Glosář k 11. týdnu ʹ20: Hrušínský jen o své kapse. EU se jeví zbytečná. Chvilkaři chtějí vyvolat konflikt. Nabádání k zabití prezidenta trestné není? Postoje k obraně. Co běhá na síti.

pelc vladimír
18.3.2020 14:54
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulých týdnů.

Hrušínský jen o své kapse

Koncerty, představení a další produkce jsou rozhodnutím vlády, v rámci karanténních opatření proti šíření koronaviru, zrušeny. Jan Hrušínský z Divadla Na Jezerce to považuje za individuální, snad dokonce politicky motivovaný útok na „své“ divadlo. Prý proto, že opatřením vlády přijde o peníze. A tak určitě bude požadovat kompenzace z veřejných rozpočtů. Jednostranně. Ovšem kompenzace by, zcela jistě v jeho případě, měla být oboustranná: J. Hrušínský by měl vrátit část dotací, které již z veřejných rozpočtů na provoz divadla dostal, vrátit jejich poměrnou část adekvátní době, v níž nebude kvůli karanténě divadlo provozovat. Ale to se nestane: J. Hrušínský myslí jen na svou kapsu.

EU se jeví zbytečná

Něco mi na té Evropské unii nehraje: Když jde o příkazy a zákazy – tak tam vědí, co máme dělat; když jde o závažné skutečně globální problémy a jejich řešení, mám na mysli koronavirus Covid-19 – tak si problémy musí řešit státy každý jednotlivě. A přátelé, jako třeba Spolková republika Německo? Bližší košile – kamion mířící s ochrannými pomůckami do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě zákazu vyvážení zdravotních pomůcek z Německa. No zkrátka kamarádi.

Chvilkaři chtějí vyvolat konflikt

Porušit karanténu, demonstrace v Praze! U Milionu chvilek to vře i teď. Plánuje se odplata. – Takovými hesly mávají příslušníci hnutí tzv. milionu chvilek pro demokracii. Důvod? Každé politické hnutí potřebuje demonstrovat, že je aktuální politickou reprezentací utlačováno, za své, pochopitelně jedině správné a geniální názory pronásledováno, a vůbec nejlépe, když je napadnuto státní silou, a její reprezentanti individuálně šikanováni. Pak takové hnutí získává na společenském významu, verbuje více přívrženců. To je smysl chvilkařských hesel.

Nabádání k zabití prezidenta trestné není?

Poslankyně Karla Maříková (hnutí SPD) by měla být souzena. Podle policie, která požádala sněmovnu a její vydání k trestnímu stíhání. Maříková tu totiž nechce migranty.Policie ji chce trestně stíhat za výrok, kterým prý podněcovala k nenávisti; na jejím facebookovém profilu zněl: Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU. Naopak výroky bývalého radního Jesenice Martina Langa (dříve ODS) z minulého roku – poté, co sněmovna odhlasovala zdanění tzv. církevních náhrad a prezident zákon podepsal − Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini a že poslanci jsou proradná prasata, která je dovoleno a nutné zabíjet patrně podněcováním k trestnému činu není.

Nepřehlédněte

Postoje k obraně

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO ( viz ). Dotázaní vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s výroky spojenými se suverenitou státu, schopností ovlivnit vlastní obranu a s armádou ČR. Česká veřejnost se většinově (85 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. I přes to více než polovina (56 %) respondentů pochybuje o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti třetině dotázaných (33 %), která s tímto výrokem nesouhlasí. Téměř polovina (49 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci, přičemž tento podíl je nejnižší od počátku měření v roce 1993. V porovnání s předchozím šetřením dále vzrostl rozdíl (na 12 procentních bodů) mezi těmi, kdo považují armádu ČR na srovnatelné úrovni, jako jsou armády západních zemí, a těmi, kteří tento názor nesdílí. Náklady na obranu jsou v posledních pěti šetřeních více podporované, než tomu bylo v předchozích letech (tedy mezi lety 2001 a 2013). Zpracovala: Radka Hanzlová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., tel.: 210 310 587; e-mail: radka.hanzlova@soc.cas.cz.

 

Co běhá na síti

Dostal jsem mail, kolující po internetu; publikuji, jak jsem ho obdržel, je určitě zajímavý:

Představte si, že máme stroj času. A posuneme se o 30 let zpět − do roku 1989: U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a její členové: Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoli, Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva, budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista, Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy stojí vedle soudruha Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS, Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani finanční úřad, Vladimír Dlouhý, člen KSČ, který si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel − přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji. Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy. Za rohem je pozoruje člen KSČ a agent StB s krycím jménem Plavec, jistý Jaromír Štětina − budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, dnes antikomunista a rusobijec. A tak by se dalo pokračovat.

A teď jsme zpět v roce 2020 − a titíž lidé dál řídí tenhle cirkus…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.