Ellen Brown: TTP, TTIP, TISA - ortel nejdřív, verdikt až pak

obrazek
10.7.2015 09:53
Aneb Alenka v říši divů, v říši rychle uzavíraných tajných obchodních dohod. Jde skutečně o státní převraty vykonané nadnárodními společnostmi, Dne 8.7. jednal EP o TTIP. "Nechť porota zváží svůj verdikt," řekl Král, asi podvacáté daný den. `Ne, ne!" Řekla královna. `Ortel nejdřív, názor později." `Blábol a nesmysl!" Řekla Alenka nahlas. `To je ale nápad chtít ortel nejdřív!" `Drž jazyk za zuby!" Řekla Královna, fialová vzteky. `Nebudu!" Řekla Alenka. `Pryč s hlavou! Dolů hlavu!" Vykřikla královna hlasitě.  - Lewis Carroll, "Alenka v říši divů"

zdroj: http://ellenbrown.com/2015/06/21/sentence-first-verdict-afterwards-the-alice-in-wonderland-world-of-fast-tracked-secret-trade-agreements/ publikováno 21.6.2015. Dne 8.7. byla TTIP schválena EP - podobnosti na konci, ještě je o čem rozhodovat..

Tento týden se hledá v Senátu nejrychlejší cesta k dosažení dohody Trans-Pacific Partnership (TPP), spolu s dohodou o obchodu v službách (TISA) a jakýchkoli jiných obchodních dohod přicházejících na pořad dne v příštích šesti letech. Podmínky TPP a TISA jsou tak tajné, že návrhy jednání mají zůstat utajované po dobu čtyř let nebo pěti let, ačkoliv po dojednání přecházejí v platnost. Jak je možné tyto zákony uplatňovat vůči lidem a vládám, když tito se nesmí dozvědět, co bylo sjednáno?

TPP, TISA a Dohoda o partnerství transatlantickém obchodu a investic (neboli TTIP, které se vztahuje na Evropu) bude hromadně zahrnovat tři čtvrtiny světového HDP; a našin cci se vcelku vzato snaží, aby zahrnovala téměř 90 procent HDP. Navzdory tomuto obrovskému globálnímu dopadu, orgán zabývající se co největšíím zrychlením rpocedury přijímání umožnil prezident podepsat dohodu předtím, než její podmínky byly sděleny veřejnosti, a také poslat takové prováděcí právní předpisy do Kongresu, aby nemohly být změněny ani obstruovány a nepodléhaly ústavnímu požadavku na dvoutřetinový souhlas při hlasování o smlouvách.

Zatímco jsou podmínky v jednání, mohou zákonodárci vidět jejich podobu pouze pod nejpřísnějším utajení, a mohou být podrobeny trestnímu stíhání pro odhalení těchto podmínek. Co o nich víme, přichází pouze skrze WikiLeaks. Tyto dohody se projednávají, jako kdyby byly předmětem vážného zájmu pro národní bezpečnost, přestože nejsou ani o pohybech vojsk ani  o vojenské strategii. Samozřejmě, e se děje ještě něco jiného.

Bizarní, protiústavní, nestydatě nelegální povaha tohoto vynuceného tajemství byla zdůrazněna v květnu článku z 15. května od Jona Rappoporta, s názvem "Co zákon říká o tom, že text TPP musí zůstat tajný?" Napsal:

Vypadá to, že v případě masové hypnózy. , , ,

Členové Kongresu cupitají okolo toho jako lasičky, prohlašují, že  nemohou odhalit, co je v této dalekosáhlé, 12ti národů se týkající smlouvě o obchodu.

Mohou jít do uzavřené místnosti a číst návrh, ale oni nemohou kopírovat stránky, a oni nemohou říci veřejnosti, co právě četli.

Proč ne?

Pokud existuje zákon zakazující v USA zveřejňování, pojmenujte ten zákon.

Vzpomenete si něco v ústavě, že by bylo zakotveno utajování smluv?

Je tu předchozí smlouva, která uvádí znění všech smluv, jež mohly být ukrývány před lidmí?

O chování kongresmanů, kteří říkají, že nemohou odhalit, co je ve smlouvě, která bude mít nepříznivý vliv na životy stovek milionů lidí, Rappoport říká:

Špatně. Lžete. Můžete odhalit tajemství, můžete odhalit text. Ve skutečnosti je to vaše povinnost. V opačném případě se dopouštíte účasti ve zločinném spolčení.

Firemní Coup d'Etat, firemní puč.

Co se děje  předpověděl David Korten v jeho trháku z roku 1995, Když korporace vládnout světu. Catherine Austin Fitts to nazývá "korporátní puč."

Tento firemní převrat zahrnuje privatizaci a offshoring soudní funkce a její přenesení do ústavně zakotveného soudního systému Spojených států skrze mechanismus ISDS - investor-state dispute settlement (ISDS), ustanovení, které posilují v dosavadních soudních postupech investory.

Jak je vysvětleno v The Economist, ISDS dává zahraničním firmám zvláštní právo obrátit se na mlčenlivý tribunál vysoce placených firemních právníků na náhradu škody, kdykoli vláda schválí zákon dělat věci, které sníží firemní zisky - takové věci, jako odrazování od kouření, ochrana životního prostředí, nebo předcházení jaderné katastrofě. Rozhodci jsou placeni $ 600 do 700 /hod, což jim je malou motivací k odvolávání případů. Mlčenlivá povaha rozhodčího procesu a nedostatek jakéhokoli požadavku zvážit precedens dává široký prostor pro kreativní rozhodnutí - ten druh libovolných ediktů byl satirizován právě Lewisem Carrollem v Alence v říši divů.

K dnešnímu dni, nejvyšší ISDS ocenění bylo 2300000000 dolarů pro Occidental Oil Company proti vládě Ekvádoru po jeho ukončení smlouvy o olejové koncesi, přestože ukončení byl zřejmě legální. Pod TPP lze nicméně očekávat ještě větší a nepředvídatelné rozsudky, protože tak nějak "investice" chránit zahrnuje nejen "závazek kapitálu nebo jiných prostředků", ale i "očekávání zisku nebo zisk§." To znamená, práva korporací se rozšířují nejen na jejich továrny a jiný "kapitál", ale na zisky, které očekávají, že obdrží. Právě hrozba masivního finančního poškození pro zhoršení "očekávatelných ziskú podniků" by mohlo být dostatečné, aby odradilo státy od budoucích právních předpisů.

Obchod se službami: Dohoda přidává další překážky navrhované legislativy. TISA zahrnuje 51 zemí, včetně každé vyspělé ekonomiky kromě zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Dohoda je liberalizací globálního obchodu služeb, které pokrývají téměř 80% americké ekonomiky, včetně finančních služeb, zdravotnictví, školství, strojírenství, telekomunikace, a mnoho dalších. To by omezilo monost vlád spravovat své veřejné sektory, a to by mohlo být demontáží států a privatizací státních podniků, všechny tyto služby by se soustředily v soukromému sektoru. Také by došlo k zablokování vznikajícího trendu k návratu privatizované služby do veřejného sektoru, tím, že omezí nebo zakáže vládám vytvářet nebo obnovovat veřejné služby a jiné "nekonkurenceschopné" formy poskytování služeb.

Zdá se, že TPP, TTIP a TISA nejsou o druhu "volného obchodu", který by zdarma umožnil místním podnikům prodej do zahraničí. Jsou o uvolnění mezinárodních korporací z nařízení vlád nezbytných k ochráně hospodářství, lidí a životního prostředí. Jsou o zachování zprivatizovaných monopolů a brání konkurenci z veřejného sektoru. A také jsou o přestěhování sporú offshore: do soukromých svévolných tribunálů - půjde o ten druh soudu, ve kterém by Alenka v říši divů přišla o hlavu. kdyby se neprobudila ze svého bizarního snu.

*****

Aktualita z EU  jednalo se 8-7., ale zřžejmě to pole článku ještě schváleno nebylo: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/1510113 10.7.2015: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/cesti-europoslanci-predstavi-detaily-dohody-o-volnem-obchode-mezi-eu-a-usa--1510617

a: http://zpravy.tiscali.cz/o-klicove-obchodni-dohode-mezi-eu-a-usa-pulka-cechu-vubec-nevi-253360

14.6.2015 Socialistická Solidarita /SocSolú FB stránka: Tak jsme se dnes v Otázkách Václava Moravce od sociálního demokrata (!) Zaorálka dozvěděli, že vyjednávání a informace o TTIP jsou absolutně transparentní a že není čeho se obávat, ale naopak je potřeba jednání, potažmo celou smlouvu TTIP bezvýhradně podporovat. V tom si notoval s neoliberálem Zahradilem z ODS. Abychom uvedli celou věc na pravou míru, zveřejňujeme analýzu Tomáše Tožičky z aktuálního čísla Solidarity o historii transatlantických dohod a jejich vyjednávání. Sociální demokraté by se nad sebou měli vážně zamyslet! Místo, aby hájili zájmy pracujících, hájí zájmy korporací a velkokapitálu. http://solidarita.socsol.cz/2015/historie/verejna-zprava-o-tajnych-jednanich

Jan Kubíček: Nejde ale přeci o pamatování, ale o přečtení a následně analýzu nebo řekněme základní obrázek je-li to vůbec prospěšné či nikoliv. Navíc něco takového by tajné z principu být nemělo.

Zlý Člověk: špatnej vtip!!! "jako prijdte se podivat, ale papir je drahej - Vam to nakopirovat nemuzeme.. NE! - UZ Z PRINCIPU NE!!

Tomáš Málek: Amerika přichází s novým zvykem na uzavírání smluv...strany si musí smlouvy pamatovat, pokud ne, mají smůlu - no výborné. Kdo tohle schvaluje, je totální magor.

*****

Související články: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novinka-do-hry-ttip-co-vstupuje-isds

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ep-schvalil-text-ktery-vyplnil-nejhorsi-obavy-obcanu-o-ttip

A dodávám: TTIP, TISA, CETA atd. jsou opět případy seigniorage, kdy nástrojem seigniorage koroporací proti občanům jsou samotné vláda USA a také EU: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nova-pravni-entita-seigniorage-jako-nedovolene-protipravni-zneuziti-dominantniho-postaveni

Připomínám, že jedinou obranou v případě schválení TTIP prostřednictvím europarlamentu je vystoupení z EU. Petice za vypsání referenda o vystoupení z EU je například zde: http://okstrana.cz/peticeeu/ 

Pavel Poc A už je to tu zas. Ne, nehlasoval jsem pro přijetí TTIP. Hlasoval jsem PRO rezoluci, kterou se vyjednávání má dostat do přijatelných kolejí. Rezoluce odmítá soukromé arbitráže, odmítá jednat o snižení standardů týkajících se například GMO, hormonů v mase, atd. atd. atd. I TTIP jako takovém se bude, možná, hlasovat tak za dva roky.... Nemůže se hlasovat o TTIP, protože žádná dohoda zatím neexistuje. Jestli budu hlasovat pro nebo proti TTIP se uvidí podle výsledku jednání. A i kdybych nakonec hlasoval proti, tak přesto pokládám za ZODPOVĚDNÉ snažit se, aby výsledek vyjednávání byl pro občany EU co nejlepší.

Podle tohoto článku http://www.sapereeundovere.it/attenzione-distratti-da-grexit-il-parlamento-europeo-approva-il-censuratissimo-ttip-e-larbitrato-isds-cambiandogli-nome-grazie-a-shultz-inizio-della-fine-per-46-000-aziende-biolog/ po protestech předseda parlamentu Schulz  rozhodl, že o TTIP a ISDS se bude hlasovat odděleně, ale ovšem vtipně ISDS přejmenoval na Supersoud. Kdy k tomu má přesně dojít, není uvedeno, avšak petice evropských občanů proti TTIP měla přes dva miliony podpisů.

10.7.2015 Európski poslanci hlasovali o odporúčaniach určených Európskej komisii zo strany Európskeho parlamentu, ktoré by mali byť zahrnuté do požiadaviek finálnej verzie zmluvy. Rezolúcia bola prijatá 436 hlasmi, proti bolo 241 europoslancov, zdržalo sa 32.

Také 8.7. proběhlo důležité hlasování o TTIP a proti byli jen Keller, Mach, Maštálka, Ransdorf a Konečná, všichni naši ostatní europoslanci byli pro. http://konecna.cz/euro-americka-globalizace/ 

V USA se nyní bojuje o tzv, Dark Akt - úplné zrušení označování potravin. Prošel již jednou z komor. Pokud by byla schválena TTIP, máme to tu také. 

Daniela Sucháčová TTIP ? tak to je " smlouva " , která by na Evropu a ČR měla horší dopady , jak Mnichovská dohoda . Je to předání suverenity států do rukou amerického byznysu .

Přijaté texty ze dne 8.7.2015 v EP: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0%2F%2FCS&language=CS 

únor 2017: http://denikreferendum.cz/clanek/24656-evropsky-parlament-schvalil-kritizovanou-dohodu-ceta-boj-se-presouva-do-statu

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.