Funkční novela daní z příjmů

26.8.2017 15:05
Parlament ČR schválil novelizaci zákona o daních z příjmů. Tentokrát funkční a jasnou. Zvýšil hodnotu odběru bezplatného dárcovství krve.

Novela od 1. září letošního roku zvyšuje ohodnocení bezúplatného poskytnutí odběru krve ze 2 000 Kč za každý odběr na částku 3 000 Kč a dále jako hodnotu jednoho odběru krvetvorných buněk částku 20 000 Kč; viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jde o nezdanitelné části základu daně, uvedené hodnoty se tedy u poplatníka, dárce, odečítají od základu jeho daně. V případě 15% efektivní daňové sazby tak je daňová hodnota plnění pro poplatníka o uvedená procenta vyšší.

Vyšší hodnotu za bezúplatné poskytnutí krve lze využít už v tomto roce, tedy v daňovém přiznání za rok 2017.

Podle dosud platné právní úpravy dané zákonem č. 316/1996 Sb., tedy úpravy 20 let staré, se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, tedy při bezplatném dárcovství, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňovala částkou 2 000 Kč, což bylo nedostatečné (kupř. průměrná hrubá měsíční mzda tehdy činila 9 825 Kč).

Důvodem daňové úpravy je, že počet dárců krve v nemocničních zařízeních transfúzní služby v ČR (asi 270 000) nedosahuje 4−5 % populace, což doporučuje WHO (World Health Organization) tedy Světová zdravotnická organizace (SZO; agentura Organizace spojených národů).

Srov. zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; (schválen 20. 7. 2017, publikován 18. 8. 2017 v čá. 89/2017 Sbírky zákonů na s. 2 754−2 755, účinný od 1. 9. 2017).


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.