Gentlemani mezi politiky

obrazek
9.3.2017 07:59
Andrej Babiš se dopustil fakticky účelového porušení zákona - viz analýza Tomáše Goláně a Fóra24 - a je veselé sledovat ředitele Finanční správy Martina Janečka, jak se kroutí a nechce na svého nadřízeného podat trestní oznámení. (Není to poprvé, v televizi /ČT24/ se již kroutil v téže záležitosti alespoň jednou a bylo to ještě mnohem horší na poslech! ) Jen pro něj jsou přístupné všechny podklady k tomuto aktu? Nemohou politici podat trestní oznámení na svého kolegu sami a nacvičit si, jak budou apelovat na sněmovnu o zbavení imunity? Nevím. Pak to končí tak, že na rozpočtovém výboru to jsou Kalousek (TOP09) se Stanjurou (ODS), kdo se ředitele finanční správy snaží umravnit a přinutit alespoň doměřit daň, protože celému zbytku poslanecké sněmovny a zejména ne Sobotkovi a Bělobrádkovi s jejich týmy se do toho nechce, co kdyby se dozvěděli, že trhají koalici? :D A tak se ptám, je možné, abychom heslo "antioligarchická, antiplutarchická strana pro české občany", uslyšeli ve volbách možná ne od tradičnějších doleva zabarvených stran, ale od TOP09 nebo ODS? Nechme se překvapit. Uvidíme. (Jo pardon, tak to by prý ODS, TOP09 a ANO nesměly vykosťovat zákoník práce, jak právě činí.) Chci tímto blogem především napravit asymetrii v publicitě, kdy se dostává v mainstreamu prostoru věc zatemňujícím výrokům Babišovým ohledně celé události a levicové strany nekonají, protože občanstvo asi málo řve, že se konat má. Jen připomínám, že vyšlo najevo /na ČT24 7.3.2017/, že za rok 2016 jsme od EU na dotacích dostali 123 miliard a do eurorozpočtu vložili 44 miliard, čili ten plusový rozpočtový schodek není až taková zásluha daňového podvodníka Babiše, kdokoliv jiný by byl za desetkrát menší zločin nejméně ukřižován, soudě kupříkladu podle vystoupení paní náměstkyně ministra Schillerové, jež se třese na vybírání půlmilionových pokut od tzv. klubových hospůdek bez buzerkas! Jako kdyby automaticky s odmítnutím buzerkas nastal stav neplnění si daňové povinnosti!

Tomáš Goláň - daňová kancelář s.r.o. : : "Základem emise dluhopisů Agrofertu je účelové obcházení zákona, což zakládá daňový únik jak ve formě neoprávněně účtovaných nákladů ve formě úroků u Agrofertu, tak neoprávněně nezdaněný příjem Andreje Babiše. Kompletní právní rozbor situace s dluhopisy Agrofertu najdete zde.

Proč mlčí Finanční správa a co dělají orgány činné v trestním řízení? Je to zvláštní mlčení, protože když si provedeme jednoduchou kalkulaci a shrneme fakta, vyjde nám následující: Andrej Babiš nakoupil v roce 2013 od společnosti Agrofert dluhopisy v celkové hodnotě 1,252 mld Kč, zdaněných příjmů na tento nákup však měl pouze ve výši 1,1 mld Kč. Kde vzal oněch 152 mil. Kč? Pozdější vysvětlení, že měl ještě dalších 668 mil. Kč osvobozených příjmů je rovněž velmi podivné. Není těch osvobozených příjmů najednou nějak moc? Kromě osvobozených příjmů právě z těch nakoupených dluhopisů, které mají roční výnos ve výši 6 %, což představuje nezdaněných 75,12 mil. Kč ročně, ještě dalších nezdaněných 668 mil. Kč? Náhoda? Určitě nikoliv. Podstatou celé podivné transakce je však "díra" v zákoně, která vznikla na základě novely zákona o daních z příjmů s účinností k 15. 7. 2011, když se náhle v § 36 odst. 3 tohoto zákona objevilo, že daň vybíraná srážkou se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Již dříve bylo totiž v zákoně uvedeno, že se daň spočítá za každý dluhopis samostatně. Šestiprocentní daň z korunového dluhopisu tak činila na konci roku 6 haléřů, což představuje zaokrouhleno na celé koruny dolů nula korun českých!!! A Andrej Babiš má takových korunových dluhopisů 1,252 mld kusů. Výše uvedená díra byla zákonodárci "napravena" novelou zákona o daních z příjmů, a to konkrétně zákonem č. 192/2012 ze dne 25. 4. 2012, kdy s účinností od 1. 1. 2013 byl uvedený § 36 odst. 3 novelizován tak, aby nedocházelo k daňovým únikům v podobě vyplacených úroků z korunových dluhopisů. Je nutno podotknout, že novela byla přijata dne 25. 4. 2012, avšak účinnost novely byla schválena parlamentem až k 1. 1. 2013, takže do 31. 12. 2012 bylo možno ještě vydávat korunové dluhopisy, aniž by z nich v budoucnu mohl stát vybrat daň. Emise provedené po 25. 4. 2012, kdy bylo jasné, že korunové dluhopisy jsou obcházením zákona, je tak nutno považovat za zcela účelové. Agrofert však klidně až dne 28. 12. 2012 (vizhttp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0003509507/) emitoval 3 mld takových korunových dluhopisů, tedy 3 dny před nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která zdanění výnosů z korunových dluhopisů již znovu zavedla. Emise provedená pouhé tři dny před novelou určitě nebude náhodným jevem, ale zcela účelovým jednáním. Dalším aspektem celé emise je skutečnost, zda si vůbec Agrofert prostředky ve výši 3 mld Kč potřeboval ve formě dluhopisů půjčit s úrokem 6 %, když v roce 2012 mohl bez problémů dosáhnout na bankovní půjčky ve výši 2 %, maximálně 3 %, či zda vůbec takové množství půjčených prostředků ve formě dluhopisů potřeboval, zda neměl dostatek prostředků vlastních. O účelovosti celé transakce svědčí i fakt, že Andrej Babiš si dluhopisy vydané již 28. 12. 2012 nakoupil až v roce 2013, kdy patrně na ně teprve sehnal dostatek finančních prostředků, proč by je jinak nenakoupil již ihned po jejich emisi v roce 2012? I tato skutečnost zpochybňuje tvrzení, že si tyto dluhopisy koupil z již dříve zdaněných peněz. Pokud se někdo domnívá, že Andrej Babiš a Agrofert jenom využili díru v zákoně a že se ničeho nedopustili, je zcela na omylu, neboť Soudní dvůr Evropské unie již léta judikuje, že jakýkoliv účelový právní úkon, jehož smyslem je pouze vyhýbání se zdanění, je neplatný, neboť se jedná o obcházení zákona. Ostatně stejnou optikou pohlíží na účelové úkony i Nejvyšší správní soud. Takže shrnuto a podtrženo, Agrofert si neoprávněně zahrnuje do svých výdajů úroky z korunových dluhopisů, neboť celá jejich emise byla pouze účelová a stejně tak neoprávněně inkasuje Andrej Babiš a další držitelé těchto dluhopisů Agrofertu z nich úroky a navíc neoprávněně úroky nezdaněné.
Paradoxní na celé situaci je to, že Finanční správa v čele s ing. Janečkem nutí své podřízené, aby doměřili každou korunu komukoliv, korporacím, fyzickým osobám, neziskovkám. Nejčastěji se potkávám se situací, kdy jsou u opravdu poctivých firem, které žádné korunové dluhopisy neemitovaly, doměřovány daně na základě domněnek správců daně o tom, že tyto firmy věděly nebo mohly vědět o tom, že některý z jejich dodavatelů neodváděl DPH a místo toho, aby si DPH vybraly od tohoto podvodníka, tuto daň doměří a vyberou od nevinných firem, které však mají peníze a mohou tak neschopnost finanční správy neoprávněnými doměrky u poctivých firem zahojit. Výslechy svědků jsou dnes vedeny zcela tendenčně, svědkům jsou pokládány otázky, které nemůže ani svědek odpovědět, ale následně jsou záporné odpovědi využity k tomu, aby celá výpověď byla prohlášena za nevěrohodnou, finanční správa podsouvá subjektům, že mohly vědět o tom, že obchodují s problematických subjektem podle toho, že problematický subjekt si neukládá závěrky do sbírky listin. Ale existuje spousta subjektů, které jsou velmi poctivé, avšak své závěrky do sbírky listin z různých důvodů změrně neukládají. Takových nesmyslných argumentací využívá Finanční správa k tomu, aby daňový subjekt dostala, desítky. Je to paradox v situaci, kdy Agrofert mají na dlani a přesto neudělají nic. Je to ukázka toho, jak u nás funguje arogance moci a jak stát se umí bránit jenom proti svým občanům, a nikoliv proti těm, kdo na něm skutečně parazitují.

Co by udělal normální politik, když by zákon jeho firmám zakázal se ucházet o státní zakázky? Přestal by se o státní zakázky ucházet, neboť by respektoval zákona. AB však zuří a přemýšlí, na koho Agrofert převede, aby mohl státní zakázky ždímat dále. Ale kdo má nejlepší přísun informací o těchto zakázkách? Přece ten, kdo stát řídí… A soudě podle nic nedělajících koaličních partnerů mlčky přihlížejících největší blamáži politika po listopadu 1989, ten stát skutečně řídí pouze AB.http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0003509507/"  a "

Andrej Babiš se sám usvědčil, že emise dluhopisů Agrofertu není v pořádku.
Dne 31. 1. 2017 veřejně v debatě na zpravodajském kanálu ČT24 přiznal, že si dluhopisy Agrofertu koupil pouze on sám a že Agrofert potřeboval tyto peníze na investice, čímž zcela zřetelně potvrdil, že emise dluhopisů Agrofertu byla velmi závažným daňovým únikem.

Právním základem tohoto tvrzení je ustanovení § 8 odst. 3 daňového řádu, kde je uvedeno, že „Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.“

Toto ustanovení zákona je právními soudy vykládáno tak, že pokud smluvní strany uzavřou smlouvu či provedou právní úkon určitého charakteru, aby zastřely skutečnost tím, že formálně uzavřely smluvní vztah zcela jiný nebo provedly formálně zcela jiný úkon, než ve skutečnosti zamýšlely, je třeba v rámci daňového řízení přihlížet k tomu, co chtěly uzavřít doopravdy, nikoliv k tomu, co skutečně uzavřely (tzv. dissimulace).

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2010 č.j. 1 Afs 11/2010-94 uvedl, že „Výjimečná aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, pokud není aplikovatelné některé konkrétní zákonné ustanovení, jako např. dissimulace podle § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (tento zákon platil do roku 2010, nyní nahrazen daňovým řádem – pozn. autora). Institut dissimulace a obecnou zásadu zákazu zneužití práva nelze v daňovém řízení směšovat. Pokud smluvní strany předstírají darovací smlouvu, ač ji ve skutečnosti nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, totiž úplatu za vzdělávání na střední škole, bere se pro daňové účely v úvahu skutečný obsah tohoto úkonu, tedy platba školného (§ 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).“

Andrej Babiš, jak sám uvedl v debatě na ČT24, chtěl půjčit do Agrofertu peníze na investice, tedy chtěl s Agrofertem uzavřít smlouvu o půjčce, přičemž úrok z takové půjčky by podléhal u fyzické osoby zdanění.

Na místo toho nechal v Agrofertu, kde je jediným akcionářem, vydat korunové dluhopisy, z nichž úrok fyzické osoba nezdaňuje. Tyto dluhopisy si on sám následně jako jediný koupil. Tímto úkonem tak zastřel svůj skutečný úmysl půjčit do Agrofertu peníze, čímž se vyhnul zdanění. Navíc vydání korunových dluhopisů je mnohem zdlouhavějším a administrativně a finančně náročnějším úkonem, než uzavření obyčejné smlouvy o půjčce mezi Agrofertem a Andrejem Babišem.

Jednání Andreje Babiše má pak z hlediska daní dvě protiprávní roviny. První rovinou je skutečnost, že Andrej Babiš poskytl Agrofertu půjčky, které zastřel formálním vydáním dluhopisů, na takový postup je třeba aplikovat ust. § 8 odst. 3 daňového řádu, druhou rovinou je zneužití práva, neboť dluhopisy byly namísto půjčky vydány účelově (mohla být uzavřena výhodnější půjčka), aby uměle vytvořily úroky ve výši 6 %, resp. uměle vytvořily náklady ve firmě Agrofert v podobě tohoto úroku.

Nabízí se i třetí rovina, a to rovina trestněprávní, neboť se nabízí otázka, zda takovým jednáním nebyla vědomě poškozena společnost Agrofert, čímž by se Andrej Babiš dopustil „Porušování povinnosti při správě cizího majetku“.

Další závažnou informací, kterou v debatě potvrdil, je i to, že si tyto dluhopisy kupoval i v roce 2014, tedy v době, kdy již byl ministrem financí."

Výklad jinak: http://forum24.cz/babis-neumi-vysvetlit-kde-vzal-castku-ktera-je-pro-cechy-platem-na-4166-let/  A ještě podrobněji zde: https://reportermagazin.cz/a/iWL6p/andrej-babis-danovy-umelec a v pondělí 13.3. 2017 má jednání v rozpočtovém výboru pokračování, Babiš nezůstal chladný a ani Sobotka: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/rozcileny-babis-video-ze-snemovny-a-dopis-sobotkovi-odhaluji-pricinu-28961?dop-ab-variant&seq-no=1&source=hp

Tomáš Goláň  znovu: "Nikdy se nedozvíme, kde AB vzal peníze na nákup dluhopisů, protože částky, které deklaroval jako zdaněný pŕijem, použil na nákup samotných akcií Agrofertu, které koupil za 4 mld, takže mu vlastně chybí zdaněné peníze už na samotný nákup akcií Agrofertu, ne tak na samotné korunové dluhopisy... A teď, Janečku, raď! Kdo to vlastně je ten Janeček, když nehájí zájmy státu, ale pouze zájmy člověka, který ho na místo ředitele dosadil? Na to si může odpovědět každý sám... Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že kdyby Janeček hájil daňové poplatníky stejně jako ministra Babiše, byla by Finanční správa oblíbená instituce!!!" Echo tedy zvádí nákup dluhopisů za 1,5 mld jenom: http://echo24.cz/a/iWSd2/janecek-se-kroutil-ve-snemovne-nechce-vysetrovat-babisovy-dluhopisy

Záznam  rozhovoru na rozpočtovém výboru Sněmovny zde: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/hadka-poslancu-s-uredniky-jak-vysetrovat-babise-konflikt-zajmu-jako-prase-rval-kalousek-28717  

Dotaz: "zná naše trestní právo daňový únik?" - zná, ale jen v této podobě: Giorgio-Jiri Kralicek:  "Zna ! Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění


(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo 
kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo

kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo 
kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo

kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť závažný následek.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu."

K tomu inovativnímu volebnímu heslu "strana antioligarchická, antiplutarchická" - přečtěte si, co Slováci vyčítají prototypu plutarchy sloužícího oligarchii, Mečiarovi v blogu: http://www.necenzurovane.net/13/meciar.html

A k tomu vykošťování zákoníku práce pravicí:http://www.halonoviny.cz/articles/view/45145618

11.3.2017: 

Auditorské společnosti EY a PWC však zároveň upozornily, že jejich zprávy o Babišových příjmech nepředstavují audit podle mezinárodních auditorských standardů. 

Svobodné forum: Takže: Babiš prodal dvě firmy své vlastní firmě, a proto si mohl od své vlastní firmy koupit korunové dluhopisy. Jinými slovy: Babišův audit ukazuje, jak hospodaří, aby nemusel platit daně.http://forum24.cz/povedeny-babisuv-audit-zapomnel-rici-ze-prodal-firmu-sam-sobe/ a http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/audit-prijmu-babise-nesedi-s-jeho-majetkovym-priznanim-lisi-se-o-desitky-milionu--1707564

11.3.2017 Kvůli  kauze  Babišových korunových dluhopisů vyšetřování reportéži pořadu 168 hodin  Radou : http://forum24.cz/likvidace-tiskove-svobody-pokracuje-rada-vysetruje-reportery-ceske-televize/

7.3.2017 PETICE ZA ODVOLÄNÍ BABIŠE UVÁDÍ 17 DŮVODŮ PRO :http://forum24.cz/objevila-se-petice-za-odvolani-andreje-babise-od-rana-ma-stovky-podpisu/

14.3.12017 Babiš vystoupil a tvrdí, že audity jsou v pořádku  a jeho dluhopisy také a přeevším se nesrovanostli týkají jiného období, než kdy byl v parlamentu, když byl podnikatel, bylo to něco jiného - viz závěř videa:  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ostre-hadky-a-ministrovy-klicky-kauza-babisova-majetku-graduje-28999?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp

Jakub Kodym: "Proč lidem nevadí, že Babiš neplatí daně a oni sami musí?

Nedá se nic dělat – co předvedl Andrej Hraboš v daňové kreativitě, si zaslouží uznání. Místo nadvakrát zdaněných dividend si vyplácet od daně oboustranně osvobozené "úroky" z dlouhopisů, na které jsem získal fiktivní nezdaněné peníze tím, že jsem svému vlastnímu holdingu prodal za absurdně vysokou "cenu" prázdnou firemní schránku... To znamená hned čtyřikrát nezaplacená daň z příjmů, milióny doma v šupleti a nepotřebuju k tomu skoro ani korunu. A když prodávám nebo kupuju nějaký barák, pak samozřejmě jako a.s., abych z koupě ani prodeje neplatil daň z příjmu a z převodu nemovitosti. Karuzel, že by se z něj zamotala hlava i slaměným koním na Letenském kolotoči.

Jednu věc v celém tom geniálním systému ale nechápu – že to nevadí typickému Hrabošovu voliči/voličce, která sedí někde za kasou nebo za přepážkou, z poslední svojí vydělané koruny platí daně, zdravotní a sociální pojištění jako mourovatá, a když si třeba našetří na spoluúčast u hypotéky a do smrti se zadluží, aby si koupila byt, ještě z něj zaplatí státu 4 % výpalného. Vy to někdo chápete?"

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/kazdy-dela-chyby-babis-z-nesrovnalosti-v-majetkovem-priznani-vini-ucetni--1707799 Renata Ciglerová:"On je sladkej.... ale ta důvěra, že se na něj zlobit nebudeme a to i přes to, že nám drobným živnostníkům hrozí půl milionovými pokutami... Každý dělá chybu..... To nechápu."

https://www.novinky.cz/domaci/432108-poslanci-schvalili-kalouskovi-bod-jednani-danove-podvody-ministra-financi.html?source=FBS počkejme si na ČT24 Události. 

Z FB kompilátu:

AB půjčřuje sám sobě tak, že půjčí své firmě za nadstandardní úrok.  Tím se vyhne dani z příjmu. Udělá to za peníze, které získal prodejem svých firem sám sobě, čímž  se také nejspíš vyhnul dani  z příjmu. Tyto transakce během dvou měsíců dokládá čtyřmi různými verzemi o výši a původu svých příjmů.  Finanční správa podléhající AB se diví, proč poslanci chtějí, aby to řešila. Auditorské firmy, které pro AB pracují,  místo slibovaného auditu řeknou, že podklady od AB jsou skutečně podklady od AB, ale že s nimi jinak nechtějí mít nic společného. Doklady od AB mají dokázat, že měl dostatek příjmů na nákup dluhopisů své firmy. ovšem plyne z nich, že jsště před tím nemohl mít dostatek příjmů na nákup dluhopisů své vlastní firmy.  Ministerstvo pod vedením AB paralelně zavádí pro všechny dohledové systémy. které mají bránit tomu, aby se kdokoliv vyhýval dani z příjmu. Za sebemenší púrohřešek hrozí malým firmám likvidační pokuty. Strana vlastněná AB má pod heslem Chceme lepší Česko nejětší šanci na výhru ve volbách, na psot premiéra a možná i prezidenta. Všichni ostatní kradnů. V plánu je mimojiné zrušení senátu, a brutální osekání poslanecké sněmovny. MF DNES vlastněná AB přes celou titulní stranu rozebírá nejnovější výzvu dneška - přemnožená divoká prasata. ANO Palermo. 

http://echo24.cz/a/wRENP/osobni-karusel-babis-obchoduje-sam-se-sebou-stat-prichazi-o-miliony a http://echo24.cz/a/wP5ih/babisovy-fake-audity-zvysily-podezreni-o-puvodu-jeho-penez?utm_source=facebook&utm_medium=ads&utm_campaign=original&utm_content=babisovy-fake-audity

Tomáš Chalupa
Tak já už jsem to konečně pochopil. Andrej Babiš na ty dluhopisy samozřejmě měl. Zkuste mě teďka trochu sledovat a pochopíte to taky. On na ty dluhopisy získal peníze prodejem firem. A za co koupil ty firmy? No asi zase za peníze, které získal prodejem jiných firem. A ty zase koupil za peníze utržené prodejem ještě zase jiných firem. Chápete ne? No podstatný na tom je, že ty všecky firmy a buřt vem, kolik jich vlastně bylo, prodal sám sobě. Teda ne sám sobě, Agrofertu. A za ty peníze, který za ty firmy dostal od Agrofertu, koupil ten Agrofert, protože předtím ho neměl celej, ale jenom asi třetinu. Jo a ty peníze za ty všecky firmy se nedaní, rozumíte, prostě jsou to ty nezdaněný příjmy. Ale to je jedno, zpět k věci. Pak teda ten Agrofert vydal ty korunové dluhopisy a Andrej si je normálně koupil za peníze, které získal za ty firmy nebo ty jiné firmy. A ty peníze se taky nedaní, vlastně se z těch všech nákupů a prodejů nedaní vůbec nic, ale to prosímvás není podstatný. To jsou všechno velice racionální ekonomický operace, nejde o žádnou daňovou optimalizaci nebo tak. Jo a pak taky je potřeba vědět, že Babiš není podnikatel, nemá žádný účetnictví, vlastně má jen nějaké daňové přiznání, co se hodně blbě dohledávaj, navíc něco danil na Slovensku, něco zase tady, něco se nedanilo vůbec, jak už jsme si ukázali. Takže když to pak dal té nebohé účetní, ta se z toho zhroutila, nasekala tam různý chyby, ale samozřejmě nepodstatný chyby. Ona to dělala poprvé, takový daně. No a pak ten audit zkoumal ty příjmy, což jako vyšlo dobře, akorát za malinko jiný období, než který se mělo zkoumat. Ale to je fuk, Andrej na to prostě měl, všecko to bylo legální, normální byznys a sorryajko pindíka nám taky ukázal tak co po něm ještě chcete. Já myslím, že je to všecko vysvětlený, dává to smysl a kdo se v tom chce šťourat tak na toho skočí cholera.
"Je to dlouhy" serie

15.3. 2017 ČT před 17:00 Sněmovna přijala usnesení, podle nějž má Babiš čas do konce dubna, aby vyvrátil obvinění z daňových úniků. Babiš to odmítl, s tím, že pošle maximálně vyjádření. A šéf finanční správy vyšetřovat nehodlá: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nemate-nas-co-ukolovat-vzkazuje-janecek-poslancum-kteri-zada/r~7a64c8520a3111e7b0800025900fea04/ A Zeman nemá důvod nevěřit: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2058530-zeman-babisovi-ohledne-dluhopisu-nema-duvod-neverit

A jak to bylo s nákupem Profrostu, z něhož Babiš získal své hlavní jmění: http://hlidacipes.org/agrofert-zaplatil-babisovi-za-akcie-527-milionu-a-obratem-je-za-20-milionu-prodal/

Via Kosa Nostra
Andrej Babiš prodal své firmě své firmy, aby si za takto utržené peníze mohl nakoupit dluhopisy své firmy. Proti tomu jsou karusely úplný hovno…,“

Tomáš goláň podruhé: http://m.ihned.cz/c1-65664530-ma-babis-na-svedomi-danovy-unik-ano

doporučuji: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lex-babis

21.3.2017: http://forum24.cz/selhal-pri-babisove-auditu-proc-se-ministr-boji-hlubsi-proverky/

28.3.2017: http://forum24.cz/podil-v-agrofertu-v-hodnote-360-milionu-koupil-babis-za-25milionu-za-vlady-zemana/

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Paní Kateřino, Vy víte, že když mám jiný názor než Vy, tak se dokážu ozvat. Ergo kladívko z toho vyplývá, že když nyní napíšu, že ten Váš příspěvek je velmi pěkný, tak to není žádné podlézání. 

Děkuji za článek. 

 

amiourful

...jsem se na dnešek moc nevyspla, a přijde mi opravdu komické, že právě tito dva dělají garde celé sněmovně, která neumí podat trestní oznáemní, ani nařídit jednomu ředitelíkovi finanční správy doměření daně. 

klokan

,,Přijde stáří,přijdou trampoty a starosti, a pak to jde s člověkem místo nahoru - dolů."

                                                                                                           Vítězslav Hálek.

    Jeden by se nenadál skutečnosti, že se na stará kolena stane zaměstnance hoildingu Agrefert, jehož majiteli se věru podařilo podstatnou část obyvatelstva ČR, řečeno s klasikem české litaratury řádně otaškařit.