EP schválil text, který vyplnil nejhorší obavy občanů z TTIP

obrazek
31.5.2015 17:22
Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dal zelenou Evropské komisi na obchodní dohody EU-USA, připouští, že sporný mechanismus pro řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS), by měl být, případě reformovaný, by měl i nadále být součástí dohody. Tolik hlášení EurActivu. Finální hlasování o TTIP bude v EP 10.6.2015

TTIP: Komise INTA se obrací zády k evropským občanům

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu (INTA) dal dnes ráno (28.5.2015)  zelenou textu (tzv. rezoluci Lange), který legitimizuje nejhorší obavy evropských občanů týkající se jednání o TTIP. Tato formulace byla schválena 29 hlasy pro, 10 proti a 2 členové se zdrželi hlasování.Hlas veřejného mínění byl zcela ignorován většinou poslanců Evropského parlamentu shromážděných v hlasování: zejména sociální demokraté a lidovci dosáhli shody, která zvyšuje začlenění doložky ISDS do dohodu mezi USA a EU v oblasti obchodu a investic, a to poté, co téměř 150,000 lidé vyjádřilo svůj nesouhlas v rámci veřejné konzultace, jež skončila v roce 2014.

Proti hlasovali: ECR, EFDD, GUE/NGL, NI 

Joachim Starbatty, Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Forenza, AnneMarie Mineur, Helmut Scholz, Georgios Epitideios,  Matteo Salvini, Emmanuel Maurel (S&D), Yannick Jadot, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr

Pro hlasovali: ALDE, ECR, PPE, S&D

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, Sander Loones, Emma McClarkin, Evžen Tošenovský, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler, Goffredo Maria Bettini, Theresa Griffin, Jude Kirton Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Joachim Schuster

 

Vše, co Komise INTA byla schopna udělat je, že dála kredit návrhu reformy mezinárodní arbitřáže zastávané komisařkou pro obchod, Cecilií Malmströmovou, dne 7. května. Reforma, která je takto pouze v podobě návrhu, ale ponechává v podstatě nedotčený  neprůhledný a nedemokratického systému výsad, z nichž udou profitovat soukromé společnosti, když budou stát u soudu proti státu pro oslabení svých zisků  předpisy, které chrání občany.

Hlasování sociálních demokratů a lidovců zabránilo vznést námitky nezbytné také k mechanismu spolupráce v oblasti regulace, což silně koliduje s právy členských států vydávat zákony ve veřejném zájmu, tím, že vytvoří stálý nadnárodní orgán.

 Nakonec, dnešní hlasování poslanců je průchod, který dává prostor pro neprozkoumaná průmyslová lobby, s potenciálně katastrofálními důsledky pro každodenní život občanů EU: pokud by prošel tento řádek, vlády budou čelit vážným problémům v oblasti ochrany odvětví jako jsou chemický průmysl, zemědělství, práce, veřejné služby a finance.

"Téměř 2 miliony lidí v Evropě podepsalo petici EU, aby ukončila jednání o TTIP, s masivní naléhavostí, jež vyžadovala zvýšenou ochotu, aby jejich hlas dnes slyšet. Tento hlas byl však ignorován," řekla Elena Mazzoni, koordinátorka Kampaně Zastavte TTIP Itálie, "Dnešní hlasování nebere v úvahu občany a demokracii. EP se rozhodl hájit pouze zájmy velkých korporací, ale budeme i nadále vyvíjet tlak, abychom zajistily, že práva zvítězí nad logikou zisku "

10. června, bude rezoluce Lange mít slyšení v Evropském parlamentu, kde se bude hlasovat v plénu a to  bude jediný okamžik pro vyjednávací proces, ve kterém instance voličů by mohla proniknout na institucionální úroveň. Na voleném shromáždění Unie, po tomto kroku zbyde poue finální prohlášení ber, nebo nech týkající se konečného znění TTIP, bez možnosti změn.

Monica Di Sisto, mlvčí italského venkova, dospěla k závěru: "bezbožný pakt mezi sociálními demokraty a lidovci, široká dodhoda vedla k jednání proti vůli občanů, kteří se silně vyjádřili proti ISDS a smlouvě TTIP obecně. Toto dnešní neblahé dílo komise INTA nás nezastaví, naopak, vyvineme větší snahu, aby hlasitě zazněly naše námitky při  finálním rozhodování hlasováním, jež se odehraje 10. června na plenárním zasedání. "

Zdroj: http://www.sapereeundovere.it/il-par­la­mento-ue-ha-appro­vato-un-testo-che-legit­tima-le-peg­giori-pre­oc­cu­pa­zioni-dei-cit­ta­dini-sul-ttip/ 

Stano Stanoff: Práve DG TRADE s eurokomisarkou Ceciliou Malmstrom ide veľmi brutálne a iniciatívne ZA TTIP , táto dáma vyhlásila, že nie je viazana názorom europskych občanov! Jediná šanca je podporiť Peticia proti TTIP - počet občanov EÚ ktorý sa pripojili k tejto Europskej obcianskej iniciative sa uz blizi k 2 milionom podpisov. SR ma zatial žiaľ len cca 70% podpisov!!! ČR uz uspela cca. pred mesiacom kedy vyzbierala potrebné kvorum. Hlasovat sa o TTIP bude v Europskom parlamente 10.juna 2015. Uvidíme či poslanci EP znova pojdu proti obcanom. O.i., urad Europskeho ombudsmana zacal konanie za postup EU institucii v ramci rokovani o TTIP. Jedno je ale iste,podpisujte petíciu, zhánajte podpisy, čas sa kráti!

Související text: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novinka-do-hry-ttip-co-vstupuje-isds 

Jurij Kuznetsov: 62% Čechů je pro TTIP. To tvrdí Think-tank Evropské hodnoty a ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to však lež.http://disidenti.org/schmied/pro-ttip-propaganda-od-think-tanku-po-ministerstvo 

 jak dopadne TTIP u nás, aneb jak se kuřecí farmáři dostali na  nebo dokonce pod práh chudoby přes znásobená čísla spotřeby ( býn se  pak disttane obojího, i  těch mravů koncernů, co zametají s farmáři, i těch hormony nacpaných a chemicky, louhem bělených kuřat) : https://www.youtube.com/watch?v=X9wHzt6gBgI#t=16

John Oliver explains how chicken farming...

Food and Drug administration - FDa konečně přiznala, že kuřecí maso (americké) obsahuje arzén: http://www.realfarmacy.com/fda-finally-admits-chicken-meat-contains-cancer-causing-arsenic/

 

V souvislosti s TTIP je čas si znovu připomenout Endgame alexe Jonese z roku 2007: https://www.youtube.com/watch?v=ZQokg7zljOg

[Endgame] -Plán zotročenia sveta, nový svetový rád cz.titulky Zdroj:RAZERsvk a 81132able

"Letos se setkání Bilderbergu odehraje v Interalpen Hotel Tyrol mezi 4.-14.6. https://www.interalpen.com/en/hotel/ zde je seznam účastníků: http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html - od nás ani ze Slovenska tentokrát snad nikdo, a zde o programu http://www.theguardian.com/world/2015/jun/08/bilderberg-summit-forget-the-g7

Stiglitz varuje před korporátním převratem aka TTIP: http://a2larm.cz/2015/05/tajny-korporatni-prevrat/ ...aneb: . Pokud v budoucnu zjistíme, že nějaký další výrobek způsobuje zdravotní problémy (vzpomeňme si třeba na azbest), dojde k tomu, že výrobci se začnou soudit s vládou kvůli tomu, že jim zamezila zabíjet víc lidí – místo toho, aby oni čelili soudním procesům za naši újmu. 

http://cz.sputniknews.com/byznys/20150609/528633.html

Takže finální rozhodování o TTIP se překládá z 10.6. na neurčito, protože socialistická frakce  EP nalezla mezeru v jednacím řádu  napadla rozhodování mezi státem a investory pomocí arbitzráží, čili ISDS, Zaplať Pán Bůh za to! http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/smlouva-stoleti-se-zatim-odklada-europoslanci-se-na-dohode-ttip-neshodli-1198039#utm_source=zpravy&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss 

12.6.2015: Šéf Zelených v Bundestagu Anton Hofreiter kritizoval katastrofální informační politiku federální vlády ve věci dohod o volném obchodu TTIP. Demokratická kontrola není možná, proto Hofreiter vybízí k restartu jednání.http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/12/gruenen-chef-hofreiter-fordert-kompletten-neustart-der-ttip-verhandlungen/ 

12.6.2015 Smlouva TPP ničí ElSalvador: http://e-republika.cz/tiki-read_article.php?articleId=3131 

14.6.2015 Otázky Václava Moravce, FB stránka: Přísně tajná smlouva. Návrh Transatlantické dohody o rozbourání obchodních bariér mezi Evropskou unií a Spojenými státy je k vidění v budovách amerických ambasád, včetně té pražské. Do uzavřené místnosti se dostanou jen vyvolení. Na českém seznamu je stovka jmen, což je v unijním srovnání vysoké číslo. Dotázali jsme se tedy v pátek tiskového oddělení velvyslanectví, kolik ze stovky vyvolených z osmi ministerstev a pěti státních úřadů už si přišlo návrh přečíst. Číslo nás překvapilo. Zní: TŘI. Slovy: TŘI. Hlavní kvalifikací státního úředníka je zřejmě to, že není vůbec zvědavý. Další možné vysvětlení: smlouvu nelze nijak kopírovat, takže je nutné si ji pamatovat. A ten boj možná všichni vzdali.

i

 O čem jednal Bilderberg 2015? : http://worldtruth.tv/bilderberg-2015-elites-prepare-for-nuclear-economic-devastation/ 

Maya Lohniska 7.7.2015: Už tuto středu 8. července by se v Evropském parlamentu mělo hlasovat o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Před tímto kritickým hlasováním aliance více než 480 organizací napříč Evropou upozorňuje europoslance, aby braly silný odpor občanů vůči této obchodní dohodě vážně. Samostatně organizovanou Evropskou občanskou iniciativu, která požaduje ukončení vyjednávání o obchodní dohodě TTIP, již podepsalo 2,3 milionu Evropanů.

24.7.2015: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prectete-si-co-proslo-v-USA-za-traskavy-zakon-Tyka-se-potravin-385507 Zákon ruší nutnost výrobců potravin uvádět složení jejich výrobků, zabraňuje tak státům mít přehled o geneticky upravených plodinách a potravinách. Přijetí zákona je pokus Monsanta a jeho agroparťáků rozdrtit demokratickou možnost rozhodování milionů Američanů. Korporátní vliv vyhrál a hlas lidu byl ignorován.

23.4.2016 u příležitosti návštěvy Obamy v Německu protestovalo proti TTIP i za americké spoluobčany v Haovreru dobře přes 35 000 lidí! http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401373-proti-obchodni-dohode-eu-a-usa-demonstrovaly-v-nemecku-desitky-tisic-lidi.html

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

No jo, pamflety, když ono se mi to formátuje samo, a věechny dotazy, které jsem poslala redakci, zůstaly bez odpovědi. Kdežto když oni něco chtějí, automaticky počítají s tím, že já poskočím radostí a budu na lince.

Vladimír Štingl

62% České populace ví o TTIP, s prominutím, absolutní kulové. To mohl vyplodit jen supergauner a zaplacený vlastizrádce. Jde o nejzrůdnější okamžik na cestě k NWO. Stejně jako úmyslně a uměle vyvolané "stěhování" národů v rámci pseudohumanity a pseudolidské pseudosolidarity, paní Kateřino. To je jedna z mnoha "mlhových" clon a odvádění pozornosti od šílenosti, kdy doslova hrajeme o své životy - proti americkým zrůdám..........

A dovolím si upozornit na zásadní problém. Pokud se věnujete tématům s tak závažným obsahem, VĚNUJTE, PROSÍM MAXIMÁLNÍ POZORNOST A PÉČI I VNĚJŠÍ FORMĚ, NEJEN ČASTO ZKOMOLENÉMU OBSAHU. Jinak vznikají doslova podřadné pamflety, které celou problematiku neuvěřitelně POŠKOZUJÍ!!!!!!!!!!!A omlouvat to následně čímkoliv je již naprosto o ničem.......

Zdravím Vás