Glosář na lem našeho aktuálního politického dění

pelc vladimír
22.10.2020 10:02
Volby senátní, krajské … a sněmovní. Počítače z helikoptéry. Útok katolicismu na svobodný veřejný prostor

Volby senátní, krajské … a sněmovní

Pravicové politické strany se spojily pod praporem boje proti A. Babišovi; stejné spojení plánují i do voleb do poslanecké sněmovny v příštím roce. Co zbývá A. B. a Hnutí ANO 2011? Především kvalitní personální postup při výběru kandidátů − kupříkladu Adriana Krnáčová, v letech 2014 až 2018 primátorka hlavního města Prahy, či Jaroslava Pokorná-Jermanová, v letech 2016 až 2020 hejtmanka středočeského kraje, obě za ANO 2011, se, velmi decentně řečeno, hodně nepovedly; neznatelné znalosti a zpupnost z nich přímo crčela; též Radka Maxová, původně ředitelka jakosti Kosteleckých uzenin, která by se europoslankyní bez ANO nestala, se ukázala jako volba nevhodná; brněnský korupční případ, jehož hlavním aktérem je (bývalý člen ANO) Jiří Švahula, též o bezvadné personální politice nesvědčí, spíše to je Stoka … pokračovat netřeba.

Tedy co dále? Hnutí ANO se bude muset také spojovat; ve vlastním hnutí není co brát; tedy spojovat se – ale s kým a jak? Na centrální, vládní úrovni to s nelevicovými stranami, už kvůli osobní averzi lídrů, možné nebude.

Prononsované levicové strany (ČSSD, KSČM), které by mohly jako dosud držet hnutí ANO politickou štangli, krachují, nemají ideovou sílu (ostatně ono toho levicového v nich mnoho není), nemají program ani lidi na svou politickou revitalizaci do parlamentních voleb. Patrně do sněmovny neprojdou.

Spojování by snad mohlo vypadat tak, že ANO na své poslanecké kandidátky pozve více osobností bez politické příslušnosti a jinostraníků z jinak střepinových stran (stran s volebním potenciálem pod pětiprocentním limitem, avšak s výraznou ideovou vahou), a bude se chovat jako politický jednotitel rozsáhlejšího realistického politického hnutí prospívajícího našim občanům. Ano, ANO bude napadáno, že tvoří další národní frontu – ale co jiného lze vymyslet? Samo to neutáhne. Pokud se spojovat nebude, bude příští volby slavit heslem ač jsme zvítězili, prohráváme.

Počítače z helikoptéry

Nepůjde o peníze (helikoptérové peníze znamenají, že centrální banka je vytiskne a rozdá přímo domácnostem k podpoře spotřeby – vyhazuje je plošně z helikoptéry), nýbrž o helikoptérové počítače. Ministr školství Robert Plaga (za ANO 2011) chce koupit každému učiteli počítač. Dá dvacet tisíc korun na hlavu. Na laptopy a licence pro vzdělávání na dálku chce školám poslat peníze podle počtu učitelů. Celkem 1,28 miliardy korun. „ Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit . No nevím, ale mám jinou představu: Pro sociálně znevýhodněné žáky počítače budiž (jako bezplatnou zápůjčku, nikoli dar), ale proč pro učitele? Podle mého názoru učitel, který na prahu třetí dekády dvacátého prvního století vlastní počítač nemá a spoléhá se na stát (že je počítač ve škole, nebo že mu ho stát koupí), nic učit nemůže. Nemá k tomu totiž kvalifikaci.

Útok katolicismu na svobodný veřejný prostor

Ještě ke vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze: Původně byl oslavou politického propojení trůnu (státní moci) a oltáře (katolické hierarchie), symbolem tehdejší jednoty státu, národa a katolické církve, a z toho plynoucího povinného stejného náboženského vyznání všech a jejich stejné politické orientace; byl tedy symbolem dobového totalitarismu.Oslavoval vítězství nad českou reformací a nad českým státem. Byl symbolem tehdejší habsburské nadvlády.

Katolická církev aktuálně přichází o možnost ideového užívání svých neveřejných prostor, církevní prostor je stále více občany opouštěn (do kostelů k modlitbám se moc nechodí). Občané nejvíce nedůvěřují právě církvím; na otázku komu rozhodně nedůvěřujete tak odpovědělo 36 % respondentů ( https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni , 21. 10. 2020).

Totalitní jednání mj. spočívá v politické a ideologické usurpaci veřejného prostoru, který tak přestává být svobodný, tedy přístupný všem k obecnému užívání bez omezení; jde o přivlastnění si ho skrze jeho užívání, a tím vytlačení ostatních, znemožnění svobodného, tedy nepodmíněného užívání prostoru (podmíněného jen dodržováním obecně pro každého platných zákonů). Fyzický, hmotný a relativně trvalý průnik do veřejného prostoru je zpravidla průnikem ideovým (vzpomeňme na jeden z nejvýraznějších takových průniků na našem území – na gigantický pomník J. V. Stalina v Praze na Letenské pláni).

Užívání veřejného prostoru, by mělo být řízeno a vedeno veřejným zájmem; ten by měl být jeho účelem. Účelem veřejného prostoru může být i jeho užití partikulární z hlediska sociálního a politického – v takovém případě jde o naplnění účelu v časově, popř. i prostorově limitovaném rozvrhu (demonstrace, prodejní trhy), jež jsou sociálně a politicky zčásti anonymní. Průnik soukromého zájmu, partikulárního, dílčího sociálního a politického zájmu, průnik časově neomezený, relativně trvalý, neanonymní, navíc v zájmu minority, čili postavení mariánského sloupu, je akt totalitní. Jde o projev politické moci katolické církve v naší společnosti – podle sociologický výzkumů si většina obyvatel státu uvedený pomník na Staroměstském náměstí nepřála; církve legitimní názor většiny stejně přetlačila.

Katolická církev vede boj o veřejný prostor, protože tak vstupuje do vědomí občanů; její prostory soukromé jsou poloprázdné. Co instalace mariánského sloupu sděluje? Je to symbol, jehož nelegitimní postavení ve veřejném prostoru vypovídá o politické, tedy mocenské situaci ve třetí dekádě 21. století – katolická církev má moc. Nelegitimní. Cílem katolické militantní usurpace veřejného prostoru je svou moc prokázat.

Mariánský sloup není veřejným účelem, je soukromým dílčím účelem pro minoritu společnosti – katolickou církev a její přívržence; byl a opět je symbolem intolerance a antidemokracie, rozrušujícím národní vědomí.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.