svou eugenickou posedlost: klimatickou vědu.

Na počátku let devadesátých uveřejnil Římský klub knihu „První globální revoluce.“ Citujme:

„Hledajíce společného nepřítele, proti němuž bychom se měli sjednotit, přišli jsme na myšlenku, že znečištění ovzduší, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobné bědy jsou pro tento účel vhodné a platné. V souhrnu a vzájemném umocňování tyto jevy představují obecnou hrozbu, které musí čelit všichni společně….. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy do přírodních procesů, a jediný způsob, jak to překonat je změnou postojů a chování. Skutečný nepřítel je tudíž lidstvo samo.“

Podle OSN, máme jen deset let na to, abychom uskutečnili revoluční přeměnu ekonomiky založené na ropě a jiných výkonných elektrických zdrojích na ekonomiku spočívající na málo vydatné a málo spolehlivé energetické základně obnovitelných zdrojů. Ale aby obyvatelům Země mohla k žití stačit energie ze slunce, větru a vody, musel by se jejich počet dramaticky snížit. Na to antikoncepční prostředky ani výchova či potraty a sterilizace nepostačí. Politika jedna rodina jedno dítě mohla fungovat jenom v Číně. Indové ji odmítli, ačli letos se stanou nejlidnatější zemí planety, Afričanům se nikdo neodvážil o ní ani špitnout. Proto elita elit dospěla k přesvědčení, že k odlidnění bude zapotřebí pohroma epických rozměrů. Nespoléhají na klimatickou změnu, jsou to přece lidé, kteří ji pomáhali vymyslet. Škrtli atomovou válku, protože i regionální jaderný konflikt by nejspíše zmutoval a zničil vše živé kromě švábů. Co jiného zbývá?

Loni v říjnu nadace Billa a Melindy Gatesových, John oHopkiHoHH Hopkinsonovo Středisko zdraví a bezpečnosti a Světové ekonomické fórum, které spojuje zájem o zavedení

Nového světového ekonomického pořádku, společně uspořádaly „pandemickou simulaci“ nazvanou „Event 201“ specificky zaměřenou na koronavirus. Ne Ebolu, nebo prasečí chřipku, nebo ptačí chřipku, ale KORONAVIRUS. Mezi účastníky byli čelní představitelé farmaceutického průmyslu, armády a vlivní politici.

V tomto napodobení pandemie vypukla v jižní Americe a její příčina spočívala v přenosu viru ze zvířat (prasat) na člověka. Výsledkem „Event 201“ bylo zjištění, že vlády nebyly zdaleka připraveny čelit tak obrovské zdravotní výzvě a na stupnici připravenosti dosáhly ze sto možných bodů pouze čtyřicet. Podle této simulace by zemřelo na pandemii šedesát pět milionů lidí. Je velmi znepokojivé, že situace v Číně se v mnohém podobá scénáři „Event 201“ s tím rozdílem, že naštěstí Čína není Latinská Amerika.

Můžete si vybrat ze dvou zastávaných názorů:

Jedeni tvrdí, že takové simulace jsou běžné, a že bychom měli být elitám vděční za to, že je dělají, aby nás včasným varováním uchránili před nejhorším. Podle druhých „Event 201“ nebyla simulace, ale válečná hra s cílem zjistit možné následky epidemie koronaviru. Ta jako naschvál nebo na zavolanou vypukla ve Wu-chanu v prosinci,

Bill Gates minulý týden předpověděl, že když pandemie Covid 19 přeskočí do Afriky, můžeme očekávat, že jí podlehne nejméně deset milionů lidí. Z hlediska elit to není moc, když uvážíme, že v Africe do roku 2050 přibydou dvě miliardy lidí; ale co chcete, každá dlouhá cesta začíná prvním krokem.

Kolik z nás je nadbytečných? Ed Turner na tuto otázku reportéra pořadu We Are Change ve chvíli upřímnosti řekl, že zalidnění planety by se mělo snížit o dvě miliardy z dnešních sedmi. Bill Gates míní, že by mohla postačit miliarda.

Oč vlastně elitě elit jde? Jsou tak krvelační, nebo naopak lidumilové, jimž leží na srdci obecný prospěch a blaho? Představují si snad, že čím méně lidiček tím spíše se podrobí jejich vůli beze vzdoru a bez reptání ve společnosti, v níž energie bude cukr a bič? Je jádro pudla v jejich posedlosti po světovládě?

Jan Vítek

jan-vitek
Český novinář žijící v Ženevě ve Švýcarsku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

JiB

Pane Vítku,

odpověď na vaši řečnickou otázku „Oč vlastě elitě elit jde?“ lze odvodit právě z Vámi zmiňovaných dokumentů Římského klubu.

1) Předně příliš mnoho lidí na planetě znamená příliš velkou spotřebu přírodních zdrojů. Příliš velká spotřeba znamená riziko, že časem nezbyde ani na ty, kteří ovládají světové dění z poza opony (a k tom navíc ještě hrozí zhroucení fungování systému jako takového. Protože lidé, kteří nemají co ztratit, nerespektují žádná pravidla a jsou náchylní k revoltě. Viz tzv. Arabské jaro. Prostě riziko globální anarchie).

 2) Pokud by průměrná světová spotřeba přírodních zdrojů byla stejná a nebo by se blížila průměrné spotřebě přírodních zdrojů v Euro-atlantické společnosti (EU-USA), pak by přírodní zdroje došly ve velmi krátké době a nebo bychom již dávno byli bez nich. Tím si osobně vysvětluji, tu masivní podporu migrace z rozvojových zemí s nekompatibilní kulturou do EU ze strany globálních elit. Zchudlá společnost má neporovnatelně menší spotřebu přírodních zdrojů.

 Ale třeba se mýlím a skutečně jim jde opravdu jen o všeobecné globální blaho a ne jen blaho jejich osobní a jejich potomků...

amiourful

Kdo se v tomto blogu http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-sars-se-muzw-velmi-rozsirit-behem-cinske-novorocni-oslavy-zvyknete-si-pouzivat-rousky koukne na přírůstek z 18.2. , zjistí, že jedem epřímouc estou do pandemie a také genocidy, protože tento vri byl z 20% vyroben a západní autority, nikolvi ty čínské, dělají vše proto, aby se rozzlezl, místo testování posílají mailyl ať se lidé monitorují, a nakaženého na Haiti nenutí do ničeho zvláštního, může klidně interagovat s ostatními lidmi dále. Co lepšího pro rozjezd v jinžých zemích, které to již nebudoou hlídat jako Čína, udělat. 

Co autor nestihl zdůraznit, je to, že tato epidemie se nezastaví nějakým pomřením 2 miliard lidí, ale bude vraždit dál. RNA viry  mutují rychle.  Také není dost dobře možné omezit epidemii zvíci dvou mililard na nějaké území nebo vrstvu společnosti. Co je možév  případě jednoho města, není možné v případě země nebo kontinentu. 

Dona

Spomínam si na vyjadrenie demografov spred x- rokov, že pre našu planétu postačí 5 miliárd ľudí.

Problém je viditeľný každému : počet obyvateľstva rastie v najchudobnejších častiach sveta. Počet pôvodného obyvateľstva klesá v najbohatších častiach sveta. Tieto bohaté svetadiely Severnej pologuli dopĺňajú obyvateľstvo migrantami:

1/  Európa nemá záujem ukončiť vojnové konflikty a byť nápomocná pri rekonštrukcii zničených štátov - pretože jej vyhovuje príchod migrantov ( i keď si už začínajú vyberať čerešničky s koláča )

2/   Spojené štáty a NATO nemajú záujem ukončiť , či " vyhrať " vojnu, lebo chaos im nahráva do biznis plánu. Keď nebude nepriateľ, keď nebude vojna - nebudú potrebné zbrane. Pritom na vojne sa dá najľahšie zbohatnúť. Mier a spolupráca je smrteľný nepriateľ biznisu.

3/  I keď sú biologické zbrane zakázané, napriek tomu sú po celom svete rozmiestnené tajné laboratória, ktoré " vylepšujú " vírusy a baktérie - použiteľné ako biologická zbraň. Nemusíme hádať, čie sú. Na otázku prečo, odpovedia - lebo ten druhý.....lebo sme v ohrození....lebo chránime naše národné záujmy......

4/  Na rýchlu likvidáciu ľudí sa zorganizuje pandémia. Dovtedy stačia rakety s ochudobneným uránom. Viď Kuwajt, Irak, Juhoslávia,... alebo napalm ?

Podľa môjho názoru, ľudstvo sa dopúšťa jedného trestuhodného zločinu : hromadenia odpadkov a vypúšťanie jedovatých látok = odpadu, do vôd. Z našej planéty sa stal jeden odpadkový " kôš ". Je to hlavne výsledok bezohľadného vzťahu k prírode. Lokálne - aj preľudnenia.

Elity elít sa nemusia ani skrývať. Môžu hovoriť nahlas. Každú sekundu je pripravených milión poskokov, ktorý budú súhlasiť a iniciatívne plniť ich predstavy - v laboratóriách, v zbrojnom priemysle, v médiách, v súdnictve, v politických kruhoch, vo vede, v školstve......aj medzi obyvateľstvom tohto sveta. 

Po druhej svetovej vojne sme prešli z jednej krajnosti - hitlerovej eugeniky, k druhej krajnosti. Aspoň že sa niekde uzákoňuje eutanázia. Aspoň toto milosrdenstvo si našlo strednú cestu - od bezhlavej humanity, k racionálnemu chápaniu smrti.

Koleso smrti a znovuzrodenia sa točí čoraz rýchlejšie.