Falešný, ale opravdu falešný, názor na Klausovu amnestii

obrazek
11.3.2013 11:22
Na Klausovu amnestii nadává nebo stěžuje si kde kdo. Hlavně v případě jejího druhého článku. Všichni se rozhořčují, že ukončil vyšetřování tunelářů a velkopodvodníků. K tomu ze všech stran padají souhlasná i odmítavá stanoviska. Také návrhy různých řešení, jak se tomu bránit. Včetně odmítavého stanoviska, že se s tím nedá nic dělat. Málo lidí si ale přečetlo, co ve skutečnosti obsahuje text. Listina základních práv a svobod obsahuje i další možné řešení, když by Ústavní soud nechtěl nebo neuměl najít zákonné východisko.

Z informací sdělovacích prostředků nezaregistrujeme co je vlastně obsahem druhého článku amnestie. Všichni zoufají (právem), že uniknou tuneláři a největší podvodníci. Podobně už zaznělo, že tím poškození nemají vůbec žádné právo získat zpět peníze, které vložili do vytunelovaných projektů. Stát jim může slibovat odpuštění soudních poplatků, ale stejně je získání alespoň části svých vložených prostředků velice málo reálné.

Nad textem druhého článku se zamyslel student L. K. Poslal mi dopis s řešením odborného dotazu. Obrátil se na Ústav pro jazyk český při Akademii věd ČR s žádostí o výklad posouzení významu souvětí: „Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.“

Jazykovědci sice připomenuli, že jejich odpověď nemá pravomoc soudního znalce, ale potvrdili pochybnosti studenta L. K. Napsali (celý dopis najdete pod textem): „Jazykového hlediska není význam souvětí jednoznačný. Vedlejší věta od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více jak 8 let se totiž může vztahovat jak k větě aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání pro trestné činy…, tak i k větě s výjimkou trestního práva proti uprchlému.

Konzultace s lingvisty z AV ČR o skládání vět hlavních a vedlejších (nadřízených i podřadných) v českém textu potvrdila jiný výklad, než je nám podsouváno. Není pravda, že článek 2 amnestie prezidenta Klause se týká jen tunelářů, kde trestní stíhání trvá déle než 8 let. Z pozorného přečtení textu druhého článku amnestie vyplývá, že ve skutečnosti amnestuje absolutně všechna neskončená trestní stíhání pro všechny trestné činy za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. Stručně – je amnestováno absolutně naprosto vše se sazbou do 10 let. Těch 8 let trvání trestního stíhání k 1. lednu 2013 se týká jen pachatelů, proti kterým je vedeno stíhání jako proti uprchlému.

Pokud by se amnestie měla týkat jen trestných činů, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let, a s táhnoucím se vyšetřováním více než 8 let, pak by věta vedlejší: „s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému“ musela být až na konci souvětí.

Pak by tento článek zněl: „Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému.“

Senát i Ústavní soud zkouší hledat řešení, co u Klausovy amnestie je nebo není legální. Občané to mají jednodušší. Podle součásti Ústavního pořádku – Listiny základních práv a svobod článku č. 23:

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Jen poznámka mimo: Pokud Policie ČR „zametla pod koberec“ šetření případů o nichž jsem psal tady na blogu, tak se jich amnestie netýká. Určitě ji státní zástupci nebo Inspekce dovede k jejich povinnosti dodržovat zákony – za co je svými daněmi živíme.. Například: Příslušníci Policie ČR v Havířově „zametli pod koberec“ trestnou činnost bývalého bratra Kalouska. Týkala se některých skutečností spojených s předraženými letouny CASA. Asi se vědělo, proč to nešetří Policie ČR v Praze, ale raději skoro 400km od Prahy v Havířově. Nebo jiný případ. Policie ČR „zazdila“ mnohomiliónovou trestnou činnost gen. Ing. Štěpána a plk. JUDr. Františka Vavery PhD. – nyní „nejvyššího nástěnkáře“ u hasičů. Nedávno, ač hasič, řídil právní a legislativní odbor Ministerstva obrany ČR v době předraženého nákupu letounů CASA. Na internetu lze najít bohatou dokumentaci, že by mohl být součástí policejní mafie – podobně, jako je justiční mafie. Nebo zazdění trestné činnosti Ing Dohnala a Ing. Neuvirta na NKÚ. Či poslední příklad: Police se rychle snaží vyřešit případ údajné korupce Dr. Ratha, že po necelém roce je uzavřeno. Kdežto hakcnutí mé e-mailové schránky u Centrum Holdings s.r.o už více jak rok není možné zjistit, ze které IP adresy se tak stalo. Státní zástupce tvrdí, že tato firma se urputně brání prozrazení pachatele trestného činu – jakoby to provedl „po známosti“ jejich technik. Nedivím se, že někdo musel být za svou činnost vhodně zaplacen. Byly tam dokumentovány podvody mnoha politiků, i o pokusech korupce mé osoby, když jsem odmítl na NKÚ krýt zmanipulované výběrové řízení. O tom mi nadřízení zakázali vypovídat na Policii ČR – konkrétně Mgr. Broža z NKÚ vídávaný často ve společnosti vysokého důstojníka BIS – těžko říct, kam až to dosahuje….

I tohle všechno mělo být Klausem amnestováno, ale díky podvodům a šlendriánu odpověných, či nezodpovědných, se to může došetřit – stačí mít zájem.

Dopis z Ústavu pro jazyk český AV ČR:

dopis-ujc


karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.
Klíčová slova: amnestie, Václav Klaus

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

heriot

Velice zajímavé pane Světničko, všimlo si toho více lidí, zejména těch, kteří stále používájí češtinu tak, že jí rozumí. Všichni víme jak čárka dokáže přímo obrátit smysl věty.

Nicméně i podle odborného jazykového posudku je výklad nejednoznačný a pak asi nastupuje zobecněná zasada in dubio pro reo, či se dá dovodit  zásada aplikace toho předpisu ( v tomto příípadě analogicky výkladu), který je pro obžalovaného výhodnější...

Takže tudy bohužel asi cesta nevede.