Fejkování po česku: Smlouva z roku 1943 byla ponížením?

pelc vladimír
6.9.2019 07:47
V souvislosti s politickými boji o památník I. S. Koněva v Praze vystoupil, prý jako historik a filozof, docent českých dějin na UK Petr Hlaváček. Do boje se pustil se silným fejkem: Československo-sovětská smlouva z roku 1943 byla naším dobrovolným ponížením.

Smlouvu v Moskvě 12. prosince 1943 podepsali československý velvyslanec Zdeněk Fierlinger a sovětský komisař zahraničních věcí Vjačeslav M. Molotov. Přihlíželi Josef Vissarionovič Stalin a Edvard Beneš.

 Smlouva byla výrazem nové zahraničněpolitické orientace československé zahraniční vlády. Důvod: Předchozí papírové spojenectví s Francií a Británií skončilo mnichovským diktátem v koši; a okupací naší země nacistickým Německem. Francie a Británie tehdejší Československo podrazily.

 Petr Hlaváček zcela vážně tvrdí, že smlouva byla naším ponížením (viz).

 Co smlouva obsahovala:

 článek 1: Závazek smluvních stran poskytnout jedna druhé vojenskou i jinou pomoc a podporu všeho druhu v nynější válce proti Německu a všem těm státům, které jsou s ním spojeny v útočných činech v Evropě.

 článek 2: Závazek smluvních stran nevstupovat po dobu nynější války v žádná jednání s hitlerovskou vládou nebo s kteroukoli jinou vládou v Německu, která se jasně nevzdá všech útočných záměrů, a nevést jednání ani nesjednávat bez vzájemné dohody žádného příměří neb mírové smlouvy s Německem neb s kterýmkoli jiným státem, s ním spojeným v útočných činech v Evropě.

 článek 3: Závazek smluvních stran, že kdyby jedna z nich byla zavlečena v poválečné době do válečných akcí s Německem, které by obnovilo svou politiku „Drang nach Osten“, neb s kterýmkoli ze států, který by se spojil s Německem přímo neb v jakékoli jiné formě v takové válce, druhá smluvní strana neprodleně poskytne smluvní straně, zavlečené takovým způsobem do válečných akcí, veškerou vojenskou i jinou podporu a pomoc, které jsou jí k dispozici.

 článek 4: Smluvní strany jsou dohodnuty o těsné a přátelské spolupráci v době po obnovení míru i o tom, že budou jednat ve shodě se zásadami: vzájemného respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu. Jsou dohodnuty v tom, že budou vyvíjet v měřítku co možná nejširším své hospodářské styky a poskytovat si vzájemně veškerou možnou pomoc po válce.

článek 5: Každá z vysokých smluvních stran se zavazuje neuzavírat žádného spojenectví a neúčastnit se žádné koalice, namířené proti druhé vysoké smluvní straně.

Takže posuďte sami, co v uvedené smlouvě bylo v aktuální vojensko-politické situaci a pro budoucí Československo politickým ponížením. Navíc ještě prý dobrovolným. A posuďte, jakým odborníkem, údajným historikem a navíc prý ještě filozofem docent doktor Petr Hlaváček (a Ph.D.) je.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.