Eurasijský svaz - nový globální hráč

obrazek
30.12.2011 11:23
Integrační proces postupuje nejen v Latinské Americe v podobě bloku CELAC, ale i v postsovětském makroregionu, kde se utváří celní unie a společný ekonomický prostor mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem. 1. ledna 2012 se k volnému pohybu zboží přidá pohyb služeb, kapitálu a pracovní síly. Eurasijský svaz, inspirovaný evropskou integrací, má ambice stát se silným mocenským pólem mezi EU a Čínou.

Proces vytváření Eurasijského svazu zahájili 18. listopadu prezidenti Dmitrij Medveděv, Nursultan Nazarbajev a Alexandr Lukašenko, kteří podepsali v Moskvě Deklaraci o eurasijské ekonomické integraci a Smlouvu o Eurasijské ekonomické komisi. Společný ekonomický prostor znamená pro tři členské státy vznik jednotného vnitřního trhu, chráněného před globálními hospodářskými otřesy. V perspektivě se počítá s koordinací měnové a makroekonomické politiky směrem k politické unii. Zatímco EU doplácí na velké rozdíly mezi ekonomikami jednotlivých členských zemí, Rusko, Bělorusko a Kazachstán jsou zhruba na stejné úrovni. Úřady tří států postoupí nově vytvořeným nadnárodním orgánům řadu pravomocí. Tendence rozšiřování mnohostranné spolupráce na rovnoprávném a vzájemně výhodném základě sílí. K bloku se 170 miliony obyvateli se zřejmě v budoucnu připojí i další postsovětské státy.  

Možný zrod nového impéria na troskách Sovětského svazu přirozeně není v zájmu USA, které se snaží destabilizovat postsovětský prostor režírováním a financováním různých barevných revolucí a zpochybňováním výsledků svobodných voleb. Západ si přeje Rusko fragmentované, nikoliv ekonomicky posílené připoutáním bývalých svazových republik. Americký kongres proto v polovině prosince schválil další dodávky zbraní do Gruzie a totéž očekává od dalších členských zemí NATO, čímž cíleně podporuje eskalaci napětí za ruskými humny. Moskva si 20. prosince pojistila středoasijský prostor, když na zasedání členů Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) získala právo veta ve věci výstavby a poskytování vojenských základen v Bělorusku, Arménii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Příště bude možné zřizovat základny nečlenských států ODKB pouze se souhlasem všech členských zemí. 

Ani není jasné, kdo stojí za současnými nepokoji v Kazachstánu, kde bylo na jihozápadě země při oslavách dvacátého výročí nezávislosti zabito deset lidí a několik stovek zraněno. Jde pouze o nespokojené zaměstnance v ropném průmyslu nebo se jedná o další zárodek importované barevné revoluce? Nesouvisí tyto nepokoje se začleněním Kazachstánu do Eurasijského svazu? Pozice prezidenta Nursultana Nazarbajeva, který vládne zemi již dvacet let, ohrožena není. Je totiž mezi obyvatelstvem značně oblíbený, a to hlavně díky slušné životní úrovni, kterou si největší středoasijská republika v porovnání s ostatními postsovětskými státy v klíčových oblastech drží. 

Moskva také vydala svou vůbec první zprávu o stavu lidských práv ve světě jako reakci na každoroční americkou verzi zprávy. Rusové ve zprávě zkritizovali Washington – přesvědčený o monopolu USA na výklad demokracie – za věznici v Guantánamu, omezování osobních svobod v rámci boje proti terorismu, porušování práv amerických muslimů, brutální zásah proti demonstrantům na Wall Street a válku proti Libyi. Kritice byly podrobeny i země EU a Gruzie.

Rusko se pod vedením tandemu Putin-Medveděv začíná emancipovat a zaujímat roli aktivní velmoci na mezinárodním poli. To je patrné nejen co se týká angažované politiky na Blízkém východě, ale i působením v rámci zemí BRICS a nově při budování Eurasijského svazu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Pane Schlimbachu,

 které že kruhy to exportovaly VŘSR. Copak kolaps Ruska byl v zájmu anglie nebo USA?

kosina

Matlasovy bezcenné komentáře už patří k místnímu koloritu. Vždy se nad nimi pousměju. Už se těším, jak bude psychotronicky prskat, až si přečte můj nový blog o Sýrii. 

paul

Na Matlase bacha, je to nejen pomatený psychotronik a energetik ale hlavně náborář sekty Falun, je třeba chránit před ním především děti...

paul

Opět brilantní, není co dodat!

schlimbach

Je mi záhadou pane Matlasi, jak vaše zliba v psychotronice může produkovat taková kvanta pomýlených postojů? Jestli to není tím, že když někdo o něčem příliš často mluví a staví to na odiv, potom to nemá valné ceny?

Vaše představy o Rusku jsou také velice zvlášntní, když nedokážete do svých kalkulací zahrnout i historické skutečnosti, kterými si Ruský národ prošel, včetně importované ze Západu VŘSR, zaplacené kruhy, které zřejmě tak nekriticky obdivujete - ale, už mlčím, když ono vám to psychotronicky tak vychází, tak to bude jistě pravda :)

rku

 Kazachstan má nepopiratelně vysokou životní úroveň. V diktatuře jsou však vždy skryté zárodky revoluce. Doufám , že my jsme se z postsovětského vlivu vymanili na věčné časy.