Gen-Tech, neboli GMO

přirozená kukuřice v zemích jejího přirozeného výskytu
1.11.2012 10:44
Zástupcem GMO technologie zdaleka není jen Monsanto, ale je to tato firma se zdaleka nejdelší tradicí - více než stoletou v oboru zemědělské chemie. Jinak dalšími velkými hráči jsou Syngenta, Bayer, Basf. Nedávno byl slovensky nadabován dokument, který shrnuje většinu toho, co o GMO zatím na veřenost prosáklo , není to vše, a já až najdu další, o čem vím, že se dá najít, doplním. V české televizi o GMO žádný podobně závažný dokument nešel.

Motto:"Monsanto versus příroda:

http://www.zivo-byti.cz/skodlivost-gmo-potravin-pro-nase-zdravi a:http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/334-dalsi-studie-potvrzuje-krmiva-s-gmo-poskozuji-zdravi-prasat  a http://svobodnenoviny.eu/monsanto-necenzurovany-pribeh-skutecneho-dabla/

Firma Monsanto nabídla svým zákazníkům Roundup ready kukuřici a sóju, ale na teno krok příroda odpověděla superplevelem, který byl odolný vůči Roundupu.  Následně firma Monsanto přišla s dalším trhákem, Bt genem, který se měl vypořádat se superplevelem. Teď mnoho pěstitelů Bt kukuřice v Americe bezradně přihlíží, jak jejich úrodu Bt kukuřice likviduje invaze superčervů, kteří si vytvořili odolnost vůči Bt genu.  Myslím si, že společnost Monsanto může udělat cokoliv, ale příroda bude mít vždy poslední slovo."

Slovensky dabovaný film kanadské či možná kanadsko-německé produkce "Svět podle společnosti Monsanto /Monsanto mit Gift und Genen" není nijak dlouhý (50 minut): http://www.youtube.com/watch?v=buwb6TMahW0&feature=share.

Na úvodním obrázku je malý reprezentativní výsek z oněch tisíců NE-GMO kukuřice,  kukuřice přirozené, jak je  pěstována v zemích svého přirozeného výskytu, jak se o tom hovoří ve filmu - a každá chutná jinak! ."Prý je to legenda, že prý tisíce druhů kukuřice kromě té transgenické neexistují! aneb Legenda o tisíci druzích přirodní kukuřice, které tu byly před kukuřicí transgenickou, platí!" - A uvědomte se, JAKÁ asi Mayská civilizace musela být, když dokázala TOHLE!  /GMO kukuřice je naopak všechna žlutá, aby nevznikala podezření, a je možné, že se nemusíte ani dozvědět, že kupujete GMO semena - jediným rozlišovacím znakem totiž je, že si nesmíte nechat část úrody na příští sadbu.Dřívější GMO kultivary byly dokonce takové, že prostě ani nevyklíčily./ Možná vám ty barvy připadají divné, ale před několika lety na Vysočině (havlíčkobrodský Výzkumný ústav bramborářský), normálním šlechtním< bez použití genetické modifikace vyprodukoval modré brambory a v Itálii zase zářivě světlezelený a zářivě fialový římský květák, normálním šlechtěním získané žluté ředkvičky, jahody a třešně existují již dlouho. Kdo chce zjistit, proč vlastně na rozdíl od normálního šlechtitelství jsou Genetické modifikace, genová technika riskantní a nebezpečné, musí si holt pustit filmy, já si holt nejsem jistá, zda znovu najdu článek o tom, že se také stalo, že vnešený gen "naučil" střevní mikrofloru vyrábět jed, jenž kodoval. Dnes produkty genové techniky ale nenaleznete jen v potravinách, nýbrž také v potravinových doplňcích a lécích. A to jsme ještě zdaleka nemluvili o tom, jak politická preferovanost technik genového inženýrství finančně a prostorem v publikacích zcela vytlačila klasické obory, bylo to totiž kupodivu klasické šlechtitelství a ne gentechnika, jež vyprodukovalo bezpečné a oddolné plodiny, navíc natolik na míru, že když se na severu Itálie sklízejí rané meruňky, tak na Sicílii teprve začínají poloranné a když na severu Itálie končí meruňky sklízené normálně, začínají na Sicílii teprve meruňky pozdní a teprve po nich přicházejí na trh meruňky pozdní ze střední Itálie a v závěru meruňky ze severu Itálie. Podobně to byl kalifornský ekofarmář a nikoliv genetický inženýr, kdo vyšlechtil pšenici, jejíž zrno roste vždy jen ve 12ti řadách. A konečně to byl francouzský venkovan, jenž před více než 100 lety přišel na metodu, jak zakádat umělé lanýžové háje. 

A máme pro vás novinku - fialoá šlechtěná kukuřice se dostala na Slovensko:  

fialová kukuřice

 

V každém případě platí, že před všemi,kdo poukazovali na nejrůznější hazardní aspekty genetických modifikací, jako například nestabilitu genomů se vnešenými geny nebo přenosy (a nejde jen o přenosy mezidruhové, ale vzhledmk tomu, že vnášené geny jsoéu i meziřádové, tak se patrně může odehrávat také přenos meziřádový), tak před těmi oficiální věda již dávno zavřela dveře a dnes lze jen velmi nesnadno nalézt fundovanou kritickou vědeckou práci. Inu, kdo chce granty, hledí se zalíbit módě a v kurzu je GMO. Ony v podstatě již nejsou peníze ani pro základní vědu jako takovou, jen pro vědu aplikovanou a v tom to vězí. Národní autority se drží výroků FDa a EU a jejich schvalování a jeho parametry jsou kapitolou samo o sobě, jakoby chtěly spotřebitele nauit, že jestli chtějí výzkum, na který  je spoleh, musí si ho spotřebitelé smi zaplatit, protože jinak to nikdo neudělá, protože tyto institue ze nejsou pro občany, nýbrž pro korporace. Je s podivem, že mohla vůbec vzniknout tato nedávná studie na univerzitní půdě v Caen: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1069-transgeneticka-kukurice-od-monsanta-se-ukazala-byt-silne-toxicka

Velmi málo se také hovoří o om, že jak GMO flora, tak používané chemické superdryjáky mění půdní poměry.

Řadu doplňujících informcí najdete v rakouském videu Požehnání a kletba gentechniky, jež bylo česky otitulkováno: http://www.paprsky1.de/hudba__filmy_a_videa/film/gentechnika/gentechnika.html - myslím, že úřední představa potipylové zábrany vás velmi pobaví. I čeští "trávníkáři" dobře vdí, že konopný pyl dokáže zkazit úrodu opylením samičích rostlin až 4 km vzdálených. V ČR se GMo vesele a zcela bez námitek pěstuje, v zákzech jednotlivých GMO plodin, u nichž byl pracně prokázán  hazard či škodlivot, jsou nejúspěšnější Francouzi, ovšem zákazy platí jen pro jejich zemi. K rozhodnému kroku se odhodlali před rokem Maďaři: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/madarsko-znici-vsechna-geneticky-modifikovana-kukuricna-pole-od-monsanta Málokdy se vztahují zákazy na celou EU. V Čechách se stává dokonce i to, že ekologové nemají jasno v tom, proč by mělo být pěstování GMO plodin hazardem pro všechny a všechno okolo, i pro spotřebitele. A plochy osévané GMO se v Čechách zvětšují každým rokem, jen pomalu, přes zavrhovaného Zvědvce, sem pronikají zprávy o zničení zemědělství USA, Indie a Argentiny, a útoku na Afriku. V Čechách přžed lety platila oznamovací povinnost, o tom, že sejete GMO, ale nikdo nekontrolůoval její dodržování, a tak myslím dodnes platí, že pokud se Váš soused rozhodne GMO pěstovat, nemusíte se to ani dozvědět. A své eko-bio farmaření můžete rovnou odepsat.

_______________________                        

Bohužel i v ČR byla myslím spuštěna přírodní katastrofa, spočívající v tom, že se zde chovají geneticky modifikované ryby - a nejsem si jistá, zda není možný jejich únik, či zda nejsou rovnou vypouštěny do volné přírody (modifikovaní lososi) takovéto druhy jsou invazivní, podobně jako řepka vzniklá transgenetickým kříženm GMO a přírozené řepky, o níž psal Nature, a jež se nyní nekontrolovaně šíří po severoamerickém kontinentě. V USA právě aktivisté bojují proti povolení GMO lososa pro lidskou výživu ze strany FDA.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJI: v EU (a nejen zde) si lobbyisé prosadili, že přítomnost GMO ve výrobku se nevyznačuje, POUZE ten, kdo si je jistý, že GMO v jeho výrobkue není, MŮŽE svůj výrobek označit "BEZ GMO". A jak to poznáte třeba na rajčatech, je každému šum a fuk.

 Když jsem před mnoha a mnoha lety rešeršovala problematiku GMO, vypadla na mne náhodou stránka konverzace GMO insiderů, kteří byli ustaraní, že se něco proláklo, protože v Čechách se objevil/a "zhaba". I vyhledala jsem doménu zhaba a nalzela jednoduchou černobílou webovou stránku zřízenou jen proto, aby bylo možno stahovatvýkladový komix o GMO pro aktivisty. Náročná, odborná problemtaika zde byla podána velmi jednoduchou angličtinou a snadno uchopitelným způsobem.Když jsem doménu hledala znovu o několik let později,zjitila jsem, že doména byla pravděpodobně zcizena, stránka vypadala úplně jinak, na celém internetu nebyl komix Cabbages and King k nalezení, a na stránce daleko do historie před mou pvní návštěvou sahaly fotografické dokumentace mezinárodníh workshopů hýřících zahraničními jmény účastníků, bylo-li si původně možno myslet, že zhabu si zřídil Z. Hába, nyní byla zhaba interpretoána jako žába v jihoslovanském jazyce, facilitátorská společnost bez českého obsazení, ač v Čechách působící, po aktivitách na poli boje proti GMO ani stopy.  Protože onen výkladový materiál považuji za aktuální a velmi cenný dodnes - stále je plný toho, co laická veřejnost vůbec netuší, uložila jsem jej zde: http://www.ulozto.cz/xhCkios/cabbages-and-king-for-antigentechactrivists-pdf - o dalších úložištích se jedná a bude nalezitelný i jinde. (např.: http://www.nwoo.org/doku/Cabbages-and-KING-for-Antigentechactrivists.pdf )

Dále si dovoluji upozornit na na českém netu vcelku unikátní soubor překladových článků:
http://freepub.comehere.cz/tag/gmo a http://www.freepub.comehere.cz/tag/monsanto a také na to, že GMO nevyrábí jen Monsanto, a že GMO vyvíjejí i Češi - v posledku to yl myslím vysokoškrobnatý sladovnický ječmen.

Nebo: ""Neplodnost v třetí generaci zvířat chovaných na GM produktech znamená, že příroda nechávátento druh zaniknout a nedopustí, aby se dál množil," říká Alexandr Baranov z Biologického institutu. „Jinými * slovy, GM potraviny vedou do vývojové slepé uličky a k degradaci druhů.  "A během tohoto výzkumu jsme odhalili i další zajímavý fakt. Zvířatům začínají růst chlupy v ústní dutině." ...Pokud si všimnete „práce“ médií:  téměř všechny informace jsou obrácené v tom smyslu, že se propagují věci, které lidem škodí a naopak zakazují a diskreditují vše, co lidem pomáhá...." - převzato z: http://www.nwoo.org/doku/BilderbergPDF/Cast_9_Likvidace.pdf

Dalším dokumentárním filmem na téma GMO je reportáž Rolanda Graňy:Otrávená pampa - více + video  zde:http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=rolando-gra241a-otravena-pampa&cisloclanku=2013020002

Nutno dodat, že pro Vientam Monsanto vyvinul druhy odolné proti Agent Orange -jed, herbicid, používaný zavietnamské války, čímž se Agent Orange dostane veVietnamu  do lidské stravy.

____________________

Související článkeo včelstvch a peticidech: http://www.vasevec.cz/blogy/alarm-eu-svou-neodbornosti-ohrozila-osud-vcelstev-tim-i-nasi-potravinovou-zakladnu

Prosím, šiřte a podepsujte tuto evropskou peticinezbytnouproochranu včelstev: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=evropska-petice-za-zakaz-pesticidu-hubicich-vcelstva-v-obrovskem-rozsahu-po-cele-zemi&cisloclanku=2013010102

http://www.freepub.cz/2013/geneticky-modifikovane-organismy-jsou-jeste-horsi-nez-jsme-si-mysleli/

http://pliskova.blog.idnes.cz/c/335101/Proboha-co-s-tim-ted-udelame.html v USA   a kanadě GMO lososi, v Čechách již GMO pstruzi. Otázka zní: ve volné přírodě?

GMO nalezeno ve vitamínech  multivitamíneh určených pro děti:  http://www.naturalnews.com/041416_GMO_vitamins_maltodextrin.html

GMO? Děkuji, nchci! _

GMO mění lidské geny - parodie CZ
www.youtube.com
Animovaná parodie trefně poukazující na aktuální problémy s geneticky modifikovanými plodinami a potravinami.
Autorka Chris Kanthan z San Francisca napsala pět nejčastějších mýtů týkajících se šíření geneticky modifikovaných potravin. Toto zajímavé video přináší zajímavé argumenty. Jsou popsány na našem webu pod videem. http://www.freepub.cz/2013/pet-mytu-o-gmo-odhaleno/ 
-----------------------------------------------..
zejménba pro UK vyvinulo monsanto rajčata, jež  mají enormně málo šťávy, připravená pro použití do toustů - a jsou všude, v celé zemi lze na ně narazit.
Z živočichů je v čechách nějaká lososovitá ryba, losos GMO existuje, ale v tomto případě dost možná půljde o pstruha, jen s mohu modlit, jistě si to již nepamatuji, zda je v sádkách nebo ve volné  přírodě.
NAGMo púrodukty můžete narazit také uý mnoha potravinových doplňků, zejména řáduý esenciálních aminokyxselin,  léky a podobné dopňky vždy vyráběly mmj. taqké bakteérie, ale nyní je vyrábějí GMO baktérie, probléím, jenž tím vznbíká je toho charakteru, že vyrobená látka nemá konformaci, totiž prostrové uspořádání takové, jaké sew v přídoě vyskytuje přirozeně, na jaké je vaše tělo zvyklé.
18.6.2013 Venezuela se chstá semena GMO zakázat.  

 

rajče Monsanto

GMO hranolky

 

a už jsou také GMO jahody, cukrová řepa, sojové boby, sladké papriky, několik druhů lososovitých ryb, banány, kakao, Yellow squash, cukíny, hrášek, švěstka, len, ječmen  a také okurky: http://beforeitsnews.com/health/2013/05/monsanto-cucumbers-cause-genital-baldness-immediately-banned-in-nova-scotia-2-2490624.html?utm_medium a: http://greenaction.cz/receptar/jak-si-vyhledat-pole-s-geneticky-modifikovanou-urodou.html a také pomeranče: http://buzz.naturalnews.com/000912-genetically_modified-Hamlin_oranges-Florida.html a také  třešně, jahody a olivy, vojtěška.

Geneticky modifikovaných e také spoousta baktérií produkujících potravinové doplňky, zejména esenciální aminokysliny a proteiny. Osobně jembez výhrad (zatím) jen vůči geneticky modifikovaným houbám určenbýmk pro likidaci znečištěníá prostředí - ale i to je na pováženou - totiž běžné houby to dokáží v zásadě také a lze je také, byť s obtížemi, šlechtit. 

Čína GMO zakázala a dovezené zničila. http://www.collective-evolution.com/2013/06/11/chinese-government-destroys-multiple-shipments-of-gmo-corn/

Související článek: http://www.vasevec.cz/blogy/alarm-eu-svou-neodbornosti-ohrozila-osud-vcelstev-tim-i-nasi-potravinovou-zakladnu

 Jen anglicky: http://www.naturalcuresnotmedicine.com/2013/05/monsanto-corporation-gets-owned-by-11.html

http://worldtruth.tv/horrifying-things-about-monsanto/

 

Proč jsou naše potraviny vyráběny a modifikovány největším světovým výrobcem pesticidů? MYSLI!

největší světový výrobce pesticidů - Monsanto -mysli

Tohle na sobě nosí lidé z Monsanta,když jdou postřikovat plodiny určené klidské výživě:

Monsanto chemicals I

Atohle nosí,když chemicky ošetřenou úrodu kontrolují:

Monsanto chemicals II

 Značky výrobců potravin, které používají produkty Monsanta:

produkty Monsanto jsou v...

 Roundup and diseases

 

 Březn 2013: Obama povýšil ochranu zájmů Monsanta na zákon: http://action.fooddemocracynow.org/sign/stop_the_monsanto_protection_act_seize_congress/

Jinak čas od času se objeví na facebooku debata o významu a nevýznamu internetových petic.
Celé vyplnění a odeslání trvá ne déle než půl minuty. Co se dá udělat za půl minuty? Kdo by čekál, že snad nějaký zákaz GMO či Monsanto padne? Tam jsou neskutečné prachy. A za půl minuty práce se nezmění nic. Když se povedlo vytlačit z Číny GM rýži, tak za tímto úspěchem bylo sedm let tvrdé práce aktivistů (více: www.greenpeace.org/czech/cz/Specialy-Greenpeace/ne-geneticky-modifikovane-ryzi/ ). A bylo by pošetilé čekat, že půl minuty něco změní... Každopádně podpisem petice mohu ukázat lidem, kterým je petice adresovaná a mohou něco změnit, na jaké straně stojíme. To si myslím stojí za půl minuty práce. Každopadně je úsměvné, že ti co tvrdí, že petice je ztráta času, jsou ochotní dlouhé minuty o tom diskutovat. Přitom půl minuty... (Marek P.) - FB skupina: GMO? Děkuji, nechci

http://wewillblowyourmind.blogspot.com/2013/05/us-tax-dollars-promote-monsantos-gmo.html

  

Myši krmené GMo a Roundupem si vytvořili oromné rakovinné  nádory: 

Monsanto Rats

 Konerc června 2013 - Nobelovka byla udělena věci, jenž vynalezl GMO plodiny, stejné jako dáýt Nobelovku míru Obamovi. 

24.6.2012 - firma MONSNTO více méně vzdala prodej osiv v EVROPĚ? i když si ponechala zadníá vrátka pro země, které  nebojovaly proti - a kdo ví, jak to bude s potravinami., resp. jejich dovozem, na okurce v igelitu houby poznáte.  Pak - gentickému inženýrství v oblasti osiv a plodin se nevěnuje jen Monsanto!!! http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=36  Čína naopak projednává dovoz tří druhů osiv od 'Monsanta. A ještě 7 mýtů o GMO potraviách a Monsantu: http://truththeory.com/2013/06/17/top-7-myths-about-gmo-foods-monsanto/

Vědci zjistili, že toxiny z GMO sklizní Monsanta ničí červené krvinky: http://www.collective-evolution.com/2013/05/11/scientists-discover-bt-toxins-found-in-monsanto-crops-damage-red-blood-cells/ a_ http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2461-podle-studie-existuje-spojitost-mezi-gmo-a-leukemii-kdy-nam-monsanto-prestane-lhat

Jak je to se značením GMO na obalech v ČR: http://www.freepub.cz/2013/jak-je-to-se-znacenim-gmo-potravin-u-nas-v-cesku/

Geniální !_( http://www.freepub.cz/2013/roboticke-vcely-opyluji-plodiny-monsanta/

Sója je hned po kukuřici druhou nejčastěji geneticky modifikovanou potravinou. To znamená, že bez označení, že jde o geneticky nemodifikovaný výrobek, je naprostá většina sójových produktů, které zdravě uvědomělí spotřebitelé používají, ve skutečnosti pro ně škodlivá díky nepřirozeným procesům genetické modifikace.
http://www.freepub.cz/2013/95-sojovych-produktu-vam-muze-poskodit-zdravi/

A jak Monsanto dosáhlo toho, čeho  dosáhlo?  :

Monsanto Lawyer

 POMOC: Monsanto se snaží dobýt Afriku: http://www.naturalnews.com/041752_biotech_ambassadors_Monsanto_public_relations_Africa.html

Gratuujeme 14ti leté Rachel Parent za nádherné advokátováí naší věi v televizi i jinde: http://www.trueactivist.com/14-year-old-teen-schools-ignorant-tv-host/

a zde ješt jedno video: http://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ

Situace na Slovensku: http://www.topky.sk/cl/10/1359843/Na-Slovensku-tajne-pestuju-geneticky-upravene-rastliny--Vieme-kde--mozu-vraj-znicit-ekosystem a v Čechách: http://news.e-republika.cz/article2021-Firm-Monsanto-vypr-i-v-R-koncem-roku-licence-na-testovaci-vysadbu-GMO

A kromě ryb GMO se experimentuje již s GMO skotem a drůbeží. viz web e-republika. a toto video"Monsanto - Patent for a Pig /2006)): https://www.youtube.com/watch?v=pNvWia3dYCE&feature=youtube_gdata_player 

_____________________________

související článek 2: http://www.vasevec.cz/blogy/varov-ny-vzkaz-z-ceskych-laboratori-o-jogurtech-modifikovanych-skrobech-gmo

Novinka!! Američtí oragničtí farmáři vystoupli s iniciativou a chtějí zrušit patentová práva na GMO Monsanta: READ: http://archive.constantcontact.com/fs122/1104248386985/archive/1114774940086.html
LISTEN to Food Integrity Now's interview with Jim Gerritsen, President of OSGATA, lead plaintiff in the OSGATA et al. v. Monsanto case (please wait for mp3 to load): http://media.blubrry.com/foodintegritynow/p/content.blubrry.com/foodintegritynow/FIN-2013-09-05-E107-Copy.mp3

organičtí farmáři proti GMO

14.11.2013: http://www.naturalnews.com/042910_FDA_regulations_FSMA_small_farms.html

_____________________

 13.9.2013: ZLÁ, ZLÁ, ZLÁ SPRÁVA DNES PRE EÚ!!! DNES 13. 9. 2013 schválili IMPORT ďalšej kukurice od Monsanta MON87460 na POTRAVINÁRSKE A KŔMNE ÚČELY v EÚ. Od dnes MON87460 aj v Európe. Zvieratká v EÚ sa spolu s nami majú opäť na čo "tešiť". Viac info: http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/146.docu.html a tu: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2936.htm info na TestBioTech http://www.testbiotech.de/en/node/888 a ešte tu: http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/28120.html

 Byl natočen film SANTO 7.13.15, jenž si Nebere Monsanto na paškál - zde je trailer, kde hovoří jeho tvůrce: http://www.youtube.com/watch?v=PVGEMSm9nCI a zde je trailer druhjý, ze kterého si uděláte obrázek lepší: http://www.youtube.com/watch?v=3Oi9cPbr9Ko:

Naopak zábavný je film GMO OMG z roku 2013. zde je o flmu http://www.youtube.com/watch?v=XPFk4S1Q6vo&list=PL68EBE7A9AFD514FA a zde oficiální trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ynyB2fNn8kQ

O tom, co superdryjáky pro ošetřování GMO plodin dělají s půdou: http://www.nytimes.com/2013/09/20/business/misgivings-about-how-a-weed-killer-affects-the-soil.html?partner=yahoofinance&_r=2&

26.9.2013: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2774-rusko-uvazuje-o-totalnim-zakazu-veskerych-gmo-produktu

Něco,cop byste měli vědět o novém typu "antibiotik" - modifikuje i lidskou DNA: http://banoosh.com/blog/2013/10/24/genetically-modifying-humans-via-antibiotics-something-you-need-to-know/

 

Stanislav Afinabul Jurík Prohlédněte si leták na odrůdu řepky Dekalb od Monsanta (pdf 12MB). Na str. 7 je i zajímavá mapka ČR a na poslední stránce obchodní zástupci firmy Monsanta pro ČR. Jak to souvisí s Babišem? Babiš má řepku rád. A teď máme konečně také šanci stát se základnou Monsanto pro celou Evropu.http://www.zvedavec.org/vezkratce/7472/
anglické video, přednáška o dětech, GMO a potravinových alergiích. http://eatlocalgrown.com/video/11895-kids-food-allergies-gmos.html
GMO společnosti
 Babišův web nás připravuje na GMO ráj. Jeho Setuza a jiné odnože jsou připraveny. Vzorem jsou mi biotechnologie od BASF čili někdejší nacistický IG Farben. Od historie Monsanta s jeho Agent Orange se to moc neliší. Babiši, pro mě jsi zločinec a součást nadnárodního velkokapitálu, který si skrze tvou legislativu koupí ČR IDNES - součát Bbišovy MAFRY: "Proč e bojíme modifikovaných plodin? Rjčta nám chutnala!" http://technet.idnes.cz/geneticky-modifikovane-plodiny-dn2-/veda.aspx?c=A131216_122147_veda_mla
 

Jeffrey Smith ve své úžasné přednášce vysvětlil rozdíly mezi geneticky modifikovanými organismy (GMO) a hybridizovanými potravinami, a také jak se toxiny používané GMO dostávají i do našeho těla!

http://histaminovakasulka.com/2014/01/04/prednaska-o-gmo-ktera-vam-otevre-oci-a-mozna-nadzvedne-tlak-gluten-summit-c-6/  

29-1-2014 !!!! http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3423-zastavte-gmo-rusti-vedci-zadaji-zakaz-geneticky-modifikovanych-potravin-na-10-let

10.2.2014 - Také o Babišovi, Agrofertu a jejich řepce ke konzumaci oleje: http://wertyzreport.com/2014/02/02/gmo-plodiny-na-slovensku-a-v-cechach-cast-1/  a http://wertyzreport.com/2014/02/09/gmo-plodiny-na-slovensku-a-v-cechach-cast-2/ 

1.5.2014 http://ekonomika.idnes.cz/mcdonald-s-povolil-kurata-z-geneticky-modifikovanych-krmiv-p49-/ekoakcie.aspx?c=A140430_165859_ekoakcie_fih&fb_source=message

Zaměstnanci Monsanta v US vládě a jiných klíových pozicích - např Food and Druh Administration - FDA:

zaměstnanci Monsanta

 Monsnanto zakázali v těchto státech: (jenže na obzoru je nová dohoda TTIP: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/tomase-fiala-k-transatlanticke-obchodni-investicni-dohode-ttip)

Monsanto banned by

Toto NENÍ GMO jen přešlechtěná masní plemeni Belgického modrého skotu, jež i rodit musí císařským řezem, ale GMO dobytek byl mezitím také vyvinut!!! Také GMO drůbež bez peří  - důvodem byla obrana proti parazitům v tropických krajích.  :  

GMO dobytek 1

 

GMO dobytek 2

 

http://suta.blog.respekt.ihned.cz/c1-63740170-glyfosat-nejbeznejsi-pesticid-na-ceskych-polich-nove-zarazen-mezi-karcinogeny 

http://myslenkyocemkoli.blogspot.sk/2015/01/hlasovani-o-gmo-v-europarlamentu-seznam.html

Hlasování o GMO v europarlamentu - seznam Jidášů

 
Před pár dny proběhlo v evropském parlamentu hlasování o zákonu, který měl případně umožnit členským zemím se samostatně a bez hrozby sankcí rozhodovat, zda na svých územích povolí pěstování a chov geneticky upravených organismů. Bohužel nějakým "nedopatřením" výsledný schválený text vyšel v neprospěch suverenity jednotlivých států a naopak v prospěch připravovaných transatlantických dohod, které tak nějak nahrávají právě těm společnostem (většinou se sídly v USA - jak jinak), které geneticky upravované organismy vytvářejí a nevybíravým způsobem vnucují celému světu - právě i skrze europarlament.
 
 
Zde máte jména našich europoslanců, kteří se hlasování onoho, dovolím si tvrdit kriticky důležitého zákona, zúčastnili. Důvody, proč se zbytek českých europoslanců na hlasovací listině neobjevil, se mi hledat nechtělo.

Přidávám i kontakty, abyste mohli jak poděkovat těm, kteří opravdu kopou za své voliče, tak abyste mohli vznést dotaz Jidášům, proč kopou za zájmy společností ničící nejenom ekonomiky velkého množství zemí světa, ale i jejich půdu a zdraví jejich obyvatel - v tomto případě nás Slovanů.
 
Pro volili:
 
za ANO:  
Telička, Ježek, Charanzová, Dlabajová
(kontakty: pavel.telicka@europarl.europa.eu, petr.jezek@europarl.europa.eu, dita.charanzova@europarl.europa.eu, martina.dlabajova@europarl.europa.eu)
 
za TOP 09 a STAN 
Niedermayer, Polčák, Štětina
(kontakty: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu, stanislav.polcak@europarl.europa.eu, jaromir.stetina@europarl.europa.eu)

za ČSSD 
Keller, Sehnalová, Poc, Poche
(kontakty: jan.keller@europarl.europa.eu, olga.sehnalova@europarl.europa.eu, pavel.poc@europarl.europa.eu, miroslav.poche@europarl.europa.eu)za KDU-ČSL 

Svoboda, Šojdrová, Zdechovský
(kontakty: pavel.svoboda@europarl.europa.eu, michaela.sojdrova@europarl.europa.eu, tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu)


Proti volili
 
za KSČM 
Konečná, Maštálka
(kontakty: katerina.konecna@europarl.europa.eu, jiri.mastalka@europarl.europa.eu)

za ODS 

Tošenovský
(kontakty: evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu)


za Strana svobodných občanů 

Mach
(kontakty: petr.mach@europarl.europa.eu)


Zdrželi se:

Zahradil (ODS) 

(kontakty: jan.zahradil@europarl.europa.eu)

 

http://www.telicka.eu/schuzky/cz/443/gmo-dopis-martina-krizka/

 

29. 01. 2015
GMO - dopis Martina Křížka

Vážený pane europoslanče,

rád bych od Vás získal vaše zdůvodnění, proč jste před pár dny hlasoval pro zákon, kterým je omezena možnost členských zemí se samostatně a bez hrozby sankcí rozhodovat, zda na svých územích povolí pěstování a chov geneticky upravených organismů a naopak, který v prospěch připravovaných transatlantických dohod nahrává právě těm společnostem (většinou se sídly v USA), které geneticky upravované organismy vytvářejí a právě i skrze europarlament vnucují EU.

Připouštím, že právě u Vás jako člena strany ANO je tento postoj méně podivným, přesto je zarážející, když už je Vám lhostejné, co budou konzumovat běžní občané, že se neobáváte o zdraví své a případně svých potomků. Pochybuji, že by i Vám kantýna, byť je provozována europarlamenem, zaručila 100% nepřítomnost GMO v podávaném krmivu.

S netrpělivým očekáváním

Martin Křížek, Nymburk

nezadlužený občan České republiky, křesťan, běloch, heterosexuál žijící v prvním manželství s jedinou ženou (bílou, heterosexuální Češkou) a 3-mi pouze vlastními dětmi, užívající jen z peněz vydělaných vlastní společností, která pro svůj provoz nepotřebuje žádné státní či evropské fondy

--------------------

Vážený pane Křížku,

děkuji za Váš email a jsem rád, že mi na rozdíl od některých jiných odpůrců GMO nevyhrožujete. Bohužel, svým projevem jste spíše výjimkou. Dovolte mi v úvodu poznámku, že většinou svá hlasování zdůvodňuji a lze tedy dohledat na webových stránkách EP.

Kopíruji kolegyni, aby Vás informovala (jsem totiž na zasedání výboru EP), kde lze výsledky hlasování dohledat. V tuto chvíli nevím, zda v tomto případě jsem neopomenul zdůvodnění podat, pokud ano, nebyl to záměr. Do budoucna všechna citlivější hlasování budu chtít zveřejňovat.

Nyní k věci. Výsledek jednání v EP je naopak třeba číst jako posun směrem k větším kompetencím členských států v rámci principu subsidiarity, a to v porovnání s dosavadním stavem. To je ten jediný zásadní posun, na kterém se shodla nejen absolutní většina poslanců EP, ale i členské státy.

Nicméně snahou bylo nefragmentovat vnitřní trh a tudíž byly zachovány "ověřovací" postupy na bázi vědeckých poznatků ze strany unijní agentury EFSA, která je mimořádně dobře odborně vybavená. Vzhledem k tomu, že jsem v době, kdy jsem působil jako zodpovědný komisař, měl možnost se velmi podrobně seznámit s jejím fungováním, mám v EFSA vysokou důvěru. Věřte mi, že žádný průlom v bezpečnosti nehrozí, ani v oblasti importů z USA.

S pozdravem

Pavel Telička

9.2.2015 Centre for Food Safety píše o tom, že do amerického senátu se žene návrh zákona, jak upřít Američanům označování GMO potravin: 

Katerina,

We are at a critical moment in our fight for mandatory labeling of genetically engineered food. 

Big food and chemical companies are once again trying to kill your right to know if the food you’re eating is genetically engineered. The bill, which we call the “Deny Americans the Right to Know Act”—or DARK Act—is expected to be reintroduced in Congress any day now. 

That’s why we’ve launched a National Week of Action for Labeling of GE Foods this week. Will you stand up and join the thousands of others who will be participating in this National Week of Action and contact your Senators and Representative today?

  

Tisknutelný seznam společností/značek vlastněných Monsantem:: http://www.trueactivist.com/printable-list-of-monsanto-owned-food-producers/

 

Hillary Clintonová v červenci 2015 svěřila svou prezidentskou kampaň do rukou lobbyistovi Monsanta. http://www.naturalnews.com/050480_Hillary_Clinton_Monsanto_lobbyist_Jerry_Crawford.html - a volby prohrála.

 

20.3.2017: Dobrá zpráva: Oregonští zákonodárci zvažují návrh zákona, který by umožňoval zemědělci žalovat Monsanto, Scotts Miracle-Gro a další společnosti, které drží patenty na geneticky upravených osiv, pokud plodiny pěstované z těchto semen kontaminují tradiční nebo organické plodiny.: http://www.statesmanjournal.com/story/news/politics/2017/03/16/oregon-may-let-farmers-sue-monsanto-other-gmo-patent-holders-crop-contamination/99265148/

 

21.6.2017 :  40 různých studií dokazujících že GMO potraviny ničí Vaše zdraví: http://wisemindhealthybody.com/wmhb/40-gmo-studies/?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=facebook.com

 

Vědec Seralini, který prokázal nádory u myší po GMO, byl ostouzen, postavila se však za něj stovka lidí  a  navíc sou při obhájil před soudem! : https://realfarmacy.com/seralini-defamation-lawsuit/. Jeho studie byla republikována: https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0014-5

 

14.9.2016 Monsanto převzal německý farmaceutický koncern Bayer. http://www.bbc.com/news/business-37361556 a vytváří společnost  o hodnotě 66 miliard eur asi. 

 

5.5.2018 v Indii Monsanto ztratilo práva k patentovaným semenům: http://www.dailypioneer.com/columnists/edit/monsanto-loses-right-to-patent-seeds.html

 

21.5.2018 zahynulo 37 milionů včel po osázení velkých ploch kukuřicí GMO: http://dailynativenews.site/2018/03/37-million-bees-found-dead-after-planting-large-gmo-corn-field

 

7.7.2018 Ekurze do genetiky  pořadu ČT:  "Historie¨.cz: Na počátku  byl hrášek":  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/317281381940002/

 

17.7.2018 Tak už máme povolení pro GMO děti! Patrně půjde o inženýrování nespolehlivou metodou CRISPR. https://sputniknews.com/viral/201807171066431142-top-uk-ethics-body/?utm_source=https://t.co/xGvC68FJv1&utm_medium=short_url&utm_content=jcq7&utm_campaign=URL_shortening

 

26.7.2018 Do Evropy má proudit GMO soja z USA: http://www.infovojna.sk/article/do-europy-ma-prudit-geneticky-modifikovana-soja-z-ameriky

 

2.1.2019 Nový zákkon má umožnit farmářům žalovat Monsanto. pokud se plodin GMO rozšíří na jejich piozemek: https://www.naturalnews.com/2017-03-27-new-bill-would-allow-farmers-to-sue-monsanto-if-gmo-crops-invade-their-property.html?

Za všechno může kukuřice: mrtvé včel, biopaliva, astma, atd: https://www.casopis-sifra.cz/za-vsechno-muze-kukurice-mrtve-vcely-pesticidy-hnojiva-alergie-astma-biopaliva-mrtve-zony-a-prumyslove-velkochovy-plne-antibiotik/

 

4.1.2019 GMO plodiny mají být nově peznačkovány na "biofortified" - posílené bio  : https://healingoracle.ch/2019/02/01/gmo-foods-are-set-to-be-mislabelled-as-biofortified/?fbclid=IwAR1TxIKxglUrSL1j1OtGKyTliu0aTqtD5H3I49fYYZVTKzgiAPPtzLgWSSU

 

8.3.2019 40 různých  studií potvrzuje, že GMO ničí vaše zdraví: https://wisemindhealthybody.com/wmhb/40-gmo-studies/?

 

Kniha GMO Decoded - Skepitkcý pohled na GMO potraviny : https://mitpress.mit.edu/books/gmos-decoded

 

29.3.2019 Nová devadesátidenní studie na krsách ničí  korporátní  propagfandu o GMO: https://www.activistpost.com/2017/01/new-90-day-rat-study-destroys-corporate-gmo-propaganda.html?

 

Námitky proti GMO jsou částečně shodné s námitkami proti genetické metodě CRISPR, navíc přibývá ohrožení genofondu v přírodě: zde https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090316/ změnou v DNA se mění její konformace a protorová struktura, tedy se změní i prostorová struktura a konformace syntetizovaných blílkovin, a to pak má nedozírné důsledky, protože bílkoviny nejsou jen stavební látky, ale i funkční, prostě fungují jinak, vůbec, moc atd.-

 

23.5.2019 Studie o nebezpečnoti GMO: https://vitalitis.cz/2016/05/24/studie-ukazuje-ze-gmo-jsou-az-125-krat-smrtelnejsi-nez-si-kdokoliv-dokazal-predstavit/?fbclid=IwAR0VRJgvOBavs1PgUJjI5gFw-Qh14ZUK_okEQVAfc4f3RHOjU214CuViHZM

 

20165 FDA zablokovala povolení pro GMO lososa. Ve videu v úvodu tohoto blogu praví rakouští aktivisté, že dalším generacím lososů chyběly kusy páteře, ploutve atd.ČIli, vpřírodě je tovelmi nebezpečné a hrozí zničení celého genofondu rodu.http://islandbreath.blogspot.com/2016/04/lawsuit-over-fda-gmo-salmon.html

 

Nové brambory společnosti Simplot s dvouřetězcovou RNA jsou nebezpečné, odteď nejezte brambory bez uvaření! https://www.vylectese.cz/o-tomto-byste-meli-vedet-urady-prave-schvalily-gmo-brambory-ktere-potlacuji-lidske-geny/?fbclid=IwAR0GTfYIS0KZkfVIPyZfQMiTxDKxOrp74YUYiV3b0-vzfey1uRmHQCFWjBw

Havárie se GMO komárem, adaptoval se a přežil a zmutoval v superkomára: https://www.naturalnews.com/2019-09-18-gmo-mosquito-experiment-goes-horribly-wrong.html?

GMO v rukou dopopulátorů: http://www.rukojmi.cz/clanky/800-bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci?f

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Neuběhlo ani pět let a Andy kromě jiných blafů nás začína krmit i GMO produkty. Vida ho.

amiourful

_
:( Nejotřesnější na tom všem bude - podobně jako u GMO -jak vědeckým pracovníkům, kteří by měli mít před očima, že jejich pachatelství je vždy trvalého charakteru a společnost jej při tom ze sebe musí setřásat 50 llet, než se jí podaří ho úpln zarazit (DDT, PCB, freony atd.) nečiní naprosto žádné záíbrany se účastnit jakéhokoliv pokusu, na němž je jasné, že jde o hazard s idským zdravím a planetou. Jací blbečkové sedí ve vědeckých radách institucí.

klokan

    Nový světový pořádek. Několik velmi movitých jedinců, chce zřejmě lidstvo dostat pod kontrolu. Již v dřívějších dobách se proslýchalo, že na občanech jsou činěny různé latentní pokusy, spočívající v rozstřikování různých činidel v nižší koncentraci. S oblibou tak zřejmě činí vojenskoprůmyslový komplex. Chtělo by se zavzpomínat na Jožina z bažin, ovšem o tak vážných věcech jako chemických stopách, nejen ve stratosféře, není radno žertovat.Postupně se uskutečňují nejhorší scénáře. Jen si uvědomme, jak nás neustále od rána až do noci šmírují nejen mobilní a jiní operátoři. Prý tak činí pouze pro naše bezpečí. K člověku pronikají různé zvěsti i o oněch rozprašovaných globálními kontroroly mikrokrystalcích, upravujícíh konzistenci ovzduší, aby různě štěnice mohly efektivněji odposlouchávat. Nelze si dělat žádné iluze a docela těmto zvěstem věřím.

    Rovněž mám za to, že různí genetičtí inženýři ty hlavy studované, otevřeli pandořinu skříňku. Docela mě šokovalo, sdělení ve článku, že se již geneticky modifikují  i brambory, které i tak jsou Kalouskem a jeho nohsledy neúměrně předražovány. Genetická modifikace se již neuvádí ani na obalech tzv. jedlých olejů, natož na bramborách. Současné lidstvo zanechává vskutku pěkné dědictví svým potomkům.

PS: Rešerže problematiky ,,chemotrailů" bude zřejmě náročná a dozvíme se různé otřesnosti.

amiourful

Děkuji za tip,. ten pořad si najdu a dám sem link, a to jsme prosím pěkně jště nehovořili o chemtrails! Na ovlivňování počaí užý ovšem dotávají granty i čeští vědci, jak dokázal před cca rokem dvěmi pořad milenium.

Tak ten pořad o GMO lososech jsem na ČT nenalezla, bylo to skutečně na ČT, nešlo jen o zpravodajský vstup na 24? Nebo něco takového? Zkuste si vzpomenout...

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, dobrý večer. Biologie, chemie, genetika a další obory výzkumu jsou jediným obrovským superutajovaným "objektem" - oblastí lidské "činnosti" - již běžícího samozničení lidské existence..... Málokdy se člověk obecně dotýká tak zásadních existenčních záležitostí, jako Vy ve Vašem blogu. Setkal jsem se s touto problematikou několikrát "omylem", ať to bylo "pěstování" sóji, kukuřice, "chov" hospodářských zvířat, o umělém chovu lososů - to snad proběhlo i v některé české TV - jedna obrovská hrůza..... DDT a jeho dopady na potravinový řetězec, životní prostředí a lidský život..... a stovky dalších šíleností "lidského" bádání by měly být trvale a detailně sledovány, ale peníze, které tečou  z těchto "výzkumů" a jejich konečných produktů jsou tak obrovské, že to je nezastavitelné.....

Dostal jsem se do kontaktu s člověkem, který mi vysvětloval problematiku geneticky upravené kukuřice a "pochoutek" pro děti z ní vyráběné..... Sója, taktéž geneticky upravovaná...... Nikdo nedokáže dohlédnout toho, co to může přivodit za 10 let. Nově se objevující specifické zdravotní problémy u dětí a mládeže v USA údajně mají původ právě  v těchto "upravených" zemědělských produktech........Ve snaze "upravit" přírodu a její zákonitosti tak, aby z těchto "výzkumů"  a následné výroby "mutantů" létaly miliardy jak vlaštovky z hnízda neexistuje nic, co by to zastavilo..... Paní Kateřino, neuvěřitelné, právě nyní běží na ČT2 nějaký dokument týkající se zmiňovaného umělého chovu lososů... Jdu to sledovat.......Příjemný večer. To je snad telepatie......